Studium przypadku

Jak Bajaj Finserv dotarł do szerszego grona klientów ze swoją kartą Insta EMI dzięki platformie Amazon DSP

Karta Bajaj Finserv i telefon komórkowy

Bajaj Finance Limited, czołowa spółka zależna Bajaj Finserv, obsługuje ponad 50 milionów klientów w Indiach. Prowadzi działalność w wielu kategoriach — od kredytów konsumenckich i kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), przez pożyczki hipoteczne, po kredyty komercyjne, finansowanie dostawców i pożyczki dla odbiorców z terenów wiejskich. Dział finansów konsumenckich spółki oferuje kartę „Insta EMI”, która umożliwia jej użytkownikom robienie zakupów i dokonywanie transakcji ze 130 000 sprzedawców online i offline współpracujących z Bajaj Finserv. Spółka Bajaj Finserv chciała dotrzeć ze swoim produktem finansowym do nowych klientów po optymalnych kosztach, dlatego zwróciła się do zespołu Amazon Ads o pomoc w nawiązaniu kontaktu z odpowiednimi grupami odbiorców, którzy mogą być zainteresowani kartą Insta EMI.

Optymalizacja pod kątem kosztów przy jednoczesnym dotarciu do odpowiednich grup odbiorców

W marcu 2022 roku zespół Amazon Ads podjął współpracę ze spółką Bajaj Finserv i jej agencją medialną, Arm Worldwide, aby zidentyfikować odpowiednie grupy odbiorców, którzy najprawdopodobniej mogą zechcieć korzystać z karty Insta EMI. Zespół uwzględnił te odpowiednie kohorty w witrynie Amazon, a także konsumentów, którzy już używają kart kredytowych w witrynie Amazon. Zespół Amazon Ads zdefiniował optymalną strategię medialną uwzględniającą kompozycję medialną kampanii, która miała dwa cele: 1. dotrzeć do wyżej wymienionych kohort odbiorców po optymalnych kosztach oraz 2. zmaksymalizować zasięg dzięki przejęciom miejsc docelowych reklam na stronie głównej aplikacji i witryny Amazon.

W trakcie trwania kampanii grupy odbiorców angażowały się w reklamy displayowe wyświetlane za pośrednictwem platformy Amazon DSP w okienkach reklamowych na stronie głównej Amazon i stronach Amazon Pay. Przekaz zawarty w materiale reklamowym dotyczył korzyści wynikających z członkostwa, jakie konsumenci mogli uzyskać dzięki używaniu karty. Konsumenci, którzy kliknęli reklamy, byli przekierowywani na stronę aplikacji Insta EMI otwieranej w aplikacji Amazon, gdzie mogli dowiedzieć się więcej o karcie oraz złożyć wniosek o jej wydanie.

Ikona cytatu

Amazon Ads umożliwił nam prowadzenie kampanii na dużą skalę i w sposób efektywny, oferując precyzyjne sygnały dotyczące grupy odbiorców, dobrą kompozycję zasobów, a następnie optymalizacje prowadzone w czasie rzeczywistym. Wykorzystanie skutecznych miejsc docelowych reklam w okienkach na stronie głównej i stronach Amazon Pay oraz regularnych opinii dotyczących materiału reklamowego pomogło nam zwiększać efektywność, a jednocześnie docierać do odpowiednich grup odbiorców.

Ikona cytatu

Manas Gulati, współzałożyciel i dyrektor generalny, Arm Worldwide

Wyniki uzyskane w ramach celów

W ciągu dwóch kwartałów, począwszy od kwietnia 2022 r., marka była w stanie uzyskać około 262 milionów odsłon, co przełożyło się na ponad 28 000 nowych użytkowników karty Insta EMI1. Dzięki optymalizacjom kampanii i ulepszeniom materiału reklamowego koszt sprzedaży karty przez Bajaj Finserv spadł o 50%, natomiast współczynnik kliknięć prowadzących do sprzedaży karty wzrósł o 27%2.

Ikona cytatu

Udało nam się dotrzeć do odpowiednich grup odbiorców dzięki wykorzystaniu różnych sygnałów zakupowych, co przyczyniło się do zwiększenia efektywności naszej kampanii i umożliwiło nam promowanie karty Insta EMI na znaczną skalę, a dzięki współpracy z zespołem Amazon Ads nad ciągłą optymalizacją kampanii mogliśmy osiągnąć określone wskaźniki sukcesu.

Ikona cytatu

— Himanshu Sangatwani, starszy kierownik działu kart konsumenckich EMI, Bajaj Finserv

1–2 Dane dostarczone przez reklamodawcę, Indie, 2022 r.