Przewodnik

Wprowadzenie do reguł budżetu

Ikona pieniędzy na niebieskim tle

Obejrzyj naszą dwuczęściową serię filmów, aby uzyskać informacje o regułach budżetu, czyli między innymi dowiedzieć się, czym są i jak z nich korzystać.

Reguły budżetu to funkcja menedżera kampanii pomagająca w zarządzaniu budżetem reklamowym i jego optymalizacji. Umożliwia automatyczne zwiększanie Twojego budżetu w konkretnym przedziale czasowym lub gdy kampania osiąga określoną skuteczność.

Reguły budżetu pomagają:

 • Utrzymać ciągłość kampanii osiągających najlepsze rezultaty i zapobiegać wydawaniu środków z budżetu na kampanie osiągające słabe wyniki.
 • Skrócić czas monitorowania i ręcznego dostosowywania kampanii.
 • Optymalizować budżet dla ważnych wydarzeń dzięki spersonalizowanym rekomendacjom.

Istnieją dwa rodzaje reguł budżetu:

 • Reguły oparte na harmonogramie pozwalają ustawić budżet z wyprzedzeniem na wydarzenia specjalne, takie jak Prime Day czy Halloween, lub w wybranym zakresie dat
  • Podczas ważnego wydarzenia zakupowego, takiego jak Black Friday, możesz na przykład ustawić zwiększenie budżetu o 50%, aby jak najlepiej wykorzystać przewidywany wzrost liczby kupujących.
 • Reguły oparte na skuteczności zwiększą budżet kampanii po osiągnięciu określonego progu skuteczności, takiego jak zwrot z wydatków na reklamę (ROAS) czy współczynnik klikalności lub konwersji.
  • Jeśli chcesz, aby budżet zwiększał się, gdy kampania ma wysoką skuteczność, możesz ustawić zwiększenie go o 20% po osiągnięciu wskaźnika ROAS na poziomie 5.

Nie zapomnij o regułach budżetu przy kolejnym ważnym wydarzeniu, aby w pełni wykorzystać swoją kampanię.

Dzięki regułom budżetu możesz łatwiej zarządzać budżetem i odpowiednio go optymalizować. W tym filmie omówimy kroki konfigurowania reguły budżetu.

Aby utworzyć lub zaktualizować regułę budżetu dla istniejącej kampanii:

 • Przejdź do menedżera kampanii
 • Wybierz kampanię, dla której chcesz utworzyć regułę budżetu
 • Kliknij „Reguły budżetu” na pasku bocznym
 • Naciśnij przycisk „Dodaj regułę budżetu”

Najpierw nazwij regułę. Następnie wybierz typ reguły, którą chcesz utworzyć. Zacznijmy od reguł opartych na harmonogramie.

 • W polu „Typ” wybierz opcję „Harmonogram”
  • W sekcji zakresu dat wybierz zalecane zdarzenie lub określony zakres dat
  • Wprowadź wartość procentową zwiększenia budżetu, którą chcesz wykorzystać podczas wydarzenia
  • Kliknij opcję „Dodaj regułę budżetu”
 • Teraz przyjrzymy się regule opartej na skuteczności:
  • W polu „Typ” wybierz opcję „Skuteczność”
  • W sekcji zakresu dat wybierz zalecane zdarzenie lub określony zakres dat
  • Dodaj preferowany próg wskaźnika skuteczności
  • Kliknij opcję „Dodaj regułę budżetu”

Po dodaniu reguły budżet wybranej kampanii będzie automatycznie dostosowywany do Twoich preferencji w wybranym zakresie dat.

Pamiętaj, aby monitorować skuteczność kampanii z nowymi regułami.