Co to jest udział kosztu reklamy w przychodach ze sprzedaży (ACOS)? Tu znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć na ten temat

Znak dolara i serduszko

Co oznacza udział kosztu reklamy w przychodach ze sprzedaży (ACOS)?

Udział kosztu reklamy w przychodach ze sprzedaży (ACOS) w witrynie Amazon to wskaźnik używany do pomiaru kampanii reklamowych płatnych za kliknięcie (PPC) w witrynie Amazon. Porównuje on kwotę wydaną na kampanie PPC z kwotą uzyskanych przychodów i pomaga określić, czy wygenerowane przez Twoją markę kampanie były opłacalne. Udział kosztu reklamy w przychodach ze sprzedaży (ACOS) w witrynie Amazon pomaga mierzyć skuteczność reklam Sponsored Products w witrynie Amazon.

Chociaż dążenie do wysokiego wolumenu sprzedaży i niskiego udziału kosztu reklamy w przychodach ze sprzedaży (ACOS) w witrynie Amazon może być kuszące, to istnieją zmienne, które mają znaczenie, oraz powody, dla których niekoniecznie powinien to być Twój jedyny cel. W tym podręczniku wyjaśnimy, czym jest udział kosztu reklamy w przychodach ze sprzedaży (ACOS) w witrynie Amazon, dlaczego jest ważny i jak może być integralną częścią kampanii reklamowych dla sprzedawców Amazon.

Jak obliczany jest ACOS

ACOS w witrynie Amazon jest obliczany jako iloraz wydatków na reklamę i przychodów uzyskanych dzięki reklamie, a następnie przekształcany w wartość procentową. Na przykład jeśli Twoje wydatki na kampanię reklamową wyniosły 50 USD, a uzyskane przychody 100 USD, Twój ACOS w witrynie Amazon wynosi 50%.

ACOS = (wydatki na reklamę ÷ przychody przypisane do reklamy) x 100

ROAS = przychody przypisane do reklamy ÷ wydatki na reklamę

Co to jest zwrot z wydatków na reklamę (ROAS)?

Zwrot z wydatków na reklamę (ROAS) jest odwrotnością wskaźnika ACOS w witrynie Amazon: jest on obliczany jako iloraz przychodów uzyskanych dzięki reklamie i wydatków na reklamę. W powyższym przykładzie ROAS wyniósłby 2.

Jaka jest różnica między ACOS a ROAS?

ROAS informuje o przewidywanym zwrocie z wydatków na kampanię reklamową, a ACOS Amazon podaje procentowy wzrost. Oba mierzą te same wskaźniki, ale dwa obliczenia prezentują informacje w nieco innym formacie. Przydatne może być sprawdzanie obu, aby uzyskać kompleksowy wgląd w skuteczność kampanii reklamowych.

Jaki jest dobry wskaźnik ACOS?

Nie istnieje definitywna wartość dobrego wskaźnika ACOS w witrynie Amazon. Zależy to między innymi od branży, wielkości firmy i częstotliwości kampanii, a także od innych zmiennych. Możesz jednak zmierzyć dobry ACOS w witrynie Amazon, biorąc pod uwagę poniższe składowe.

Zrozumienie

Zrozumienie marż

Celem dla firmy jest osiągnięcie progu rentowności albo zysku na swoich produktach lub reklamie. Marża jest różnicą między tymi dwoma punktami — jest to kwota przychodu uzyskana powyżej kosztów wytworzenia produktu i wszelkich innych kosztów ponoszonych przez markę.

Próg rentowności

Próg rentowności ACOS

Próg rentowności ACOS jest bezpośrednio powiązany z marżą. Aby utrzymać zysk, Twój ACOS w witrynie Amazon musi być niższy niż Twoja marża. W przeciwnym razie będziesz wydawać na reklamy więcej, niż dzięki nim zarabiasz.

Jak zmniejszyć udział kosztu reklamy w przychodach ze sprzedaży (ACOS)?

Jeśli wydajesz na kampanie reklamowe więcej, niż dzięki nim zarabiasz, musisz spróbować zmniejszyć swój udział kosztu reklamy w przychodach ze sprzedaży (ACOS) w witrynie Amazon lub zwiększyć swoje dochody. Przyjrzenie się udanym lub nieudanym kampaniom reklamowym może pomóc określić, gdzie powinny trafić fundusze, a gdzie są możliwości zmniejszenia i optymalizacji wydatków. Dodatkowo upewnij się, że uwzględniasz właściwe słowa kluczowe. Te wskaźniki mogą pomóc Twoim kampaniom dotrzeć do szerszej grupy odbiorców. W przypadku reklam Sponsored Brands zalecamy dodanie co najmniej 25 słów kluczowych. Te słowa kluczowe obejmują również wyrażenia, przybliżone słowa kluczowe oraz nazwy produktów lub marek. Kombinacja różnych typów słów kluczowych pomoże w dotarciu do optymalnej grupy odbiorców.

