Studium przypadku

Neutrogena wykorzystała platformę Amazon DSP i reklamy displayowe, aby zwiększyć sprzedaż asortymentu swoich produktów Hydro Boost w Indiach

Ręka trzymająca produkt Neutrogena Hydro Boost

Neutrogena, marka produktów do pielęgnacji skóry należąca do Johnson & Johnson, chciała spróbować zwiększyć sprzedaż asortymentu swoich produktów Hydro Boost w Indiach. W tym celu marka i jej agencja — Interactive Avenues — nawiązały współpracę z Amazon Ads, aby przygotować strategię kompleksowego lejka sprzedażowego z użyciem platformy Amazon DSP, uzupełniającą prowadzoną już kampanię reklam sponsorowanych.

Aktywacja kompleksowego lejka sprzedażowego z użyciem platformy Amazon DSP i reklam displayowych

Aby ułatwić zwiększenie świadomości asortymentu swoich produktów marka skorzystała z platformy Amazon DSP. Jako materiał reklamowy wykorzystano 15-sekundowy film w formacie in-stream, który był pokazywany grupom odbiorców w popularnych witrynach streamingowych oraz pozostałych witrynach innych firm. Na potrzeby kampanii marka użyła rozwiązań Amazon do określania grup odbiorców, aby dotrzeć do zmieniającego się grona konsumentów produktów do pielęgnacji urody i higieny intymnej dla kobiet. Materiał reklamowy kierował grupy odbiorców do sekcji Hydro Boost w sklepie Store marki Neutrogena.

Aby zachęcić do rozważania zakupu, marka użyła platformy Amazon DSP i materiałów reklamowych będących połączeniem 15-sekundowego filmu w formacie in-stream z obrazami statycznymi. Były one wyświetlane w witrynach internetowych innych firm oraz serwisach streamingowych. Marka dotarła do grup odbiorców w fazie rozważania zakupu, które obejmowały nabywców odpowiednich marek równorzędnych, nabywców produktów na bazie żelu oraz nabywców kremów do twarzy. Odbiorcy ci byli kierowani na stronę szczegółów najlepiej sprzedających się produktów Hydro Boost.

Marka prowadziła również kampanie reklam displayowych w witrynie Amazon z wykorzystaniem statycznych materiałów reklamowych, aby pomóc w zwiększeniu liczby konwersji. Kampania ta miała na celu dotarcie do grup odbiorców świadomych marki — tych, którzy przeglądali lub kupili produkty Neutrogena, z wyłączeniem niedawnych nabywców. Odbiorcy w tej kampanii byli kierowani do sekcji Hydro Boost w sklepie Store marki Neutrogena.

„Aby skutecznie utrzymać kampanię marketingową z ciągłą obecnością, obejmującą kompleksowy lejek sprzedażowy, korzystamy z platformy Amazon DSP. Dzięki niej możemy docierać do odpowiednich grup odbiorców o wysokiej wartości dla marki Neutrogena oraz zachęcać ich do rozważenia zakupu. Platforma Amazon DSP umożliwia kompleksowe planowanie i przeprowadzanie pomiarów oraz udostępnia solidne statystyki grupy odbiorców i elastyczne możliwości — to wszystko sprawia, że jest integralnym narzędziem do aktywacji kompleksowego lejka sprzedażowego”

— Maria Fernando, zastępczymi dyrektora, Interactive Avenues

Poprawa wyników we wszystkich dziedzinach

Materiały reklamowe używane w fazie budowania świadomości osiągnęły współczynnik pełnych obejrzeń filmu wynoszący 85% oraz koszt pełnego obejrzenia filmu na poziomie 0,18 INR. Wyniki te były odpowiednio o około 10% i około 40% lepsze niż wskaźniki referencyjne kategorii2.

Materiały reklamowe używane w fazie rozważania zakupu osiągnęły współczynnik pełnych obejrzeń filmu wynoszący 82% oraz koszt pełnego obejrzenia filmu na poziomie 0,08 INR3. Koszt pełnego obejrzenia filmu był o 75% korzystniejszy niż wskaźniki referencyjne kategorii4.

Kampania mająca na celu zwiększenie konwersji uzyskała wskaźnik zwrotu z wydatków na reklamę (ROAS) w wysokości 4,8 oraz współczynnik konwersji wynoszący 9,8%5.

Po przeprowadzeniu tej kampanii obejmującej kompleksowy lejek sprzedażowy marka zaobserwowała 50% wzrost liczby wyświetleń strony szczegółów produktu dla asortymentu produktów Hydro Boost, co dodatkowo przyczyniło się do zwiększenia sprzedaży produktów o 25% w miesiącach następujących po kampanii6. Ponadto o 22% wzrosła też łączna liczba klientów marki7.

„Współpraca z Amazon w celu aktywacji kompleksowego lejka sprzedażowego znacznie pomogła zwiększyć łączną liczbę nowych klientów marki w przypadku produktów Hydro Boost. Aktywacja ta nie tylko przyniosła pozytywne wyniki, lecz także pomogła nam zrozumieć. które grupy odbiorców są najbardziej odpowiednie do pozyskiwania nowych klientów. Po kampanii obserwowaliśmy także stały wzrost liczby nowych klientów marki”

— Peeyush Unikkat, starszy menedżer ds. shopper marketingu e-commerce

1 Dane dostarczone przez reklamodawcę, Indie, 2021 r.
2 Dane wewnętrzne Amazon, Indie, 2021 r.
3 Dane dostarczone przez reklamodawcę, Indie, 2021 r.
4 Dane wewnętrzne Amazon, Indie, 2021 r.
5 Dane dostarczone przez reklamodawcę, Indie, 2021 r.
6 Dane dostarczone przez reklamodawcę, Indie, 2021 r.
7 Dane dostarczone przez reklamodawcę, Indie, 2021 r.


Firma Amazon Seller Services Private Limited („Amazon”) dołożyła wszelkich starań przy opracowywaniu dostarczonych informacji, nie gwarantuje jednak ich dokładności, kompletności i przydatności ani też nie deklaruje, że informacje te są wolne od błędów. Amazon nie gwarantuje uzyskania podobnych wyników przez marki w przyszłości, ponieważ wyniki są zależne od różnych czynników, które pozostają poza kontrolą firmy Amazon. Amazon niniejszym nie bierze odpowiedzialności prawnej za skutki korzystania z tych informacji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzysta z tych informacji na własne ryzyko i jednoznacznie zrzeka się wszelkich roszczeń, praw do działania oraz środków zaradczych (prawnych lub innych) wobec Amazon wynikających z korzystania z takich informacji bądź z nimi związanych. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub ponowna publikacja informacji bądź ich części bez uprzedniej pisemnej zgody Amazon są surowo zabronione.