Firma Max Life Insurance wykorzystała rozwiązania Amazon Ads do pozyskiwania wartościowych potencjalnych klientów

Misją czołowej firmy ubezpieczeniowej Max Life Insurance jest zapewnienie klientom bezpiecznej przyszłości. Twórcy marki uważają, że ich rozwiązania ubezpieczeniowe są najbardziej odpowiednie dla odbiorców w wieku ponad 25 lat, zorientowanych na rodzinę, doświadczonych w zakresie płatności cyfrowych i osiągających stałe dochody. Firma poszukiwała odpowiednich kanałów cyfrowych, które pozwolą dotrzeć do takich odbiorców.

W II kwartale 2021 r. firmy Max Life oraz iProspect wspólnie z Amazon Ads przeprowadziły ankietę (liczba respondentów: 1320), aby lepiej zrozumieć grupy odbiorców Amazon. Ustalono, że 44% respondentów było skłonnych kupić ubezpieczenie terminowe przez Internet, a 34% respondentów było chętnych do zakupienia ubezpieczenia terminowego w ciągu najbliższych 3 miesięcy.

Docieranie do właściwych grup odbiorców

Zespół Amazon Ads zarekomendował użycie niestandardowych segmentów, takich jak: 1) entuzjaści fitness, 2) rodzice / młodzi rodzice, 3) entuzjaści technologii, 4) kupujący produkty zdrowotne i leki, 5) kupujący kamery do monitoringu, 6) kupujący laptopy i 7) kupujący smartfony średniej i wysokiej klasy. Aby dotrzeć do odpowiednich grup odbiorców, wykorzystali również następujące sygnały: przedział wiekowy 25–44 lata, korzystanie z karty kredytowej / karty debetowej / systemu Unified Payment Interface (UPI) / bankowości mobilnej oraz skłonność do zakupu w zakresie górnego 30–50 percentyla.

W celu dotarcia do tych grup odbiorców za pośrednictwem reklam displayowych w witrynie Amazon.in wykorzystano platformę Amazon DSP. Kliknięcia reklam przekierowywały odbiorców do witryny internetowej Max Life, gdzie mogli dowiedzieć się więcej o produktach ubezpieczeniowych, a zainteresowani konsumenci mogli również udostępnić swoje dane kontaktowe. W celu zachęcania zaangażowanych grup odbiorców wykorzystano remarketing. Aby zwiększyć zasięg, co miesiąc identyfikowano nowe segmenty odbiorców za pomocą wewnętrznych raportów dotyczących pokrywania się grup odbiorców.

Pozyskiwanie wartościowych potencjalnych klientów

W II kwartale 2021 roku około 23% potencjalnych klientów ubezpieczeń terminowych uzyskanych za pomocą reklam displayowych firmy Max Life było powiązanych z reklamami w witrynie Amazon (w porównaniu z 2% w II kwartale 2020 r.). Okazało się, że wśród wygenerowanych potencjalnych klientów 66% można było sklasyfikować jako odpowiednich.

„Aby wesprzeć rozwój naszej firmy, musimy stale eksperymentować z nowszymi kanałami. Amazon Ads stał się dla nas pomocnym i skalowalnym kanałem dzięki kilku czynnikom: odpowiednim grupom odbiorców, unikatowym rozwiązaniom w zakresie grup odbiorców, możliwościom licytowania na platformie Amazon DSP oraz bardzo zaangażowanemu zespołowi obsługi klienta”.

— Sameer Jain, wiceprezes ds. sprzedaży cyfrowej, Max Life Insurance

„Wielu naszych klientów prowadziło udane kampanie za pomocą rozwiązań Amazon Ads. W przypadku Max Life użyliśmy reklamy displayowej w witrynie Amazon.in w połączeniu z zaawansowanymi rozwiązaniami dotyczącymi grup odbiorców, aby dotrzeć do odpowiednich odbiorców. Amazon Ads szybko zyskuje pozycję najważniejszego partnera przy planowaniu kampanii. Dzięki Amazon Ads byliśmy w stanie zapewnić dużą skalę kampanii firmy Max Life przy stosunkowo niskich kosztach”.

— Rubeena Singh, dyrektor generalny, iProspect

Dowiedz się więcej o reklamowaniu ubezpieczeń.

Firma Amazon Seller Services Private Limited („Amazon”) dołożyła wszelkich starań przy opracowywaniu dostarczonych informacji, nie gwarantuje jednak ich dokładności, kompletności i przydatności ani też nie deklaruje, że informacje te są wolne od błędów. Amazon nie gwarantuje uzyskania podobnych wyników przez marki w przyszłości, ponieważ wyniki są zależne od różnych czynników pozostających poza kontrolą Amazon. Amazon niniejszym nie bierze odpowiedzialności prawnej za skutki korzystania z tych informacji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzysta z tych informacji na własne ryzyko i jednoznacznie zrzeka się wszelkich roszczeń, praw do działania oraz środków zaradczych (prawnych lub innych) wobec Amazon wynikających z korzystania z takich informacji bądź z nimi związanych. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub ponowna publikacja informacji bądź ich części bez uprzedniej pisemnej zgody Amazon są surowo zabronione.