Podręcznik

Co to jest marketing B2B?

Definicja, przykłady, trendy

Marketing B2B (inaczej marketing business-to-business) to proces, w ramach którego jedna firma przekazuje innym firmom informacje o produkcie lub usłudze. Celem marketingu B2B jest prowadzenie komunikacji na linii sprzedawca – osoby decyzyjne w organizacji, a nie na linii sprzedawca – konsument końcowy.

Zacznij korzystać z rozwiązań Amazon Ads, aby prezentować swoje produkty i tworzyć kampanie.

Jeśli masz ograniczone doświadczenie, skontaktuj się z nami, aby zamówić usługi zarządzane przez Amazon Ads. Obowiązują minimalne kwoty budżetu.

Twórz reklamy rozliczane według kosztu kliknięcia, aby ułatwić klientom znalezienie Twoich produktów w witrynie Amazon.

Reklamy w telewizji streamingowej i reklamy filmowe online mogą pomóc w udostępnianiu przekazu Twojej marki unikalnym i odpowiednim grupom odbiorców.

Co to jest marketing B2B?

Marketing B2B (inaczej marketing business-to-business) to proces, w ramach którego jedna firma przekazuje innym firmom informacje o produkcie lub usłudze. Zamiast reklam skierowanych do konsumentów końcowych, marketing B2B skupia się na kierowaniu przekazu jednej firmy do decydentów w innych organizacjach za pośrednictwem kanałów, które mogą obejmować marketing online, marketing fizyczny, płatne reklamy w mediach społecznościowych, marketing w wyszukiwarkach, treści redakcyjne, marketing e-mailowy, filmy, wydarzenia itp.

Dlaczego marketing B2B jest ważny?

Marketing B2B pełni istotną rolę z punktu widzenia firm, których profil niejako wymusza na nich informowanie innych przedsiębiorstw o swojej ofercie produktów i usług mających potencjał usprawnienia działalności biznesowej tych przedsiębiorstw lub wsparcia ich klientów. Jeśli na przykład Twoja firma tworzy oprogramowanie do zarządzania płacami, Twoim celem będzie sprzedawanie produktu organizacjom, które potrzebują pomocy w optymalizacji i usprawnieniu procesu naliczania wynagrodzeń.

Praktycznie każda firma opiera swoją działalność na innym produkcie lub usłudze. Jeśli prowadzisz firmę zajmującą się pielęgnacją trawników, polegasz na producentach kosiarek lub firmach produkujących nawozy. Marketing B2B to duży i rozwijający się segment branży reklamowej. Według agencji Statista w 2022 r. wydatki na reklamę B2B w USA wyniosły 32 miliardy dolarów, co oznacza wzrost z 28,9 miliarda dolarów odnotowanych w 2021 roku1. Oczekuje się, że w 2024 roku wydatki te osiągną poziom około 37,7 miliarda dolarów.

Jaka jest różnica między marketingiem B2B i B2C?

Marketing B2B jest często zestawiany z marketingiem B2C (inaczej marketingiem business-to-consumer). Są to dwie koncepcje marketingu, które służą różnym odbiorcom i celom. Podczas gdy marketing B2B polega na komunikacji sprzedawcy z decydentami w imieniu organizacji, marketing B2C polega na informowaniu indywidualnych konsumentów końcowych o produkcie lub usłudze.

Oznacza to, że firma sprzedająca kasy fiskalne będzie prowadzić działania w zakresie marketingu B2B w celu informowania sklepu detalicznego o swoich produktach, z kolei sklep detaliczny będzie prowadzić działania w zakresie marketingu B2B w celu promowania swoich koszulek wśród konsumentów. Mimo że działania marketingu B2B i marketingu B2C są ukierunkowane na różnych odbiorców i różne cele, te dwa procesy mogą czasami się ze sobą pokrywać. Wróćmy do przykładu z pielęgnacją trawników: producent kosiarek może wykorzystywać marketing B2B do sprzedaży produktów firmom zajmującym się pielęgnacją trawników, a marketing B2C do sprzedaży kosiarek do użytku osobistego indywidualnym właścicielom domów.

Jakie są strategie marketingu B2B?

Podobnie jak inne rodzaje marketingu, skuteczny marketing B2B zaczyna się od dokładnego zaplanowania strategii. Obecnie specjaliści ds. marketingu B2B wykorzystują różne taktyki omnikanałowe, aby dotrzeć do swoich klientów. Według agencji Statista2 w ciągu ostatnich kilku lat nastąpił wzrost zainteresowania marketingiem internetowym B2B, a firmy z segmentu B2B coraz częściej korzystają z marketingu filmowego, sieci ambasadorów marki i marketingu mobilnego.