Przegląd

Przeglądanie właściwych metryk

Udział kosztu reklamy w przychodach ze sprzedaży (ACOS) w witrynie Amazon to tylko jeden kluczowy wskaźnik wydajności (KPI) dla firm. Dodatkowe wskaźniki reklamowe obejmują liczbę odsłon, współczynnik konwersji (CVR) i współczynnik klikalności (CTR). Chociaż wskaźnik ACOS w witrynie Amazon jest świetnym punktem odniesienia na początek, warto wziąć pod uwagę wiele wskaźników, aby określić, co jest dla Ciebie najlepsze i jakie zmiany można wprowadzić, aby osiągnąć dalszą poprawę.

Docelowa wartość

Określanie docelowej wartości ACOS

Każda marka jest inna i będzie miała inną docelową wartość ACOS. Jednak pierwszym krokiem powinno być osiągnięcie progu rentowności ACOS i porównanie go z marżą. Następnie możesz określić, jaki cel jest najważniejszy dla Twoich marek i kampanii: Czy to jest to zwiększenie sprzedaży? Czy jest to zwiększenie świadomość marki? Po podjęciu decyzji możesz określić wartość ACOS w witrynie Amazon w swojej strategii marketingowej.

W jaki sposób cztery marki poprawiły swoje wskaźniki ACOS

Laptop

Firma Lenovo zwróciła się do agencji ROI Revolution, która oferuje pełen zakres usług, o pomoc z zaktualizowaniu swoich kampanii reklamowych i poprawie udziału kosztu reklamy w przychodach ze sprzedaży (ACOS) w witrynie Amazon oraz zwrotu z wydatków na reklamę (ROAS). Po dostosowaniu treści i promowania marki udało im się zwiększyć zaangażowanie, a także osiągnąć wartości wskaźników ACOS i ROAS znacznie lepsze niż cel referencyjny.

Osoba podlewająca roślinę

PF Harris, firma sprzedająca produkty do zwalczania szkodników, postawiła sobie za cel zwiększenie sprzedaży przy jednoczesnym utrzymaniu swojego wskaźnika ACOS w witrynie Amazon na stabilnym poziomie. Aby to osiągnąć, firma wykorzystała targetowanie na produkt reklamy Sponsored Display, co pomogło uzyskać poprawę wskaźnika ACOS w witrynie Amazon. Udało im się również zwiększyć sprzedaż, co przełożyło się na ogólny sukces.

Człowiek stawiający namiot

Firma Power Practical postawiła sobie za cel zmniejszenie swojego udziału kosztu reklamy w przychodach ze sprzedaży (ACOS) w witrynie Amazon przy jednoczesnym zwiększeniu sprzedaży i liczby kliknięć. Z pomocą kampanii Sponsored Products udało jej się zmniejszyć swój ACOS w witrynie Amazon, a także osiągnąć pozostałe cele.

Zabawka dinozaur

Kiedy marka zabawek ThinkGizmos szukała sposobu na zwiększenie skuteczności kampanii i obniżenie udziału kosztu reklamy w przychodach ze sprzedaży (ACOS) w witrynie Amazon, skorzystała z pomocy agencji AMZ Pathfinder i narzędzia Prestozon. Po eksperymentach i testach A/B kampanii Sponsored Brands marki była ona w stanie osiągnąć lepszy wskaźnik ACOS w witrynie Amazon.

Dlaczego nie należy zbytnio skupiać się na ACOS

Pamiętaj, że udział kosztu reklamy w przychodach ze sprzedaży (ACOS) w witrynie Amazon nie powinien być jedynym wskaźnikiem kampanii, na którym się skupiasz. Jest on tylko jednym z aspektów kampanii reklamowych dla sprzedawców Amazon i nie uwzględnia zmiennych między różnymi kampaniami. Na przykład nowe kampanie mają zwykle wysoki ACOS, po prostu dlatego, że są nowe. Ale to nie sprawia, że nowa kampania jest porażką, tylko oznacza, że musisz wziąć pod uwagę różne wskaźniki KPI.