Niestandardowe optymalizacje stawek w rozwiązaniu Sponsored Display

Przeciętnie ścieżka zakupowa kupującego w witrynie Amazon trwa 6–7 dni1, a reklama displayowa pomaga markom przyciągnąć kupujących, aby poznali ich produkty, rozważyli ich zakup, a nawet dokonali konwersji, czyli przekształcili swoją wizytę w zakup. Rozwiązanie Sponsored Display oferuje szczegółowe, ale elastyczne elementy sterujące licytowaniem dzięki niestandardowym optymalizacjom stawek, które mogą pomóc Ci zaangażować i ponownie zaangażować grupy odbiorców w miarę rozwoju Twojej firmy w witrynie Amazon.

Co warto wiedzieć o niestandardowej optymalizacji stawek?

Tworząc kampanię, możesz zoptymalizować licytowanie zgodnie z konkretnymi potrzebami, wybierając jedną z następujących opcji optymalizacji: „Optymalizacja pod kątem wizyt na stronie”, „Optymalizacja pod kątem konwersji” lub „Optymalizacja pod kątem widocznych odsłon”. Pozwala to określić potrzeby kampanii, dostarczać reklamy w zależności od tych potrzeb i dodatkowo optymalizować kampanie z uwzględnieniem wskaźników takich jak kliknięcia i odsłony.

Opcje te umożliwiają Ci wykorzystanie samoobsługowych reklam displayowych do przedstawienia produktów, przyciągnięcia uwagi nowych klientów i zwiększania lojalności na dużą skalę, co może dodatkowo uzupełnić wcześniej podjęte działania Amazon Advertising. Zaobserwowaliśmy, że reklamodawcy, którzy połączyli reklamy displayowe z reklamami Sponsored Products, odnotowali wzrost sprzedaży przypisanej do reklamy w ujęciu miesięcznym o 4% wyższy niż ci, którzy korzystali wyłącznie z reklam Sponsored Products2.

Niestandardowa optymalizacja stawek jest dostępna dla sprzedawców zarejestrowanych w Amazon Brand Registry, dostawców, agencji oraz dostawców technologii we Francji, w Hiszpanii, Japonii, Kanadzie, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, we Włoszech i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Dlaczego warto korzystać z niestandardowej optymalizacji stawek?

  • Kontrola i elastyczność: Rozwiązanie Sponsored Display umożliwia korzystanie z własnych sygnałów i elementów sterujących skupionych na sprzedaży detalicznej, aby angażować i ponownie angażować grupy odbiorców na każdym etapie lejka sprzedażowego. Dzięki niestandardowej optymalizacji stawek masz większą kontrolę nad kampaniami i nie ograniczają Cię wstępnie zdefiniowane „uniwersalne” optymalizacje stawek. Możesz łatwo wybrać taką optymalizację stawek, która ma pomóc w zwiększeniu konwersji, liczby rozważań zakupu lub świadomości.
  • Uzupełnij swoją strategię w zakresie targetowania i materiałów reklamowych: Jeśli chcesz przenieść kupujących z innych kategorii — czyli ze stron szczegółów zakupów spoza Twojej kategorii — do swojej kategorii i na swoje strony szczegółów, możesz uzupełnić strategię w zakresie targetowania i materiałów reklamowych o strategię licytowania. Korzystaj z targetowania na produkt reklamy Sponsored Display, aby dotrzeć do klientów przeglądających kategorie uzupełniające, z niestandardowego nagłówka w materiałach reklamowych, aby opisać, dlaczego Twój produkt jest odpowiedni dla tej kategorii, oraz z opcji licytowania „Optymalizacja pod kątem wizyt na stronie”, aby ułatwić wyświetlanie reklam adresowalnym grupom odbiorców, którzy najprawdopodobniej klikną Twoją reklamę i odwiedzą stronę szczegółów.

Kiedy warto korzystać z niestandardowej optymalizacji stawek?

