Firma Wilton zatrudnia agencję Rise Interactive w celu zwiększenia sprzedaży w 2018 r.

Wyzwanie

Firma Wilton, innowacyjny lider w zakresie produktów do pieczenia i dekorowania, starała się przyspieszyć rozwój swojej marki w Amazon w 2018 roku po tym, jak odnotowała znaczną poprawę wyników w 2017 roku. Kiedy jednak próbowała zwiększyć swoje wydatki w 2018 roku, firma stanęła przed wyzwaniami związanymi z efektywnością. Aby sprostać tym wyzwaniom i mieć szansę na poprawę wyników reklamowych, firma Wilton nawiązała współpracę z agencją Rise Interactive.

Strategia

  • Wprowadzenie szczegółowej struktury konta: zrestrukturyzowano konto i wygenerowano ponad 1200 unikalnych kampanii (w porównaniu z 31 kampaniami przed zmianą konta) i ponad 7700 unikalnych słów kluczowych (wzrost z 1056 unikalnych słów kluczowych).
  • Zastosowanie wykluczających słów kluczowych: usunięto powtarzające się słowa kluczowe i wdrożono kompleksową strategię wykluczających słów kluczowych w celu zminimalizowania nakładania się kampanii, słów kluczowych i stawek, a tym samym uzyskania lepszej kontroli nad kosztami kliknięcia (CPC).
  • Zoptymalizowanie asortymentu produktów: nadano priorytety reklamowanym produktom, co doprowadziło do zdecydowanej poprawy konwersji przy jednoczesnym osiągnięciu celów w zakresie efektywności.

Wyniki: III kw. 2017 r. w zestawieniu z III kw. 2018 r.

Dzięki bardziej uszczegółowionej strukturze konta przychody firmy Wilton wzrosły o 93% w ciągu roku.

Najważniejsze informacje

  • Wzrost przychodów o 93% dzięki bardziej uszczegółowionej strukturze konta
  • Wzrost liczby unikalnych słów kluczowych do 7700 i kampanii do 1200