Agencja Labelium pomaga firmie Lexmark docierać do nowych klientów poprzez reklamy Sponsored Brands

Firma Lexmark ma 30 lat doświadczenia w dziedzinie obrazowania i obsługi dokumentów, więc miała możliwość zaobserwowania, jak nowe technologie przyczyniają się do zmian w zakresie drukowania, skanowania, kserowania i ogólnej obsługi dokumentów w świecie biznesu. Lexmark kontynuuje swoją misję zaspokajania takich potrzeb w firmach na całym świecie.

Od października 2019 r. firma Lexmark współpracowała z Labelium, agencją marketingową specjalizującą się w skuteczności cyfrowej, aby poprawić skuteczność promowania marki i sprzedaży w witrynie Amazon. Labelium ma klientów na całym świecie i od 2001 roku skupia się na strategiach w zakresie handlu elektronicznego i elektronicznej sprzedaży detalicznej.

Optymalizacja sklepów Store i reklam sponsorowanych

Kiedy firma Lexmark po raz pierwszy podjęła współpracę z agencją Labelium, najważniejsza była dla niej „linia GO” profesjonalnych produktów do obrazowania i dokumentów. Po wstępnym audycie gotowości do sprzedaży detalicznej firmy Lexmark agencja Labelium współpracowała z Lexmarkiem w celu optymalizacji treści strony sklepu Store i szczegółów produktu przed wdrożeniem nowych strategii reklamowych Sponsored Products i Sponsored Brands. Do tego audytu agencja Labelium użyła statystyk z Analizy marki Amazon Lexmarka.

Kampanie Sponsored Brands miały kluczowe znaczenie dla strategii Labelium wobec firmy Lexmark. Po rekomendacji przez firmę Lexmark trzech produktów głównych do reklam Sponsored Brands agencja Labelium wykorzystała testowanie A/B i statystyki na poziomie produktu z kampanii Sponsored Products do optymalizacji reklam Sponsored Brands na potrzeby współczynnika klikalności (CTR). Ponieważ widoczność firmy Lexmark była niższa niż w przypadku podobnych firm, reklamy Sponsored Brands pomogły uwzględnić produkty firmy Lexmark na etapach świadomości i rozważania zakupu ścieżek klientów.

Wzbudzenie zainteresowania filmem Sponsored Brands

Strategia Sponsored Brands agencji Labelium obejmowała również film Sponsored Brands, format reklam Sponsored Brands.

„[Film Sponsored Brands] pozwolił nam wykorzystać możliwości filmów produktowych Lexmarka i wykorzystać nasze dane z pozostałych źródeł” — mówi Chris Apostle, wiceprezes i dyrektor zarządzający Labelium E-Retail. „[R]eklamy wideo są bardziej atrakcyjne i wzrasta prawdopodobieństwo, że użytkownicy się zaangażują niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnych statycznych obrazów produktów.”
Wykorzystując filmy Sponsored Brands, agencja Labelium pracowała nad stworzeniem kupującym możliwości zaangażowania i odkrywania marki Lexmark i jej produktów poprzez prezentowanie atrakcyjnych treści wideo w wynikach zakupów na urządzeniach mobilnych i komputerach stacjonarnych.

Doświadczenie klienta

Jak wspomniano wcześniej, agencja Labelium współpracowała z Lexmarkiem w zakresie optymalizacji treści i doświadczenia klienta zarówno na stronach szczegółów produktu, jak i w sklepie Lexmarka. Jak wyjaśnia Apostle: „Jeśli strony szczegółów danej marki nie są zoptymalizowane od samego początku, nie można dokładnie zmierzyć skuteczności reklamowej, ponieważ istnieje zbyt wiele zmiennych wpływających na współczynnik konwersji”.

W sklepie Lexmarka agencja Labelium przedstawiła również podstrony służące do grupowania produktów Lexmarka według funkcji, m.in. drukarek kolorowych i czarno-białych oraz drukarek jednofunkcyjnych i wielofunkcyjnych.

Przekroczenie celów kompleksowego lejka sprzedażowego

Początkowo firma Lexmark zaproponowała agencji Labelium osiągnięcie 3-krotnego zwrotu z wydatków na reklamę (ROAS) w roku 2020. Ostatecznie wskaźnik ROAS w 2020 wyniósł 122% w stosunku do celu 6,7x.

Stosując pełny lejek — obejmujący reklamy, stronę szczegółów produktu i treści sklepu Store — agencja Labelium zapewniła skuteczną strategię reklamową, która spowodowała 4-krotny wzrost maksymalnego rozmiaru segmentu, co stanowi znaczną liczbę nowych klientów marki.

Apostle przypisuje sukces kampanii przejrzystej „prawdziwej współpracy”: „Firma Lexmark zachowuje przejrzystość w zakresie swoich celów biznesowych, kluczowych wskaźników wydajności (KPI), a przede wszystkim pozostaje otwarta na nowe pomysły, funkcje i produkty. Takie podejście do zaufania i myślenia o przyszłości pozwala nam wykorzystywać naszą wiedzę fachową, aby naprawdę przyczyniać się do rozwoju działalności, nie tylko obecnie, ale jeszcze przez wiele lat.”

Mike Dattilo, dyrektor ds. działań marketingowych w firmie Lexmark, potwierdza: „Wiedzieliśmy, że usługa Amazon Ads oferuje o wiele więcej niż mogliśmy wykorzystać jedynie z wiedzą fachową naszej firmy. Współpraca z agencją Labelium pozwoliła nam wykorzystać globalną wiedzę fachową i doświadczenie w zakresie praktyk marketingowych oraz zyskać przewagę w oferowanej przestrzeni.”