Przewodnik

Dynamiczna optymalizacja materiałów reklamowych (DCO): definicja, przykłady, wskazówki

Dynamiczna optymalizacja materiałów reklamowych, czyli DCO (Dynamic Creative Optimization), to rodzaj zautomatyzowanej obsługi reklam pozwalającej reklamodawcom tworzyć spersonalizowane reklamy na podstawie danych w czasie rzeczywistym. DCO to zaawansowane narzędzie ułatwiające specjalistom ds. marketingu tworzenie trafniejszych i skuteczniejszych reklam.

Zacznij korzystać z rozwiązań Amazon Ads, aby prezentować swoje produkty i tworzyć kampanie.

Amazon DSP

Jeśli masz ograniczone doświadczenie, skontaktuj się z nami, aby zamówić usługi zarządzane przez Amazon Ads. Obowiązują minimalne kwoty budżetu.

Amazon Ad Server

Amazon DSP to platforma, która umożliwia automatyczny zakup reklam w celu dotarcia do nowych i obecnych grup odbiorców tam, gdzie spędzają oni czas.

Zarejestruj się na unBoxed 2023

Zapoznaj się z dostosowanymi treściami edukacyjnymi i dostępnymi statystykami, aby łatwiej zwiększyć skuteczność swoich zasobów materiałów reklamowych w witrynie Amazon.

Czym jest dynamiczna optymalizacja materiałów reklamowych (DCO)?

Skrót DCO (ang. dynamic creative optimization) oznacza dynamiczną optymalizację materiałów reklamowych. W branży reklamowej technologia DCO pozwala na szybkie tworzenie wielu wersji reklamy przy użyciu tych samych podstawowych materiałów reklamowych, których części są dostosowywane na podstawie grupy odbiorców, kontekstu i wcześniejszej skuteczności. To pomaga uzyskać lepszy odbiór reklamy wśród klientów.

Dlaczego dynamiczna optymalizacja materiałów reklamowych jest ważna?

Współcześni klienci codziennie obcują z tysiącami reklam. Dlatego tak ważne jest, aby marki przyciągały klientów komunikatami i materiałami reklamowymi, które do nich przemawiają. Technologia DCO pomaga reklamodawcom i agencjom tworzyć bardziej odpowiednie, treściwe i skuteczne reklamy.

Co więcej, technologia DCO pomaga reklamodawcom w skalowaniu reklam i zwiększaniu ich efektywności. Nie muszą już tworzyć różnych wersji tej samej reklamy dla różnych rynków i odbiorców — technologia DCO robi to za nich.

Tworzenie kampanii DCO

Klienci codziennie mają kontakt z markami w różnych kanałach. Każdy punkt kontaktu to okazja dla marek na pogłębienie relacji z klientami. Właśnie to jest celem skutecznej strategii DCO — dotarcie do klientów za pomocą odpowiednich treści w odpowiednim miejscu.

Tworząc kampanię DCO, należy pomyśleć o sposobach nawiązania kontaktu z grupami odbiorców za pomocą właściwych komunikatów, we właściwym kontekście i na właściwym etapie ich ścieżki klienta.

Dowiedz się, jak rozpocząć.

Zdefiniuj zakres

Planując swoją kampanię, zacznij od zdefiniowania zakresu. Czym są główne cele i kluczowe wyniki (OKR)? Zacznij od poprawnego zdefiniowania celów końcowych i kluczowych wskaźników wydajności (KPI). Musisz określić, czym dla Ciebie jest sukces — Twój zespół musi wiedzieć, nad czym aktualnie pracuje, a Ty musisz wiedzieć, które wskaźniki KPI ocenić w trakcie i po zakończeniu kampanii.

Zapewnij spójność współpracy

Prawdopodobnie będziesz współpracować z zespołami ds. technologii DCO, zespołami projektowymi, wydawcami lub platformami DSP (ang. demand-side platform). Również zespoły ds. mediów i analizy muszą przedstawić zespołowi projektowemu analizę i strategię medialną. Zadbaj o jasny podział odpowiedzialności i jednolitą strategię dotyczącą wszystkich grup odbiorców, komunikatów i wskaźników KPI. Prace nad materiałami reklamowymi w oparciu o statystyki idą najlepiej, gdy wszystkie zaangażowane strony współpracują i biorą udział w procesie planowania.

