Bizon zwiększa efektywność dzięki narzędziu do obsługi konta menedżera

Bizon to założona w 2017 r. agencja europejska zajmująca się skutecznością marki w witrynie Amazon, która dostarcza rozwiązania w zakresie reklamy, zarządzania kontami, raportowania i analityki.

Podczas gdy agencja Bizon rozwijała się i podejmowała współpracę z większą liczbą klientów, zespół ds. kont musiał ręcznie pobierać raporty od wszystkich obsługiwanych reklamodawców i przesyłać je do centralnego systemu zarządzania stosowanego w agencji. Proces ten zajmował poszczególnym menedżerom kont około sześciu godzin miesięcznie. Aby lepiej obsługiwać klientów, agencja szukała rozwiązania pozwalającego na zarządzanie wieloma kontami, zrozumienie analiz reklamodawców i zwiększanie efektywności operacyjnej przez ograniczenie obciążenia wynikającego z ręcznych aktualizacji i raportowania.

Przedstawiamy rozwiązanie biznesowe

W czerwcu 2020 r. zespół ds. kont agencji Bizon zaczął używać dostępnego w rozwiązaniu Amazon Ads narzędzia do obsługi konta menedżera, które pozwala sprzedawcom, dostawcom, autorom Kindle Direct Publishing (KDP), reklamodawcom z kontami Amazon DSP oraz agencjom na łączenie wielu kont reklamowych. Narzędzie umożliwia zarządzanie uprawnieniami użytkowników i dostępem do konta, oferuje podsumowanie rozliczeń oraz udostępnia alerty, statystyki i wskaźniki skuteczności dotyczące poszczególnych kont na jednym panelu. Za pośrednictwem konta menedżera agencje mogą uzyskać dostęp do skonsolidowanego widoku skuteczności marki w odniesieniu do reklam sponsorowanych i wskaźników Amazon DSP, takich jak suma wydatków i zwrot z wydatków na reklamę (ROAS). W przypadku agencji działających w wielu lokalizacjach narzędzie pozwala połączyć konta specyficzne dla danego kraju w jedno regionalne konto menedżera.

Oszczędność czasu i wspieranie strategii reklamowej

Narzędzie do obsługi konta menedżera zapewnia agencji Bizon łatwy dostęp do statystyk zawierających informacje pomocne przy tworzeniu strategii i optymalizacji kampanii Amazon Ads. Umożliwia również agencji lepszą analizę skuteczności kampanii i szybką identyfikację kont, które wymagają uwagi. Obecnie agencja Bizon może natychmiast wykrywać konta, dla których występują problemy z rozliczeniami, co pozwala uniknąć zawieszenia działań reklamowych. Narzędzie to jest również szczególnie przydatne dla agencji w szczycie sezonu, np. w Black Friday, Cyber Monday i w okresie świątecznym, gdy trendy szybko ewoluują, a czas reakcji ma kluczowe znaczenie dla kampanii reklamowych.

Ze względu na to, że agencja Bizon wspiera reklamodawców w całej Europie, wykorzystuje również regionalne konto menedżera, co umożliwia korzystanie z wielu kont specyficznych dla danego kraju na jednym panelu. Pozwala to łatwo przeglądać ogólne wyniki regionalne i pomaga ustalać priorytety działań reklamowych.

Gdy agencja Bizon wdrożyła narzędzie do obsługi konta menedżera, okazało się, że pozwala ono zaoszczędzić menedżerom kont około 20 minut dziennie na szczegółowej analizie, co poprawia ogólną efektywność.

quoteUpKonto menedżera jest niezbędne podczas pracy z reklamodawcami posiadającymi więcej niż dwa konta. Pozwala uzyskać większą wydajność w codziennej pracy — nie mam co do tego żadnych wątpliwości.quoteDown
– Nicolas Habert, dyrektor ds. operacyjnych, Bizon