Przegląd grup odbiorców reklamy Sponsored Display

Grupy odbiorców reklamy Sponsored Display to displayowa strategia kierowania, która wykorzystuje sygnały zakupowe Amazon, aby pomagać reklamodawcom (niezależnie od ich wielkości) w rozwoju działalności i przyciąganiu uwagi kupujących w ramach całej ścieżki zakupowej — w witrynie Amazon i poza nią. Elastyczne opcje umożliwiają reklamodawcom wykorzystywanie samoobsługowych reklam displayowych do przedstawiania produktów, przyciągania uwagi nowych klientów i remarketingu na dużą skalę, dzięki czemu można wspomóc wcześniejsze działania podjęte z wykorzystaniem usługi Amazon Advertising.

Grupy odbiorców reklamy Sponsored Display są dostępne dla sprzedawców zarejestrowanych w programie Amazon Brand Registry, dostawców, agencji oraz dostawców technologii w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kanadzie, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Ścieżka zakupowa klienta w witrynie Amazon trwa średnio 6–7 dni.1 Reklama displayowa pomaga przyciągnąć uwagę kupujących w ramach całej ścieżki zakupowej. W przypadku reklamodawców, którzy już realizują jakąś strategię w ramach usługi Amazon Advertising, wykorzystanie grup odbiorców może stanowić uzupełnienie wcześniej podjętych działań. Zaobserwowaliśmy ostatnio, że reklamodawcy, którzy zastosowali łącznie strategię reklamy displayowej i rozwiązanie Sponsored Products, odnotowali wzrost sprzedaży w ujęciu miesięcznym o 4% wyższy niż w przypadku, gdyby korzystali wyłącznie z rozwiązania Sponsored Products2.

Dlaczego warto wykorzystywać grupy odbiorców reklamy Sponsored Display?

Comprehensive Unique supply

Kontrola i elastyczność

Wykorzystywanie grup odbiorców reklamy Sponsored Display opiera się na użyciu własnych sygnałów zakupowych. Dzięki niestandardowemu remarketingowi wyświetleń możesz dotrzeć do odbiorców, którzy przeglądali Twoją stronę szczegółów, a także do nowych odbiorców, którzy przeglądali strony szczegółów podobnych produktów lub dowolnej kategorii w witrynie Amazon, aby pomóc w zwiększeniu liczby rozważeń zakupu i zwiększeniu świadomości marki. Wybór grupy odbiorców można dodatkowo optymalizować, uszczegóławiając kluczowe atrybuty produktów — takie jak marka, przedział cenowy, ocena gwiazdkowa i kwalifikacja do wysyłki Prime — a następnie przypisując oddzielne oferty dla każdej z wybranych grup odbiorców, do których chcesz dotrzeć.

Dzięki grupom odbiorców Amazon użytkownicy reklam sponsorowanych mogą obecnie wybierać grupy odbiorców w sposób podobny do tego, jak opisują głównych klientów swojej marki (na przykład „miłośnicy aktywności na świeżym powietrzu” lub „klienci świadomi ekologicznie”). Tacy reklamodawcy korzystający z rozwiązań samoobsługowych mogą obecnie bezpośrednio połączyć komunikaty wykorzystywane w ogólnej strategii marketingowej z rozwiązaniem Sponsored Display.

Aby wspomóc Cię podczas tworzenia kampanii, w kreatorze kampanii uwzględniliśmy wskaźniki dotyczące potencjalnego zasięgu oraz dodaliśmy statystyki dotyczące kampanii, kierowania, reklamowanych produktów i zakupionych produktów, a także zapewniliśmy możliwość pobrania raportu.

Offline store

Zaprojektowane na potrzeby sprzedaży detalicznej

Grupy odbiorców reklamy Sponsored Display to rozwiązanie oparte na informacjach o sprzedaży, więc reklamy automatycznie przestaną być wyświetlane, jeśli Twój produkt nie jest już dostępny do zakupu. Produkty do kampanii możesz dodać nawet w przypadku niskiego stanu zapasów, braku produktów w zapasach lub produktów, które nie są już polecaną ofertą. Ponadto możesz mieć pewność, że nie zapłacisz za reklamy, na podstawie których nie można zrealizować zamówienia. Możesz wspomóc zwiększanie świadomości marki wśród nowych odbiorców, dostosowując nagłówki materiałów reklamowych i dodając logo marki. W Twoich materiałach reklamowych będą wówczas wyświetlane odpowiednie plakietki, w tym oferta dnia, informacja o kwalifikacji do wysyłki Prime i status bestsellera. Niektóre rozmiary reklam Sponsored Display mogą być dostępne tylko w przypadku niestandardowego nagłówka i logo. W związku z tym, w celu uzyskania dostępu do wszystkich rozmiarów reklam, zalecamy podczas tworzenia kampanii dodanie zarówno niestandardowego nagłówka, jak i niestandardowego logo.

