Studium przypadku

Jak marki mogą tworzyć skuteczne materiały reklamowe dzięki Amazon

dom z urządzeniem do mycia

Amazon Ads umożliwia markom zdobywanie wiedzy i tworzenie skutecznych materiałów reklamowych do wykorzystania w nadchodzących kampaniach, dzięki nawiązaniu kontaktu z dedykowanym zespołem ds. kont i współpracującą agencją kreatywną podczas dni kreatywności Amazon. Dni kreatywności Amazon to program, który ma na celu zapewnienie markom wsparcia podczas tworzenia koncepcji kreatywnych i materiałów reklamowych dla kampanii Amazon DSP i nie tylko.

Program obejmuje 10 dni. Rozpoczyna się od warsztatów, po których następuje etap produkcji materiałów reklamowych, opracowanych na podstawie informacji przesłanych przez klienta oraz dostosowanych statystyk Amazon. Produkcją zajmuje się zewnętrzna agencja kreatywna, która dostarcza efektowne materiały reklamowe. Dni kreatywności Amazon są obecnie dostępne za niewielką opłatą dla wszystkich marek reklamujących się w witrynie Amazon we Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, niezależnie od tego, czy korzystają z samoobsługi, czy z usług zarządzanych.

Chcesz skorzystać z dni kreatywności Amazon?

Dlaczego warto uczestniczyć w dniach kreatywności Amazon?

Dni kreatywności Amazon to dla reklamodawców Amazon DSP szansa na rozwiązanie powtarzających się problemów z materiałami reklamowymi. Oto główne zasoby materiałów reklamowych oraz potrzeby w zakresie produkcji, w przypadku których dni kreatywności Amazon mogą pomóc:

  • Dostęp do agencji kreatywnej
  • Statystyki dotyczące materiału reklamowego i rekomendacje oparte na dowodach
  • Wiedza w zakresie zasad dotyczących usługi Amazon Ads i specyfikacji
  • Rozsądne koszty produkcji materiału reklamowego
  • Krótki terminarz przed uruchomieniem kampanii

Dni kreatywności Amazon to opłacalny, szybki i łatwy sposób na sprostanie tym wyzwaniom i aktywowanie rozwiązań reklamowych z nowymi, opartymi na statystykach materiałami reklamowymi opracowanymi pod kątem urządzeń mobilnych, które mogą zwiększyć skuteczność kampanii. Po zakończeniu warsztatów marki będą miały gotowe do użycia materiały reklamowe, które można skalować zgodnie z potrzebami wszędzie tam, gdzie klienci spędzają czas.

Ogólnie rzecz biorąc, odnotowaliśmy wzrost kluczowych wskaźników wydajności (KPI), takich jak współczynnik klikalności (CTR) i współczynnik pełnych obejrzeń filmu (VCR), będący efektem korzystania z dni kreatywności Amazon. W szczególności Sika, marka z branży budowlanej, zwiększyła swój współczynnik klikalności o 90% w porównaniu ze wskaźnikiem referencyjnym1.

wizualizacja danych przedstawiająca wzrost CTR

Wzrost współczynnika klikalności (CTR) w porównaniu ze wskaźnikiem referencyjnym

Dni kreatywności Amazon: 10-dniowy cykl produkcyjny

Oto jak wygląda 10-dniowy cykl produkcyjny w ramach dni kreatywności Amazon przedstawiony na przykładzie marki Sika, z którą przetestowaliśmy tę nową usługę we Francji.

Dzień 1: rozpoczęcie

Aby uruchomić projekt w ramach dni kreatywności Amazon, reklamodawcy wypełniają szablon, podając kluczowe informacje o marce, produkcie lub usłudze oraz pożądanych wynikach. Ponadto reklamodawca musi określić dostarczane materiały (z maksymalnie pięcioma wersjami materiału reklamowego), które zamierza wyprodukować w ramach projektu: filmy, banery statyczne, niestandardowe banery REC lub treści do zamieszczenia w sklepie Store.