Oprócz tradycyjnych kampanii marketingowych firmy starają się dotrzeć do docelowych grup odbiorców za pomocą mediów społecznościowych, optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO), podcastów, marketingu e-mailowego i innych cyfrowych kampanii marketingowych. Oto kilka ważnych kroków, które należy wykonać podczas tworzenia strategii marketingowej B2B.

1. Definiowanie pozycjonowania marki

Podczas tworzenia planu marketingowego B2B należy zacząć od zrozumienia, jaką wartość dla klientów wnosi Twój produkt lub usługi, oraz zwrócenia uwagi na to, w jaki sposób Twoja oferta wyróżnia się na tle oferty konkurencji. Określając pozycję marki, możesz zdefiniować rynek docelowy lub docelowych konsumentów, kategorię produktu lub usługi oraz korzyści wynikające z korzystania z tego produktu lub usługi.

2. Poznawanie grupy odbiorców

Dla specjalistów ds. marketingu B2B kluczowe znaczenie ma zrozumienie potrzeb i wyzwań biznesowych stojących przed klientami. Dlatego też należy poznać produkty lub usługi oferowane przez klientów, jaką strukturę przyjęła ich firma, kto i dlaczego odpowiada za podejmowanie decyzji w ich firmie oraz kim są ich klienci.

3. Tworzenie zarysu kompozycji marketingowej

Kompozycja marketingowa jest często definiowana za pomocą 4P marketingu: product (produkt), price (cena), place (miejsce) i promotion (promocja); lub jej rozszerzonej wersji — 7P marketingu — która została uzupełniona o takie czynniki, jak: people (ludzie), process (proces) i physical evidence (dowody materialne). Ta strategia marketingowa służy firmom jako swego rodzaju lista kontrolna lub zestaw zmiennych i czynników, które specjaliści ds. marketingu mogą brać pod uwagę, jeśli na przykład zamierzają dotrzeć do właściwych klientów, zmaksymalizować zyski, czy też poprawić skuteczność działań marketingowych.

4. Wprowadzanie produktów na rynek

Po znalezieniu grupy odbiorców i zdefiniowaniu ich potrzeb możesz do nich dotrzeć z nowym produktem. Tu właśnie przydaje się plan wejścia na rynek, który wyszczególnia poszczególne etapy tej fazy strategii marketingowej. Odpowiednio wczesne opracowanie przemyślanych planów i strategii może pomóc zwiększyć szanse na pomyślne wprowadzenie produktu na rynek.

5. Analiza wyników

Monitoruj swoją strategię marketingową, zwracając szczególną uwagę na wskaźniki wzrostu, takie jak zasięg i sprzedaż. Aby zmierzyć sukces swojej strategii, weź pod uwagę wskaźniki i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), które najlepiej odpowiadają celom Twojej marki. Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek (SEO) również może być bardzo pomocna w dotarciu do klientów, którzy aktywnie poszukują nowych produktów i treści cyfrowych.

Warto też zapoznać się z opiniami na temat produktów lub reklam oraz wysłuchać uwag swojego zespołu i klientów zewnętrznych. Zwróć uwagę na te elementy, które przyniosły najlepsze rezultaty (lub w ogóle się nie sprawdziły), i odpowiednio zaktualizuj swoje cele i kolejne etapy strategii długoterminowej.

Przykłady marketingu B2B

Studium przypadku

Firma Samsung opracowała nowe modele telewizorów dla przedsiębiorstw wyróżniające się wysokiej jakości ekranami i przyjaznym dla użytkownika oprogramowaniem. Nowa gama telewizorów zaprojektowanych z myślą o sektorze B2B doskonale sprawdzi się w restauracjach, sklepach, szkołach, szpitalach i hotelach. Firma Samsung nawiązała współpracę z Amazon Ads w celu dotarcia do grup odbiorców w segmencie B2B i zainteresowania ich wprowadzanymi na włoski rynek telewizorami dla przedsiębiorstw.

Wspólnie z Amazon Ads opracowała strategię marketingową umożliwiającą zaprezentowanie telewizorów nowym klientom biznesowym oraz przyciągnięcie uwagi najbardziej zainteresowanych grup odbiorców w okresie trzech miesięcy. W strategii wykorzystano reklamy filmowe, platformę Amazon DSP i miejsca docelowe reklamy w usłudze Amazon Business, która obsługuje zarejestrowanych i zweryfikowanych klientów B2B. Aby dopełnić tę kampanię, firma Samsung przeprowadziła także remarketing wśród zaangażowanych grup odbiorców za pomocą materiałów reklamowych zawierających linki do szczegółowych stron produktów. Dzięki temu marka odnotowała wysoki współczynnik pełnych obejrzeń filmu wśród liderów firm działających w branżach, do których chciała dotrzeć ze swoim przekazem.

