Podręcznik dotyczący analityki reklam filmowych Sponsored Brands

Format reklamfilmowych Sponsored Brands może pomóc Ci wyróżnić się w wynikach wyszukiwania zakupów na komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych oraz ułatwić klientom odkrycie Twojej marki i produktów podczas zakupów w witrynie Amazon. Reklamy filmowe są targetowane na słowa kluczowe i rozliczane według kosztu kliknięcia (CPC). Przekierowują kupujących bezpośrednio na stronę szczegółów produktu, gdzie mogą oni uzyskać dodatkowe informacje i dokonać zakupu.

Istnieje wiele sprawdzonych metod, które należy stosować podczas konfigurowania i uruchamiania filmowej kampanii reklamowej Sponsored Brands. Ważnym krokiem jest analiza wyników kampanii w trakcie jej trwania w celu poprawy jej skuteczności. W tym podręczniku przedstawiono szereg dostępnych opcji raportowania oraz sposób wykorzystania tych opcji do przeprowadzania optymalizacji filmowych kampanii reklamowych Sponsored Brands.

Raporty dotyczące skuteczności reklam filmowych Sponsored Brands

Amazon Ads udostępnia listę wskaźników, które pomagają zwiększyć skuteczność filmowych kampanii reklamowych Sponsored Brands. W raportach dotyczących skuteczności reklam filmowych Sponsored Brands znajdziesz statystyki, które umożliwiają:

 • Lepsze zrozumienie łącznego wpływu konfiguracji stawek i słów kluczowych dla dowolnego wskazanego numeru ASIN
 • Porównanie skuteczności różnych filmowych kampanii reklamowych Sponsored Brands
 • Poznanie wzorców kupowania i trendów

Gdzie można znaleźć te raporty?

Raporty dotyczące reklam filmowych Sponsored Brands znajdują się w pasku bocznym menu konsoli reklamowej.

Pasek boczny menu konsoli reklamowej

Możesz dostosować jednostkę czasu i zdefiniować okres raportowania za pomocą jednej z dwóch opcji:

Raport podsumowujący dotyczący jednostki czasu

Zapewnia zbiorczy widok wskaźników dla wybranego okresu raportowania

Dzienny raport dotyczący jednostki czasu

Udostępnia dzienne wskaźniki i może być wykorzystywany do przeprowadzania analizy trendów, na przykład analizy wstępnej i końcowej, co pozwala zmierzyć wpływ działań optymalizacyjnych, takich jak zmiany stawek i słów kluczowych

Ustawienia konfiguracji dla typu kampanii i jednostki czasu

Uwaga: istnieje możliwość wyboru niestandardowego zakresu dat z ostatnich 90 dni.

Na jakich raportach należy się skupić?

Istnieją trzy raporty, które należy przeglądać okresowo: raport dotyczący kampanii, raport dotyczący słów kluczowych i raport dotyczący wyszukiwanych haseł.

Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) zawarte w każdym raporcie obejmują: odsłony, kliknięcia, współczynnik klikalności (CTR), koszt kliknięcia (CPC), wydatki, łączny udział kosztu reklamy w przychodach ze sprzedaży (ACOS), całkowity zwrot z wydatków na reklamę (ROAS) oraz 14-dniową przypisaną sprzedaż.

Raport dotyczący kampanii

Raport dotyczący kampanii

Cel

Monitorowanie ogólnego wpływu optymalizacji stawek, słów kluczowych i materiałów reklamowych

Możliwości

 • Porównanie skuteczności wielu kampanii w danym okresie dostępne w jednym widoku
 • Identyfikacja kampanii o wysokiej lub niskiej skuteczności oraz wykorzystanie tych wniosków do opracowania następnego zestawu raportów
 • Monitorowanie popularności kampanii w czasie na podstawie wybranych kluczowych wskaźników

Wskazówka

Zanim rozpoczniesz analizę skuteczności kampanii, wybierz kluczowe wskaźniki, opierając się na swoich celach marketingowych i biznesowych.

