Jak najskuteczniejsi reklamodawcy z kategorii Artykuły spożywcze zwiększają świadomość

Autor: Kavya Kilari, analityka i statystyki

Najważniejsze informacje:

W badaniu z 2019 r. obejmującym ponad 5600 amerykańskich firm w kategorii Artykuły spożywcze Amazon zaobserwowaliśmy trzy taktyki reklamowe, które najskuteczniejsi reklamodawcy stosowali częściej niż inni reklamodawcy. Kategoria Artykuły spożywcze obejmuje marki sprzedające produkty takie jak żywność pełnowartościowa, kawa, zimne napoje i przekąski.

Najskuteczniejsi reklamodawcy mają średnio 2,2 raza wyższy wzrost (w ujęciu rok do roku) wskaźników indeksu Amazon Brand Index (ABI) świadomości (dostarczają one reklamodawcom wskaźniki środkowej i górnej części lejka, określające liczbę klientów świadomych marki) oraz 1,9 raza wyższy wzrost rok do roku indeksu ABI rozważania zakupu (który odzwierciedla liczbę klientów rozważających zakup) w porównaniu do innych reklamodawców. Aby dokładniej zbadać ten wpływ, użyliśmy algorytmów uczenia maszynowego w celu zidentyfikowania taktyk, które odróżniają reklamodawców o najwyższej skuteczności od pozostałych reklamodawców. W tym artykule omówiono te taktyki i przedstawiono rekomendacje dotyczące sposobu ich ulepszenia.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Metodologia na końcu tego artykułu.

1. Najskuteczniejsi reklamodawcy z kategorii Artykuły spożywcze wykorzystują reklamy w telewizji strumieniowej

Statystyki

Z naszej analizy wynika, że reklamodawcy uwzględnieni w badaniu zwiększyli swój łączny zasięg miedialny netto (w porównaniu z wykorzystaniem tylko telewizji tradycyjnej) średnio o 2,2% dzięki wykorzystaniu reklam w telewizji strumieniowej. Ponadto badanie Nielsena z 2019 r. wykazało, że około 39% tego dodatkowego zasięgu nie mogło zostać osiągnięte za pomocą telewizji tradycyjnej z powodu rosnącej skali zjawiska przechodzenia z telewizji tradycyjnej na telewizję strumieniową.

8 razy

większe prawdopodobieństwo prowadzenia kampanii na zasadzie ciągłej obecności

2,2%

wzrost zasięgu netto

+39%

zasięgu przypisanego do uruchomienia Fire TV

Rekomendacje

Reklamodawcy powinni nie tylko rozważyć dodanie reklam w telewizji strumieniowej do swojego media planu, ale także prowadzić kampanie na zasadzie ciągłej obecności przez co najmniej 25 tygodni w roku.

2. Najskuteczniejsi reklamodawcy z kategorii Artykuły spożywcze wykorzystują jednocześnie reklamy displayowe i reklamy w telewizji strumieniowej

Statystyki

Nasze badania wykazały, że reklamy w telewizji strumieniowej i reklamy displayowe lepiej działają razem. Najskuteczniejsze marki, które korzystały jednocześnie z reklam displayowych i reklam w telewizji strumieniowej, odnotowały wzrost liczby wyszukiwań marki przypisanych do reklam w sklepie Amazon o 47% w ujęciu rok do roku. Przyjęcie podejścia opartego na kompleksowym lejku sprzedażowym poprzez stosowanie uzupełniających się, opartych na ciągłej obecności strategii obejmujących górną i dolną część lejka może pomóc reklamodawcom w nawiązaniu kontaktu z klientami na różnych kanałach, niezależnie od tego, na jakim etapie ścieżki zakupowej się znajdują.

Uwaga: Chociaż wyszukiwania związane z marką nie zawsze prowadzą do sprzedaży, mogą wskazywać na wzrost zainteresowania marką, co jest kluczowym krokiem na ścieżce konsumenta.

Rekomendacje

Zastanów się nad zwiększeniem wsparcia przez wyświetlanie reklam w telewizji strumieniowej jako uzupełnienia reklam displayowych. Reklamodawcy powinni również korzystać z narzędzi Amazon Advertising, takich jak:

3. Najskuteczniejsi reklamodawcy z kategorii Artykuły spożywcze częściej korzystają z segmentów grup odbiorców Amazon

Statystyki

Najskuteczniejsi reklamodawcy odnotowali wzrost rozważania zakupu o 44%, gdy docierali do grup odbiorców na podstawie sygnałów behawioralnych (np. segmentu odbiorców w kategorii styl życia) w porównaniu do sytuacji, w której korzystali tylko z demograficznych segmentów grup odbiorców. Najskuteczniejsi reklamodawcy uzyskali także o 4,5% więcej wyświetleń niż inni reklamodawcy.

