Studium przypadku

Rise Interactive pomaga firmie StarTech zwiększyć sprzedaż dzięki strategii Amazon Ads opartej na statystykach

Kobieta używająca laptopa

Założona w 1985 roku firma StarTech jest globalnym przedsiębiorstwem oferującym akcesoria do łączności, które obsługują ponad 200 różnych technologii. Po zmianie zachowań zakupowych B2B, jakie zaszły w wyniku pandemii COVID-19, StarTech szukał sposobów na optymalizację skuteczności sprzedaży w sklepie Amazon. Firma dążyła do opracowania całościowej strategii w ramach Amazon Ads, która pomogłaby w dotarciu do nowych grup odbiorców oraz zwiększeniu przychodów i zwrotu z wydatków na reklamę (ROAS) w sklepie Amazon. Chciała też lepiej zrozumieć skuteczność kampanii dzięki rozbiciu uzyskanych wyników na grupy odbiorców i na kanały marketingowe.

Aby uzyskać pomoc w realizacji swojej strategii w ramach Amazon Ads, StarTech nawiązał współpracę z Rise Interactive — agencją marketingową specjalizującą się w mediach cyfrowych, analizach i doświadczeniu klienta.

Zrozumienie możliwości współdziałania kampanii Sponsored Products i Amazon DSP

StarTech starał się lepiej zrozumieć, w jaki sposób reklamy Sponsored Products i Amazon DSP współdziałają ze sobą i pozwalają wzbudzać u grup odbiorców zainteresowanie marką w sklepie Amazon w ramach całej ścieżki zakupowej.

Wraz ze zmianą norm odnoszących się do pracy zdalnej, co nastąpiło w wyniku pandemii, StarTech musiał zmienić swoje podejście do korzystania z usługi Amazon Ads. Wcześniej firma działała w modelu B2B i koncentrowała się na informatykach, chciała jednak poszerzyć swoją grupę odbiorców, aby dotrzeć do nowych klientów, wśród których miały się też znaleźć małe i średnie przedsiębiorstwa. Aby pomóc marce w osiągnięciu sukcesu, agencja Rise Interactive wskazała strategię testowania i wdrożyła plan w zakresie wsparcia pomiarowego. Miarą sukcesu miała być zdolność kampanii do generowania wzrostu przychodów rok do roku, przy jednoczesnym utrzymaniu celów związanych ze zwrotem z wydatków na reklamę (ROAS).

Wdrożenie strategii testowania i wyciągania wniosków

Aby pomóc firmie StarTech opowiedzieć historię marki przy jednoczesnym zwiększeniu zwrotu z wydatków na reklamę (ROAS), Rise Interactive zastosował szeroką gamę rozwiązań Amazon Ads w celu utworzenia niestandardowego sklepu Store i środowiska zakupowego produktów. Agencja korzystała głównie ze statystyk umożliwiających testowanie i wyciąganie wniosków, dostępnych w usłudze Amazon Marketing Cloud (AMC) — zaawansowanym narzędziu pomiarowym, w którym można uzyskiwać statystyki na poziomie zdarzeń dotyczące skuteczności kampanii w różnych kanałach.

„Podstawową ideą naszego podejścia było systematyczne testowanie, czy kampania dociera do szerszej grupy odbiorców i czy w przypadku danej kompozycji produktów właściwy przekaz trafia do właściwej grupy odbiorców” — powiedział Dan Ripes, wiceprezes grupy w Rise Interactive. „Wszystkie nasze testy miały być weryfikowane za pośrednictwem AMC”.

Rise Interactive rozpoczął od stworzenia znacznie większej liczby typów kampanii, w tym Sponsored Products, Sponsored Brands, reklam filmowych Sponsored Brands oraz Sponsored Display, co pozwoliło objąć całą ścieżkę zakupową. Agencja zwiększyła liczbę i różnorodność typów reklam w różnych kanałach, w tym z użyciem filmów i obrazów niestandardowych, oraz wykorzystała usługę AMC w celu lepszego zrozumienia, które produkty i miejsca docelowe najlepiej współgrają z kluczowymi grupami odbiorców.

Agencja rozszerzyła również strategie zwiększania świadomości, aby pomóc firmie StarTech w polepszeniu długoterminowego wskaźnika rozważania zakupu produktów marki oraz w dotarciu do bardziej odpowiednich grup odbiorców, w tym grup odbiorców B2B. Aby zwiększyć zasięg, Rise Interactive uruchomił kampanie poszukiwawcze w odpowiednich kategoriach grup odbiorców z wykorzystaniem reklam Amazon DSP i Sponsored Display. Na podstawie wygenerowanych przez AMC raportów dotyczących grup odbiorców skonfigurowano też kampanie ponownego angażowania na platformie Amazon DSP. Ich celem było zwiększenie lojalności wobec marki poprzez ponowne nawiązanie kontaktu z grupami odbiorców, którzy weszli już w interakcję z produktami StarTech.

Pomiar wyników za pośrednictwem usługi Amazon Marketing Cloud

Agencja Rise Interactive zastosowała oparte na wskaźnikach podejście do wyników skuteczności, co pozwoliło jej zrozumieć, jak może pomóc firmie StarTech w odkryciu możliwości zwiększenia skuteczności sprzedaży w kanałach Amazon Ads. Wykorzystanie usługi AMC pomogło w analizie ścieżek do konwersji i ustaleniu, że współczynniki konwersji StarTech oraz przychody ze sprzedaży były najwyższe w przypadku połączenia reklam sponsorowanych z reklamami Amazon DSP.

Po wdrożeniu wniosków uzyskanych dzięki usłudze AMC firma StarTech odnotowała 21% wzrost rok do roku w zakresie kosztu własnego sprzedaży wysłanych towarów — czyli podwoiła swój cel — w okresie od lipca do grudnia 2021 r., w porównaniu z analogicznym okresem od lipca do grudnia 2020 r.1. Marka przekroczyła swój cel w zakresie wskaźnika ROAS o 62%, a przychody od stałych klientów wzrosły o 51% rok do roku2.

1–2 Źródło: StarTech, Stany Zjednoczone, 2023 r.