Studium przypadku

iChannelSolution pomaga sprzedawcy odzieży męskiej osiągnąć w szczycie sezonu 3-krotny wzrost sprzedaży przypisanej do reklamy

Firma iChannelSolution, zaawansowany partner Amazon Ads, od ponad siedmiu lat oferuje klientom — za pośrednictwem Amazon Ads — narzędzia i rozwiązania w zakresie reklam cyfrowych, przeznaczone dla międzynarodowych sprzedawców. Jednym z klientów iChannelSolution jest sprzedawca odzieży męskiej, który zwrócił się o pomoc w optymalizacji swojej kampanii reklamowej w szczycie sezonu pod kątem wzrostu sprzedaży. Sprzedawca ten chciał zmaksymalizować wykorzystanie swojego budżetu i zoptymalizować efektywność reklam.

Przygotowania do szczytu sezonu

W październiku 2021 roku, przed rozpoczęciem promocji w szczycie sezonu, sprzedawca odzieży męskiej podzielił swoją ofertę na produkty podstawowe i pozostałe artykuły. W przypadku produktów podstawowych celem marki było 2–3-krotne zwiększenie sprzedaży w szczycie sezonu.

iChannelSolution zalecił swojemu klientowi skorzystanie z reklam sponsorowanych (Sponsored Products, Sponsored Brands i Sponsored Display), aby ułatwić poszerzanie świadomości i zwiększanie ruchu.

Kolejną rekomendacją iChannelSolution udzieloną temu sprzedawcy odzieży męskiej było wdrożenie strategii opartej na udostępnianych przez Amazon grupach odbiorców reklam Sponsored Display, mającej na celu zwiększenie widoczności marki wśród zaangażowanych grup odbiorców zainteresowanych odzieżą. Następnie połączono strategię targetowania na produkt z kampanią Sponsored Display. Na koniec wykorzystano rozwiązanie Sponsored Brands i użyto zarówno słów kluczowych dotyczących marki, jak i słów kluczowych dotyczących kategorii produktów z dopasowaniem przybliżonym, aby zwiększać świadomość na poziomie wyników wyszukiwania zakupów.

Po sformułowaniu strategii reklamowej iChannelSolution dostarczył sprzedawcy również tabelę zawierającą instrukcje codziennej optymalizacji reklam:

Kluczowy problemProdukt reklamowyObiekt podlegający optymalizacjiTyp dopasowaniaOkres śledzenia danychWarunki uruchomieniaAutomatyczna optymalizacja
Wysokie wydatki
Brak konwersji
Sponsored ProductsTargetowanieDokładne> 7 dniKliknięcia ≥ 30
Zamówienia = 0
Wstrzymaj
Wysokie wydatki
Brak konwersji
Sponsored BrandsTargetowanieDokładne> 14 dniWydatki na reklamę ≥ 60 USD
Zamówienia = 0
Wstrzymaj
Wysoka konwersja
Słowa kluczowe
Sponsored ProductsWyszukiwane hasłoPrzybliżone / do wyrażenia> 7 dniKliknięcia ≥ 5
Konwersje ≥ 20%
Odsłony > 1000
Dodaj te słowa kluczowe do nowej kampanii.
Ustaw typ dopasowania jako dopasowanie bliskie.
Niska konwersja
Wysoki ACOS
Sponsored ProductsBudżet dzienny/> 7 dniKliknięcia > 20
Konwersje < 5%
ACOS > 80%
Zmniejsz budżet

Zakres wskaźników dla różnych typów reklam może się różnić w zależności od okresu atrybucji danego produktu reklamowego. Na przykład w przypadku rozwiązania Sponsored Products iChannelSolution zaleca sprzedawcom odwołanie się do statystyk dotyczących reklam z ostatnich siedmiu dni; natomiast w przypadku rozwiązań Sponsored Brands i Sponsored Display sugeruje sprzedawcom odwołanie się do statystyk z ostatnich 14 dni na potrzeby diagnozy i optymalizacji.

Pomaganie sprzedawcom w uzyskaniu automatycznej optymalizacji reklam

W szczycie sezonu iChannelSolution radzi uruchomić co najmniej 15 kampanii promujących jeden produkt. Aby zmniejszyć nakład pracy, sprzedawca odzieży męskiej wykorzystał opracowaną przez iChannelSolution funkcję diagnostyki opartej na analizie reklam w celu zwiększenia efektywności. Narzędzie iChannelSolution filtrowało i analizowało wskaźniki dla różnych struktur kampanii Amazon Ads, w tym grup reklam, miejsc docelowych i grup odbiorców. System wykrył również reklamy o małej skuteczności w wyniku analizy takich wskaźników jak wysoki udział kosztu reklamy w przychodach ze sprzedaży (ACOS) i zoptymalizował budżet w celu uzyskania większej skuteczności reklam.

Dostosowywanie reguł optymalizacji w celu zaspokojenia większych potrzeb

Sprzedawca odzieży męskiej zastosował również inną funkcję iChannelSolution: optymalizację opartą na analizie reklam, która obsługuje niestandardowe reguły. W szczycie sezonu marka wykorzystała tę funkcję do wdrożenia indywidualnych zasad i warunków dla swoich reklam, w tym zasad dotyczących ekspozycji, współczynnika klikalności, współczynnika konwersji i średniego kosztu kliknięcia. Dzięki temu możliwe było zastosowanie istniejącego szablonu reguł optymalizacji do reklam tego sprzedawcy.

Analiza wyników końcowych

Strategia marketingowa i rozwiązania reklamowe iChannelSolution przyczyniły się do tego, że w przypadku tego sprzedawcy odzieży męskiej liczba zamówień przypisanych do reklamy wzrosła w szczycie sezonu o 50% w porównaniu z poprzednim okresem. Ponadto marka odnotowała 3-krotny wzrost sprzedaży przypisanej do reklamy, współczynnik konwersji reklam wzrósł z 9,6% do 13,6%, a także zoptymalizowano udział kosztu reklamy w przychodach ze sprzedaży (ACOS) — z 21,3% do 13,6%1.

1 Źródło: iChannelSolution, Chiny, 2023 r.