Samsung rozwija się dzięki strategii kompleksowego lejka sprzedażowego firmy Channel Bakers

Firma Samsung nawiązuje współpracę z partnerem, który pomaga jej osiągnąć cele za pomocą usługi Amazon Advertising

Firma Samsung wprowadza w życie prostą filozofię biznesową: skorzystać z talentu swoich pracowników oraz z technologii do wytwarzania doskonałych produktów i usług, które przyczyniają się do doskonalenia globalnego społeczeństwa. Marka oferuje swoje produkty w witrynie Amazon w wielu krajach. Samsung ma ugruntowaną obecność w witrynie Amazon i od 2017 roku współpracuje z dostawcą usług zarządzanych — firmą Channel Bakers. Channel Bakers to dostawca usług zarządzanych specjalizujący się w pomaganiu markom zwiększać swoją obecność w witrynie Amazon poprzez opracowywanie opartych na wynikach strategii Amazon Advertising.

Firma Samsung postawiła przed Channel Bakers zadanie zwiększenia świadomości, sprzedaży i efektywności

W 1. kwartale 2019 roku firma Samsung starała się zwiększyć skuteczność sprzedaży swoich monitorów komputerowych w witrynie Amazon. Kategoria monitorów oferuje szeroką gamę opcji marek dla kupujących w witrynie Amazon. Licytowanie słów kluczowych na poziomie kategorii mogło pomóc kupującym w odkryciu monitorów firmy Samsung i miało kluczowe znaczenie dla strategii kampanii. Firma Samsung zwróciła się do Channel Bakers o pomoc w opracowaniu strategii kompleksowego lejka sprzedażowego usługi Amazon Advertising z wykorzystaniem rozwiązań pomagających zwiększyć świadomość i sprzedaż oraz efektywność inwestycji w reklamę.

Channel Bakers implementuje rozwiązanie dla różnych produktów w celu poprawy jakości

Firma Channel Bakers opracowała podejście „Better Together” (Razem lepiej) na potrzeby strategii reklam sponsorowanych marki i wykorzystała szeroką gamę rozwiązań Amazon Advertising, aby zwiększyć skuteczność sprzedaży monitorów Samsung. Poniżej opisano dokładnie, w jaki sposób zaimplementowano strategię kompleksowego lejka sprzedażowego:

