Sunken Stone i Prestozon pomagają zwiększyć widoczność marki żywności ekologicznej w witrynie Amazon

Historia

Sunken Stone z siedzibą w San Diego jest agencją dbającą o skuteczność, która oferuje szeroki zakres usług, w tym optymalizację treści, monitorowanie aukcji i zarządzanie kampaniami. W 2018 roku firma iRise Organics produkująca nieprzetworzone kakao w proszku zwróciła się do agencji Sunken Stone, aby pomogła zarządzać reklamami w witrynie Amazon i zwiększyć widoczność marki poza jej własną witryną internetową dla klientów indywidualnych.

„Prowadząc sprzedaż tylko przez naszą witrynę, wiedzieliśmy, że tracimy możliwości sprzedaży za pośrednictwem kanałów dodatkowych, takich jak Amazon. Współpraca z Sunken Stone zapewniła nam spokój. Wiedzieliśmy, że zespół ekspertów pomaga nam rozwijać markę” — powiedział Kyle Kostechka, dyrektor ds. marketingu iRise Organics.

Podejście

Aby skutecznie osiągać wyniki dla swojego klienta, agencja Sunken Stone połączyła siły z firmą Prestozon — dostawcą oprogramowania, które umożliwia automatyzację i optymalizację kampanii oraz zarządzanie nimi z wykorzystaniem interfejsu API Amazon Ads. Oprogramowanie Prestozon może pomóc reklamodawcom i agencjom w szybkim tworzeniu, restrukturyzacji i skalowaniu kampanii reklamowych.

quoteUpPlatforma Prestozon okazała się przełomem dla naszej małej firmy. Zautomatyzowane narzędzia i funkcje rozwiązania Prestozon pomagają skalować nasze kampanie, dzięki czemu możemy skupić się na strategiach i analizach wysokiego szczebla, aby rozwijać marki naszych klientów. Musimy mieć możliwość eksperymentowania z rozwiązaniami reklamowymi Amazon, zaś automatyzacja niektórych zadań pozwala nam to robić.quoteDown
— Justin Nguyen, kierownik ds. reklamy, Sunken Stone

Strategia

Aby zwiększyć świadomość marki w witrynie Amazon, agencja Sunken Stone rozpoczęła od opracowania wysokiej jakości materiałów graficznych i treści na strony szczegółów produktów iRise Organics. Następnie zespół przeprowadził szczegółową analizę słów kluczowych, aby określić, które słowa kluczowe (odnoszące się do marki i inne) są najbardziej odpowiednie dla produktu tej marki. Podczas konfiguracji kampanii agencja Sunken Stone wzięła nawet pod uwagę błędną pisownię, jako że klienci często błędnie wpisywali słowo „kakoa”.

Następnie za pomocą prostego kreatora kampanii w rozwiązaniu Prestozon agencja wdrożyła pięć kampanii Sponsored Products, aby pomóc zmaksymalizować i rozszerzyć zasięg marki. Dzięki zautomatyzowanemu podejściu do zarządzania kampaniami firma Sunken Stone po prostu szybko je skonfigurowała zamiast ręcznie tworzyć poszczególne kampanie. Przez cały czas trwania każdej kampanii platforma Prestozon automatycznie promowała pewne słowa kluczowe i sugerowała ich usunięcie na podstawie współczynników konwersji i wskaźników ACOS (udziału kosztu reklamy w przychodach ze sprzedaży) ustalonych przez agencję.

Po sukcesie początkowych kampanii Sponsored Products agencja rozpoczęła również kampanie Sponsored Brands, a w czerwcu 2019 r. utworzyła sklep Store w celu dalszego promowania marki iRise Organics i maksymalizowania widoczność jej produktu. Analizując skuteczność słów kluczowych w kampaniach Sponsored Products, firma Sunken Stone była w stanie na podstawie tych informacji od początku kierować reklamy na odpowiednie wyszukiwane hasła, generować konwersje i zwiększać sprzedaż. Agencja przeprowadziła również testy mające na celu zwiększenie zasięgu kampanii Sponsored Brands, mierząc skuteczność słów kluczowych z dopasowaniem ścisłym, aby określić, które z nich powinny zostać przeniesione do dopasowania przybliżonego. Zespół optymalizował te kampanie co dwa tygodnie, aby mieć pewność, że od wprowadzenia zmian upłynęło wystarczająco dużo czasu, aby wywarły one zauważalny wpływ.

Wyniki

Za pomocą narzędzi do automatyzacji Prestozon agencji Sunken Stone udało się dotrzeć do nowych klientów i uzyskać dla swojego klienta ponad 4,5 mln wyświetleń przy wskaźniku ACOS na poziomie 12%. Od momentu wprowadzenia nowej marki w witrynie Amazon we wrześniu 2018 roku miesięczna sprzedaż produktów iRise Organics wzrosła siedmiokrotnie, a reklamy odpowiadają za średnio ponad jedną trzecią miesięcznej sprzedaży.

Zadowolona z wyników marka od rozpoczęcia reklamowania się w witrynie Amazon sześciokrotnie zwiększyła swoje miesięczne wydatki na kampanie Sponsored Products. Ponadto w wyniku wprowadzenia kampanii Sponsored Brands i sklepu Store firma iRise Organics otrzymała ponad 1000 zamówień od nowych klientów marki.

Agencja Sunken Stone podzieliła się kilkoma rekomendacjami dla innych reklamodawców, które warto uwzględnić podczas prowadzenia kampanii reklam sponsorowanych:

  1. Zachowaj rozwagę, ale i kreatywność, wykorzystując słowa kluczowe odnoszące się do marki. Literówki zdarzają się często, więc pamiętaj, aby w wyszukiwanych hasłach uwzględnić typowe błędy pisowni.
  2. Monitoruj swoje optymalizacje, ale także daj im czas. Po wprowadzeniu zmian lub utworzeniu kampanii zadbaj o to, aby upłynęło wystarczająco dużo czasu, by wpływ był zauważalny. Sunken Stone zazwyczaj czeka co najmniej tydzień przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian.
  3. Rozważ skorzystanie z usług dostawcy oprogramowania. Narzędzia do automatyzacji, takie jak Prestozon, mogą pomóc w zwiększeniu szybkości i wydajności, pozwalając skupić się na analizie wyświetleń i identyfikowaniu trendów dotyczących marki.