  • Budowanie świadomości produktu: Odkrycie grup odbiorców dzięki targetowaniu na produkt reklamy Sponsored Display i grupom odbiorców reklamy Sponsored Display pozwala reklamodawcom na korzystanie z szerokich możliwości targetowania w celu przedstawienia swoich produktów nowym, ale odpowiednim grupom odbiorców, przy jednoczesnym nieustannym zwiększaniu skuteczności na potrzeby wspierania rozwoju swojej działalności biznesowej. „Optymalizacja pod kątem widocznych odsłon” uzupełnia te działania, pomagając reklamodawcom rozszerzać zasięg, mierzyć skuteczność ich kampanii informacyjnych za pomocą atrybucji opartej na kliknięciach i wyświetleniach oraz dokonywać rozliczeń na podstawie koszt tysiąca widocznych odsłon (VCPM). Niezależnie od tego, jaka strategia targetowania zostanie wdrożona, reklamy z optymalizacją stawek mogą być wyświetlane tylko w witrynie Amazon, a raporty dotyczące reklam Sponsored Display pomagają reklamodawcom w optymalizowaniu kampanii i zdobywaniu informacji na temat adresowalnych grup odbiorców.
  • Zwiększenie ruchu: Możesz użyć reklam Sponsored Display, aby przyciągnąć klientów z innych kategorii, a także by dotrzeć do klientów w Twojej kategorii. W ten sposób możesz zwiększyć zasięg i skalę w odniesieniu do istniejących produktów w celu zwiększenia ruchu. „Optymalizacja pod kątem wizyt na stronie” pomaga zwiększyć liczbę rozważań zakupu i w ten sposób dotrzeć do nowych klientów, a następnie oceniać skuteczność podjętych działań za pomocą wskaźników mierzących liczbę nowych klientów marki i kliknięć.
  • Zwiększenie lojalności: Obie strategie targetowania w rozwiązaniu Sponsored Display możesz wykorzystać do zainteresowania obecnych grup odbiorców, którzy oglądają produkty Twojej marki. W tym celu możesz stosować kierowanie ruchu na własne strony szczegółów w połączeniu z targetowaniem na produkt bądź remarketing do poprzednich grup odbiorców i do niestandardowych grup odbiorców. „Optymalizacja pod kątem konwersji” pomaga wspierać strategie sprzedaży łączonej i sprzedaży dodatkowej, aby zwiększyć sprzedaż i lojalność klientów.

Najważniejsze cechy

  • Rozliczanie według kosztu tysiąca widocznych odsłon (VCPM): rozliczenia VCPM pomagają reklamodawcom w analizie kosztu działań podejmowanych na rzecz zwiększania świadomości, gdy korzystają z opcji licytowania „Optymalizacja pod kątem widocznych odsłon”. Opcja ta, w przeciwieństwie do pozostałych optymalizacji stawek, które korzystają z rozliczeń według CPC (kosztu kliknięcia), jest rozliczana na podstawie VCPM (kosztu tysiąca widocznych odsłon). Oznacza to, że obciążamy reklamodawcę według szacunkowej liczby przypadków obejrzenia jego reklamy przez kupujących.
  • Widoczna atrybucja: aby pomóc reklamodawcom przeanalizować koszt działań podejmowanych na rzecz podnoszenia świadomości podczas korzystania z opcji „Optymalizacja pod kątem widocznych odsłon”, tworzymy raporty dotyczące szacunkowej liczby widocznych odsłon. Ponadto optymalizacja ta wykorzystuje atrybucję opartą na kliknięciach i szacunkowej liczbie wyświetleń zamiast atrybucji opartej jedynie na kliknięciach w przypadku takich wskaźników, jak zwrot z wydatków na reklamę (ROAS). Pomaga to przekazywać reklamodawcom dane dotyczące tego, w jaki sposób wyświetlanie lub klikanie reklam wpływa na grupy odbiorców.

Zaloguj się, aby zastosować niestandardową optymalizację stawek w kampaniach Sponsored Display.

1–2 Dane wewnętrzne Amazon, 2019 r.