Na czym polegają różnice między platformami SSP a DSP?

Tu znajdziesz wszystko, co musisz o nim wiedzieć.

Ilustracja Amazon DSP

Jeśli dopiero zaczynasz odkrywać świat zautomatyzowanej obsługi reklam, ważne jest zrozumienie kluczowych terminów, koncepcji i technologii reklamowych związanych z kupnem i sprzedażą mediów cyfrowych. Do najistotniejszych elementów stanowiących trzon tej branży należą platforma DSP (demand-side platform) i platforma SSP (supply-side platform). Ważne jest zrozumienie różnic między platformami DSP i SSP, w jaki sposób ze sobą współpracują w celu ułatwienia zautomatyzowanego zakupu mediów oraz jaką pełnią rolę w kontekście rozbudowanego łańcucha dostaw reklamy cyfrowej.

Dowiesz się, czym dokładnie są platformy DSP i SSP oraz jak działają w kontekście szeroko rozumianej zautomatyzowanej obsługi reklam.

Co to jest platforma DSP?

Platforma DSP to oprogramowanie umożliwiające reklamodawcom zautomatyzowane i scentralizowane kupowanie mediów z wielu źródeł. Jak sama nazwa wskazuje (ang. demand-side platform), platforma DSP jest stroną popytową równania reklamowego: reklamodawcy szukają zasobów, które pomogą im dotrzeć do odpowiednich grup odbiorców we właściwym czasie i w ramach określonego budżetu.

Dzięki platformie DSP, takiej jak Amazon DSP, reklamodawcy mają na przykład możliwość dokonywania zautomatyzowanych zakupów reklam displayowych, reklam filmowych i reklam dźwiękowychwszędzie tam, gdzie spędzają czas. Jest dostępna dla reklamodawców, którzy sprzedają w witrynie Amazon i dla tych, którzy tego nie robią. Marki mogą docierać do nowych i zaangażowanych grup odbiorców dzięki wysokiej jakości zasobom bezpiecznym dla marki, które obejmują witryny należące do Amazon, takie jak IMDb lub Twitch, oraz witryny czołowych wydawców.

Co to jest platforma SSP?

Platforma SSP (supply-side platform) to oprogramowanie ułatwiające wydawcom sprzedaż odsłon reklam. Oferując wydawcom dostęp do wielu giełd reklam, platform DSP i sieci reklamowych jednocześnie, platformy SSP umożliwiają wydawcom (nazywanym też dostawcami) sprzedaż odsłon większej puli potencjalnych nabywców, a także ustalenie zakresu stawek w celu maksymalizacji przychodów. Dzięki Amazon Publisher Services firma Amazon oferuje reklamodawcom kupującym w ramach usługi Amazon DSP bezpośredni dostęp do wysokiej jakości, wyselekcjonowanych zasobów zapewniających lepszą widoczność, niższy koszt tysiąca odsłon (CPM) i wyższy zwrot z wydatków na reklamę (ROAS).

W jaki sposób platformy DSP i SSP współpracują ze sobą?

Platforma DSP to oprogramowanie do zautomatyzowanej obsługi reklam dla reklamodawców. Ułatwia ona zakup mediów u wielu wydawców za pośrednictwem platform SSP, giełd reklam, sieci reklamowych i integracji bezpośredniej. Platformy DSP pomagają markom i agencjom (strona popytowa) w ustaleniu, które odsłony należy kupić i za jaką cenę (strona podażowa). Reklamodawcy mogą docierać do grup odbiorców na podstawie danych demograficznych oraz sygnałów dotyczących kupowania i przeglądania za pośrednictwem platformy DMP. Platformy SSP zapewniają podobną funkcjonalność i technologię, ale pomagają wydawcom w optymalizacji i uzyskiwaniu najlepszych ofert za ich zasoby (maksymalizacja rentowności).

Co to jest platforma zarządzania danymi (DMP)?

Platforma zarządzania danymi (DMP) to oprogramowanie, które zapewnia reklamodawcom, specjalistom ds. marketingu, markom i agencjom miejsce do przechowywania zgromadzonych statystyk w celu wykorzystania ich na potrzeby doskonalenia kampanii reklamowych. Amazon DSP umożliwia reklamodawcom korzystanie z własnych grup odbiorców platformy DMP podczas tworzenia zautomatyzowanych kampanii zakupowych.

Czym jest licytowanie w czasie rzeczywistym (RTB)?

Licytowanie w czasie rzeczywistym (RTB) to metoda automatycznego zakupu reklam. Dzięki RTB reklamodawcy mogą wziąć udział w aukcji, gdy odsłona staje się dostępna. Jeśli zaoferowana stawka wygra, reklama zostanie wyświetlona na stronie wydawcy. Licytowanie RTB jest nie tylko skuteczne, ale także pomaga reklamodawcom skupić się na najbardziej odpowiednich zasobach. Dzięki licytowaniu RTB wydawcy i reklamodawcy mogą sprzedawać i kupować reklamy, a platforma SSP usprawnia cały proces.

Zrozumienie łańcucha dostaw reklamy cyfrowej

W skład łańcucha dostaw reklamy cyfrowej wchodzą sieci, giełdy oraz platformy DSP i SSP umożliwiające kupowanie i sprzedawanie mediów w ramach transakcji licytowania w czasie rzeczywistym. Automatyczny zakup pozwala reklamodawcom kupować automatyczne reklamy displayowe bezpośrednio lub w drodze aukcji. Dzięki automatycznym zakupom reklamodawcy współpracują z platformami DSP, takimi jak Amazon DSP, aby kupować reklamy po ustalonej cenie. Platformy DSP ułatwiają proces zakupu zasobów reklamowych oraz pomagają reklamodawcom odkrywać odpowiednie grupy odbiorców i docierać do nich.