Podręcznik

Co to jest udział kosztu reklamy w przychodach ze sprzedaży (ACOS)? Tu znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć na ten temat

Udział kosztu reklamy w przychodach ze sprzedaży (ACOS) to wskaźnik, który mierzy wydatki na reklamę i przychody z reklamy. Ten wskaźnik pomaga określić sukces kampanii reklamowych marki.

Zacznij korzystać z rozwiązań Amazon Ads, aby prezentować swoje produkty i tworzyć kampanie.

Ikona szkolenia

Jeśli masz ograniczone doświadczenie, skontaktuj się z nami, aby zamówić usługi zarządzane przez Amazon Ads. Obowiązują minimalne kwoty budżetu.

Ikona szkolenia

Co oznacza udział kosztu reklamy w przychodach ze sprzedaży (ACOS)?

Udział kosztu reklamy w przychodach ze sprzedaży (ACOS) w witrynie Amazon to wskaźnik używany do pomiaru kampanii reklamowych płatnych za kliknięcie (PPC) w witrynie Amazon. Porównuje on kwotę wydaną na kampanie PPC z kwotą uzyskanych przychodów i pomaga określić, czy wygenerowane przez Twoją markę kampanie były opłacalne. Udział kosztu reklamy w przychodach ze sprzedaży (ACOS) w witrynie Amazon pomaga mierzyć skuteczność reklam Sponsored Products w witrynie Amazon.

Chociaż dążenie do wysokiego wolumenu sprzedaży i niskiego udziału kosztu reklamy w przychodach ze sprzedaży (ACOS) w witrynie Amazon może być kuszące, to istnieją zmienne, które mają znaczenie, oraz powody, dla których niekoniecznie powinien to być Twój jedyny cel. W tym podręczniku wyjaśnimy, czym jest udział kosztu reklamy w przychodach ze sprzedaży (ACOS) w witrynie Amazon, dlaczego jest ważny i jak może stać się integralną częścią kampanii reklamowych dla sprzedawców Amazon.

ACOS

Jak obliczany jest wskaźnik ACOS

Udział kosztu reklamy w przychodach ze sprzedaży (ACOS) w witrynie Amazon jest obliczany jako iloraz wydatków na reklamę i przychodów z reklamy, a następnie przekształcany w wartość procentową. Przykładowo jeśli wydatki na kampanię reklamową wyniosły 50 USD, a uzyskane przychody 100 USD, wskaźnik ACOS w witrynie Amazon wynosi 50%.

ACOS = (wydatki na reklamę ÷ przychody z reklamy) x 100

ROAS = przychody z reklamy ÷ wydatki na reklamę

Co to jest zwrot z wydatków na reklamę (ROAS)?

Zwrot z wydatków na reklamę (ROAS) jest odwrotnością wskaźnika ACOS w witrynie Amazon: jest on obliczany jako iloraz przychodów z reklamy i wydatków na reklamę. W powyższym przykładzie ROAS wyniósłby 2.

Jaka jest różnica między ACOS a ROAS?

ROAS informuje o przewidywanym zwrocie z wydatków na kampanię reklamową, a ACOS w witrynie Amazon podaje procentowy wzrost. Oba mierzą te same wskaźniki, ale dwa obliczenia prezentują informacje w nieco innym formacie. Przydatne może być sprawdzanie obu, aby uzyskać kompleksowy wgląd w skuteczność kampanii reklamowych.

Jaki jest dobry wskaźnik ACOS?

Nie istnieje definitywna wartość dobrego wskaźnika ACOS w witrynie Amazon. Zależy to między innymi od branży, wielkości firmy i częstotliwości kampanii, a także od innych zmiennych. Możesz jednak określić dobry wskaźnik ACOS w witrynie Amazon, analizując poniższe składniki.

Zrozumienie marż

Zrozumienie marż

Celem dla firmy jest osiągnięcie progu rentowności albo zysku ze swoich produktów lub reklamy. Marża jest różnicą między tymi dwiema wartościami — jest to kwota przychodu przekraczającego koszt wytworzenia produktu i wszelkie inne koszty ponoszone przez markę.

Próg rentowności ACOS

Próg rentowności ACOS

Próg rentowności ACOS jest bezpośrednio powiązany z marżą. Aby utrzymać zysk, Twój ACOS w witrynie Amazon musi być niższy niż Twoja marża. W przeciwnym razie będziesz wydawać na reklamy więcej, niż dzięki nim zarabiasz.

Jak zmniejszyć udział kosztu reklamy w przychodach ze sprzedaży (ACOS)?

Jeśli wydajesz na kampanie reklamowe więcej, niż dzięki nim zarabiasz, spróbuj zmniejszyć swój udział kosztu reklamy w przychodach ze sprzedaży (ACOS) w witrynie Amazon lub zwiększyć swoje dochody. Przyjrzenie się udanym lub nieudanym kampaniom reklamowym może pomóc określić, gdzie powinny trafić fundusze, a gdzie są możliwości zmniejszenia i optymalizacji wydatków. Dodatkowo upewnij się, że uwzględniasz właściwe słowa kluczowe. Te wskaźniki mogą pomóc Twoim kampaniom dotrzeć do szerszej grupy odbiorców. W przypadku reklam Sponsored Brands zalecamy dodanie co najmniej 25 słów kluczowych. Te słowa kluczowe obejmują również wyrażenia, przybliżone słowa kluczowe oraz nazwy produktów lub marek. Kombinacja różnych typów słów kluczowych pomoże w dotarciu do optymalnej grupy odbiorców.