  • Stores: W sklepie Store Samsunga w witrynie Amazon, na podstronie poświęconej monitorom, firma Channel Bakers pracowała nad zaimplementowaniem środowiska zakupowego powiązanego ściśle z marką poprzez umieszczenie zdjęć i filmów o tematyce lifestylowej. Aby jeszcze skuteczniej pomóc kupującym w odkrywaniu szerokiej gamy opcji oferowanych przez firmę Samsung do zaspokajania różnych potrzeb, oferty monitorów tej marki podzielono w obrębie sklepu Store na kilka grup, takich jak „UHD”, „Zakrzywione” i „Gamingowe”. Podstrona z monitorami umożliwiła również wypromowanie niektórych monitorów o większych ekranach w kategoriach 34 i 49 calowych.
  • Sponsored Brands: Firma Channel Bakers skorzystała z reklam Sponsored Brands, aby zaprezentować różne monitory Samsunga, koncentrując się na słowach kluczowych dotyczących marki i kategorii. Możliwość zaprezentowania trzech produktów w każdej reklamie stanowiła świetny sposób na zwiększanie widoczności wielu priorytetowych produktów. Przez utworzenie spersonalizowanej kopii marki firma Samsung mogła przekazywać komunikaty oparte na kluczowych funkcjach i korzyściach. Firma Channel Bakers opracowała również materiał reklamowy przedstawiający wiele modeli monitorów Samsung o określonym rozmiarze ekranu, co pomogło zwiększyć świadomość różnych opcji produktu. Channel Bakers wykorzystali również skuteczność pomysłu podzielenia monitorów na grupy według rozmiarów, aby pomóc w zwiększeniu optymalizacji oraz aby przekazać firmie Samsung informacje, na których rozmiarach monitorów należy skupić się w ramach kampanii Sponsored Products.
  • Sponsored Products: Samsung i Channel Bakers skoncentrowały się na reklamie Sponsored Products, aby zwiększyć sprzedaż. Zastosowano tu identyczną strategię jak w przypadku reklamy Sponsored Brands. Budując kampanie ukierunkowane na pojedyncze produkty, Channel Bakers byli w stanie przeanalizować skuteczność sprzedaży, dzięki czemu wiadomo było, które produkty skorzystają ze zwiększonego przydziału budżetu.
  • Sponsored Display: Firmy Samsung i Channel Bakers wykorzystały reklamę Sponsored Display, aby wesprzeć promocję krzyżową na stronach szczegółów produktów firmy Samsung, a także pomóc kupującym w poznawaniu opcji i odkrywaniu pełnej gamy monitorów Samsunga po zaangażowaniu się w markę.
  • Amazon DSP: Za pośrednictwem firmy Channel Bakers Samsung rozpoczął korzystanie z samoobsługowej platformy Amazon DSP w 2. kwartale 2019 roku i był w stanie uzupełnić swoją istniejącą strategię reklam sponsorowanych. Pomogło to również zmniejszyć rosnące koszty ofert kluczowych haseł zakupowych w kategorii monitorów. Dzięki platformie Amazon DSP udało się ponownie zainteresować grupy odbiorców, które już wcześniej zaangażowały się w markę, a także przy niewielkich nakładach finansowych dotrzeć do nowych odpowiednich grup odbiorców.
  • Interfejs API usługi Amazon Advertising: Dzięki integracji z interfejsem API usługi Amazon Advertising firma Channel Bakers jest w stanie tworzyć raporty i dostarczać firmie Samsung statystyki dotyczące kampanii. Interfejs API usługi Amazon Advertising umożliwia również wgląd we wskaźniki, takie jak „inne ASIN-y” (podobne produkty niezwiązane z kampanią), które pomagają zrozumieć efekt halo marki i wskazują na znaczenie produktów innych niż te, które są aktualnie reklamowane. Tego typu spostrzeżenia dostarczają informacji dla przyszłych kampanii.

Firma Channel Bakers pomaga Samsungowi znaleźć trwałą skuteczność i korzystne wyniki

Każdy element strategii opracowanej przez firmę Channel Bakers przyczynił się do osiągnięcia znaczących wyników sprzedaży monitorów firmy Samsung w 2019 roku.

  • Podejście kompleksowego lejka sprzedażowego pomaga uzyskać wczesne wyniki: W połowie 2019 roku w firmie Samsung zauważono wzrost ogólnych przychodów przypisanych reklamom monitorów już w pierwszym miesiącu prowadzenia kampanii na platformie Amazon DSP, oprócz reklam sponsorowanych. Miesiąc po uruchomieniu przychody ze sprzedaży przypisane reklamom monitorów marki Samsung w witrynie Amazon zwiększyły się o 16,6%, a liczba zerknięć wzrosła o 14,4%.
  • Trwała skuteczność: Firma Channel Bakers była w stanie pomóc Samsungowi zwiększyć wyniki biznesowe, zapewniając 54,7% (licząc rok do roku) wzrost łącznych przychodów ze sprzedaży przypisanych reklamom monitorów w 2019 roku w witrynie Amazon oraz wzrost liczby zerknięć o 18,8% rok do roku.
quoteUpWdrożenie podejścia „Better Together” (Razem lepiej) z reklamami sponsorowanymi, oprócz uzupełnienia naszej istniejącej strategii o platformę Amazon DSP, pomogło zwiększyć sprzedaż monitorów firmy Samsung. Dzięki dotarciu do nowych grup odbiorców spoza witryny Amazon i ponownemu zaangażowaniu kupujących, którzy przeglądali strony szczegółów produktu monitorów marki Samsung, zwiększyliśmy naszą szansę na znalezienie ulepszeń i usprawnienie lejka sprzedaży.quoteDown
— Ryan Tam, strategiczny opiekun klienta, Channel Bakers

Firma Samsung była zachwycona wynikami strategicznej zmiany dokonanej w 2019 roku i zaakceptowała podejście firmy Channel Bakers w znalezieniu kompleksowego sposobu na kontynuowanie wzrostu sprzedaży.

Dowiedz się więcej o reklamowaniu elektroniki użytkowej.