Marka z branży mebli ogrodowych Keter osiąga ponad milion dolarów przychodów ze sprzedaży w witrynie Amazon

Zwiększenie świadomości za pomocą łączonej strategii reklamowej

W nadziei na zwiększenie przychodów we wszystkich kategoriach firma Keter— jeden z największych na świecie producentów mebli ogrodowych oraz mebli do przechowywania — zaangażowała agencję Labelium specjalizującą się w strategii handlu elektronicznego do uruchomienia kampanii na platformie Amazon Ads. Ogólna strategia reklamowa firmy Keter polegała na wykorzystaniu wszystkich możliwych kanałów w celu zwiększenia sprzedaży i zasięgu w witrynie Amazon.es przy jednoczesnym utrzymaniu udziału kosztu reklamy w przychodach ze sprzedaży (ACOS) na założonym poziomie.

Ze względu na to, że firma Keter ma już prawie 600 ASIN-ów w witrynie Amazon — od mebli ogrodowych i altan po donice i legowiska dla zwierząt — wraz z agencją Labelium stworzyła strategię, która łączyła kampanie Sponsored Brands powiązane ze sklepem Store z kampaniami Sponsored Products, aby zwiększyć widoczność marki.

quoteUpSponsored Brands to atrakcyjny wizualnie format reklamowy i uznaliśmy, że należy włączyć go do strategii od samego początku, zwłaszcza, że może to być pierwsza rzecz widoczna w trakcie wyszukiwania odpowiedniego produktu w witrynie Amazon. Na podstawie wcześniejszych doświadczeń wiedzieliśmy, że istnieje zapotrzebowanie na tę przestrzeń reklamową, i chcieliśmy pojawić się w wynikach przed konkurencją.quoteDown
— Pilar Martínez Sanz, starszy konsultant, Labelium

Zwiększenie zasięgu poprzez uruchomienie sklepu Store z reklamami Sponsored Brands

Mimo ryzyka większego udziału kosztu reklamy w przychodach ze sprzedaży (ACOS), firma Keter i agencja Labelium dostrzegły wartość reklam Sponsored Brands, które pojawiają się wyżej w wynikach wyszukiwania i zawierają logo marki, niestandardowe nagłówki i wiele produktów. Mając to na uwadze, stworzyły strategię wykorzystującą reklamy Sponsored Brands do kierowania klientów do sklepu Store firmy Keter w witrynie Amazon.es w celu zwiększenia ruchu i promowania jej produktów oraz promocji. Ocenę skuteczności wykonano za pomocą usługi Stores Insights, korzystając ze wskaźników, takich jak liczba wyświetleń i odwiedzających, ruch oraz sprzedaż. Link do sklepu Store okazał się skutecznym sposobem na zaprezentowanie całego katalogu produktów i historii firmy Keter klientom, którzy nie znaleźli jeszcze odpowiedniego dla siebie produktu.

quoteUpUsługa Stores zapewniła nam swobodę w zakresie tworzenia doświadczeń zakupowych klientów Keter w witrynie Amazon, oferując możliwość użycia tekstu, zdjęć i filmów. W połączeniu z reklamami Sponsored Brands usługa Stores pozwoliła nam zaprezentować markę Keter i szeroką ofertę produktów w atrakcyjny wizualnie i skuteczny sposób.quoteDown
— Pilar Martínez Sanz, starszy konsultant, Labelium

Korzystając z rozwiązania Sponsored Brands, zespół Labelium mógł:

  • Dostosowywać tekst reklamy, testując różne przekazy.
  • Kierować ruch na różne strony sklepu Store firmy Keter, umożliwiając klientom znalezienie najbardziej odpowiednich produktów.
  • Przesyłać ruch na wyselekcjonowaną listę produktów w przypadku, gdy firma Keter chciała zapewnić większą widoczność niektórych produktów lub promocji.

Aby rozpocząć kampanię, agencja Labelium zaczęła od wysokiej stawki w celu zwiększenia widoczności i szybkiego wygenerowania odsłon. Następnie dostosowała koszt kliknięcia (CPC) dla każdego słowa kluczowego w oparciu o rentowność i liczbę odsłon.

