Niemiecka marka karmy dla zwierząt domowych zyskuje nowych klientów i efektywność

Partnerstwo

Będąc częścią grupy Heristo ― głównego producenta w niemieckim sektorze żywności ― Animonda oferuje karmę dla psów i kotów w różnych liniach produktów, rodzajach opakowań i pakietach. Gdy w kwietniu 2017 r. zespół Animondy rozpoczął korzystanie z rozwiązania Amazon Advertising, zauważył, że z powodu braku odpowiedniej ekspertyzy nie jest w stanie osiągnąć maksymalnego potencjału swojej inwestycji. Firma zaczęła więc szukać okazji do współpracy ze specjalistami, którzy mogliby pomóc jej w zwiększaniu sprzedaży i dalszym wzmacnianiu pozycji marki w witrynie Amazon.

W kwietniu 2017 r. Animonda nawiązała współpracę z Vorwärts GmbH, dostawcą usług zarządzanych, który pomaga markom rozwijać strategie związane ze sprzedażą w Amazon dzięki narzędziom do optymalizacji treści oraz zarządzaniu kontami dostawców i sprzedawców. W przypadku tej strategii kluczem było osiągnięcie maksymalnego potencjału inwestycji firmy w rozwiązanie Amazon Advertising. Animonda chciała doprowadzić do wzrostu sprzedaży, nie zwiększając wydatków na reklamy Amazon Advertising.

Wyzwanie

Firma Vorwärts GmbH dążyła do zmaksymalizowania potencjału sprzedażowego bez zwiększania wydatków Animondy na reklamy Amazon Advertising. W tym celu należało przeanalizować sposób, w jaki marka rozlokowała swoje środki w tym zakresie. Choć głównym celem była sprzedaż, zespół Animondy postrzegał reklamy sponsorowane jako sposób na zwiększanie świadomości marki i wywoływanie natychmiastowych skojarzeń u klientów przeglądających karmy dla zwierząt domowych.

Firma koncentrowała się na utrzymaniu ciągłej skuteczności sprzedaży najpopularniejszych produktów, jednocześnie kształtując świadomość nowych lub priorytetowych ofert. Wyzwaniem dla firmy Vorwärts GmbH było znalezienie złotego środka przy jednoczesnym skalowaniu inwestycji Animondy, a także zwiększenie sprzedaży przy dalszym budowaniu świadomości marki w przypadku tych najważniejszych inicjatyw.

Rozwiązanie

Firma Vorwärts GmbH zaczęła od oceny zawartości na stronach szczegółów produktów firmy Animonda przy pomocy własnego narzędzia do optymalizacji zawartości. W ten sposób udało się zidentyfikować najbardziej istotne w przypadku produktów Animondy słowa kluczowe i zoptymalizować strony szczegółów produktów pod kątem zastosowania tej wiedzy w praktyce.

Po dokonaniu tych korekt gotowości do sprzedaży firma Vorwärts GmbH rozpoczęła prowadzenie dla Animondy sponsorowanych kampanii reklamowych Amazon Advertising przy użyciu autorskiego narzędzia do zarządzania kampaniami. Aby efektywnie dostosowywać oferty, narzędzie wykorzystuje technologię automatyzacji kampanii, ale umożliwia też skorzystanie z raportu dotyczącego wyszukiwanych haseł lub skuteczności kampanii w celu ręcznego dokonania cotygodniowej optymalizacji. Jeśli chodzi o słowa kluczowe, w kampaniach zastosowano różne strategie. Użyto zarówno słów odnoszących się do kategorii, produktów konkurencji i marki, jak i zoptymalizowanych pod kątem zawartości. Dzięki uczeniu maszynowemu narzędzie do zarządzania kampaniami umożliwiło automatyczną optymalizację kampanii, analizę i dostosowywanie ofert, a także śledzenie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) firmy Animonda.

Firma Vorwärts GmbH rozpoczęła kampanie Sponsored Products, koncentrując się na słowach kluczowych o najwyższej konwersji, aby zapewnić stały zwrot z wydatków na reklamę (ROAS). W tym samym czasie wdrożyła kampanie Sponsored Brands w celu promowania nowszych lub priorytetowych produktów. Kampanie Sponsored Brands zostały zaprojektowane z myślą o zwiększaniu świadomości marki i stwarzały świetną okazję do wyróżnienia oferty w chwili poszukiwania przez klientów produktów spełniających potrzeby ich zwierząt.

Taktyka wykorzystana przez firmę Vorwärts GmbH w celu wyróżnienia Animondy opierała się na funkcjonalności reklam Sponsored Brands. Personalizacja umożliwia markom ukazanie klientom kluczowych elementów historii związanej z każdym nowym produktem podczas przeglądania. Przykładowo podczas wypuszczania na rynek linii żywności Integra, którą opracowano z myślą o zwierzętach domowych z określonymi problemami zdrowotnymi, reklamy Sponsored Brands pozwoliły firmie Animonda przedstawić najważniejsze szczegóły produktu na dostosowywalnym nagłówku. Równolegle skoncentrowano się na słowach kluczowych, które byłyby istotne dla właścicieli zwierząt z danymi chorobami.

Wyniki

Korzystając z rozwiązania Amazon Advertising, Animonda ― z pomocą firmy Vorwärts GmbH w zakresie elementów gotowości do sprzedaży detalicznej i strategii kampanii ― osiągnęła świetne wyniki.

Od chwili rozpoczęcia kampanii Amazon Advertising dla Animondy zespół Vorwärts GmbH był w stanie zagwarantować stały 7-procentowy udział kosztu reklamy w przychodach ze sprzedaży (ACOS). Wykazał również, że po dokonaniu przez firmę odpowiedniego skalowania wstępnej inwestycji możliwe było uzyskanie poprawy i wzrostu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W latach 2018 i 2019 Animonda odnotowała 70-procentowy wzrost sprzedaży z reklam, podnosząc wydatki na kampanie Amazon Advertising o zaledwie 14%.

Jeszcze większym optymizmem napawa spostrzeżenie, iż prawie połowa nowych zamówień Animondy pochodziła od nowych klientów marki. To dowód, że lepsze wrażenia podczas zakupów i kampanie Sponsored Brands mają wpływ na decyzje kupujących w witrynie Amazon. Pozyskanie nowych klientów przy tak wielu możliwościach wyboru w kategorii karmy dla zwierząt stanowiło cenną okazję do budowania lojalności wobec marki.

quoteUpRozwiązanie Amazon Advertising jest proste w obsłudze i zrozumiałe dla każdego specjalisty ds. marketingu internetowego. Nasze doświadczenie pokazuje, że bardzo dobre wyniki da się osiągnąć nawet przy ograniczonym budżecie na reklamę.quoteDown
— Lars Wiedemann, dyrektor ds. rozwoju biznesowego w firmie Animonda Petcare

Zespół Animondy planuje nadal inwestować w kampanie Amazon Advertising i we współpracę z firmą Vorwärts GmbH w celu zwiększenia skuteczności.