SmartyPants odnotowuje ponad wzrost o ponad 100% dzięki połączeniu mediów Amazon i innych

Skalowana strategia reklamowa marki SmartyPants

Założona w 2011 r. przez grupę zatroskanych rodziców marka SmartyPants stawia sobie za cel uproszczenie dbania o zdrowie. Oferuje szeroką gamę witamin i suplementów, które odpowiadają różnym potrzebom w zależności od wieku, stadium życia i wymagań dietetycznych. SmartyPants zaprezentowała się na Amazon.com w kwietniu 2015 r.

Aby pomóc zwiększyć obecność marki i sprzedaż w witrynie Amazon, marka SmartyPants reklamowała się w kanałach Amazon Ads, korzystając z kanałów reklam displayowych Amazon Ads, w tym Sponsored Display. W 2019 r. postanowiono rozszerzyć działania poza Amazon Ads w celu zwiększenia skali marketingu. Zespół SmartyPants postawił hipotezę, że dotarcie do kupujących w kanałach innych niż Amazon, w tym płatnych wynikach wyszukiwania i mediach społecznościowych, pomogłoby zwiększyć zasięg i rozwinąć działalność. Chcąc mierzyć powodzenie, marka zarejestrowała się w programie Amazon Attribution (beta), aby móc uzyskać szczegółowe informacje o wpływie kampanii prowadzonych poza Amazon na aktywność zakupową i sprzedaż produktów marki w witrynie Amazon.

Strategia marketingowa SmartyPants realizowana poza Amazon

Aby pomóc w opracowaniu strategii marketingowej prowadzonej poza Amazon, marka SmartyPants nawiązała współpracę z Quartile Digital, firmą oferującą rozwiązanie reklamowe typu „płatność za kliknięcie” zintegrowane z narzędziem Amazon Attribution za pośrednictwem interfejsu API Amazon Advertising. Wcześniej firma Quartile koncentrowała się na umożliwieniu markom i agencjom zwiększania skali strategii Amazon Ads, lecz z biegiem czasu jej oferta rozszerzyła się na kanały inne niż Amazon. Integracja rozwiązania firmy Quartile z narzędziem Attribution Amazon zapewniła reklamodawcom skalowalny sposób wdrożenia pomiaru Amazon Attribution za pomocą ich rozwiązania, a także możliwość analizowania wpływu kampanii prowadzonych poza Amazon na wyniki w witrynie Amazon i przeprowadzenia odpowiedniej optymalizacji.

„Dopóki nie zaczęliśmy polecać naszym klientom pomiaru Amazon Attribution, nie mieliśmy sposobu, aby zrozumieć wartość źródeł ruchu pochodzących spoza Amazon. Rozwiązanie Amazon Attribution umożliwiło nam rozszerzenie usług i zaoferowanie klientom sposobu na tworzenie wielokanałowych kampanii marketingowych kompleksowego lejka sprzedażowego pomagających w osiąganiu wyznaczonych celów biznesowych”.

— Sylvio Lindenberg, współzałożyciel i dyrektor ds. marketingu w firmie Quartile

We współpracy ze SmartyPants zespół Quartile opracował strategię, aby pomóc zwiększyć świadomość marki i rozważanie zakupu jej produktów przez serię płatnych reklam w mediach społecznościowych i wynikach wyszukiwania. Reklamy w mediach społecznościowych miały pomóc przedstawić markę nowym grupom odbiorców, natomiast reklamy w wyszukiwarce miały pomóc SmartyPants wzbudzić zainteresowanie kupujących aktywnie szukających witamin, docierając do nich w momencie, gdy chcą je kupić.

Gdy marka SmartyPants utworzyła kampanie na platformie firmy Quartile, zespół szybko i bezproblemowo skonfigurował pomiar Amazon Attribution. Po uruchomieniu kampanii możliwe było wyświetlanie raportów konwersji Amazon oraz raportów dotyczących płatnych mediów społecznościowych i wyników wyszukiwania w konsoli używanej dotychczas do realizacji kampanii.

„Korzystanie z Amazon Attribution za pośrednictwem rozwiązania firmy Quartile pozwala nam uzyskać jednolity widok wszystkich naszych strategii reklamowych prowadzonych poza Amazon. Po raz pierwszy mogliśmy wyświetlić wskaźniki zaangażowania w serwisach Facebook, Instagram i Google obok wskaźników konwersji i sprzedaży w witrynie Amazon. Kompleksowe raportowanie pozwoliło nam przygotować pełną strategię kompleksowego lejka sprzedażowego — taką, która doprowadziła w tym roku do wzrostu sprzedaży produktów naszej marki w witrynie Amazon o ponad 100%”.