+44%

zwiększenie rozważania zakupu

+4,5%

uzyskane wyświetlenia

Rekomendacje

Korzystając z kombinacji grup odbiorców na rynku i lifestylowych Amazon, reklamodawcy mogą dostosować swoje podejście do kampanii. Na przykład gdy kupujący robią zakupy w kategorii Ćwiczenia i fitness, mogą to robić, aby wspomóc osiąganie nowych celów fitness, zatem reklamodawcy powinni rozważyć wykorzystanie tego przy opracowywaniu swojego przekazu. Podobnie klienci dbający o zdrowie mogą również szukać koncentratów proteinowych i innych produktów, które pomogą im uzupełnić dietę w związku z tymi celami. Firma Amazon może pomóc reklamodawcom dotrzeć do odbiorców zaangażowanych w aktywność zakupową, która wskazuje, że mogli oni niedawno kupić produkt związany z fitnessem. Reklamodawcy mający dostęp do raportów Amazon dotyczących wzmocnienia i statystyk grup odbiorców powinni rozważyć wykorzystanie obu zasobów w celu lepszego monitorowania i optymalizacji skuteczności swoich grup odbiorców na rynku i lifestylowych.

Metodologia

W badaniu przeanalizowaliśmy ponad 5600 marek w kategorii Artykuły spożywcze w Stanach Zjednoczonych w 2020 r. Kategoria Artykuły spożywcze obejmuje marki sprzedające produkty takie jak żywność pełnowartościowa, kawa, zimne napoje i przekąski.

Stworzyliśmy wynik złożony sukcesu dotyczący wzrostu indeksu Amazon Brand Index (ABI) świadomości w ujęciu rok do roku oraz wzrostu indeksu Amazon Brand Index (ABI) rozważania zakupu w ujęciu rok do roku, a następnie za pomocą algorytmów uczenia maszynowego zidentyfikowaliśmy najlepsze strategie reklamowe i sprzedaży detalicznej, aby pomóc w poprawie wyniku złożonego.

Najpierw użyliśmy modelu nadzorowanego, aby wśród ponad 40 atrybutów dotyczących mediów i sprzedaży detalicznej zidentyfikować listę 20 atrybutów, które pomagają poprawić wynik wyniku złożonego. Następnie, korzystając z tej listy, przeprowadziliśmy analizę skupień wśród marek. W ten sposób marki podobne pod względem atrybutów dotyczących reklamy i sprzedaży detalicznej znalazły się w tej samej grupie, a marki w różnych grupach różniły się od siebie pod tym względem. Atrybuty te obejmują wykorzystanie produktów takich jak reklamy w telewizji strumieniowej, reklamy filmowe i kampanie Sponsored Products.

Algorytm uczenia maszynowego zwraca grupy. Klasyfikujemy te grupy według wskaźników sukcesu, porównujemy grupy o największej i najmniejszej skuteczności, porównujemy ich różnice i zawieramy kluczowe atrybuty, które różnicują ich wyniki pod względem wzrostu indeksów ABI świadomości i rozważania zakupu.

Co decydowało o przydzieleniu reklamodawców do poszczególnych grup?

Użyliśmy algorytmów uczenia maszynowego, aby automatycznie sklasyfikować reklamodawców do grup w oparciu o ich atrybuty reklamowe i związane ze sprzedażą detaliczną.

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Wzrost indeksu ABI świadomości (rok do roku). Grupa 1: 2,2; Grupa 2: 2,0; Grupa 3: 1,8; Grupa 4: 1,0

Wzrost indeksu ABI świadomości (rok do roku)

Wzrost (rok do roku) indeksu ABI rozważania zakupu. Grupa 1: 2,5; Grupa 2: 1,7; Grupa 3: 1,6; Grupa 4: 1,0

Wzrost indeksu ABI rozważania zakupu (rok do roku)

Grupa 1 miała wyższy wzrost rok do roku zarówno indeksu ABI świadomości (2,2 razy), jak i indeksu ABI rozważania zakupu (1,9 razy) niż grupa 4. Chociaż grupy 1 i 2 miały podobny wzrost rok do roku indeksu ABI świadomości, grupa 1 przewyższała grupę 2, jeśli chodzi o wzrost rok do roku indeksu ABI rozważania zakupu (odpowiednio 1,87 razy wobec 1,25 razy)

Jak działa grupowanie?

Utworzyliśmy binarny wynik złożony oparty na wskaźniku DPVR, a następnie zastosowaliśmy klasyfikator XGBoost, aby określić, które cechy i jakie wagi najlepiej przewidują te etykiety. W tym celu przeanalizowaliśmy działania związane z reklamowaniem lub sprzedażą detaliczną jako cechy, takie jak między innymi intensywność i kompozycja wykorzystania produktów reklamowych, czas wsparcia reklamowego, taktyka kierowania, materiały reklamowe i miejsca docelowe, liczba opinii klienta i oceny, odsetek produktów z wysokiej jakości stronami produktów oraz rodzaje produktów promowanych w reklamach.

Następnie, korzystając ze zidentyfikowanych cech i wag wymienionych powyżej, zastosowaliśmy algorytm grupowania k-medoidów, aby zaklasyfikować reklamodawców do odpowiednich grup. Reklamodawców sklasyfikowaliśmy na podstawie podejmowanych przez nich działań, a nie według składników ich wyniku złożonego. Następnie uszeregowaliśmy ostateczne grupy według ich wyników złożonych: od najwyższego do najniższego. Grupa 1 jest najbardziej skuteczną grupą z najwyższym wynikiem złożonym, a grupa 4 jest grupą najmniej skuteczną z najniższym wynikiem złożonym.