Promocja dotycząca rozpoczęcia kampanii Sponsored TV: Regulamin

Dziewczyna używająca telefonu
×

Obecnie występują problemy techniczne. Spróbuj ponownie później.

Wybierz kraj, aby wyświetlić odpowiedni regulamin

Regulamin promocji dotyczącej przyznawania środków o wartości 500 USD na rozpoczęcie kampanii Sponsored TV

Niniejsza oferta jest przeznaczona wyłącznie dla wybranych firm, które dokonały rejestracji w celu korzystania z reklam sponsorowanych. Amazon przypisze do konta reklam sponsorowanych Amazon reklamodawcy jednorazową kwotę środków promocyjnych w wysokości 500 USD na każdy kwalifikujący się rynek. Środki te będzie można wykorzystać na potrzeby realizacji reklam Sponsored TV.

 1. Niniejsza promocja jest dostępna tylko dla firm, które wykonają działanie kwalifikujące określone poniżej („Reklamodawcy”).
 2. Aby zakwalifikować się do otrzymania środków promocyjnych, Reklamodawca musi utworzyć i uruchomić swoją pierwszą kampanię Sponsored TV („Działanie kwalifikujące”) w Okresie promocyjnym (zdefiniowanym dalej).
 3. Reklamodawcy zostaną obciążeni opłatą za wszelkie wydatki naliczone przed zastosowaniem środków promocyjnych oraz za wszystkie reklamy, w przypadku których przekroczono kwotę środków promocyjnych. Reklamodawcy, którzy nie chcą ponosić dodatkowych opłat za reklamy, mogą zawiesić lub wstrzymać swoje reklamy w dowolnym momencie przed wyczerpaniem kwoty środków promocyjnych. Reklamodawcy są odpowiedzialni za monitorowanie wykorzystania środków promocyjnych, ponieważ nie będą automatycznie powiadamiani o wyczerpaniu kwoty środków promocyjnych.
 4. Promocja rozpocznie się 13 maja 2024 r. czasu UTC i potrwa do 31 grudnia 2024 r. czasu UTC („Okres promocyjny”). W Okresie promocyjnym Reklamodawcy muszą wykonać Działanie kwalifikujące.
 5. Reklamodawcy mogą skorzystać z niniejszej promocji tylko raz w trakcie Okresu promocyjnego.
 6. Amazon przypisze środki promocyjne na konto Reklamodawcy w ciągu 14 dni od wykonania Działania kwalifikującego.
 7. Niewykorzystane środki promocyjne utracą ważność po 60 dniach od daty przypisania ich na konto.
 8. Reklamodawca musi mieć aktywne konto reklamowe używane zgodnie z zasadami witryny Amazon oraz z warunkami właściwej umowy dotyczącej usługi Amazon Advertising.
 9. Niniejszej oferty ani środków promocyjnych nie można przekazać, odsprzedać ani wymienić na pieniądze.
 10. Niniejsza oferta ulega unieważnieniu, jeśli jest niezgodna z obowiązującym prawem, a także w przypadku oszustwa, pomyłki lub niespełnienia jej warunków.
 11. Korzystanie ze środków promocyjnych przez Reklamodawcę jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 12. Aby otrzymać środki promocyjne, Reklamodawcy muszą mieć zarejestrowaną ważną metodę płatności na potrzeby opłat za reklamy.
 13. Amazon zastrzega sobie prawo do wycofania lub modyfikacji niniejszej oferty w dowolnym momencie i wedle własnego uznania.
 14. Jeśli konto reklamowe Reklamodawcy jest prowadzone w innej walucie niż ta, w której Reklamodawcy przyznano środki promocyjne, rzeczywista kwota środków promocyjnych może podlegać wahaniom kursów walutowych.
 15. Obowiązek opłacenia naliczonych podatków spoczywa na Reklamodawcy.
 16. Środki promocyjne w wysokości 500 USD mogą zostać dodane do konta reklamodawcy tylko raz.
 17. Waluta środków promocyjnych zależy od konta reklamodawcy.

Identyfikator promocji: P125092410

Regulamin promocji dotyczącej przyznawania środków o wartości 500 CAD na rozpoczęcie kampanii Sponsored TV

Niniejsza oferta jest przeznaczona wyłącznie dla wybranych firm, które dokonały rejestracji w celu korzystania z reklam sponsorowanych. Amazon przypisze do konta reklam sponsorowanych Amazon reklamodawcy jednorazową kwotę środków promocyjnych w wysokości 500 CAD na każdy kwalifikujący się rynek. Środki te będzie można wykorzystać na potrzeby realizacji reklam Sponsored TV.