Customer experience

Przyciąganie uwagi kupujących na każdym etapie

Grupy odbiorców reklamy Sponsored Display mogą ułatwić rozszerzenie kampanii Amazon Advertising w celu uwzględnienia wszystkich etapów ścieżki zakupowej (w tym strony głównej Amazon), pomagając w zwiększeniu (na dużą skalę) liczby rozważeń zakupu i świadomości marki. Grupy odbiorców to rozwiązanie, które umożliwia natychmiastowe wyświetlanie Twoich produktów, gdy kupujący szukają produktów i odkrywają je. Jest to możliwe dzięki doskonale widocznym miejscom docelowym w witrynie Amazon, które mogą pojawić się blisko polecanej oferty.

Jakie grupy odbiorców są dostępne?

Niestandardowe grupy odbiorców opierają się na używaniu sygnałów zakupowych Amazon na potrzeby remarketingu z użyciem intuicyjnych, elastycznych opcji kierowania (np. remarketing wyświetleń).

Grupy odbiorców Amazon zapewniają reklamodawcom dostęp do dużego katalogu segmentów odbiorców, które można w łatwy sposób wykorzystać bez wcześniejszych przygotowań. Grupy odbiorców Amazon to sposób na pozyskanie nowych klientów, a także rozwiązanie pomagające uzyskać więcej informacji o tym, jak marka radzi sobie w witrynie Amazon.

Grupy odbiorców Amazon obejmują następujące segmenty:

  • Na rynku: Grupy odbiorców na rynku pozwalają docierać do odbiorców, którzy interesują się daną kategorią i w ostatnim czasie dokonywali zakupów produktów należących do tej kategorii. Aby zwiększyć świadomość marki, możesz dotrzeć do grup odbiorców produktów z tej samej kategorii co reklamowane produkty w celu zachęcenia ich do rozważenia zakupu. Możesz też wypróbować zupełnie nowe segmenty, jeśli chcesz wspomóc działania na rzecz zwiększenia świadomości produktu.
  • Lifestylowe: Są to grupy odbiorców wykorzystywane w przypadku kampanii zwiększających świadomość marki. Odzwierciedlają różne zachowania zakupowe i nawyki związane z wyświetlaniem, w tym zakupy w witrynie Amazon, przeglądanie treści w witrynie IMDb oraz oglądanie transmisji strumieniowej w usługach Prime Video i Twitch. Zachowania te obrazują wspólne preferencje i odpowiadają różnym segmentom lifestylowym, takim jak „miłośnicy gotowania”, „fani sportu”, „entuzjaści techniki” itd.
  • Zainteresowania: Grupy odbiorców oparte na zainteresowaniach pomagają zwiększyć świadomość marki wśród potencjalnych klientów na podstawie tego, co często przeglądają i kupują. Do takich grup odbiorców należą na przykład: „zainteresowani historią Kanady” i „zainteresowani aranżacją wnętrz”.
  • Zdarzenia z życia: Grupy odbiorców z kategorii Zdarzenia z życia dają możliwość zwiększania świadomości i liczby rozważeń zakupu odpowiednich produktów w związku z różnymi zdarzeniami z życia, takimi jak na przykład „wkrótce wyjeżdżam” w przypadku kupujących wybierających się na wakacje.

Kiedy warto wykorzystywać grupy odbiorców reklamy Sponsored Display?

Discovery awareness

Zwiększanie świadomości marki

Poznawanie grup odbiorców pozwala zwiększyć świadomość marki produktów, ponieważ umożliwia docieranie do grup odbiorców innych popularnych kategorii lub marek. Możesz przeglądać wskaźniki skuteczności dla każdej wybranej grupy odbiorców w swojej kampanii dzięki możliwości pobierania raportów. Pomaga to w ciągłej optymalizacji i uzyskiwaniu informacji o potencjalnych grupach odbiorców.

