Kompletny przewodnik dla moderacji Sponsored Brands i Sponsored Display

Kobieta trzyma niebieski parasol i telefon

Tematy, które omówimy w tym podręczniku:

Moderacja pozwala nam zapewnić, że Twoje reklamy są zgodne z najwyższymi standardami i mają większe szanse wywarcia wpływu na kupujących w witrynie Amazon. Wszystko sprowadza się do zapewnienia jak najlepszej obsługi klienta. W tym podręczniku przedstawiono zasady, dzięki którym Twoje reklamy Sponsored Brands i Sponsored Display pomogą Twojej marce osiągać lepsze wyniki.

Wprowadzenie do moderacji i naszych zasad

kobieta używająca laptopa
Rozdział 1

Nasze zasady zostały opracowane tak, aby przynosiły korzyści zarówno Tobie, jak i Twoim klientom. Ich celem jest maksymalne wykorzystanie potencjału Twoich reklam, a także zagwarantowanie, że pokazują Twój produkt w najlepszym możliwym świetle i dobrze oddają przekaz Twojej marki, co przyczynia się do wyższej klikalności i częstszych zakupów.

Czym jest moderacja?

W Amazon Ads stosujemy proces moderacji polegający na sprawdzeniu naszych samoobsługowych rozwiązań reklamowych, takich jak Sponsored Brands i Sponsored Display, przed ich publikacją w naszej witrynie. Dzięki moderacji, Twoje reklamy są wyświetlane w jak najlepszy sposób i mają szansę wywrzeć jak największy wpływ.

Naszym celem jest zapewnienie jak najlepszego doświadczenia dla kupujących, a jednocześnie wspieranie naszych reklamodawców. Cały proces moderacji jest zgodny z naszymi zasadami, które w centrum stawiają klientów. Nasz zespół został przeszkolony pod kątem wspierania reklamodawców we wdrażaniu najwyższych standardów.

Co się stanie, jeśli moja reklama zostanie odrzucona?

Jeśli Twoja reklama zostanie odrzucona, otrzymasz e-mail, w którym zostanie podany powód jej odrzucenia. Dzięki temu możesz zmienić reklamę i przesłać ją ponownie. Jeśli tak się stanie, zapoznaj się z zasadami przedstawionymi w tym podręczniku oraz w naszej witrynie, aby dowiedzieć się, jak w przyszłości dostosowywać swoje kampanie i optymalizować reklamy.

Czas jest najważniejszy

Prześlij swoje reklamy co najmniej tydzień przed datą ich uruchomienia, aby mieć dostatecznie dużo czasu na ich zatwierdzenie i ewentualne ponowne przesłanie.

Możesz także zaoszczędzić czas i zaplanować kampanię z wyprzedzeniem, przeprowadzając wstępną moderację swoich zasobów materiałów reklamowych. Wybierz zasoby zbiorczo (na przykład te dotyczące wydarzeń, takich jak premiera nowego produktu), prześlij je do moderacji, a następnie korzystaj z nich w przyszłości do tworzenia kampanii reklamowych lub stron Sklepu — a wszystko to w ramach Twojej biblioteki zasobów. Status moderacji znajduje się w szczegółach zasobu. Dzięki filtrowaniu możesz znaleźć zasoby zatwierdzone w procesie moderacji, które możesz wykorzystać w swoich kampaniach.

Amazon zastrzega sobie prawo do odrzucenia, usunięcia lub żądania modyfikacji reklam z dowolnego powodu oraz według własnego uznania. Amazon może zawiesić lub zamknąć Twoje konta reklamowe w przypadku poważnych lub powtarzających się naruszeń zasad dotyczących reklam. Wszystkie przykłady mają charakter poglądowy, a firma Amazon zastrzega sobie prawo do odrzucenia kampanii, które nie są zgodne z jej zasadami określonymi według jej własnego uznania. W przypadku tych zasad, które wymagają uprzedniego zatwierdzenia przez Amazon, skontaktuj się z odpowiednim zespołem obsługi klienta.

Przegląd zasad

Są to ogólne wymagania dotyczące reklamowania.

Reklamy muszą:

 • Jest odpowiednie dla ogółu odbiorców
 • Uczciwie informuj o Twoich produktach lub usługach;
 • Unikaj treści, które mogą wprowadzać w błąd lub obrażać klientów
 • Dokładnie odzwierciedlaj zawartość strony szczegółów produktu — czyli to, co widzą klienci przed kliknięciem reklamy lub podjęciem decyzji o zakupie, musi być poprawne
 • są przygotowane w podstawowym języku witryny Amazon, w której wyświetlana jest reklama;
 • Bądź jasny i zrozumiały dla szerokiej grupy odbiorców
 • Promuj tylko produkty, których jesteś właścicielem lub masz uprawnienia do ich odsprzedaży i dystrybucji

Nasze zasady nie stanowią porady prawnej. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że reklama jest zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami, regulacjami i normami branżowymi obowiązującymi w każdym obszarze geograficznym, w którym może być wyświetlana. W razie pytań skonsultuj się ze swoim doradcą prawnym.

Pamiętaj, że na tej liście nie ma wszystkich zasad dotyczących reklam. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz Wytyczne i zasady akceptowania dotyczące usługi Amazon Advertising

W Amazon co jakiś czas aktualizujemy nasze zasady. Regularnie sprawdzaj nasz Dziennik zmian zasad dotyczących reklam, aby upewnić się, że Twoje reklamy są zawsze aktualne.

Stwierdzenia i uzasadnienia

Twoje reklamy muszą być dokładne i zgodne z prawdą, a dotyczy to zwłaszcza wszelkich zamieszczanych tam stwierdzeń.

Stwierdzenia zawarte w reklamach muszą być takie same jak na stronie szczegółów produktu. Stwierdzenia na stronie szczegółów produktu, w nagłówku lub na opakowaniu produktu również wymagają przedstawienia dowodu i uzasadnienia.

Zobacz pełną listę stwierdzeń i wymaganych uzasadnień.

Treści, produkty i usługi zabronione i objęte ograniczeniami

Chcemy, aby nasi klienci podczas wizyty w witrynie Amazon czuli się jak najlepiej, dlatego nasze zasady gwarantują, że reklamowane przez nas produkty i usługi, jak również treści naszych reklam są odpowiednie dla klientów i zgodne z lokalnymi przepisami, regulacjami i sprawdzonymi metodami obowiązującymi w branży.

To dlatego nie wszystkie produkty, usługi lub treści kwalifikują się do reklamowania. Produkty te należą do naszej zakazanej kategorii, a wszelkie powiązane reklamy nie będą publikowane.

Treści zabronione to treści, które są nieodpowiednie, niebezpieczne, obraźliwe, nielegalne lub które naruszają nasze wytyczne redakcyjne. Zobacz pełną listę zabronionych treści.

Zabronione produkty i usługi to te, których reklamowanie jest niedozwolone.
Zobacz pełną listę zabronionych produktów i usług.

Treści, produkty i usługi podlegające ograniczeniom to te, na które zezwalamy, ale pod warunkiem spełnienia określonych wymagań i zapewnienia zgodności z wytycznymi. Zasadniczo są one związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem klientów lub wrażliwymi tematami i kategoriami, takimi jak utrata wagi czy opieka zdrowotna. Mogą również obowiązywać lokalne i regionalne wytyczne, których należy przestrzegać.
Zobacz pełną listę treści, produktów i usług, które podlegają ograniczeniom.