 1. Niniejsza promocja jest dostępna tylko dla firm, które wykonają działanie kwalifikujące określone poniżej („Reklamodawcy”).
 2. Reklamodawca musi utworzyć i uruchomić swoją pierwszą kampanię Sponsored TV („Działanie kwalifikujące”) w Okresie promocyjnym (zdefiniowanym dalej), aby zakwalifikować się do otrzymania środków promocyjnych.
 3. Reklamodawcy zostaną obciążeni opłatą za wszelkie wydatki naliczone przed zastosowaniem środków promocyjnych oraz za wszystkie reklamy, w przypadku których przekroczono kwotę środków promocyjnych. Reklamodawcy, którzy nie chcą ponosić dodatkowych opłat za reklamy, mogą zawiesić lub wstrzymać swoje reklamy w dowolnym momencie przed wyczerpaniem kwoty środków promocyjnych. Reklamodawcy są odpowiedzialni za monitorowanie wykorzystania środków promocyjnych, ponieważ nie będą automatycznie powiadamiani o wyczerpaniu kwoty środków promocyjnych.
 4. Promocja rozpocznie się 13 maja 2024 r. czasu UTC i potrwa do 31 grudnia 2024 r. czasu UTC („Okres promocyjny”). W Okresie promocyjnym Reklamodawcy muszą wykonać Działanie kwalifikujące.
 5. Reklamodawcy mogą skorzystać z niniejszej promocji tylko raz w trakcie Okresu promocyjnego.
 6. Amazon przypisze środki promocyjne na konto Reklamodawcy w ciągu 14 dni od wykonania Działania kwalifikującego.
 7. Niewykorzystane środki promocyjne utracą ważność po 60 dniach od daty przypisania ich na konto.
 8. Reklamodawca musi mieć aktywne konto reklamowe używane zgodnie z zasadami witryny Amazon oraz z warunkami właściwej umowy dotyczącej usługi Amazon Advertising.
 9. Niniejszej oferty ani środków promocyjnych nie można przekazać, odsprzedać ani wymienić na pieniądze.
 10. Niniejsza oferta ulega unieważnieniu, jeśli jest niezgodna z obowiązującym prawem, a także w przypadku oszustwa, pomyłki lub niespełnienia jej warunków.
 11. Korzystanie ze środków promocyjnych przez Reklamodawcę jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 12. Aby otrzymać środki promocyjne, Reklamodawcy muszą mieć zarejestrowaną ważną metodę płatności na potrzeby opłat za reklamy.
 13. Amazon zastrzega sobie prawo do wycofania lub modyfikacji niniejszej oferty w dowolnym momencie i wedle własnego uznania.
 14. Jeśli konto reklamowe Reklamodawcy jest prowadzone w innej walucie niż ta, w której Reklamodawcy przyznano środki promocyjne, rzeczywista kwota środków promocyjnych może podlegać wahaniom kursów walutowych.
 15. Obowiązek opłacenia naliczonych podatków spoczywa na Reklamodawcy.
 16. Środki promocyjne w wysokości 500 CAD mogą zostać dodane do konta reklamodawcy tylko raz.
 17. Waluta środków promocyjnych zależy od konta reklamodawcy.

Identyfikator promocji: P125092410

Regulamin promocji dotyczącej przyznawania środków o wartości 500 GBP na rozpoczęcie kampanii Sponsored TV

Niniejsza oferta jest przeznaczona wyłącznie dla wybranych firm, które dokonały rejestracji w celu korzystania z reklam sponsorowanych. Amazon przypisze do konta reklam sponsorowanych Amazon reklamodawcy jednorazową kwotę środków promocyjnych w wysokości 500 GBP na każdy kwalifikujący się rynek. Środki te będzie można wykorzystać na potrzeby realizacji reklam Sponsored TV.