Raport dotyczący słów kluczowych

Raport dotyczący słów kluczowych

Cel

Ocena skuteczności poszczególnych słów kluczowych wykorzystanych w kampanii

Możliwości

 • Porównanie skuteczności słów kluczowych wykorzystanych w kampanii na przestrzeni czasu
 • Analiza wpływu korekty stawek na odsłony, CTR, ACOS i ROAS
 • Podział słów kluczowych na dwie odrębne grupy na podstawie ich skuteczności:
  • Wysoka skuteczność: te słowa kluczowe charakteryzują się wysoką skutecznością w zakresie wybranych wskaźników ustalonych w oparciu o cel biznesowy powiązany z ASIN-em. Ranking powinien opierać się głównie na wskaźnikach takich jak CTR, ACOS czy ROAS, a nie na wskaźnikach bezwzględnych, takich jak sprzedaż, łączna liczba kliknięć itp. Wskaźniki względne umożliwiają wyodrębnienie słów kluczowych, które mają większy potencjał i na które należy położyć nacisk podczas korygowania wyboru słów kluczowych i ustalania stawek.
  • Niska skuteczność: podobnie jak w przypadku kategoryzacji słów kluczowych o wysokiej skuteczności, użyj wybranych kluczowych wskaźników, aby pogrupować słowa kluczowe, które nie mają wpływu na wybrany numer ASIN.

Wskazówka

Raport ten może okazać się bardzo przydatny i pomóc Ci w zwiększeniu skuteczności kampanii poprzez wyodrębnienie słów kluczowych, które przyniosą Ci najwięcej korzyści. Zalecamy zastosowanie konkurencyjnej stawki dla słów kluczowych o wyższej konwersji.

Raport dotyczący wyszukiwanych haseł

Raport dotyczący wyszukiwanych haseł

Cel

Zapewnienie wglądu w te zapytania zakupowe wprowadzane przez kupujących, które skutkują co najmniej jednym kliknięciem Twojej reklamy

Możliwości

 • Pomoc w identyfikacji wyszukiwanych haseł o wysokiej skuteczności, a także tych, które nie spełniają wyznaczonych przez Ciebie celów
 • Identyfikacja wyszukiwanego przez kupujących hasła z dopasowaniem dokładnym, które zawiera wskazane w Twojej kampanii słowa kluczowe z dopasowaniem przybliżonym i dopasowaniem do wyrażenia
 • Pomoc w identyfikacji wariantów słów kluczowych, które mogą dodatkowo pomóc w zwiększeniu skuteczności kampanii
 • Pomoc w identyfikacji nieistotnych słów kluczowych, które nie mają bezpośredniego związku z reklamowanym ASIN-em, w celu utworzenia listy wykluczających słów kluczowych, która ułatwi zwiększenie trafności reklam względem zapytań kupujących

Wskazówka

Generując listę słów kluczowych, pamiętaj, że istnieje pewna wymienność między frazami kluczowymi / dopasowaniem dokładnym a liczbą odsłon. Bardzo konkretne, słowa kluczowe z dopasowaniem dokładnym, takie jak „antyczna zielona sofa”, mogą mieć wysoką trafność i współczynnik klikalności (CTR), ale małą liczbę odsłon w porównaniu ze słowem kluczowym z dopasowaniem do wyrażenia, takim jak „sofa”.

Czy można zapisywać raporty?

W sekcji „Ustawienia raportowania” możesz zaplanować wysyłanie raportów bezpośrednio na Twoją skrzynkę odbiorczą z wybraną częstotliwością. Istnieje również możliwość ponownego uruchomienia poprzedniego raportu lub utworzenia kopii starego raportu.

Sekcja Ustawienia raportowania

Analiza statystyk kampanii, dostosowanie słów kluczowych i stawek oraz testowanie wielu materiałów reklamowych mogą pomóc w zwiększeniu skuteczności kampanii.

Dodatkowe zasoby

Zarejestruj się na webinary Amazon Ads, aby dowiedzieć się więcej na temat podobnych zagadnień, albo zarejestruj się, aby uzyskać indywidualne wsparcie