Omówienie zasad — lista kontrolna

Reklamy muszą:

 • Jest odpowiednie dla ogółu odbiorców
 • Uczciwie informuj o Twoich produktach lub usługach;
 • Unikaj treści, które mogą wprowadzać w błąd lub obrażać klientów
 • Dokładnie odzwierciedlaj zawartość strony szczegółów produktu — czyli to, co widzą klienci przed kliknięciem reklamy lub podjęciem decyzji o zakupie, musi być poprawne
 • są przygotowane w podstawowym języku witryny Amazon, w której wyświetlana jest reklama;
 • Bądź jasny i zrozumiały dla szerokiej grupy odbiorców
 • Promuj tylko produkty, których jesteś właścicielem lub masz uprawnienia do ich odsprzedaży i dystrybucji

Lista zadań:

 • Regularnie sprawdzaj nasze zasady dotyczące reklam (link do głównej strony z zasadami dotyczącymi reklam), aby upewnić się, że Twoje reklamy są aktualne.
 • Upewnij się, że Twoje stwierdzenia są poparte dowodami i potrafisz je uzasadnić.
 • Zapoznaj się z listą zabronionych treści, produktów i usług, aby sprawdzić, czy Twoje produkty są dozwolone.
 • Zapoznaj się z listą treści, produktów i usług, które podlegają ograniczeniom, aby sprawdzić, czy Twoje produkty są na tej liście i czy musisz przestrzegać jakichkolwiek dodatkowych zasad.

Elementy marki i logo: Jak zbudować obecność marki

Oto wskazówki dotyczące przedstawiania marki w sposób, który pozwoli jej się wyróżnić.

kobieta używająca telefonu
Rozdział 2

Logo: co robić, a czego unikać

Twoje logo to wizytówka Twojej marki. Reprezentuje to, jakie są Twoje produkty, jak działają i jakie potrzeby zaspokajają. Kiedy kupujący je zobaczą, powinni natychmiast je rozpoznać, a jednocześnie rozpoznać wartości Twojej marki. Twoje logo musi więc charakteryzować się silną, wyraźną obecnością.

Logo marki to zarejestrowane logo Twojej marki. Musisz mieć prawo do używania logo marki, którą promujesz, aby korzystać z logo w reklamach.

Twoje logo powinno:

 • wypełniają cały obraz lub są przedstawione na białym lub przezroczystym tle
 • Dokładnie odzwierciedla promowaną przez Ciebie markę lub produkt
 • Używaj tekstu czytelnego na urządzeniach mobilnych i stacjonarnych
 • Zachowa spójność we wszystkich reklamach, co umożliwi natychmiastowe rozpoznanie Twojej marki przez klientów
Lego — co robić, a czego nie

Twoje logo nie powinno:

 • Są produktem, ASIN-em (w tym przyciętymi wersjami), obrazem niestandardowym lub lifestylowym ani ich połączeniem
 • Służy jako przedłużenie nagłówka lub zawiera dodatkowy tekst
 • Są połączeniem różnych logo
 • Zawiera ciasno rozmieszczone lub mało istotne elementy
 • Występują na tle o skomplikowanym wzorze

Sprawdzone metody dotyczące logo — wskazówka:

Logo może być wyświetlane w różnych rozmiarach, na różnorodnych urządzeniach i na odmiennym tle. Warto wziąć to pod uwagę podczas przesyłania logo.

Dowiedz się więcej o wymaganiach dotyczących logo.

Elementy marki Amazon

Korzystanie z elementów promowania marki lub nazwy Amazon może pomóc w uzyskaniu lepszych wyników. Ponieważ jednak marka Amazon to jeden z naszych najcenniejszych zasobów, wszystkie elementy marki Amazon muszą by zgodne z naszymi wytycznymi dotyczącymi używania marki Amazon. Reklamy nie mogą wyglądać jak treści Amazon, naśladować ich ani stwarzać ryzyka, że zostaną z nimi pomylone.

Zezwalamy naszym reklamodawcom na używanie elementów marki Amazon za pisemną zgodą. Wszystkie materiały należy wcześniej przesłać do firmy Amazon do oceny, należy więc uwzględnić to w swoim harmonogramie.

Przypadki użycia znaków towarowych Amazon lub innych odniesień do firmy Amazon bądź jej produktów muszą być zgodne z wytycznymi dotyczącymi używania marki.

Zasady dotyczące elementów marki i logo — lista kontrolna:

 • Logo jest łatwo rozpoznawalne
 • Logo jest łatwe do odczytania
 • Logo jest schludne, wyraźne i nie zawiera mało istotnych elementów
 • Logo jest takie samo we wszystkich reklamach w celu zachowania spójności
 • Tło jest białe lub przezroczyste
 • Nazwa marki pasuje do logo marki
 • Logo nie jest połączeniem różnych logo
 • Logo nie jest używane jako przedłużenie nagłówka
 • Logo nie zawiera dodatkowego tekstu
 • Logo nie jest produktem, ASIN-em (w tym przyciętymi wersjami), obrazem niestandardowym lub lifestylowym ani ich połączeniem
 • Elementy marki Amazon są zgodne z wytycznymi dotyczącymi używania marki

Wytyczne dotyczące obrazów: Jak zrobić dobre wrażenie

Obrazy to pierwsza rzecz, którą klienci widzą w reklamie, należy więc upewnić się, że Twoje obrazy przedstawiają Twoją markę i produkty w jak najbardziej atrakcyjny i przekonujący sposób.

kobieta używająca telefonu
Rozdział 3

Jakość obrazu

Obrazy powinny mieć najwyższą możliwą rozdzielczość 72 ppi. Chcemy mieść pewność, że produkt przedstawia się jak najlepiej. To dlatego obrazy niskiej jakości będą odrzucane. Obrazy muszą spełniać nasze wytyczne dotyczące rozdzielczości, jak również rozmiaru pliku i wymagania dotyczące typu pliku na rozmiar/miejsce docelowe.

Obrazy niskiej jakości obejmują:

 • Zawierają ciasno rozmieszczone lub nieistotne elementy, a liczba elementów wizualnych jest zbyt duża
 • Obrazy są rozmyte, zniekształcone, rozpikselowane, rozmazane lub rozciągnięte
niskiej jakości obraz

Obrazy niestandardowe

Obrazy niestandardowe przedstawiają Twoją markę i produkty w konkretnym kontekście lub sytuacji życiowej i pokazują, jak Twoje produkty mogą wzbogacić życie klientów i jak będą oni z nich korzystać.

Spraw, aby Twoja marka przedstawiała się jak najlepiej

 • Użyj wysokiej jakości obrazów, które są atrakcyjne i przyciągają uwagę.
 • Użyj zdjęć lub elementów graficznych, które pokazują, w jaki sposób Twoja marka wpisuje się w prawdziwe życie.

Pokaż, że Twoje produkty są dla wszystkich

 • Używaj różnych modeli, takich jak ludzie wszystkich ras, w każdym wieku, mający różne typy ciała, z różnych grup etnicznych i mający różne tożsamości płciowe.
 • Twórz zasoby, które będą działały prawidłowo na różnych urządzeniach, w każdym miejscu, wszystkich miejscach docelowych i regionach.
 • Unikaj nieodpowiednich treści, takich jak przerażające, agresywne lub krwawe obrazy.
Demonstracja produktów

Bądź konsekwentny

 • Upewnij się, że produkt, ceny i stwierdzenia w reklamie są takie same jak na stronie docelowej.

