Platforma Amazon DSP osiąga o 59% wyższe wskaźniki kosztu działania (CPA) niż wymagane przez reklamodawcę

Regionalny dostawca telewizji kablowej i Internetu zwrócił się do swojej agencji reklamowej z prośbą o zwiększenie świadomości, liczby rejestracji i osób rejestrujących się. Dzięki użyciu platformy Amazon DSP cele klienta zostały przekroczone o 59%

Informacje podstawowe

Cel klienta: Ponieważ firma koncentruje się na świadczeniu usług w dzielnicy mieszkalnej, jej celem było zwiększenie liczby rejestracji konsumentów dla planu usługi.

Wskaźnik sukcesu: Koszt działania — ocena działania według stron witryny (np. strona docelowa, strona potwierdzenia rejestracji, strona rejestracji i strona z podziękowaniami).

Podejście

Dzięki wykorzystaniu platformy Amazon DSP agencja mogła:

  • Zaimplementować piksele remarketingowe w witrynach internetowych klienta.
  • Wykorzystać kierowanie geograficzne firmy Amazon w celu dotarcia do grup odbiorców na podstawie kodów pocztowych.
  • Utworzyć niestandardowe, podobne do siebie segmenty odbiorców przez umieszczenie piksela na stronie realizacji zamówienia reklamodawcy, a następnie wykorzystać możliwości modelowania Amazon w celu rozszerzenia grup odbiorców reklamodawcy o podobnych klientów.
  • Dotrzeć do klientów Amazon na dużą skalę zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i na urządzeniach mobilnych, uzyskać dostęp do unikalnych dostaw na stronach internetowych należących do firmy Amazon oraz na stronach innych firm dostępnych za pośrednictwem wiodących wydawców i największych giełd.
  • Zoptymalizować targetowanie w celu zwiększenia skuteczności kampanii.
Niższy koszt działania

Źródło: dane zewnętrzne dotyczące konwersji

Najważniejsze informacje

Dzięki usłudze Amazon DSP klient mógł przekroczyć założony cel dotyczący kosztu działania (CPA) wynoszący 85 USD o 59%, osiągając średni wskaźnik CPA o wartości 35 USD.