Studium przypadku

SparkX pomógł marce artykułów plastycznych zwiększyć miesięczną sprzedaż o 49% dzięki wykorzystaniu grup odbiorców AMC

kobieta prezentująca slajd

Marka dostarczająca wysokiej jakości artykuły plastyczne, która zadebiutowała w sklepie Amazon w 2020 roku, podjęła współpracę z agencją SparkX, aby nawiązać kontakt z miłośnikami sztuki i artystami dzięki wykorzystaniu szeregu rozwiązań Amazon Ads, w tym usługi Amazon Marketing Cloud (AMC), udostępniającej statystyki dotyczące wzrostu.

Wykorzystanie możliwości sprzedaży nabywcom B2B

Na podstawie przeprowadzonej w usłudze AMC analizy dotychczasowej grupy odbiorców i wzorców kupowania agencja SparkX stwierdziła, że znaczna część sprzedaży marki pochodziła z hurtowych zakupów produktów, a klientami byli zwykle nabywcy B2B, tacy jak szkoły oraz małe i średnie firmy. W związku z tym zespół SparkX wykorzystał w aktywacjach kampanii również inne grupy odbiorców B2B Amazon, dostępne w katalogu grup odbiorców Amazon DSP. Chociaż podejście to dało pozytywne wyniki, zespół SparkX chciał stworzyć więcej możliwości dalszej segmentacji klientów B2B marki, aby ułatwić komunikację z nimi w opłacalny sposób.

Nawiązywanie kontaktu z klientami, którzy kupują hurtowo

Dzięki uruchomieniu grup odbiorców AMC agencja SparkX mogła pomóc marce artykułów plastycznych wykorzystać wcześniejsze statystyki, aby jeszcze bardziej dopracować swoją strategię grupy odbiorców. Agencja utworzyła nowe segmenty odbiorców na podstawie całkowitych wydatków na kluczowe ASIN-y w ostatnim roku i z uwzględnieniem innych atrybutów grupy odbiorców, które wskazywały na wysokie prawdopodobieństwo rozważania zakupu. Następnie agencja przeprowadziła kampanię remarketingową z wbudowanym testem, w którym grupę testową stanowiła nowa niestandardowa grupa odbiorców utworzona w AMC, a jako grupy kontrolne wybrano dotychczasowych nabywców marki oraz grupy odbiorców B2B z katalogu.

quoteUpDzięki wykorzystaniu grup odbiorców AMC możemy dotrzeć do klientów realizujących zamówienia hurtowe, stymulować ponowne zakupy i nadal zwiększać efektywność reklam. Z niecierpliwością oczekujemy dalszych zastosowań tej funkcji, które pozwolą naszej firmie rozwijać się i osiągać sukcesy.quoteDown
— założyciel, marka artykułów plastycznych

Obserwowanie doskonałej skuteczności w kluczowych wskaźnikach

W ciągu miesiąca trwania kampanii agencja zaobserwowała pozytywne wyniki w odniesieniu do kluczowych wskaźników wydajności (KPI). W porównaniu z grupą kontrolną nabywców marki, w niestandardowej grupie odbiorców osiągnięto o 4% wyższy współczynnik wyświetleń strony szczegółów (DPVR), o 120% wyższą średnią wartość transakcji (ATV), a także o 169% wyższy zwrot z wydatków na reklamę (ROAS)1. Ta niestandardowa grupa odbiorców osiągnęła też lepsze wyniki niż grupa kontrolna złożona z odbiorców B2B, uzyskując o 56% wyższy wskaźnik ATV i o 102% wyższy ROAS mierzony pod koniec kampanii2. Ponadto kampanie, w których uwzględniono niestandardową grupę odbiorców z usługi AMC, pomogły marce artykułów plastycznych osiągnąć 49% wzrost miesięcznych przychodów ze sprzedaży bez zwiększania budżetu na reklamę3.

quoteUpTo doskonały przykład pokazujący, w jaki sposób marki mające niskie ceny mogą wykorzystać możliwości rozwoju dzięki praktycznym statystykom. SparkX będzie wykorzystywać grupy odbiorców AMC do tworzenia lepiej dostosowanych przypadków użycia i pomagania większej liczbie reklamodawców w rozwoju i osiągnięciu sukcesu.quoteDown
— Allen Ye, dyrektor zarządzający, SparkX

1–3 Źródło: SparkX, Stany Zjednoczone, 2023 r.