Firma Godrej Properties wykorzystała rozwiązania Amazon Ads do pozyskiwania wartościowych potencjalnych klientów

Godrej Properties, oddział Godrej Group zajmujący się nieruchomościami, jest jednym z wiodących deweloperów w Indiach, obecnym w ponad 12 miastach. Firma postawiła sobie za cel optymalizację efektywności kampanii cyfrowych przez wzbudzenie zainteresowania wśród potencjalnych nabywców w związku z nadchodzącym rozpoczęciem projektu w Central Noida. Projekt obejmował luksusowe apartamenty z najnowocześniejszymi udogodnieniami i wspaniałą strefą wellness, zaprojektowane z myślą o podniesieniu poziomu życia mieszkańców. Firma chciała zwiększyć świadomość dotyczącą nowego przedsięwzięcia oraz wygenerować wartościowych potencjalnych klientów i odwiedziny na dużą skalę przy zachowaniu optymalnych kosztów.

Docieranie do odpowiednich potencjalnych klientów

Zespół Amazon Ads współpracował z Godrej Properties i Madison Digital, aby zidentyfikować odpowiednie segmenty odbiorców na podstawie skłonności do zakupów, danych demograficznych, lokalizacji i sygnałów zakupowych, czyli takich konsumentów, którzy poszukują elektroniki, sprzętu AGD, akcesoriów modowych marek premium oraz akcesoriów samochodowych i podróżnych.

W celu dotarcia do tych grup odbiorców wykorzystano reklamy displayowe Amazon DSP wyświetlane w okienkach reklamowych w witrynie amazon.in. Materiał reklamowy podkreślał wyjątkowość nowej nieruchomości firmy Godrej w kontekście strefy wellness i innych udogodnień. Kliknięcia prowadziły odbiorców do strony docelowej Amazon, gdzie mogli się dowiedzieć więcej o projekcie i wpisać dane w formularzu, aby marka mogła się z nimi skontaktować. Formularz zawierał kilka automatycznie wypełnianych pól i kilka niestandardowych pól dotyczących marki, które pozwoliły ocenić intencje potencjalnych klientów. Uzyskana lista potencjalnych klientów została przekazana zespołowi marki za pośrednictwem niestandardowej integracji z systemem CRM (Customer Relationship Management), aby umożliwić jego członkom nawiązanie kontaktu z zainteresowanymi grupami odbiorców. Godrej Properties była jedną z pierwszych marek w Indiach, które zostały objęte niestandardową integracją z systemem CRM za pośrednictwem interfejsu API, co zapewniło jej dostęp do potencjalnych klientów w czasie rzeczywistym.

„Chcieliśmy nawiązać współpracę z Amazon Ads, aby stymulować rozwój naszej firmy przez ciągłe eksperymentowanie z nowymi rozwiązaniami. Amazon Ads stało się dla nas pomocnym i niezawodnym kanałem dzięki rozwiązaniom umożliwiającym docieranie do odpowiednich grup odbiorców, formularzom generowania potencjalnych klientów oraz silnemu zaangażowaniu zespołu zarządzania kontem. Dzięki niestandardowej integracji z systemem CRM za pośrednictwem interfejsu API zaobserwowaliśmy ogólną poprawę modelu zachowania potencjalnych klientów. Co więcej, teraz jesteśmy w stanie obsługiwać klientów w czasie rzeczywistym, co przekłada się na lepsze doświadczenia konsumenckie. Z niecierpliwością czekamy na kolejne innowacyjne rozwiązania i liczymy na bliską współpracę z zespołem Amazon Ads, aby dalej rozwijać naszą działalność”.

— Vishal Gonsalves, starszy dyrektor generalny ds. CRM i treści cyfrowych, Godrej Properties

Zdobywanie wartościowych potencjalnych klientów

Po zastosowaniu niestandardowej integracji CRM w III kwartale 2021 roku zespół Amazon Ads wygenerował dla Godrej Woods Project (Delhi NCR) listę potencjalnych klientów, przy czym w porównaniu z poprzednimi kampaniami Amazon Ads koszt na potencjalnego klienta (CPL) był o 14% niższy, a wskaźnik potencjalnych klientów nienawiązujących kontaktu zmniejszył się o 31%.

„Naszym niezmiennym celem pozostaje ciągła optymalizacja lejka sprzedażowego przez zmniejszanie zakłóceń przy użyciu technologii i kluczowych statystyk. Bezpośrednia integracja formularza generującego potencjalnych klientów z systemem CRM za pomocą interfejsu API w witrynie Amazon jest tego prawdziwym przykładem i bardzo się cieszymy, że jesteśmy pierwszymi reklamodawcami, którzy wykorzystują tę integrację.

Czas realizacji odgrywa ważną rolę dla każdej marki, w przypadku której
generowanie popytu odbywa się online, a sprzedaż — offline. Oparta na interfejsie API bezpośrednia integracja mediów i systemu CRM skutecznie wykorzystuje dostępne rozwiązania technologiczne. Spadek wskaźnika braku kontaktu z 66% do 35% wraz z poprawą wskaźnika spotkań z potencjalnymi klientami można uznać za naprawdę wymierny wynik”.

— Chintan Soni, wiceprezes ds. produktów cyfrowych i skuteczności działań marketingowych, Madison

Firma Amazon Seller Services Private Limited („Amazon”) dołożyła wszelkich starań przy opracowywaniu dostarczonych informacji, nie gwarantuje jednak ich dokładności, kompletności i przydatności ani też nie deklaruje, że są one wolne od błędów. Amazon nie gwarantuje uzyskania podobnych wyników przez marki w przyszłości, ponieważ wyniki są zależne od różnych czynników pozostających poza kontrolą Amazon. Amazon niniejszym nie bierze odpowiedzialności prawnej za skutki korzystania z tych informacji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzysta z tych informacji na własne ryzyko i jednoznacznie zrzeka się wszelkich roszczeń, praw do działania oraz środków zaradczych (prawnych lub innych) wobec Amazon wynikających z korzystania z takich informacji bądź z nimi związanych. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub ponowna publikacja informacji bądź ich części bez uprzedniej pisemnej zgody Amazon są surowo zabronione.