Ponieważ reklamy Sponsored Brands są wizualne, obrazy i tekst odegrały dużą rolę w sukcesie kampanii. Agencja Labelium wybrała obrazy produktów w oparciu o to, czy prezentowały nowe produkty, najlepiej sprzedające się produkty, produkty z dużą liczbą zapytań klientów czy produkty z pozytywną oceną klientów. Jeśli chodzi o tekst, agencja dostosowała przekaz do obrazu i słów kluczowych, a następnie przeprowadziła testy A/B w celu zwiększenia współczynnika konwersji.

Poza kampaniami Sponsored Brands, które pomogły w budowaniu świadomości i promowaniu marki, firmy Keter i Labelium zdecydowały się również na wykorzystanie reklam Sponsored Products jako części strategii mającej na celu wygenerowanie większej sprzedaży produktów oferowanych przez firmę Keter oraz zwiększenie widoczności marki i konwersji.

Ocena skuteczności poprzez optymalizację kampanii

W trakcie kampanii agencja Labelium korzystała z różnych narzędzi i taktyk optymalizacyjnych, takich jak:

  • Raport dotyczący wyszukiwanych haseł (raz w tygodniu). Ten raport, który zawiera hasła wyszukiwane przez klientów, jest dostępny tylko w przypadku reklam Sponsored Products. Agencja Labelium wykorzystywała ten raport zarówno w kampaniach ręcznych, jak i automatycznych w celu znalezienia odpowiednich słów kluczowych, a także do kontroli licytowania w ręcznych kampaniach oraz wyszukiwania nowych słów kluczowych w kampaniach automatycznych.
  • Słowa kluczowe (raz w tygodniu). Agencja Labelium zawieszała słowa kluczowe, w przypadku których udział kosztu reklamy w przychodach ze sprzedaży (ACOS) był zbyt wysoki, w zależności od kategorii produktu (w tym przypadku, drogie przedmioty, takie jak produkty do ogrodu i domu). Agencja powtórzyła tę strategię z ASIN-ami w kampanii Sponsored Products, zawieszając te, które osiągały gorsze wyniki.
  • Raport dotyczący miejsc docelowych (raz w tygodniu). Agencja Labelium zwiększała stawki dla reklam, które nie pojawiały się w miejscach docelowych na górze listy wyników wyszukiwania.
  • Stawki i budżety (dwa razy w tygodniu). Agencja Labelium dostosowywała stawki i budżety (w górę lub w dół) w oparciu o sezonowość produktów, potrzeby klientów i wyniki kampanii. Agencja wzięła również pod uwagę łączną liczbę odsłon z każdej z kampanii oraz kwotę wydaną na słowo kluczowe.
  • Testowanie w celu poprawy współczynnik klikalności (CTR) (raz w miesiącu). Agencja Labelium okresowo testowała nagłówki i obrazy, aby ustalić, które warianty generują najwięcej kliknięć przez klientów.

Wygenerowanie ponad miliona dolarów przychodu ze sprzedaży w witrynie Amazon i ponad 6 milionów odsłon

Od stycznia 2018 roku kampanie Keter wygenerowały prawie 1,1 miliona dolarów łącznego przychodu ze sprzedaży dzięki reklamie, a od maja 2019 roku firma Keter odnotowała 223-procentowy wzrost łącznej sprzedaży dzięki reklamie i jeszcze niższy udział kosztu reklamy w przychodach ze sprzedaży (ACOS) (7% vs. 12%) na Amazon.es w porównaniu z takim samym okresem poprzedniego roku.

Ponadto 30% całkowitej sprzedaży sklepu Store pochodziło z witryny Amazon, co zaowocowało dodatkową sprzedażą produktów Keter. Od maja 2019 roku firma Keter wygenerowała ponad 6 milionów odsłon dzięki rozwiązaniu Sponsored Brands, przy współczynniku klikalności o prawie 2% wyższym niż w przypadku kampanii Sponsored Products.

Ogólnie rzecz biorąc, strategia Labelium nie tylko zwiększyła sprzedaż, ale również przyczyniła się do poprawy skuteczności w czasie.

quoteUpPrzy tak wielu potencjalnych sprzedawcach reklama jest ogromnie istotna, ponieważ może ułatwić pojawienie się produktów w wynikach wyszukiwania i na stronach szczegółów produktów. Współpraca z Amazon Ads jest jednym z najważniejszych działań mających na celu zwiększenie przychodów dla naszej marki.quoteDown
— Carla Gomez, kierownik ds. klientów kluczowych, Keter