Przegląd

Przeglądanie właściwych wskaźników

Udział kosztu reklamy w przychodach ze sprzedaży (ACOS) w witrynie Amazon to tylko jeden kluczowy wskaźnik wydajności (KPI) dla firm. Inne wskaźniki reklamowe obejmują liczbę odsłon, współczynnik konwersji (CVR) i współczynnik klikalności (CTR). Chociaż ACOS w witrynie Amazon jest świetnym punktem odniesienia na początek, warto wziąć pod uwagę wiele wskaźników, aby określić, co jest dla Ciebie najlepsze, i jakie zmiany można wprowadzić, aby osiągnąć dalszą poprawę.

Targetowanie

Określanie docelowej wartości ACOS

Każda marka jest inna i będzie miała inną docelową wartość wskaźnika ACOS. Jednak pierwszym krokiem powinno być osiągnięcie progu rentowności ACOS i porównanie go z marżą. Następnie możesz określić, jaki cel jest najważniejszy dla Twoich marek i kampanii: Czy to jest to zwiększenie sprzedaży? Czy jest to zwiększenie świadomości marki? Po podjęciu decyzji możesz określić wartość wskaźnika ACOS w witrynie Amazon w swojej strategii marketingowej.

W jaki sposób cztery marki poprawiły swoje wskaźniki ACOS

Studium przypadku

Firma Lenovo zwróciła się do agencji ROI Revolution, która oferuje pełen zakres usług, o pomoc w zaktualizowaniu swoich kampanii reklamowych i poprawie udziału kosztu reklamy w przychodach ze sprzedaży (ACOS) w witrynie Amazon oraz zwrotu z wydatków na reklamę (ROAS). Po dostosowaniu treści i promowania marki udało się jej zwiększyć zaangażowanie, a także osiągnąć wartości wskaźników ACOS i ROAS znacznie lepsze niż cel referencyjny.

Laptop marki Lenovo

Studium przypadku

PF Harris, firma sprzedająca produkty do zwalczania szkodników, postawiła sobie za cel zwiększenie sprzedaży przy jednoczesnym utrzymaniu udziału kosztu reklamy w przychodach ze sprzedaży (ACOS) w witrynie Amazon na stabilnym poziomie. Aby to osiągnąć, firma wykorzystała targetowanie na produkt reklamy Sponsored Display, co pomogło uzyskać poprawę wskaźnika ACOS w witrynie Amazon. Udało jej się również zwiększyć sprzedaż, co przełożyło się na ogólny sukces.

PF Harris

Studium przypadku

Firma Power Practical postawiła sobie za cel zmniejszenie swojego udziału kosztu reklamy w przychodach ze sprzedaży (ACOS) w witrynie Amazon przy jednoczesnym zwiększeniu sprzedaży i liczby kliknięć. Dzięki kampaniom Sponsored Products udało jej się zmniejszyć swój wskaźnik ACOS w witrynie Amazon, a także osiągnąć inne cele.

Power Practical

Studium przypadku

Kiedy marka zabawek ThinkGizmos szukała sposobu na zwiększenie skuteczności kampanii i obniżenie udziału kosztu reklamy w przychodach ze sprzedaży (ACOS) w witrynie Amazon, skorzystała z pomocy agencji AMZ Pathfinder i narzędzia Prestozon. Po eksperymentach i testach A/B kampanii Sponsored Brands marki udało się jej osiągnąć lepszy wskaźnik ACOS w witrynie Amazon.

AMZ Pathfinder

Dlaczego nie należy zbytnio skupiać się na wskaźniku ACOS

Pamiętaj, że udział kosztu reklamy w przychodach ze sprzedaży (ACOS) w witrynie Amazon nie powinien być jedynym wskaźnikiem kampanii, na którym się skupiasz. Jest on tylko jednym z aspektów kampanii reklamowych dla sprzedawców Amazon i nie uwzględnia zmiennych między różnymi kampaniami. Na przykład nowe kampanie mają zwykle wysoki ACOS, po prostu dlatego, że są nowe. Ale to nie sprawia, że nowa kampania jest porażką, tylko oznacza, że musisz wziąć pod uwagę różne wskaźniki KPI.

Jeśli masz ograniczone doświadczenie, skontaktuj się z nami, aby zamówić usługi zarządzane przez Amazon Ads. Obowiązują minimalne kwoty budżetu.

Rekomendowane rozwiązania

Twórz reklamy rozliczane według kosztu kliknięcia, aby ułatwić klientom znalezienie Twoich produktów w witrynie Amazon.

Sponsored Brands

Pomóż klientom łatwiej odkrywać Twoją markę i produkty dzięki materiałom reklamowym wyświetlanym w odpowiednich wynikach wyszukiwania zakupów w witrynie Amazon.

Zwiększ sprzedaż dzięki Amazon Ads

Wykorzystaj statystyki i sygnały, które pozwalają zoptymalizować doświadczenia klienta i zwiększyć sprzedaż produktów Twojej marki.