Na przykład Sika przedstawiła krótkie podsumowanie nadchodzącej kampanii dotyczącej produktów do zewnętrznego czyszczenia domów. Dostarczyła też kluczowe zasoby, takie jak logo, wytyczne dotyczące marki i zdjęcia stockowe:

dom z urządzeniem do mycia

Zasoby marki dostarczone przez markę Sika

W odpowiedzi na przekazane informacje Amazon i partnerska agencja kreatywna przygotują warsztaty, podczas których zaprezentują statystyki dostosowane do potrzeb marki oraz pierwsze koncepcje kreatywne reklam. Amazon będzie śledzić statystyki dotyczące marki i kategorii, a agencja kreatywna opracuje wizualizacje, w których przedstawi pomysły na wygląd i styl.

Dwugodzinne warsztaty to otwarta dyskusja trzech stron mająca na celu zebranie pomysłów i ostateczne ustalenie kierunku kreatywnego kampanii.

Dni 2 i 3: warsztaty

Na przykład w przypadku marki Sika zespół Amazon dostarczył kluczowe informacje określające kto, co, kiedy, dlaczego i w jaki sposób należy reklamować w witrynie Amazon, tak aby Sika mogła podejmować skuteczne decyzje dotyczące strategii w zakresie materiałów reklamowych dla kampanii. Poniżej znajdują się rodzaje statystyk dostarczonych marce Sika:

  • Kto: odpowiednie grupy odbiorców, powtarzające się słowa kluczowe używane przez klientów i najpopularniejsze zapytania prowadzące do marki i produktów Sika
  • Kiedy: informacje o tym, kiedy przypadają najpopularniejsze okresy w roku na zakupy w tej kategorii, jak często klienci przeglądają i kupują produkty Sika oraz jak Sika może wykorzystać sezonowość (np. wiosenne porządki)
  • Dlaczego: liczba powracających klientów Sika w porównaniu z liczbą klientów, którzy kupują również marki równorzędne, oraz możliwości rozwoju w witrynie Amazon
  • W jaki sposób: sprawdzone metody i rekomendacje dotyczące kategorii i sklepu Store pozwalające zoptymalizować materiały reklamowe na podstawie wcześniejszej skuteczności, statystyk grup odbiorców i trendów branżowych

Dni od 4 do 9: produkcja materiału reklamowego

Po zakończeniu warsztatów marka dostarcza ostateczną wersję, a agencja kreatywna produkuje materiały reklamowe. Jej zespół udostępni makiety do weryfikacji i zatwierdzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zaaranżuje rozmowę, jeśli konieczne będzie dostosowanie się do klienta.

Na koniec marce zostaną dostarczone wszystkie materiały reklamowe zgodne z wymaganymi specyfikacjami. Ostateczne materiały reklamowe będzie można wykorzystać w kampanii.

Dzień 10: realizacja

Oto kilka materiałów dostarczonych marce Sika:

produkty sika

* Dom jak nowy dzięki Sikagard: KUP *Zadbaj o swój dach z Sika: KUP *Wyczyść swój taras

Po zakończeniu dni kreatywności Amazon Sika zoptymalizowała skuteczność swojej kampanii, osiągając o 90% wyższy współczynnik klikalności w porównaniu ze wskaźnikiem referencyjnym. Marka była również w stanie zastosować statystyki uzyskane podczas warsztatów do innych aspektów swoich strategii wszędzie tam, gdzie klienci spędzają czas.

W jaki sposób marki mogą wziąć udział?

Wykorzystaj program dni kreatywności Amazon na potrzeby nadchodzących kampanii promowania marki, wprowadzania na rynek produktów lub usług bądź wydarzeń w okresach szczytowych.

Skontaktuj się z osobą kontaktową Amazon Ads na swoim obszarze lub z przedstawicielem usług kreatywnych tutaj.

1 Dane wewnętrzne Amazon, Francja, lipiec 2022 r.