Rhodius korzysta z reklam displayowych do generowania nowego popytu

Cel

Tradycyjna marka wody i napojów, Rhodius, chciała zwiększyć sprzedaż swojej linii produktów wody w puszkach.

Rozwiązanie

Aby osiągnąć swoje cele, firma Rhodius połączyła kampanie reklam sponsorowanych z reklamami displayowymi z zamiarem dotarcia do kupujących szukających napojów. Firma opracowała również niestandardowe segmenty, aby zaangażować kupujących, w przypadku których istniało największe prawdopodobieństwo, że będą chcieli kupować napoje w puszkach online. Firma Rhodius wykorzystała również kreatywną elastyczność reklam displayowych i użyła materiałów reklamowych, które przekazywały unikalną wartość jej marki.

Wyniki

  • 120% wzrost liczby wyszukiwań słów kluczowych reklamowanej marki lub produktów w okresie kampanii (w porównaniu z okresem poprzedzającym kampanię)1
  • 156% wzrost liczby bezpłatnych wyświetleń dla produktów marki w czasie kampanii (w porównaniu z okresem poprzedzającym kampanię)2

Uwaga: Istnieje szereg danych wejściowych, które mają wpływ na zmiany w wyszukiwaniach dotyczących marki i pozyskanych mediów/bezpłatnych ekspozycji w witrynie Amazon


Źródło: dane wewnętrzne firmy Amazon
1 Wyszukiwania dotyczące marki: procentowy wzrost liczby wyszukiwań słów kluczowych reklamowanej marki lub produktów w okresie kampanii w porównaniu z okresem poprzedzającym kampanię.
2 Pozyskane media: procentowy wzrost liczby bezpłatnych wyświetleń dla produktów marki w czasie kampanii (w porównaniu z okresem poprzedzającym kampanię)