— Gordon Gould, dyrektor współzarządzający w SmartyPants

Jeśli chodzi o optymalizację tych kampanii, marka była w stanie dokonać korekt na poziomie zestawu reklam i na poziomie reklamy w przypadku płatnych reklam w mediach społecznościowych oraz na poziomie słów kluczowych w przypadku płatnych wyników wyszukiwania. Następnie, korzystając z integracji z interfejsem API Amazon Attribution, firma Quartile mogła przetworzyć uzyskane wskaźniki skuteczności Amazon i użyć własnego algorytmu, aby dokonać świadomych automatycznych optymalizacji obu kampanii na poziomie reklamy, grupy reklam i słów kluczowych na podstawie wcześniej określonych celów efektywności.

Strategia remarketingu Amazon Ads marki SmartyPants

Zespół Quartile uruchomił również działające równolegle kampanie Amazon Ads. Celem strategii remarketingowej była pomoc marce SmartyPants w dalszym przyciąganiu grup odbiorców, które wykazywały zainteresowanie ich produktami, a także zachęcanie do rozważenia dokonania pierwszego lub dodatkowego zakupu.

W tym celu zespół Quartile skonfigurował kampanie displayowe Amazon Ads, w tym kampanię Sponsored Display, aby dotrzeć do dwóch konkretnych grup odbiorców: 1) kupujących, którzy odwiedzili strony szczegółów oferty SmartyPants, ale nie dokonali zakupu, oraz 2) klientów, którzy wcześniej kupili produkty SmartyPants w witrynie Amazon.

„We współpracy z zespołem Quartile po raz pierwszy udało nam się utworzyć strategię marketingową kompleksowego lejka sprzedażowego. Korzystając z kanałów innych niż Amazon, mierzonych przez Amazon Attribution, w połączeniu z kanałami Amazon Ads, możemy dotrzeć do kupujących w dowolnym miejscu ich ścieżki zakupowej i zwiększyć ich zaangażowanie, a w rezultacie również sprzedaż produktów naszej marki w witrynie Amazon”.

— Gordon Gould, dyrektor współzarządzający w SmartyPants

Wyniki kompleksowego lejka sprzedażowego

Do października 2020 r. wielokanałowa strategia reklamowa marki SmartyPants pomogła jej osiągnąć wzrost sprzedaży rok do roku o ponad 100%. Natomiast we wrześniu 2020 r., gdy uruchomiono strategię, marka odczuła następujący wpływ w całymlejku zakupowym— od świadomości przez rozważanie zakupu po lojalność — w porównaniu z poprzednim miesiącem.

  • Świadomość: w górnej części lejka zwiększona świadomość dzięki płatnym kampaniom społecznościowym pomogła SmartyPants zwiększyć liczbę zamówień od nowych klientów marki o 125%.
  • Rozważanie zakupu: strategia płatnych wyników wyszukiwania marki pomogła zwiększyć rozważanie zakupu produktów SmartyPants. Wykorzystując narzędzie do automatycznej optymalizacji firmy Quartile w celu skoncentrowania wydatków na reklamach wzbudzających największe zainteresowanie, marka zdołała uzyskać 1,6-krotny zwrot z wydatków na reklamę (ROAS).
  • Lojalność: kampanie remarketingowe Amazon Ads przyczyniły się do wzrostu sprzedaży rok do roku o 5%. Ponadto koncentracja kampanii na dotarciu do kupujących, którzy wcześniej dokonywali zakupów produktów marki, pomogła uzyskać wzrost liczby subskrypcji i oszczędności o 268%.

Rozszerzenie zasięgu na kanały marketingowe inne niż Amazon oraz jednoczesne zaangażowanie klientów w kanałach Amazon Ads, umożliwiło marce SmartyPants nie tylko przyciągnięcie nowych klientów, lecz także powiększenie bazy lojalnych klientów.

„W branży od dawna mówi się o wielokanałowych strategiach reklamowych i strategiach kompleksowego lejka sprzedażowego. Nigdy nie mieliśmy jednak wszystkiego, co jest potrzebne, by to urzeczywistnić. Dzięki integracji narzędzia Amazon Attribution z rozwiązaniem firmy Quartile teraz jesteśmy w stanie nie tylko oferować klientom jednolite, wymierne raporty dotyczące ich kampanii reklamowych w witrynie Amazon i poza nią, ale również uczynić realnym całościowy marketing kompleksowego lejka sprzedażowego dla marek korzystających z naszego rozwiązania”.

— Sylvio Lindenberg, współzałożyciel i dyrektor ds. marketingu w firmie Quartile