Agencja Publicis pomaga wiodącej marce kosmetycznej w zwiększaniu świadomości dotyczącej ich produktów do pielęgnacji skóry w witrynie Amazon.ae

Publicis, międzynarodowa agencja reklamowa i PR, od 25 lat współpracuje z globalną marką produktów do pielęgnacji skóry. Założona w latach 50. XX wieku marka oferuje szeroką gamę produktów wspierających pielęgnację wszystkich rodzajów skóry. Marka sprzedaje produkty na całym świecie za pośrednictwem witryny Amazon i zaczęła oferować swoje produkty kupującym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich po uruchomieniu witryny Amazon w tym regionie w 2019 r.

Agencja Publicis pomaga marce w działaniach reklamowych od 2020 r. Ponieważ marka chciała opracować strategię Amazon Ads dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich, zwróciła się o pomoc do agencji Publicis.

„Agencja Publicis rozpoczęła pracę nad kampaniami reklam sponsorowanych w usłudze Amazon Ads, kiedy zaczęły one być oferowane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Od tego czasu agencja wzbogaciła swoje możliwości techniczne i konsultingowe, aby sprostać różnym wyzwaniom i celom marki, dzięki czemu współpraca z nią w ramach kampanii Amazon Ads stała się niezawodna”.

— Lokalny menedżer marki

Cele marki produktów do pielęgnacji skóry w witrynie Amazon w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Ponieważ marka produktów do pielęgnacji skóry starała się ugruntować swoją obecność w witrynie Amazon w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, zleciła agencji Publicis realizację następujących celów:

  • Zwiększenie świadomości marki wśród kupujących przeglądających kategorię Pielęgnacja skóry w witrynie Amazon w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
  • Zwiększenie skuteczności zwrotu z wydatków na reklamę (ROAS) słów kluczowych dotyczących marki, produktów i pakietów
  • Generowanie dynamiki sprzedaży produktów premium

Skoncentrowanie się na gotowości do sprzedaży, aby pomóc utworzyć bazę reklamową

Agencja Publicis uznała, że istnieją możliwości ulepszenia stron szczegółów produktów marki. Rozpoczęto od oceny opisów produktów i porównywania najpopularniejszych haseł w kategorii Pielęgnacja skóry. Agencja Publicis wykazała następnie, jakie produkty marki mogą skorzystać na uwzględnieniu tych haseł na stronach szczegółów produktu. Uwzględnienie tych haseł umożliwiło marce skorzystanie z pomocy w stworzeniu bardziej odpowiedniego środowiska dla kupujących, którzy przeglądali produkty.

W trakcie tego procesu agencja Publicis pomogła marce w określeniu haseł, które mogły być odwzorowane na konkretne linie produktów, co pomogło opracować strategię reklam Sponsored Brands. Te grupy haseł i odpowiadające im linie produktów zostały uwzględnione w odrębnych kampaniach Sponsored Brands.

Korzystanie z reklam Sponsored Products i Sponsored Brands w celu pomagania w osiągnięciu różnych celów

Po wprowadzeniu optymalizacji gotowości do sprzedaży agencja Publicis rozpoczęła uruchamianie kampanii reklam sponsorowanych, aby pomóc w zwiększeniu skuteczności w osiąganiu celów marki. Skorzystano z tych produktów usługi Amazon Ads służących do różnych celów:

  • Sponsored Products: Kampanie Sponsored Products obsługiwały słowa kluczowe dotyczące marki (z nazwą marki i nazwami marek podrzędnych). Kampanie te pomogły dotrzeć do klientów na etapie zakupów na dole lejka marketingowego. Kampanie pomogły również zwiększyć widoczność większej liczby produktów premium, co pomogło podnieść wydajność ROAS.
  • Sponsored Brands: Kampanie Sponsored Brands mogły korzystać z optymalizacji słów kluczowych zaimplementowanej w celu poprawy gotowości do sprzedaży marki. Zgrupowanie odpowiednich słów kluczowych z określonymi produktami pozwoliło marce utworzyć kampanie zawierające niestandardowy tekst nagłówka, który byłby najbardziej odpowiedni dla kupujących podczas eksplorowania kategorii Pielęgnacja skóry. Agencja Publicis zrezygnowała z haseł dotyczących marki i zamiast tego skoncentrowała się na ogólnych hasłach dotyczących kategorii, ponieważ te hasła zapewniały największą szansę na zaangażowanie nowych klientów marki. Oferty ustawiono na poziomie o 10–15% wyższym niż sugerowany, aby pomóc marce zwiększyć liczbę odsłon i zaangażować kupujących przeglądających kategorię.

„Ważne jest, aby zrozumieć istotę poszczególnych kategorii. Kategorie, takie jak Pielęgnacja skóry, wymagają skupienia się nie tylko na sprzedaży, ale także na szerszych celach biznesowych. Przykładowo skoncentrowanie się na ogólnych hasłach dotyczących kategorii może pomóc w zwiększeniu widoczności i dotarciu do nowych kupujących, którzy nie są jeszcze zdecydowani co do konkretnej marki. Te hasła mogą nie przynosić takiego samego zwrotu z wydatków na reklamę (ROAS) jak hasła ukierunkowane na markę, ale stanowią inwestycję w rosnącą świadomość i pomagają dotrzeć do potencjalnych nowych klientów marki”

— Siham Arif, kierownik ds. handlu e-commerce, Publicis Media — MENA

Strategiczna zmiana, która pomogła poprawić wyniki

Przedstawiciele Publicis wypowiedzieli się w następujący sposób o gotowości marki do wypróbowywania nowych elementów z ich strategii Amazon Ads mającej na celu dalszy wzrost sprzedaży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

„Ważne jest, aby przeprowadzać testy i wyciągać z nich wnioski, a zespół marki powinien zawsze pozostawać w gotowości do wysuwania hipotez i testowania ich w czasie rzeczywistym. Zespół wysunął hipotezę, że kampanie Sponsored Brands nienakierowane na markę pomogą jej osiągnąć wyższe wyniki dla wszystkich kluczowych wskaźników (liczba odsłon i łączna wielkość sprzedaży). Postanowiliśmy przetestować tę teorię w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, dokonując wszystkich niezbędnych korekt budżetu, słów kluczowych oraz ofert i zauważyliśmy, że nasze wyniki potwierdzają teorię”.

— Siham Arif, kierownik ds. handlu e-commerce, Publicis Media (MENA)

Skuteczność w liczbach

  • O 178% większa sprzedaż przypisana reklamie w kampaniach Sponsored Products za 2 kwartał w kolejnych latach
  • O 98% większa sprzedaż przypisana reklamie w kampaniach Sponsored Products za 2 kwartał w kolejnych latach
  • O 32% większa liczba odsłon reklam Sponsored Brands z 38% spadkiem udziału kosztu reklamy w przychodach ze sprzedaży (ACOS)

„Jasno określ cel, który chcesz osiągnąć, ustal ważny kontekst dla swojej firmy i ściśle współpracuj z zespołem specjalistów z agencji, aby osiągnąć właściwe wskaźniki KPI względem tych celów. Cyfrowy świat oferuje doskonałą bazę do testowania i uczenia się, więc nie wahaj się i zawsze próbuj osiągnąć to, w co mocno wierzysz”.

— Regionalny menedżer marki