Obrazy nie mogą:

 • Przedstawiać pojedyncze produkty lub grupy produktów na jednolitym lub przezroczystym tle
 • Jest pojedynczym logo marki lub kombinacją logo
 • Jest jednym z wybranych obrazów produktów
 • Zawierają dodatkowy tekst inny niż tekst naturalnie pasujący do obrazu (np. na opakowaniu produktu)
 • Zawiera elementy w formacie letterbox lub pillarbox
praktyka wielokrotnego obrazu produktu

Sprawdzone metody dotyczące obrazów — wskazówka:

Upewnij się, że Twój produkt jest dobrze widoczny — może być przedstawiony w użyciu lub samodzielnie — oraz że jego obraz dokładnie go przedstawia. W ten sposób silniej przyciągniesz kupujących i określisz, czego się mogą spodziewać.

Kolory tła i obramowania

Zasady Amazon dotyczące kolorów tła i projektu pomagają Twoim reklamom wyróżnić się i jasno poinformować klientów, gdzie kliknąć Twoją reklamę.

obraz z kolorami tła
Reklamy bez obramowania

Reklamy bez obramowania nie mogą mieć tła w kolorze bieli ani złamanej bieli. Ich kolor tła musi kontrastować z tłem w kolorze białym/złamanej bieli strony, aby mieć pewność, że można rozpoznać, że to reklama, a nie część tej strony.

Reklamy bez obramowania mogą mieć na przykład jasnoszare tło.

Zapoznaj się z poszczególnymi specyfikacjami, aby uzyskać więcej informacji na temat wymagań dotyczących tła i obramowania konkretnego produktu reklamowego.

Zasady dotyczące obrazów i elementów wizualnych — lista kontrolna:

Jakość obrazu:

 • Obraz jest w najwyższej możliwej rozdzielczości 72 ppi
 • Jest wizualnie estetyczny
 • Nie zawiera ciasno rozmieszczonych i mało istotnych elementów
 • Nie jest rozmyty, zniekształcony, rozpikselowany, rozmazany ani rozciągnięty
 • spełnia wymagania dotyczące rozdzielczości, typu pliku i rozmiaru pliku

Obrazy niestandardowe:

 • są na nich pokazani różnorodni modele i modelki, którzy reprezentują ogół odbiorców;
 • Pokazują, jak produkt i marka wpisują się w życie klientów
 • Nie ma na nich nieodpowiednich treści, nie są przerażające, agresywne ani krwawe
 • Mogą zostać użyte na wielu urządzeniach, w wielu miejscach docelowych i lokalizacjach geograficznych
 • Nie są sprzeczne z treściami na stronie docelowej
 • Nie zawierają obrazów pojedynczych produktów ani grup produktów przedstawionych na jednolitym lub przezroczystym tle
 • Nie jest pojedynczym logo marki ani kombinacją logo
 • Nie jest jednym z wybranych obrazów produktów
 • Nie zawierają dodatkowego tekstu innego niż tekst naturalnie pasujący do obrazu (np. na opakowaniu produktu)
 • Nie zawiera formatów letterbox ani pillarbox

Reklamy bez obramowania:

 • Nie mają tła w kolorze bieli ani złamanej bieli
 • Nie używaj koloru tła kontrastujący z tłem strony w kolorze bieli lub złamanej bieli, na której się znajdują;

Potrzebujesz pomocy w tworzeniu materiałów reklamowych?

Jeśli sądzisz, że samodzielne wykonanie materiałów reklamowych do kampanii Cię przerasta, znajdź eksperta, który opracuje dla Ciebie wysokiej jakości treści. Dysponujemy siecią zatwierdzonych partnerów, którzy pomogą stworzyć, zaprojektować i zrealizować kampanie spełniające nasze wytyczne, zgodne ze specyfikacją i sprawdzonymi metodami, a także udzielą rad w zakresie strategii i optymalizacji. Znajdź odpowiedniego partnera dla siebie za pośrednictwem naszego katalogu partnerów.

Teksty i treści reklamowe: Docieranie ze swoim przekazem

W reklamie to, co mówisz i jak mówisz, ma kluczowe znaczenie dla przyciągnięcia uwagi klientów. Ważne są zarówno poprawna pisownia i interpunkcja, jak dokładność i uczciwość. Oto nasze wytyczne, które pomogą stworzyć teksty, które nie zostaną odrzucone.

uśmiechnięty mężczyzna używający tabletu
Rozdział 4. Część 1

Teksty i treści — co robić, a czego nie robić

Nie liczy się tylko to, co mówisz w swoich reklamach, ale również jak to mówisz i czy mówisz to z zachowaniem odpowiedniej ortografii i interpunkcji.

Korzystaj z narzędzi do sprawdzania gramatyki i ortografii

Błędy ortograficzne, gramatyczne i literówki to tylko niektóre z najczęstszych powodów odrzucania reklam. Te proste błędy mogą sprawić, że Twoja reklama będziesz wyglądać nieprofesjonalnie, a w konsekwencji Twój produkt nie będzie wzbudzał zaufania. Należy więc dokładnie sprawdzić tekst przed przesłaniem go do recenzji, skorzystać z narzędzi do sprawdzania poprawności gramatycznej i ortograficznej lub poprosić kogoś, aby zrobił to za Ciebie.

Pamiętaj o prawidłowej interpunkcji

Wymagana jest poprawna interpunkcja. Nie wolno stosować powtarzających się znaków zapytania (???) ani wykrzykników („!!!”), ani zbyt wielu wielokropków (zazwyczaj maksymalnie dwa w nagłówku).

Poprawna wersja:

Szukasz sofy narożnej?

Odpowiedź nieprawidłowa:

Szukasz sofy narożnej????

Poprawna wersja:

Sprawdź nasze sofy narożne, dwuosobowe kanapy… i nie tylko!

Odpowiedź nieprawidłowa:

Sprawdź nasze sofy narożne… dwuosobowe kanapy… i nie tylko!!!

Mów językiem swoich klientów
Upewnij się, że Twoje reklamy są udostępniane w podstawowym języku witryny, w której są wyświetlane. (Zobacz szczegółowe informacje w rozdziale 5).

Poprawnie stosuj wielkie litery

W przypadku samoobsługowych produktów reklamowych wielkie litery są stosowane według formatu wielkości liter jak w zdaniu. Wielka litera na początku wyrazu powinna być stosowana tylko w pierwszym słowie nagłówka, zdania, nazwach własnych lub znakach towarowych (w tym oficjalnych nazwach marek, modelach produktów lub hasłach).

Poprawna wersja:

Wielkość liter jak w zdaniu: Sprawdź nasze sofy narożne

Teksty, w których Każde Słowo Pisane Jest Wielką Literą, STOSOWANE SĄ WYŁĄCZNIE WIELKIE LITERY, wIELKIE lITERY są używane w sposób przypadkowy lub te zawierające RÓŻNĄ wielkość liter nie będą akceptowane i zostaną odrzucone.

Odpowiedź nieprawidłowa:

Każde słowo pisane wielką literą: Sprawdź nasze sofy narożne

Różna wielkość liter: Sprawdź nasze SOFY NAROŻNE

Używanie wielkich liter w sposób przypadkowy: SPRaWDŹ NaSZe SofY NAROżne

Wyłącznie wielkie litery: SPRAWDŹ NASZE SOFY NAROŻNE

Znaki specjalne

Używanie znaków specjalnych, takich jak cyfry, znaki *, @ oraz kropki zamiast liter lub w celu skrócenia słów jest niedozwolone.

