Firma Luvlap zapewnia sobie wyższy udział w kategorii zdominowanej przez kluczowych graczy


Kategoria produktów do pielęgnacji dla dzieci, która obejmuje niezbędne produkty, takie jak chusteczki dla dzieci, wózki dziecięce i bujaki, jest przepełniona kilkoma dużymi graczami po jednej stronie i kilkoma mniejszymi graczami po drugiej. Dla firmy Luvlap uzyskanie widoczności i dostrzegalność produktów były wyzwaniem, którego podjęli się, korzystając z reklam sponsorowanych Amazon Ads. Amazon Ads odpowiada obecnie za 1 z 4 jednostek sprzedanych przez firmę Luvlap w witrynie Amazon.in.

Firma dotarła do większej liczby odpowiednich kupujących

Kategoria produktów do pielęgnacji dla dzieci jest kategorią niszową, a jednym z głównych celów marketingowych firmy LuvLap było dotarcie do bardziej odpowiednich kupujących. Stworzyli silne kampanie Sponsored Brands, które zapewniły im natychmiastową widoczność, oraz ukierunkowane reklamy displayowe produktów*, dzięki którym ich produkty były widoczne dla odpowiednich kupujących. Doprowadziło to do wykładniczego wzrostu ich ogólnego zasięgu, a ich reklamy sponsorowane były wyświetlane ponad 220 mln razy w samym 2016 roku.

Widoczność produktu na podstawie zainteresowania kupującego

Aby natychmiast zwiększyć widoczność zarówno starych, jak i nowo wprowadzonych produktów, firma LuvLap stworzyła reklamy Sponsored Products, które zawierały obrazy i opisywały pułapy cenowe oraz cechy, które odpowiadały wymaganiom docelowych kupujących. Nie tylko przyciągnęli uwagę odpowiednich kupujących na te produkty – przy wzroście wyświetleń o 1500% od pierwszego do czwartego kwartału – ale także osiągnęli wzrost liczby kliknięć i konwersji.

Rozwiązanie Amazon Ads pomogło firmie Luvlap zwiększyć liczbę kliknięć i konwersji

Firma LuvLap zmierzyła się z graczami dużej kategorii o ugruntowanych markach, w witrynie Amazon i poza nią. Przy tak silnej konkurencji reklamy Amazon Ads pomogły w zwiększeniu zainteresowania rozważaniem zakupu produktów firmy LuvLap, w wyniku czego ich sprzedaż przypisana do reklam stanowiła 25% ogólnej sprzedaży w witrynie Amazon.

* Grupa odbiorców reklam displayowych produktów i funkcje kierowania na produkt są teraz dostępne w ramach Sponsored Display.

Najważniejsze informacje

  • 18x-krotny zwrot z inwestycji (ROI)
  • 5-krotny wzrost sprzedaży
  • Wzrost liczby wyświetleń od pierwszego kwartału do czwartego kwartału o 1500%
  • Prawie ćwierć miliona kliknięć reklam w jednym kwartale