Sklep Store

Studium przypadku

Kiedy firma HP ponownie wprowadzała na rynek w Indiach jedną ze swoich czołowych drukarek laserowych, wraz z zespołem Amazon Ads opracowała kampanię, która pozwoliła jej dotrzeć do odpowiednich grup odbiorców B2B. Marka zrealizowała kampanię reklamową w witrynie Amazon i w usłudze Amazon Business, aby dotrzeć do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a także mikroprzedsiębiorstw.

Wykorzystując rozwiązania dla odbiorców Amazon, marka dotarła do małych i średnich firm, a także klientów, którzy wykazywali zainteresowanie drukarkami i podobnymi kategoriami. Marka rozwinęła również lejek sprzedażowy, ponownie angażując odbiorców, którzy wchodzili w interakcje z reklamami w Amazon Business. Przekaz podkreślał innowacyjną technologię zbiorników z atramentem w druku laserowym oraz funkcję samonapełniającego się tonera, które eliminowały zależność od strony trzeciej w zakresie ponownego napełniania. Dzięki tej strategii marka HP osiągnęła zarówno górne, jak i dolne cele lejka sprzedażowego. Zaobserwowała także imponujący wzrost współczynnika klikalności (CTR) i współczynnika wyświetleń strony szczegółów produktu, a także dużą liczbę odsłon i wzrost zainteresowania Amazon Business.

Drukarka laserowa HP

Studium przypadku

W 2023 r. marka artykułów plastycznych nawiązała współpracę z agencją SparkX i Amazon Ads w celu poszerzenia grupy odbiorców i zwiększenia sprzedaży. Na podstawie przeprowadzonej w usłudze Amazon Marketing Cloud (AMC) analizy dotychczasowej grupy odbiorców i wzorców kupowania agencja SparkX stwierdziła, że znaczna część sprzedaży marki pochodziła z hurtowych zakupów produktów, a klientami byli zwykle nabywcy B2B, tacy jak szkoły oraz małe i średnie firmy. W związku z tym zespół SparkX wykorzystał w aktywacjach kampanii również inne grupy odbiorców B2B Amazon dostępne w katalogu grup odbiorców Amazon DSP. Chociaż podejście to dało pozytywne wyniki, zespół SparkX chciał stworzyć więcej możliwości dalszej segmentacji klientów B2B marki, aby ułatwić komunikację z nimi w opłacalny sposób.

Agencja utworzyła nowe segmenty odbiorców na podstawie całkowitych wydatków poniesionych na kluczowe Standardowe Numery Identyfikacyjne Amazon (ASIN-y) w ostatnim roku i z uwzględnieniem innych atrybutów grupy odbiorców, które wskazywały na wysokie prawdopodobieństwo rozważania zakupu. Następnie agencja przeprowadziła kampanię remarketingową z wbudowanym testem, w którym grupę testową stanowiła nowa niestandardowa grupa odbiorców utworzona w AMC, a jako grupy kontrolne wybrano dotychczasowych nabywców marki oraz grupy odbiorców B2B z katalogu. Dzięki tej strategii marka artykułów plastycznych była w stanie znacznie zwiększyć zwrot z wydatków na reklamę (ROAS) i dotrzeć do większej liczby odbiorców.

Uśmiechająca się kobieta

Główne trendy w marketingu B2B

Badanie przeprowadzone na początku 2023 r. przez agencję Statista3 wykazało, że marketingowcy B2B planują zmniejszyć wydatki na tradycyjny marketing B2B, podczas gdy prognozuje się, że wydatki na marketing cyfrowy wzrosną o prawie 8,77%. Specjaliści ds. marketingu w firmach B2B wyrazili również zainteresowanie4 rozszerzeniem działań prowadzonych w ramach marketingu filmowego i marketingu z udziałem ambasadorów marki. W miarę rozwoju marketingu B2B liderzy poszukują coraz bardziej innowacyjnych sposobów dotarcia do odbiorców. Ostatnimi czasy marki zaczęły eksperymentować z bardziej kreatywnymi i angażującymi sposobami nawiązywania kontaktu z klientami.

1 „B2B advertising and marketing in the United States - statistics & facts”, Statista.com, 21 sierpnia 2023 r.
2 „New marketing tactics and channels planned to be explored according to B2B companies in the United States in 2023”, Statista.com, 29 sierpnia 2023 r.
3 „U.S. B2B businesses - change in digital vs. traditional marketing 2023”, Statista.com, 26 czerwca 2023 r.
4 „New marketing tactics and channels planned to be explored according to B2B companies in the United States in 2023”, Statista.com, 29 sierpnia 2023 r.