Przykłady

Poprawna wersja: Nienawidzisz plam?

Odpowiedź nieprawidłowa: Nienawidzisz plam?

Poprawna wersja: Najlepsze w historii

Odpowiedź nieprawidłowa: N.A.J.L.E.P.S.Z.E. W H.I.S.T.O.R.I.I.

Poprawna wersja: bez

Odpowiedź nieprawidłowa: b/z

Wyjątki dotyczące znaków

Znaki specjalne są dozwolone tylko wtedy, gdy:

 • Są częścią marki, produktu lub sloganu.
 • Są powszechnie używane do określenia słowa lub wyrażenia np. AC/DC lub AM/PM, lub są używane jako symbole, na przykład „$” w przypadku dolara amerykańskiego lub „#” w przypadku cyfr czy hashtagów.

Sprawdzone metody redakcyjne

Rolą reklamy jest zainteresowanie klientów na tyle, aby ją kliknęli. Te wskazówki pomogą Ci stworzyć teksty, które zainspirują klientów do podjęcia działań.

Określ oczekiwania

 • To, co mówisz w swojej reklamie, musi być zgodne z tym, co klienci widzą na Twojej stronie docelowej.
 • Wyróżnij swój produkt w nagłówku i tekście.

Zachowaj prostotę przekazu

 • Używaj powszechnie zrozumiałych słów.
 • Szybciej przechodź do sedna dzięki prostym zdaniom.

Daj klientom powód do kliknięcia

 • Skoncentruj się na wartości produktu dla klienta.
 • Wyjaśnij, dlaczego produkt jest wyjątkowy.

Twoja oferta powinna być odpowiednia dla wszystkich i w każdym miejscu

 • Skoncentruj się na wszystkich regionach lub odbiorcach, dla których Twój produkt jest odpowiedni.
 • Unikaj form bezpośrednich, takich jak Ty lub Twój, ponieważ może to brzmieć niewłaściwie (np. „Skorzystaj z naszego suplementu, aby rozwiązać Twój problem z wagą”).
Rozdział 4. Część 2

Zakazy dotyczące treści

Następujące metody tworzenia treści są zdecydowanie zabronione i spowodują odrzucenie Twojej reklamy podczas procesu moderacji, więc warto zwrócić na nie uwagę.

Nie udawaj

Fałszywa funkcjonalność ma miejsce, gdy określone elementy reklamy są zaprojektowane tak, aby wyglądały na klikalne, podczas gdy tak naprawdę nie są lub gdy reklamy, w których pojawia się prośba o podanie kodu pocztowego, nie prowadzą do strony docelowej z informacjami dostosowanymi do regionu danego klienta.

Nie zamieszczaj stwierdzeń ani treści, które mogą wprowadzać w błąd

Użycie stwierdzeń typu „Najlepsza maszyna do szycia” może być kuszące. Stwierdzenia o wyższości produktu nad innymi (na przykład „najlepszy”, „najbardziej”, „największy”, „najsmaczniejszy”, „lepszy niż”, itd.) zostaną odrzucone, chyba że można je uzasadnić.

Reklamy powinny prawidłowo odzwierciedlać stronę docelową i produkty, które sprzedajesz. Muszą zawierać dokładnie te same oferty i produkty.

Na przykład reklama z obrazem płynu do polerowania podłóg i tekstem „Oszczędzaj na chemii gospodarczej”, która prowadzi do strony docelowej z odkurzaczami, zostałaby odrzucona.

Nie używaj języka odnoszącego się do Twoich konkurentów

Reklamy w witrynie Amazon nie mogą wyraźnie wskazywać na konkurencję i podawać nazw konkurentów. Mogą natomiast zawierać nawiązania do „wiodącej marki” lub inne wyrażenia o charakterze ogólnym.

Nie wywieraj presji

Teksty, które wywierają presję na klientach, są zabronione. Reklamy muszą przyciągać uwagę klientów, ale nie mogą sprawiać wrażenia, że na nich pokrzykują.

Reklamy nie mogą zawierać:

 • Język, który tworzy wrażenie istnienia pilnej potrzeby
  • Pospiesz się — zapasy już się kończą!
 • Powtarzające się wykrzykniki lub znaki zapytania.
  • Nie przegap szansy!!!!
  • Wszystko gotowe????
 • Jakiekolwiek końcowe znaki interpunkcyjnych w wezwaniach do działania
  • Kup teraz!
  • Chcesz dowiedzieć się więcej?
 • Dowolna kombinacja dwóch lub więcej z poniższych elementów: WYŁĄCZNIE WIELKIE LITERY, znaki interpunkcyjne lub duże rozmiary czcionek.
  • LETNIE OKAZJE, KTÓRYCH NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ!

Nie używaj rozpraszających reklam

Animacje i inne elementy interaktywne nie mogą rozpraszać, oszukiwać ani wprowadzać klientów w błąd.
Zabronione cechy rozpraszające uwagę obejmują, między innymi:

 • Migające, migoczące lub pulsujące obiekty, obrazy lub tekst
 • zbyt wiele animacji (na przykład zmiany klatek co 1 lub 2 sekundy albo obiekty wizualne w animacji, które poruszają się w sposób ciągły);
 • Animacje, które naśladują interakcje użytkownika, na przykład przesuwanie kursora myszy lub klikanie przycisków

Nie promuj niedostępnych produktów

Reklamy nie mogą promować sprzedaży produktów, które są niedostępne w magazynie lub wycofane, ani usług, które nie są dostępne w czasie trwania kampanii.

Gdy promowany produkt lub usługa staną się niedostępne, reklamy należy wstrzymać.

Reklamy produktów dostępnych tylko w przedsprzedaży są dozwolone, jeśli jest to jasno określone w reklamie poprzez zastosowanie wezwania do działania: „kup w przedsprzedaży”.

Komunikaty promocyjne i świąteczne

Niniejsze wytyczne mają na celu określenie prawidłowych oczekiwań klientów i pomoc w określeniu rozsądnych momentów rozpoczęcia i zakończenia wydarzeń specjalnych i promocji świątecznych.

Skoro wspominamy o oszczędnościach

Nie przesadzaj z obietnicami podczas promocji. Superlatywy takie jak „ogromne oszczędności” czy „gigantyczne rabaty” nie są dozwolone. Zabronione jest też wspominanie o konkretnych liczbach, na przykład „oszczędź 50%” lub „zniżka 20 USD”.

Zamiast tego ogranicz się do takich komunikatów i bliskich wariacji, jak:

 • Oszczędzaj na [Nazwa produktu]
 • Oszczędź, kupując [Produkt]
 • Oszczędzaj już teraz
 • [Produkt] w świetnej cenie
 • Niskie ceny [Produkt]
 • Świetne pakiety z [Produkt]
 • Kup [Produkt] i otrzymaj [nazwa dodatkowego darmowego produktu]

Teksty dotyczące promocji w reklamie muszą być również wyświetlane na stronie szczegółów produktu (dotyczy to na przykład okazji błyskawicznych) i muszą być ważne przez czas trwania kampanii.

Możesz używać w reklamach słów „okazja” lub „okazje” tylko wtedy, gdy Twoje produkty są aktywnie objęte okazją Amazon, na przykład produkt jest Top okazją, przez cały czas trwania kampanii.

