Amazon DSP — stabilna skuteczność przewyższająca cele klientów

Ta firma promująca odchudzanie poprosiła agencję reklamową o rozszerzenie bazy klientów. Dzięki usłudze Amazon DSP udało się zwiększyć sprzedaż i uzyskać wskaźnik CPA o 39% lepszy niż zakładano.

Informacje podstawowe

Głównym celem klienta było zwiększenie sprzedaży, pozyskanie nowych klientów i uzyskanie nowych rejestracji online do planu usługi odchudzania. Jako parametr śledzenia sukcesu klient określił cel: utrzymanie CPA (kosztu działania) na poziomie 65 USD.

Rozwiązanie multimedialne Amazon

Przy użyciu usługi Amazon DSP agencja:

  • Wykorzystała własne dane firmy Amazon na temat segmentów do angażowania i optymalizacji w segmentach na rynku i lifestylowych
  • Objęła zasięgiem kampanii wszystkich klientów firmy Amazon w oparciu o wyjątkowe witryny należące do firmy Amazon i przez nią obsługiwane, a także wykorzystała uzyskane dzięki bezpośrednim relacjom z wydawcami miejsca docelowe na stronach internetowych, w zawartości mobilnej oraz na czołowych giełdach
  • Zoptymalizowała targetowanie w celu zwiększenia skuteczności kampanii
CPA z AAP o 39% niższy od celu klienta

Źródło: Dane wewnętrzne Amazon i reklamodawcy

Najważniejsze informacje

Usługa DSP była o 39% lepsza niż cel CPA klienta, zapewniając średnią wartość CPA wynoszącą 39,36 USD.