SpoonfulONE odkrywa nowe możliwości marketingowe za pomocą usługi Amazon Marketing Cloud

Ponieważ rodzice mają coraz większe obawy związane z żywieniem niemowląt, SpoonfulONE, firma żywieniowa z siedzibą w Menlo Park w Kalifornii, zajmuje się opracowywaniem produktów, które sprawiają, że wprowadzanie i obsługa alergenów pokarmowych są bezpieczne i łatwe.

W wysoce konkurencyjnej i niszowej kategorii produktów odżywczych dla niemowląt ta nowa marka potrzebowała odpowiedniego planu marketingowego i jego właściwej realizacji w celu zwiększenia możliwości docierania do grup odbiorców oraz pozyskiwania klientów. W IV kwartale 2020 roku SpoonfulONE zaangażowała Goodway Group, niezależną agencję mediów cyfrowych, aby stworzyć i zoptymalizować swoją strategię marketingową na potrzeby zwiększania sprzedaży produktów. Wiedza agencji Goodway Group w zakresie reklam sponsorowanych, platformy Amazon DSP oraz zaawansowanych narzędzi pomiarowych i analitycznych, takich jak Amazon Marketing Cloud (AMC), pomogła firmie SpoonfulONE efektywnie korzystać z mediów Amazon i osiągnąć efekt stałego rozwoju.

Podejście

Agencja Goodway Group przede wszystkim pomogła firmie SpoonfulONE nawiązać kontakt z grupami odbiorców poprzez uruchomienie kampanii prospectingowych i remarketingowych, zarówno z użyciem platformy Amazon DSP, jak i reklam sponsorowanych. Wprawdzie kluczowe wskaźniki, takie jak odsłony, kliknięcia i współczynnik konwersji, odzwierciedlały w standardowych raportach skuteczność mediów na poziomie kampanii, jednak te pomiary nie były wystarczające, aby pomóc analitykom zrozumieć, w jaki sposób współpraca różnych mediów przyczyniła się do zwiększenia konwersji oraz poprawy ogólnej efektywności mediów. Dostęp do statystyk z różnych mediów w sposób chroniący prywatność jest niezbędnym elementem umożliwiającym SpoonfulONE i Goodway Group podejmowanie świadomych decyzji dotyczących optymalizacji kompozycji medialnej i korekty przydziału budżetu.

Wejście do świata Amazon Marketing Cloud

Aby określić efekty wdrożonej strategii obejmującej różne media i znaleźć możliwości optymalizacji, firma Goodway Group zdecydowała się skorzystać z usługi Amazon Marketing Cloud, która jest chroniącym prywatność, opartym na chmurze i kontrolowanym rozwiązaniem. Za pośrednictwem internetowego interfejsu użytkownika AMC zespół Goodway Group zajmujący się analizą danych zbadał pseudonimizowane sygnały z poprzednich kampanii SpoonfulONE, zlokalizował informacje istotne dla analizy oraz opracował niestandardowe raporty w celu uzyskania bardziej szczegółowych statystyk na temat zaangażowania użytkowników w ramach różnych kanałów, strategii i urządzeń. Korzystając z usługi AMC, firma Goodway Group przeanalizowała np. wzrost konwersji w wyniku dotarcia do grup odbiorców za pośrednictwem wielu typów mediów, zbadała, czy jednoczesne wykorzystywanie taktyk remarketingowych i prospectingowych poprawiło wyniki sprzedaży, oraz określiła efekty nawiązywania kontaktu z grupami odbiorców z użyciem komputerów i urządzeń mobilnych.

„Praca z usługą AMC dała nam bezpieczny i całościowy obraz skuteczności działań SpoonfulONE w różnych mediach. Pozwoliło nam to ukierunkować przydziały inwestycyjne firmy SpoonfulONE w ramach poszczególnych kanałów medialnych i taktyk Amazon oraz znaleźć idealną kompozycję, umożliwiającą osiągnięcie optymalnych rezultatów”.