Sekret tkwi w odpowiednim wyczuciu czasu

Reklamy obiecujące oszczędności nie mogą być wyświetlane, gdy oferta lub oszczędności nie są dostępne. Zakończenie kampanii reklamowej należy zaplanować na ostatni dzień promocji lub wcześniej. Jeśli przedłużysz kampanię reklamową po zakończeniu okresu obowiązywania oferty lub oszczędności, wszystkie komunikaty dotyczące promocji muszą zostać usunięte.

Wytyczne dotyczące świąt

Moment rozpoczęcia świątecznych kampanii promocyjnych należy zaplanować z zachowaniem zasad zdrowego rozsądku — nie może być to kilka miesięcy wcześniej. Muszą też zakończyć się w ciągu 24 godzin po dacie wydarzenia lub w innym rozsądnym późniejszym terminie.

 • Na przykład promocje dotyczące wydarzeń świątecznych w grudniu nie mogą rozpoczynać się w sierpniu, a kończyć w lutym.

Aby uzyskać szczegółowe informacje i wymagania, zobacz Wytyczne dotyczące promocji i świąt.

Teksty i treści reklamowe — co robić, a czego nie

Co robić

 • Sprawdź tekst pod kątem błędów gramatycznych i interpunkcyjnych.
 • Korzystaj z formatu wielkości liter jak w zdaniu.
 • Używaj powszechnie zrozumiałych słów.
 • Upewnij się, że reklamy odzwierciedlają zawartość strony docelowej i zawierają te same oferty i produkty.
 • Nagłówki i teksty na obrazach i reklamach filmowych powinny koncentrować się na produkcie.
 • Podkreśl, dlaczego produkt jest wyjątkowy i jak pomaga klientom.
 • Upewnij się, że teksty dotyczące promocji znajdują się również na stronie szczegółów produktu i są ważne przez cały czas trwania kampanii.
 • Upewnij się, że daty rozpoczęcia i zakończenia promocyjnej kampanii reklamowej są takie same, jak daty rozpoczęcia i zakończenia promocji.

Czego nie robić

 • Nie używaj znaków specjalnych, takich jak cyfry, znaki @, * i kropki, chyba że są częścią marki lub hasła albo znajdują się w powszechnym użyciu (na przykład symbol $ lub #).
 • Nie wspominaj o konkretnym regionie lub grupie.
 • Nie zwracaj się bezpośrednio do odbiorcy, unikaj zaimków Ty lub Twój.
 • Nie stosuj fałszywej funkcjonalności i nie podawaj treści wprowadzających w błąd, które mogą oszukiwać klientów lub przekierowywać ich na złą stronę.
 • Nie używaj stwierdzeń o wyższości produktu nad innymi (najlepszy, największy, lepszy niż) i nie wymieniaj swoich konkurentów z nazwy.
 • Nie używaj języka ani interpunkcji, które mogą wywoływać presję na klientach.
 • Nie promuj niedostępnych produktów.
 • Nie używaj rozpraszających, błyskających i migających reklam ani takich, w których jest nadmiernie dużo animowanych treści.
 • Nie obiecuj zbyt wiele i nie używaj superlatyw takich jak „ogromne rabaty” w komunikatach promocyjnych
 • Nie używaj w reklamach słów takich jak „okazja” lub „okazje”, chyba że produkty są objęte okazją Amazon, która jest aktywna w czasie trwania kampanii.

Języki: Wytyczne dotyczące reklam globalnych

Podejmując decyzję o wyświetlaniu reklam poza granicami swojego kraju i udostępnieniu ich na skalę globalną, musisz upewnić się, że Twoje komunikaty będą w stanie dotrzeć do klientów.

mężczyzna używający laptopa
Rozdział 5

Mów językiem swoich klientów

Chcemy mieć pewność, że klienci są w stanie zrozumieć Twój przekaz wszędzie tam, gdzie wyświetlane są Twoje reklamy. To dlatego wymagamy, aby wszystkie reklamy były w podstawowym języku witryny, w której się pojawiają.

Oficjalne hasła, elementy marki i slogany nie muszą być tłumaczone, ale wszystkie inne teksty i treści muszą być w języku miejsca, gdzie wyświetlana jest reklama.

Potrzebujesz pomocy dotyczącej tłumaczeń?

Usługi lokalizacyjne Amazon Ads to nowe miejsce oferujące kompleksową obsługę w zakresie lokalizowania treści dotyczących marki, które ułatwia rozszerzenie zasięgu marki na nowe lokalizacje. Ta usługa tłumaczeniowa jest wspierana przez profesjonalnych lingwistów, którzy pomagają w tłumaczeniu treści na potrzeby kampanii.

Oferujemy usługę tłumaczeń zarówno dla formatów tekstowych, jak i filmowych.*

Usługa tłumaczenia filmów umożliwia tłumaczenie filmów dla kampanii Sponsored Brands w formacie filmowym. Dzięki niej można też uniknąć dwóch z najczęstszych powodów odrzucenia kampanii, jakimi są: używanie nieobsługiwanego języka w kraju, w którym chcesz wyświetlić reklamę, oraz błędy gramatyczne i literówki.

Usługa tłumaczenia tekstu umożliwia tłumaczenie nagłówków dla kampanii Sponsored Brands i Sponsored Display oraz tekstów materiałów reklamowych marki dla usług Stores i Posts lub treści A+.

Aby uzyskać dostęp do usług lokalizacyjnych Amazon Ads, przejdź do „Kreacje” na lewym pasku nawigacyjnym w konsoli reklamowej, wybierz „Usługi kreatywne” i przefiltruj „Tłumaczenia”.

Reklamy tekstowe: Prześlij tekst w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, chińskim uproszczonym lub hiszpańskim (Hiszpania) — składający się maksymalnie z 1000 znaków — w jednym zapytaniu. W ciągu 10 dni kalendarzowych otrzymasz jego przetłumaczoną wersję na język arabski, holenderski, angielski (Stany Zjednoczone i Wielka Brytania), francuski, niemiecki, włoski, japoński, polski, portugalski, hiszpański (Hiszpania i Meksyk), szwedzki i turecki.

Film: Tłumacz filmowe materiały reklamowe z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego i hiszpańskiego (Hiszpania) na język holenderski, angielski (Wielka Brytania), francuski, niemiecki, włoski, japoński, polski, hiszpański (Hiszpania i Meksyk) i szwedzki. W ciągu 10 dni otrzymasz film z napisami dopasowanymi do dźwięku i tekstu wyświetlanego na ekranie.

*Funkcja nie jest dostępna we wszystkich krajach.

Sponsored Brands

Reklamy Sponsored Brands marek pomagają zwiększyć świadomość oferty produktów dzięki niestandardowym reklamom wyświetlanym w wynikach wyszukiwania zakupów w witrynie Amazon. W tym miejscu można znaleźć specyfikacje i standardy dotyczące formatów, użycia wezwań do działania, słów kluczowych i innych szczegółów wymaganych do uzyskania zatwierdzenia przez moderację.

mężczyzna używający telefonu
Rozdział 6

Formaty i funkcjonalność reklamy

Poniżej przedstawiono wytyczne i rozmiary formatu opracowane specjalnie pod kątem reklam Sponsored Brands:

 • Wszystkie obrazy muszą mieć najwyższą możliwą rozdzielczość 72 ppi
 • Obrazy i tekst muszą być czytelne.
 • Zasoby materiałów reklamowych i obrazy nie mogą utrudniać ani uniemożliwiać odczytania szablonów reklam.