Advertiser Audiences

Pozyskiwanie grup odbiorców

Możesz wspomóc zwiększanie zasięgu istniejących produktów dzięki poznawaniu grup odbiorców. Dostosowany nagłówek i logo pomagają kupującym dostrzec Twoją markę, natomiast plakietki oferty pomagają optymalnie wykorzystać rabaty lub okresy o dużym natężeniu ruchu za pomocą odpowiednich materiałów reklamowych.

Social icons

Ponowne zwrócenie uwagi grup odbiorców

Niestandardowy remarketing wyświetleń umożliwia prezentowanie produktów potencjalnym kupującym, aby pomóc przyciągnąć uwagę klientów, którzy oglądali Twój produkt, ale go nie kupili.

Insights Performance and Reporting

Ekstrapolacja statystyk

Dzięki grupom odbiorców Amazon reklamodawcy mogą uzyskiwać unikalne statystyki dotyczące marki w celu powiązania strategii reklam displayowych z pozycjonowaniem marki. Możesz ustalić, które grupy odbiorców Amazon najlepiej reagują na promowane produkty, na podstawie wskaźników dotyczących kampanii (np. sprzedaż, współczynnik klikalności i nowi klienci marki).

Jak wykorzystywać grupy odbiorców reklamy Sponsored Display?

Niestandardowe grupy odbiorców i grupy odbiorców Amazon

Amazon audiences

Zalecamy, aby reklamodawcy korzystali zarówno z niestandardowych grup odbiorców, jak i z grup odbiorców Amazon. Zacznij od dodania zarówno kategorii „Reklamowane produkty”, jak i kategorii „Podobne do reklamowanych produktów” do kampanii wykorzystujących grupy odbiorców reklamy Sponsored Display. Kategoria „Reklamowane produkty” umożliwia remarketing produktów wśród odwiedzających, którzy wcześniej przeglądali stronę szczegółów, natomiast kategoria „Produkty podobne do reklamowanych” wykorzystuje nasze algorytmy uczenia maszynowego w celu dotarcia do odwiedzających, którzy oglądali inne popularne produkty. Pomaga to zwiększyć skalę kampanii zarówno dla nowych, jak i już znanych produktów. Aby jeszcze bardziej zwiększyć skalę, zalecamy dodanie niestandardowych kategorii i grup odbiorców Amazon. Zacznij od segmentów opisujących klienta, a także od kategorii, do której należy Twój produkt. Oceń sukces, korzystając z pakietu możliwych do pobrania raportów Sponsored Display, a następnie wykorzystaj zdobyte informacje podczas tworzenia kampanii kierowania na produkt reklamy Sponsored Display oraz niestandardowych kampanii remarketingu wyświetleń, a także podczas zarządzania tymi kampaniami. Reklamodawcy mogą zawsze dostosować wartości ofert dla każdej wybranej grupy odbiorców na podstawie własnych preferencji.

Najważniejsze cechy

User interaction

Wybierz jeden lub wiele produktów do reklamowania.

Omni channel

Niestandardowy remarketing wyświetleń umożliwia tworzenie grup odbiorców na podstawie informacji o kupujących, którzy odwiedzili strony szczegółów produktów z określonej kategorii (oprócz własnego katalogu produktów), a następnie pozwala docierać do tych grup. Masz możliwość doprecyzowania wyboru na podstawie marki, ceny, oceny gwiazdkowej, kwalifikacji do dostawy Prime oraz innych filtrów, a także możesz określać oferty dla poszczególnych grup odbiorców. Będziemy zawsze automatycznie wykluczać klientów, którzy niedawno zakupili Twoje promowane produkty.

OTT

Możesz pokazywać reklamy zarówno w witrynie Amazon, jak i poza nią, aby ponownie zwrócić uwagę grup odbiorców w dowolnym miejscu. Dotyczy to również reklam, które mogą pojawiać się na stronie głównej Amazon.

Dostęp do wskaźników (np. nowi klienci marki), a także pakietów możliwych do pobrania raportów Sponsored Display umożliwia analizowanie wyników kampanii.

Aby zacząć korzystać z grup odbiorców reklamy Sponsored Display, zaloguj się na swoje konto reklamowe.

1 Dane wewnętrzne Amazon, 2019 r.