Zorganizuj rozmowę wstępną, podczas której zostanie omówiona i zdefiniowana strategia. Zaplanuj również regularne spotkania mające na celu omówienie skuteczności, wprowadzenie usprawnień lub zmianę strategii. W kampaniach DCO statystyki, media i materiały reklamowe muszą stanowić idealnie pasujące do siebie fragmenty układanki, kluczowe jest więc, aby wszyscy w zespole rozumieli pełny zakres strategii i pracowali wspólnie na rzecz osiągnięcia wspólnego celu.

Poznaj grupę odbiorców

Kim są Twoi odbiorcy i jak masz zamiar dostosować do nich swoją reklamę? Musisz zrozumieć, jakie typy odbiorców są dostępne i odpowiednie dla Twojej kampanii, co pozwoli Ci odpowiednio zaprojektować strategię angażowania odbiorców i dostosować komunikaty w materiałach reklamowych do poszczególnych grup odbiorców. Pomyśl również, jaką rolę będzie odgrywać każda z osób zaangażowanych w technologię reklamową.

Stwórz swój szablon

Tworząc szablon materiałów reklamowych dla technologii DCO, pomyśl, które elementy reklamy muszą się różnić, a na etapie produkcji materiałów reklamowych postaraj się stworzyć elastyczny szablon, który pozwoli Ci uniknąć kosztownych poprawek w trakcie kampanii. W jaki sposób uspójnić elementy dynamiczne, takie jak wezwania do działania lub nazwy produktów w materiałach reklamowych? Czy obrazy dynamiczne będą przedstawiane z użyciem różnych współczynników proporcji, czy będą zawsze dopasowywane do tych samych wymiarów? Czy szablon musi być odpowiedni dla układów dynamicznych, typografii, animacji lub schematów kolorów?

Sprawdzaj skuteczność

W trakcie trwania kampanii w regularnych odstępach czasu sprawdzaj skuteczność i na bieżąco optymalizuj strategię. Czy pewne wezwania do działania działają lepiej niż inne? Czy jest jakiś rodzaj obrazu, który bardziej pomaga angażować odbiorców? Czy na konkretny materiał reklamowy jedna grupa odbiorców reaguje wyjątkowo dobrze, a inna nie?

Doskonaląc elementy materiałów reklamowych, które pomagają zwiększać skuteczność, można wyeliminować te, których skuteczność jest niższa, i wprowadzić nowe elementy testowe. Ciągłe testowanie i uczenie się pomaga zwiększyć możliwości technologii DCO w zakresie docierania do klientów w każdej kampanii.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wsparcie w zakresie skuteczności materiałów reklamowych

Trendy w technologii DCO i branży reklamowej

Mimo że w przeszłości reklamodawcy używali technologii DCO głównie jako narzędzia natychmiastowej reakcji — na przykład w celu objęcia remarketingiem odbiorców detalicznych i przedstawienia im ponownie produktu, który już wcześniej widzieli — wytrawni reklamodawcy coraz częściej korzystają z technologii DCO, aby przekazywać odpowiednie komunikaty w całym lejku sprzedażowym. Materiały reklamowe oparte na statystykach mogą ulepszyć taktyki w zakresie promowania i zwiększania świadomości marki — na przykład poprzez korzystanie z sygnałów zakupowych lub strumieniowych w celu przedstawienia innych obrazów lub funkcji produktów. Wysokiej klasy strategia DCO bierze pod uwagę to, w jaki sposób materiały reklamowe mogą dynamicznie dostosowywać się do odbiorców w każdym punkcie kontaktu.

Reklamodawcy chcą również w jeszcze większym stopniu wykorzystywać technologię DCO w wielu kanałach, nie tylko w reklamach displayowych. Na przykład filmy dynamiczne będą zyskiwać na popularności, ponieważ kanały wykorzystujące reklamy filmowe In-Stream i reklamy w telewizji strumieniowej będą odpowiadać za coraz większą część budżetów reklamowych.

Przykłady dynamicznej optymalizacji materiałów reklamowych

Reklamodawcy mogą wykorzystywać technologię DCO w różnych typach kampanii, na przykład w przypadku kampanii dostosowywanych do lokalizacji geograficznej grupy odbiorców, kampanii różnicowanych w zależności od zainteresowań grupy odbiorców, kampanii kontekstowych dynamicznie dostosowywanych do zawartości strony oraz opartych na produktach kampanii uwzględniających inne produkty wyświetlane przez grupę odbiorców.