Uwaga: animacja jest dozwolona tylko w reklamach filmowych. Wytyczne dotyczące reklam filmowych Sponsored Brands znajdziesz w rozdziale 7.

Formaty kampanii Sponsored Brands:

 • 728x90
 • 800x90
 • 300x250
 • 160x600
 • 245x135
 • 900x45
formaty filmowe

Korzystanie z wezwania do działania

„Wezwanie do działania” (CTA) to krótka fraza składająca się z dwóch lub trzech słów, która może pomóc zmotywować konsumentów do zrobienia kolejnego kroku i kliknięcia reklamy w celu wyświetlenia szczegółowych informacji na temat Twojego produktu. Wezwanie do działania musi być bezpośrednie i wyraźne oraz odzwierciedlać doświadczenie, jakiego klient może się spodziewać na stronie docelowej. Zbyt ogólne wezwania do działania, takie jak „Kliknij tutaj”, są zabronione.

W reklamach wezwania do działania nie są wymagane, ale warto z nich korzystać, ponieważ zwiększają skuteczność reklamy.

Przykłady:

 • „Kup teraz”
 • „Dowiedz się więcej”
 • „Zobacz więcej”
 • „Zobacz szczegółowe informacje”
 • „Zdobądź więcej informacji”
 • „Odkryj szczegóły”

Wezwanie do działania w tekście nagłówka reklamy:

 • muszą być jasne i precyzyjne;
 • Nie może zawierać wyrażeń powodujących presję na klientów, takich jak „Zrób to teraz”, „Ostatnia szansa” lub „Nie przegap”.

Wymagania dotyczące wezwania do działania specyficzne dla miejsca docelowego

Typ reklamyZasady
Billboard (970 x 250)Wezwanie do działania nie może mieć kształtu przycisku
Urządzenia mobilne (wszystkie reklamy)Wezwanie do działania jest zalecane, ale nie jest wymagane

Tłumaczenia

Jeśli Twoja kampania jest wyświetlana w witrynach w językach innych niż język domyślny, gdy prześlesz tekst niestandardowy (na przykład nagłówki lub wezwania do działania), automatycznie przetłumaczymy go dla Ciebie. Czas wykonania tłumaczenia może być różny. Zwykle jest ono gotowe w ciągu 24 godzin od aktywowania kampanii w domyślnym języku.

Reklamy, które tłumaczysz samodzielnie, muszą mieć takie samo znaczenie i odpowiadać treści reklam w oryginalnym, domyślnym języku kampanii. Przetłumaczone treści muszą również spełniać wymagania dotyczące treści opisane w tym podręczniku. Weryfikacja przetłumaczonych kampanii trwa zwykle do 72 godzin.

Dowiedz się więcej o tłumaczeniach i obsługiwanych językach w Centrum pomocy konsoli reklamowej.

ASIN-y i obrazy produktów

Obrazy ASIN-ów prezentowane w reklamach muszą być zgodne z naszymi zasadami i standardami witryny Amazon dotyczącymi obrazów produktów. GIF-y lub animacje nie są dozwolone.

Zduplikowane lub identyczne obrazy produktów w tej samej reklamie są niedozwolone. Obrazy ASIN-ów w reklamie muszą pokazywać sprzedawany produkt lub się do niego odwoływać.

Obrazy muszą wyraźnie przedstawiać wszystkie warianty produktu, takie jak kolor, model lub styl.

Targetowanie na słowa kluczowe i produkty

Słowa kluczowe lub produkty, na które targetowane są reklamy, muszą być odpowiednie dla promowanego produktu.

W reklamach nie mogą być używane słowa kluczowe ani produkty targetowane, które mogą być odbierane przez kupujących jako obraźliwe, nietaktowne lub niepożądane.

Przykładowe kategorie produktów i słowa kluczowe podlegające ograniczeniom to między innymi:

 • Obraźliwe, bluźniercze lub wulgarne słowa kluczowe lub produkty
 • Słowa kluczowe lub produkty z kategorii leków na receptę, takich jak „Lipitor” lub „prednizon”
 • Produkty i słowa kluczowe produktów, których nie reklamujemy, takie jak e-papierosy, czy produkty o charakterze seksualnym i dla dorosłych

Zobacz nasze zasady dotyczące zabronionych produktów i treści, aby uzyskać więcej informacji.

Programy Amazon / Subskrybuj i oszczędzaj

Nasz program Subskrybuj i oszczędzaj pozwala klientom Amazon rejestrować się i otrzymywać regularne, zaplanowane dostawy produktów, z których często korzystają.

Jeśli produkty w reklamie są oferowane w ramach tego programu i zawiera ona wzmiankę o programie Subskrybuj i oszczędzaj w nagłówku reklamy, musisz użyć oryginalnego, nieskorygowanego logo lub nazwy programu Subskrybuj i oszczędzaj. Niestandardowe lub skrócone logo lub odwołania są niedozwolone.

Sponsored Brands — lista kontrolna

 • wszystkie obrazy muszą być w wysokiej rozdzielczości obrazu;
 • Upewnij się, że obrazy i tekst są czytelne.
 • Jeśli korzystasz z wezwania do działania, upewnij się, że jest ono bezpośrednie, czytelne i precyzyjne.
 • W wezwaniu do działania nie używaj języka wywołującego presję, na przykład wyrażeń typu „Zrób to teraz” lub „Ostatnia szansa”.
 • Reklamy, które tłumaczysz samodzielnie, muszą mieć takie samo znaczenie i odpowiadać treści reklam w oryginalnym, domyślnym języku kampanii.
 • Zduplikowane lub identyczne obrazy produktów w tej samej reklamie są niedozwolone.
 • Obrazy ASIN-ów w reklamie muszą pokazywać sprzedawany produkt lub się do niego odwoływać.
 • Reklamy zoptymalizowane muszą zawierać ogólne nagłówki, które nie zawierają wzmianki o konkretnych produktach.
 • Nie używaj słów kluczowych, które mogą być odbierane przez kupujących jako obraźliwe, nietaktowne lub niepożądane.
 • Użyj oryginalnego, nieskorygowanego logo programu Subskrybuj i oszczędzaj w przypadku produktów objętych tym programem.

Sponsored Display

Sponsored Display to samoobsługowe rozwiązanie reklamy displayowej, które pomaga zwiększyć zasięg wszędzie tam, gdzie klienci spędzają czas. Tutaj znajdziesz wymagania i formaty, które pomogą Ci wykonać pierwsze kroki.

kobieta używająca tabletu
Rozdział 7

Reklamy Sponsored Display stanowią doskonałą okazję do nawiązywania kontaktu z klientami, którzy są zainteresowani i aktywnie robią zakupy w Twojej kategorii produktów, zwłaszcza że reklamy można umieszczać gdziekolwiek spędzają oni czas.

Upewnij się, że Twoje reklamy są zgodne z następującymi wytycznymi:

 • Wszystkie obrazy muszą być czytelne i mieć najwyższą rozdzielczość 72 ppi.
 • Tekst, elementy wizualne i treść nie zakłócają czytelności szablonów reklam.
 • Wszystkie reklamy muszą być statyczne, chyba że używają formatu filmowego dla reklam Sponsored Display.

Wezwanie do działania

Nie ma potrzeby tworzenia własnego wezwania do działania, ponieważ rozwiązanie Sponsored Display domyślnie dynamicznie włącza wezwania do działania. Dodatkowe wezwania do działania w formie przycisków lub tekstu nie są dozwolone.

