Studium przypadku

Bizon pomaga firmie Cinereplicas zoptymalizować zasięg dzięki reklamom Sponsored Display

Chłopiec z szalikiem Harry’ego Pottera patrzący na telefon

Magia filmu (i słowa kluczowego)

Filmy często zyskują większą popularność pod koniec roku — i to nie tylko ze względu na główne wydania świąteczne. W kluczowych okresach zakupów, takich jak Black Friday i Cyber Monday, towary związane z filmami są popularnym prezentem i stanowią doskonałą okazję do sprzedaży detalicznej.

Firma Cinereplicas specjalizuje się w artykułach inspirowanych filmami, które sprzedaje na mocy partnerskich umów licencyjnych zawartych z głównymi koncernami rozrywkowymi. Oferta Cinereplicas w witrynie Amazon.fr, skierowana do fanów Harry’ego Pottera, obejmuje wiele produktów powiązanych z tą serią filmów, między innymi odzież, przybory kuchenne, przedmioty kolekcjonerskie i repliki naturalnej wielkości.

Od lipca 2019 roku firma Cinereplicas współpracuje z agencją Bizon, która pomaga swoim klientom osiągać większą skuteczność w sklepie Amazon dzięki oferowanym usługom, takim jak zarządzanie kontem, obsługa treści dotyczących marki i opracowywanie strategii Amazon Ads. Po pomyślnym wdrożeniu kampanii Sponsored Products i Sponsored Brands, opartych na ciągłej obecności i skoncentrowanych na konwersji, agencja Bizon rozpoczęła IV kwartał 2021 roku od nowego wyzwania: firma Cinereplicas chciała docierać do szerszych grup odbiorców, aby zwiększyć sprzedaż przypisaną do reklamy przy jednoczesnym utrzymaniu zachowawczego budżetu i poświęceniu szczególnej uwagi produktom o mniejszej skuteczności.

Obraz z peleryną Harry’ego Pottera w reklamie Sponsored Display firmy Cinereplica

Zrzut ekranu reklamy Sponsored Display firmy Cinereplica

Kontrola szerokiego asortymentu produktów

Podchodząc do tego wyzwania na IV kwartał 2021 roku, Bizon przejrzał zapytania zakupowe w witrynie Amazon i ustalił, które produkty Cinereplicas wypadły dobrze. Następnie przeniósł budżet z tych skutecznych słów kluczowych na kampanie Sponsored Products promujące produkty, które według odpowiednich wskaźników osiągały gorsze wyniki.

W październiku 2021 roku Bizon wdrożył kampanie reklam filmowych Sponsored Brands, aby zaprezentować bogatą ofertę Cinereplicas i spróbować dotrzeć zarówno do nowych, jak i obecnych klientów, którzy być może nie znali pełnego asortymentu dostępnych produktów. Kampanie Sponsored Display z targetowaniem na produkt i na kategorię pomogły też agencji Bizon dotrzeć do grup odbiorców „z tej samej alejki” co produkty Cinereplicas. Przez cały sezon Bizon konsekwentnie kontrolował wyniki kampanii Sponsored Display i kampanii filmowych Sponsored Brands — i zachowywał tylko te, które osiągały największą skuteczność, aby wspierać sprzedaż w okresie świątecznym i po jego zakończeniu.

Trwałe wrażenia

Aby dotrzeć do nowych grup odbiorców, agencja Bizon wprowadziła kampanie Sponsored Display zoptymalizowane pod kątem zwiększenia zasięgu reklam, z zastosowaniem licytowania kosztu widocznych odsłon (VCPM) jako taktyki. Kampanie te pozwoliły firmie Bizon dotrzeć do szerszej grupy odbiorców dzięki skoncentrowaniu się na odsłonach generowanych przez reklamy Sponsored Display oraz przyjęciu celu w postaci zwiększenia liczby nowych klientów marki (NTB).

Przed rozpoczęciem kampanii z licytowaniem VCPM Bizon przeprowadził również kontrolę treści dotyczących reklamowanych produktów firmy Cinereplicas. Zoptymalizowane pod kątem wyszukiwarek (SEO) treści A+ na stronach szczegółów produktu, optymalnie dobrane treści dotyczące marki w reklamach i w sklepie Store firmy Cinereplicas z produktami inspirowanymi Harrym Potterem oraz poprawa architektury sklepu pomogły zapewnić napływającym klientom NTB pouczające i atrakcyjne wrażenia podczas zapoznawania się z marką.

Wykorzystując optymalizację zarówno wskaźnika VCPM, jak i kosztu kliknięcia (CPC), Bizon zastosował dwie podstawowe taktyki targetowania w kampanii Sponsored Display — targetowanie na grupy odbiorców oraz targetowanie na produkt/kategorię. Użycie targetowania na kategorię z licytowaniem CPC pozwoliło agencji Bizon zachować koncentrację na konwersji. Jednocześnie oba wskaźniki — VCPM i CPC — zastosowano też w kampaniach remarketingu wyświetleń wykorzystujących taktykę targetowania na grupy odbiorców. Aby rozszerzyć zasięg na nowe grupy odbiorców na etapie budowania świadomości w ramach ścieżki zakupowej, Bizon spróbował dotrzeć do grup odbiorców, którzy w ciągu ostatnich 30 dni oglądali produkty podobne do produktów Cinereplicas, a nie tylko do tych, którzy oglądali produkty w odpowiednich kategoriach.

Promowanie marki

Bizon wykorzystał kampanie Sponsored Brands i kampanie filmowe Sponsored Brands, aby pomóc w pielęgnowaniu relacji z grupami odbiorców w ramach ścieżki zakupowej poprzez informowanie ich o ofercie produktów Cinereplicas. Według agencji Bizon, w przeciwieństwie do kampanii Sponsored Display i Sponsored Products, które dotyczyły mniej popularnych produktów, najlepiej sprawdziły się reklamy Sponsored Brands i reklamy filmowe Sponsored Brands koncentrujące się na produktach o największej skuteczności.

Sezon osiągniętych celów

Dzięki skrupulatnej kontroli treści i sklepu Store oraz opracowaniu strategii reklamowej Bizon pomógł firmie Cinereplicas osiągnąć w IV kwartale 2021 roku średni wskaźnik nowych klientów marki na poziomie 83% oraz wzrost liczby odsłon o 143% w porównaniu z IV kwartałem 2020 roku — to wpływ zastosowania licytowania VCPM w kampaniach Sponsored Display. Jednocześnie udział kosztu reklamy w przychodach ze sprzedaży (ACOS) w IV kwartale 2021 roku był o 6,6 punktu niższy niż w pozostałej części roku (6,5% ACOS w IV kwartale w porównaniu z 13,1% w okresie od I do III kwartału)1.

Od września do grudnia 2020 roku kampanie Amazon Ads firmy Cinereplicas odnotowały średni zwrot z wydatków na reklamę (ROAS) na poziomie 11,5x. Od września do grudnia 2021 roku średni wskaźnik ROAS wzrósł do 14,8x, przy wzroście sprzedaży przypisanej do reklamy o 59% w porównaniu z rokiem 20202.

quoteUpKluczowym elementem partnerskiej współpracy firm Bizon i Cinereplicas jest zaufanie do rekomendacji. Nowa wersja kampanii Sponsored Display [z licytowaniem VCPM] umożliwiła dotarcie do nowych grup odbiorców i nowych potencjalnych klientów. W końcu warto było zrobić ten skok.quoteDown
— Nicolas Habert, dyrektor ds. operacyjnych, Bizon

1-2 Dane dostarczone przez reklamodawcę, Francja, 2022 r.