Przyjrzyjmy się bliżej temu, jak można zastosować technologię DCO w konkretnych branżach:

Motoryzacja

Motoryzacja

Reklamodawcy z branży motoryzacyjnej to jedna z najbardziej wyrafinowanych grup, jeśli chodzi o stosowanie strategii DCO. Producenci samochodów często wykorzystują sygnały dotyczące grup odbiorców uzyskiwane na podstawie statystyk i od partnerów medialnych w celu określenia, który model samochodu warto promować, a czasami podkreślają też różne funkcje lub zdobyte nagrody w zależności od grupy odbiorców (na przykład promowanie SUV-ów zdobywających nagrody w zakresie bezpieczeństwa wśród grup odbiorców, dla których ważna jest rodzina).

W takich sytuacjach reklamodawcy z branży samochodowej grupy 2 (regionalnej) i 3 (poszczególnych dystrybutorów) często używają sygnałów geograficznych i czasowych, aby wyświetlać właściwe oferty lub konkretnych dystrybutorów odpowiednim grupom odbiorców.

Dowiedz się więcej o marketingu motoryzacyjnym.

Pakowane towary konsumpcyjne (CPG)

Pakowane towary konsumpcyjne (CPG)

Firmy z branży pakowanych towarów konsumpcyjnych (ang. consumer packaged goods, CPG) często oferują szeroką gamę produktów, które różnią się zależności od położenia geograficznego, co sprawia, że ta branża jest idealna dla kampanii DCO dostosowywanych do lokalizacji.

Ponadto firmy z branży pakowanych towarów konsumpcyjnych często tworzą treści cyfrowe oznaczone własną marką, takie jak porady lub przepisy, które angażują grupy odbiorców. Reklamodawcy mogą korzystać z tych treści w materiałach reklamowych w odcinkach, takich jak na przykład „porada tygodnia” lub „przepis miesiąca”.

Produkty CPG są też często powiązane z demografią, zdarzeniami z życia i stylem życia, a więc tacy reklamodawcy mogą wykorzystywać statystyki grupy odbiorców, aby określać, które produkty, obrazy lub komunikaty warto stosować w kampanii.

Usługi finansowe

Usługi finansowe

W branży usług finansowych reklamodawcy mogą korzystać z technologii DCO, aby automatycznie tworzyć wiele wersji reklamy dla różnych grup odbiorców, co pomaga skrócić czas produkcji i zmaksymalizować liczbę konwersji. Materiały reklamowe w kampanii promującej nową kartę kredytową mogą na przykład być dynamicznie dostosowywane do zainteresowań i sposobów jej użytkowania wśród grup odbiorców, co umożliwi wyświetlanie komunikatów związanych z podróżami, domem lub rozrywkami, w zależności od tego, do czego odbiorcy prawdopodobnie używają karty kredytowej. Mogą również przedstawiać różne korzyści, na przykład punkty w programie lojalnościowym.

Technologia DCO to szczególnie skuteczne narzędzie dla dostawców usług finansowych i bankowości detalicznej, ponieważ materiały reklamowe mogą być dostosowywane w czasie rzeczywistym i odzwierciedlać stale zmieniające się oferty, wskaźniki i promocje, dzięki czemu kampanie cały czas mogą odpowiadać na zmiany marketingowe. Ponadto ta technologia umożliwiają dostawcom usług finansowych, którzy mają wielu lokalnych agentów (np. ubezpieczycielom), uruchamianie kampanii specyficznych dla danej lokalizacji.

Dowiedz się więcej na temat reklamowania w branży usług finansowych.

Technologia DCO jest kluczowym narzędziem w zestawie nowoczesnego specjalisty ds. marketingu, ponieważ pomaga zwiększać trafność materiałów reklamowych na dużą skalę i sprzyja kulturze eksperymentowania. Taki zestaw narzędzi technologicznych usprawnia pracę i ułatwia przekazywanie klientom komunikatów w całej ścieżce klienta, a jednocześnie umożliwia ciągłą naukę i optymalizację, dzięki czemu Ty możesz pracować nad tym, jak jeszcze lepiej nawiązywać kontakt z odbiorcami z wykorzystaniem statystyk i inspirujących komunikatów. Wtedy masz szansę nawiązać naprawdę silną więź z klientami.

Niezależnie od tego, czy masz już jakieś zasoby, czy też zaczynasz od zera, usługi Amazon w zakresie produkcji i edycji filmowych materiałów reklamowych mogą pomóc Ci w tworzeniu zgodnych z zasadami i inspirujących materiałów we wszystkich formatach.