Sponsorowane reklamy displayowe muszą również być zgodne z zasadami przedstawionymi w tym przewodniku, w szczególności rozdziały 1, 2, 3, 4, i 5. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Wytyczne i zasady akceptowania dotyczące usługi Amazon Ads.

Rozmiary materiałów reklamowych Sponsored Display:

Witryny mobilne i aplikacje mobilne:

 • 300x250
 • 414x125
 • 320x50

Komputer:

 • 320x50
 • 300x250
 • 160x600
 • 300x600
 • 650x130
 • 728x90
 • 970x250
 • 980x55

Sponsored Display — lista kontrolna

Upewnij się, że:

 • Wszystkie obrazy są czytelne i mają najwyższą rozdzielczość 72 ppi.
 • Tekst i elementy wizualne nie zaburzają czytelności szablonów reklam.
 • Reklamy są statyczne, ponieważ reklamy animowane nie są dozwolone w przypadku rozwiązania Sponsored Display.
 • Nie utworzono wezwania do działania, ponieważ jest już ono domyślnie dostępne.

Reklamy w formacie filmowym dla Sponsored Brands i Sponsored Display

Reklamy filmowe Sponsored Brands i Sponsored Display mogą pomóc klientom odkryć Twoją markę i produkty podczas zakupów. Poniższe wytyczne pomogą Ci stworzyć atrakcyjne kampanie filmowe, które przyciągną uwagę klientów i zwiększą świadomość Twoich produktów.

mężczyzna używający laptopa
Rozdział 8: Część 1

Wysokiej jakości reklamy filmowe mogą wzbudzić zaufanie kupujących poprzez dostarczenie informacji o produkcie, których nie mogą uzyskać na podstawie samych obrazów lub tekstu. Klienci mogą na przykład zobaczyć z bliska kolor i funkcje produktu, sprawdzić jego działanie i dowiedzieć się, w jaki sposób należy z niego korzystać.

Wszystkie filmy muszą być zgodne z zasadami przedstawionymi w tym przewodniku, konkretnie rozdziały 1, 2, 3, 4, i 5. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Wytyczne i zasady akceptowania dotyczące usługi Amazon Ads.

Reklamy muszą spełniać nasze wymagania dotyczące specyfikacji reklam animowanych i filmowych.
Pamiętaj, że animacja jest dozwolona tylko w reklamach filmowych.

Reklamy filmowe muszą dotyczyć reklamowanego produktu lub marki i prowadzić do odpowiedniej kontekstowo strony docelowej.

Zapewnienie najlepszej jakości obrazu i dźwięku

Obrazy i dźwięk w reklamach filmowych muszą być wysokiej jakości, aby mogły zostać zatwierdzone.

Najczęstsze powody odrzucenia reklam filmowych to:

 • Niska rozdzielczość obrazu
 • Rozmazane, niewyraźne, rozpikselowane lub nierozpoznawalne elementy wizualne
 • Czarne lub puste klatki na początku lub na końcu filmów
 • Nieczytelny tekst. Tekst musi być wystarczająco duży, aby przeciętny klient mógł go przeczytać.
 • Taki sam lub podobny kolor tekstu i tła, co sprawia, że tekst jest nieczytelny. Przykład: biały tekst na jasnoszarym tle.
 • Pospiesznie zmontowane zakończenie po osiągnięciu maksymalnego czasu trwania filmu
 • Gwałtowne, drażniące, zbyt szybkie cięcia i montaż
 • Rozpraszające, przenikliwe, nieoczekiwane, gwałtowne lub irytujące dźwięki
 • Nagłe zmiany głośności
 • Nienaturalne wysokie lub niskie głosy
 • szumów, trzasków lub niesłyszalnych komunikatów lub nierozpoznawalnych dźwięków
 • Nieuzasadnione stwierdzenia
 • Tytuły z błędami gramatycznymi

Pamiętaj, aby sprawdzić swoje reklamy filmowe przed ich przesłaniem. Dokładnie sprawdź, czy obrazy są wyraźne i w dobrej rozdzielczości, a dźwięk jest wyraźny i słyszalny.

Szybka wskazówka: Film nie powinien zawierać fragmentów z czarnym ekranem — unikaj stosowania efektu zanikania.

Zacznij od swojego produktu

Upewnij się, że Twój produkt znajduje się na pierwszym planie, w centrum obrazu, a reklama filmowa skupia się na tym, w jaki sposób produkt przynosi korzyści klientom, jak działa i co czyni go wyjątkowym.

Na zakończenie pokaż swoje logo

Jest większa szansa, że klienci zapamiętają Twoją markę, gdy ostatnim elementem, jaki zobaczą, będzie Twoje logo. Rozważ dodanie tekstu na zakończenie z wezwaniem do działania, np. „Uzyskaj szczegóły” lub „Dowiedz się więcej”.

Odpowiedni moment

Optymalna długość filmu, który ma zapaść klientowi w pamięć i utrzymać jego uwagę, powinna wynosić od 15 do 30 sekund.

 • Pokaż produkt w pierwszych dwóch sekundach filmu, aby zrobić jak najlepsze pierwsze wrażenie.
 • Wspominać o kluczowych zaletach produktu w ciągu pierwszych pięciu sekund, ponieważ wtedy jest największe prawdopodobieństwo, że klienci usłyszą lub zobaczą Twój komunikat.
 • Przekaz powinien być krótki — ogranicz zawartość do najważniejszych zalet produktu.

Sprawdzone metody — wskazówka: Zapisz szczegółowe informacje o produkcie, takie jak rozmiary i wymiary na stronie szczegółów. Twój film powinien inspirować i wciągać kupujących.

Mów do kupujących w ich lokalnym języku

 • Tekst i dźwięk w reklamie filmowej muszą być w języku podstawowym witryny, gdzie są wyświetlane reklamy.
 • Jeśli dźwięk jest w innym języku, napisy lub tłumaczenie tekstu muszą być w języku lokalnym.
 • Ważny tekst w filmie, taki jak informacje o produkcie i instrukcje, musi być w języku lokalnym.

Dopilnuj, aby tekst był łatwy do odczytania

Używaj tekstu, który jest wyraźnie widoczny na tle filmu i pozostaw go na ekranie wystarczająco długo, aby można było go odczytać.

Tekst na ekranie musi być czytelny dla wszystkich typów kupujących. Zalecamy używanie tekstu, który ma co najmniej 50 pkt (preferowane 100 pkt) dla filmów 720p i 1080p oraz tekstu, który jest co najmniej 100 pkt (preferowane 200 pkt) dla filmów 2160p.

tekst na obrazach

Dotarcie do kupujących z dźwiękiem i bez dźwięku

Jednostki filmowe automatycznie rozpoczynają odtwarzanie bez dźwięku, a klienci mają możliwość włączania i wyłączania dźwięku. Aby mieć pewność, że dotrzesz ze swoim przekazem, użyj tekstu na ekranie lub napisów dla niesłyszących lub przedstaw, jak działa produkt w sposób, który będzie dostatecznie czytelny nawet bez dźwięku.

Twoja reklama filmowa nie musi mieć ścieżki dźwiękowej, ale gdy w filmie nie ma dźwięku, musi to być jasne. Użyj zastrzeżenia, na przykład „Brak dźwięku”, lub jasno pokaż, że osoby na filmie nie mówią.

Kwestie dotyczące urządzeń mobilnych

Weź pod uwagę to, w jaki sposób środowisko zakupowe na urządzeniu mobilnym różni się od tego na komputerze, zwłaszcza w odniesieniu do następujących elementów:

 • Rozmiar produktu, logo lub tekstu na ekranie.
 • Ilość informacji umieszczanych na ekranie.
 • Użycie napisów dla niesłyszących.