 1. Niniejsza promocja jest dostępna tylko dla firm, które wykonają działanie kwalifikujące określone poniżej („Reklamodawcy”).
 2. Aby zakwalifikować się do otrzymania środków promocyjnych, Reklamodawca musi utworzyć i uruchomić swoją pierwszą kampanię Sponsored TV („Działanie kwalifikujące”) w Okresie promocyjnym (zdefiniowanym dalej).
 3. Reklamodawcy zostaną obciążeni opłatą za wszelkie wydatki naliczone przed zastosowaniem środków promocyjnych oraz za wszystkie reklamy, w przypadku których przekroczono kwotę środków promocyjnych. Reklamodawcy, którzy nie chcą ponosić dodatkowych opłat za reklamy, mogą zawiesić lub wstrzymać swoje reklamy w dowolnym momencie przed wyczerpaniem kwoty środków promocyjnych. Reklamodawcy są odpowiedzialni za monitorowanie wykorzystania środków promocyjnych, ponieważ nie będą automatycznie powiadamiani o wyczerpaniu kwoty środków promocyjnych.
 4. Promocja rozpocznie się 13 maja 2024 r. czasu UTC i potrwa do 31 grudnia 2024 r. czasu UTC („Okres promocyjny”). W Okresie promocyjnym Reklamodawcy muszą wykonać Działanie kwalifikujące.
 5. Reklamodawcy mogą skorzystać z niniejszej promocji tylko raz w trakcie Okresu promocyjnego.
 6. Amazon przypisze środki promocyjne na konto Reklamodawcy w ciągu 14 dni od wykonania Działania kwalifikującego.
 7. Niewykorzystane środki promocyjne utracą ważność po 60 dniach od daty przypisania ich na konto.
 8. Reklamodawca musi mieć aktywne konto reklamowe używane zgodnie z zasadami witryny Amazon oraz z warunkami właściwej umowy dotyczącej usługi Amazon Advertising.
 9. Niniejszej oferty ani środków promocyjnych nie można przekazać, odsprzedać ani wymienić na pieniądze.
 10. Niniejsza oferta ulega unieważnieniu, jeśli jest niezgodna z obowiązującym prawem, a także w przypadku oszustwa, pomyłki lub niespełnienia jej warunków.
 11. Korzystanie ze środków promocyjnych przez Reklamodawcę jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 12. Aby otrzymać środki promocyjne, Reklamodawcy muszą mieć zarejestrowaną ważną metodę płatności na potrzeby opłat za reklamy.
 13. Amazon zastrzega sobie prawo do wycofania lub modyfikacji niniejszej oferty w dowolnym momencie i wedle własnego uznania.
 14. Jeśli konto reklamowe Reklamodawcy jest prowadzone w innej walucie niż ta, w której Reklamodawcy przyznano środki promocyjne, rzeczywista kwota środków promocyjnych może podlegać wahaniom kursów walutowych.
 15. Obowiązek opłacenia naliczonych podatków spoczywa na Reklamodawcy.
 16. Środki promocyjne w wysokości 500 GBP mogą zostać dodane do konta reklamodawcy tylko raz.
 17. Waluta środków promocyjnych zależy od konta reklamodawcy.

Identyfikator promocji: P125092410

Regulamin promocji dotyczącej przyznawania środków o wartości 8000 MXN na rozpoczęcie kampanii Sponsored TV

Niniejsza oferta jest przeznaczona wyłącznie dla wybranych firm, które dokonały rejestracji w celu korzystania z reklam sponsorowanych. Amazon przypisze do konta reklam sponsorowanych Amazon reklamodawcy jednorazową kwotę środków promocyjnych w wysokości 8000 MXN na każdy kwalifikujący się rynek. Środki te będzie można wykorzystać na potrzeby realizacji reklam Sponsored TV.