— Megan Crump, starsza dyrektorka ds. doświadczenia klienta, Goodway Group

Wyniki

Dzięki usłudze AMC firma Goodway Group odkryła, że współczynnik zakupów w grupach odbiorców, którzy mieli kontakt zarówno z reklamami displayowymi, jak i Sponsored Products, jest 3-krotnie wyższy niż w przypadku kontaktu wyłącznie z reklamami Sponsored Products1. Jednocześnie do ponad połowy grup odbiorców, którzy dokonali zakupu, dotarły zarówno reklamy displayowe, jak i Sponsored Products2.

Goodway Group zaobserwowała prawie 3-krotny wzrost współczynnika zakupów wśród grup odbiorców, którzy mieli kontakt zarówno z reklamami displayowymi, jak i Sponsored Products, w porównaniu z grupami odbiorców, którzy mieli kontakt wyłącznie z reklamami Sponsored Products.

Goodway Group zaobserwowała prawie 3-krotny wzrost współczynnika zakupów wśród grup odbiorców, którzy mieli kontakt zarówno z reklamami displayowymi, jak i Sponsored Products, w porównaniu z grupami odbiorców, którzy mieli kontakt wyłącznie z reklamami Sponsored Products3.

Wykres kołowy przedstawiający odsetek grup odbiorców według ekspozycji na kanał: tylko reklamy displayowe 85%, tylko reklamy Sponsored Products 12%, reklamy displayowe i Sponsored Products 4%. Wykres kołowy przedstawiający wartości procentowe zakupów według ekspozycji na kanał: tylko reklamy displayowe 1%, tylko reklamy Sponsored Products 52%, reklamy displayowe i Sponsored Products 47%.

Wprawdzie grupa odbiorców, którzy mieli kontakt zarówno z reklamami Sponsored Products, jak i reklamami displayowymi, stanowiła zaledwie 4% całkowitego unikalnego zasięgu, jednak dokonała ona ponad połowy łącznych zakupów4.

Firma Goodway Group odnotowała również prawie 13-krotny wzrost współczynnika zakupów w przypadku grup odbiorców, do których dotarły reklamy zarówno w ramach kampanii prospectingowych, jak i remarketingowych, w porównaniu z grupami odbiorców, do których dotarły jedynie reklamy remarketingowe5. Ponadto nawiązanie kontaktu z klientami zarówno na komputerach, jak i urządzeniach mobilnych przyniosło 4-krotnie wyższy współczynnik zakupów niż w przypadku nawiązania kontaktu z klientami wyłącznie za pośrednictwem urządzeń mobilnych6.

„Dzięki wykorzystaniu sygnałów w usłudze Amazon Marketing Cloud, udało nam się zidentyfikować rzeczywisty wpływ taktyki prospectingowej górnej części lejka na generowanie przychodów, który nie był widoczny w ramach tradycyjnej atrybucji do ostatnio widzianej reklamy”.

— Steven Urgo, analityk danych i informacji, Goodway Group

Korzystając z usługi AMC, Goodway Group określiła ilościowo wpływ taktyki górnej części lejka na tworzenie wymiernych efektów na dalszych etapach procesu i wykazała wartość uzyskiwaną w wyniku całościowej strategii medialnej. Statystyki te zawierały informacje, które umożliwiły podjęcie decyzji o przyszłych inwestycjach SpoonfulONE w media oraz poprawiły wydajność i efektywność marki w pozyskiwaniu klientów.

„Opierając się na statystykach, jakie firma Goodway Group uzyskała podczas pracy z usługą AMC, dokonaliśmy zmian w naszej strategii w celu uwzględnienia większej liczby taktyk górnej części lejka, uzyskując w zamian szerszy zasięg i większą liczbę konwersji wśród ściśle określonych grup odbiorców. Pracując z Goodway Group i Amazon Ads, uzyskaliśmy niesamowite rezultaty, takie jak lepsze współczynniki konwersji i wyższy zwrot z inwestycji”.

— Zoe Glade, wiceprezeska ds. marketingu, SpoonfulONE

Dowiedz się więcej o usłudze Amazon Marketing Cloud lub skontaktuj się z opiekunem klienta Amazon Ads, aby rozpocząć.

1–6 Dane dostarczone przez reklamodawcę, Stany Zjednoczone, 2021 r.