Wskazówka dotycząca najlepszych praktyk: wyświetlając produkt w ciągu pierwszych trzech sekund, upewnij się, że jest to najjaśniejsza rzecz w filmie i zajmuje większość klatki wideo.

Nasze szablony bezpiecznej strefy filmu umożliwiają sprawdzenie, czy tekst na ekranie można łatwo odczytać na urządzeniu mobilnym. Ta pomoc wizualna umożliwia zagwarantowanie, że ważne informacje, takie jak napisy, zastrzeżenia dotyczące produktu i instrukcje, są zawsze widoczne, a przycisk dźwięku nie jest zasłonięty, tak aby klienci zawsze mieli dostęp do elementów sterujących dźwiękiem.

bezpieczna strefa filmowa
Rozdział 8: Część 2

Ustaw właściwy kadr

Twoje filmy muszą wypełniać dostępną przestrzeń. Nie mogą mieć czarnych pasków po żadnej stronie, co oznacza, że formaty letterbox i pillarbox są niedozwolone.

format pillarbox i letterbox

W takim przypadku musisz zoptymalizować swoje filmy, aby pasowały do pełnego ekranu. Podczas dostosowywania filmowego materiału reklamowego nie wycinaj produktu ani żadnych istotnych informacji.

Czego zdecydowanie nie robić

Reklamy filmowe nie mogą zawierać:

 • opinie klientów (w tym oceny gwiazdkowe), nawet jeśli pochodzą one z witryny Amazon;
 • Elementy marki, znaki towarowe i produkty Amazon, a także odniesienia do produktów lub usług Amazon
 • Okazje, rabaty lub inne promocje ze zniżkami
 • Rozpraszające obrazy, na przykład błyskające, wirujące, migające lub pulsujące obiekty albo teksty bądź przejścia powodujące wysoki kontrast
 • język wywierający presję, wojowniczy lub ponaglający, który ma na celu wymuszenie na kliencie kliknięcia lub zakupu.

Specyfikacje dotyczące obrazu i dźwięku

SpecyfikacjeSponsored Display (format reklamy filmowej)Reklamy w formacie filmowym Sponsored Brands
Maksymalna wielkość pliku500 MB500 MB
Współczynnik proporcji16:916:9
Minimalny czas trwania6 s6 s
Maksymalny czas trwania45 s45 s
Wymiary1920 x 1080 lub nowszy1280 x 720, 1920 x 1080 lub 3840 x 2160
Minimalna szybkość transmisji wideo4 Mb/s1 Mb/s
Liczba klatek wyświetlanych na sekundę (kl./s)23,976 (zalecana), 24, 25 lub 29,9723,976, 24, 25, 29,97, 29,98 lub 30 klatek na sekundę
Minimalna przepływność dźwięku192 kb/s96 kb/s
Częstotliwość próbkowania dźwięku44,1 kHz lub 48 kHz44,1 kHz lub wyższa częstotliwość próbkowania
Obsługiwane formatyFilm: H.264, MPEG-2 lub MPEG-4
Dźwięk: PCM lub AAC
Film: MP4 lub MOV
Dźwięk: PCM, AAC lub MP3
Kanał audioStereo lub monoStereo lub mono

Pamiętaj, że Twoje reklamy filmowe są wizytówką i odzwierciedleniem Twoich produktów i Twojej marki. Ich ton powinien być optymistyczny i pozytywny, ponieważ chcesz, aby klienci mieli dobre skojarzenia z Twoim produktem, rozumieli, dlaczego jest on odpowiedni dla ich potrzeb i jak może im najlepiej służyć.

Aby uzyskać więcej wskazówek i informacji, zobacz Pierwsze kroki z reklamami filmowymi Sponsored Brands.

Lista kontrolna formatu reklamy filmowej

Reklamy filmowe muszą:

 • Najwyższa możliwa rozdzielczość 72 ppi, z wysokiej jakości dźwiękiem i elementami wizualnymi
 • Dotyczy reklamowanego produktu lub marki i prowadzić do odpowiedniej kontekstowo strony docelowej

Sprawdź swoje reklamy filmowe przed ich przesłaniem. Upewnij się, że nie zawierają następujących elementów:

 • Rozmazane, niewyraźne, rozpikselowane lub nierozpoznawalne elementy wizualne
 • Obrazy w niskiej rozdzielczości poniżej 72 ppi
 • Czarne lub puste klatki na początku lub na końcu filmów
 • Nieczytelny tekst. Tekst musi być wystarczająco duży, aby przeciętny klient mógł go przeczytać.
 • Ten sam lub podobny kolor tekstu i tła, co sprawia, że tekst jest nieczytelny (przykład: biały tekst na jasnoszarym tle);
 • Formaty letterbox lub pillarbox i czarne paski.
 • Pospiesznie zmontowane zakończenia
 • Gwałtowne, drażniące, zbyt szybkie cięcia i montaż
 • Rozpraszające, przenikliwe, nieoczekiwane, gwałtowne lub irytujące dźwięki
 • Nagłe zmiany głośności
 • Nienaturalne wysokie lub niskie głosy
 • Szumy, trzaski, niesłyszalne komunikaty lub nierozpoznawalne dźwięki
 • opinie klientów (w tym oceny gwiazdkowe), nawet jeśli pochodzą one z witryny Amazon;
 • Elementy marki, znaki towarowe i produkty Amazon, a także odniesienia do produktów lub usług Amazon
 • Okazje, rabaty lub inne promocje ze zniżkami
 • Rozpraszające obrazy, na przykład błyskające, wirujące, migające lub pulsujące obiekty albo teksty bądź przejścia powodujące wysoki kontrast
 • język wywierający presję, wojowniczy lub ponaglający, który ma na celu wymuszenie na kliencie kliknięcia lub zakupu.

Zalecane:

 • Pokaż produkt w ciągu pierwszych dwóch sekund.
 • Wspomnij o kluczowych zaletach produktu w ciągu pierwszych pięciu sekund.
 • Upewnij się, że filmy są łatwo zrozumiałe bez dźwięku, używając tekstu lub napisów na ekranie lub pokazując produkt w sposób niewymagający dźwięku.
 • Jeśli film nie ma dźwięku, dołącz zastrzeżenie „Brak dźwięku” lub w inny sposób pokaż wyraźnie, że nikt w filmie nie mówi.
 • Użyj tekstu, który jest wyraźnie widoczny na danym tle.
 • Pozostaw tekst na ekranie wystarczająco długo, aby można było go przeczytać.
 • naszych szablonów bezpiecznej strefy filmu, aby sprawdzić, czy ważne informacje są zawsze widoczne w formatach mobilnych.
 • Tekst i dźwięk muszą być w języku podstawowym witryny, w której wyświetlane są reklamy.
 • Jeśli dźwięk jest w innym języku, upewnij się, że napisy lub tłumaczenia tekstu są w języku lokalnym.
 • Upewnij się, że ważny tekst w filmie, taki jak informacje o produkcie i instrukcje, jest przygotowany w języku lokalnym.
 • Zoptymalizuj swój film, aby wypełniał całą przestrzeń, i unikaj formatów letterbox i pillarbox.

Dziękujemy za przeczytanie przewodnika

Kompletny przewodnik dla moderacji Sponsored Brands i Sponsored Display