 1. Niniejsza promocja jest dostępna tylko dla firm, które wykonają działanie kwalifikujące określone poniżej („Reklamodawcy”).
 2. Aby zakwalifikować się do otrzymania środków promocyjnych, Reklamodawca musi utworzyć i uruchomić swoją pierwszą kampanię Sponsored TV („Działanie kwalifikujące”) w Okresie promocyjnym (zdefiniowanym dalej).
 3. Reklamodawcy zostaną obciążeni opłatą za wszelkie wydatki naliczone przed zastosowaniem środków promocyjnych oraz za wszystkie reklamy, w przypadku których przekroczono kwotę środków promocyjnych. Reklamodawcy, którzy nie chcą ponosić dodatkowych opłat za reklamy, mogą zawiesić lub wstrzymać swoje reklamy w dowolnym momencie przed wyczerpaniem kwoty środków promocyjnych. Reklamodawcy są odpowiedzialni za monitorowanie wykorzystania środków promocyjnych, ponieważ nie będą automatycznie powiadamiani o wyczerpaniu kwoty środków promocyjnych.
 4. Promocja rozpocznie się 13 maja 2024 r. czasu UTC i potrwa do 31 grudnia 2024 r. czasu UTC („Okres promocyjny”). W Okresie promocyjnym Reklamodawcy muszą wykonać Działanie kwalifikujące.
 5. Reklamodawcy mogą skorzystać z niniejszej promocji tylko raz w trakcie Okresu promocyjnego.
 6. Amazon przypisze środki promocyjne na konto Reklamodawcy w ciągu 14 dni od wykonania Działania kwalifikującego.
 7. Niewykorzystane środki promocyjne utracą ważność po 60 dniach od daty przypisania ich na konto.
 8. Reklamodawca musi mieć aktywne konto reklamowe używane zgodnie z zasadami witryny Amazon oraz z warunkami właściwej umowy dotyczącej usługi Amazon Advertising.
 9. Niniejszej oferty ani środków promocyjnych nie można przekazać, odsprzedać ani wymienić na pieniądze.
 10. Niniejsza oferta ulega unieważnieniu, jeśli jest niezgodna z obowiązującym prawem, a także w przypadku oszustwa, pomyłki lub niespełnienia jej warunków.
 11. Korzystanie ze środków promocyjnych przez Reklamodawcę jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 12. Aby otrzymać środki promocyjne, Reklamodawcy muszą mieć zarejestrowaną ważną metodę płatności na potrzeby opłat za reklamy.
 13. Amazon zastrzega sobie prawo do wycofania lub modyfikacji niniejszej oferty w dowolnym momencie i wedle własnego uznania.
 14. Jeśli konto reklamowe Reklamodawcy jest prowadzone w innej walucie niż ta, w której Reklamodawcy przyznano środki promocyjne, rzeczywista kwota środków promocyjnych może podlegać wahaniom kursów walutowych.
 15. Obowiązek opłacenia naliczonych podatków spoczywa na Reklamodawcy.
 16. Środki promocyjne w wysokości 8000 MXN mogą zostać dodane do konta reklamodawcy tylko raz.
 17. Waluta środków promocyjnych zależy od konta reklamodawcy.

Identyfikator promocji: P125092410

Regulamin promocji dotyczącej przyznawania środków o wartości 2500 BRL na rozpoczęcie kampanii Sponsored TV

Niniejsza oferta jest przeznaczona wyłącznie dla wybranych firm, które dokonały rejestracji w celu korzystania z reklam sponsorowanych. Amazon przypisze do konta reklam sponsorowanych Amazon reklamodawcy jednorazową kwotę środków promocyjnych w wysokości 2500 BRL na każdy kwalifikujący się rynek. Środki te będzie można wykorzystać na potrzeby realizacji reklam Sponsored TV.

 1. Niniejsza promocja jest dostępna tylko dla firm, które wykonają działanie kwalifikujące określone poniżej („Reklamodawcy”).
 2. Aby zakwalifikować się do otrzymania środków promocyjnych, Reklamodawca musi utworzyć i uruchomić swoją pierwszą kampanię Sponsored TV („Działanie kwalifikujące”) w Okresie promocyjnym (zdefiniowanym dalej).
 3. Reklamodawcy zostaną obciążeni opłatą za wszelkie wydatki naliczone przed zastosowaniem środków promocyjnych oraz za wszystkie reklamy, w przypadku których przekroczono kwotę środków promocyjnych. Reklamodawcy, którzy nie chcą ponosić dodatkowych opłat za reklamy, mogą zawiesić lub wstrzymać swoje reklamy w dowolnym momencie przed wyczerpaniem kwoty środków promocyjnych. Reklamodawcy są odpowiedzialni za monitorowanie wykorzystania środków promocyjnych, ponieważ nie będą automatycznie powiadamiani o wyczerpaniu kwoty środków promocyjnych.
 4. Promocja rozpocznie się 13 maja 2024 r. czasu UTC i potrwa do 31 grudnia 2024 r. czasu UTC („Okres promocyjny”). W Okresie promocyjnym Reklamodawcy muszą wykonać Działanie kwalifikujące.
 5. Reklamodawcy mogą skorzystać z niniejszej promocji tylko raz w trakcie Okresu promocyjnego.
 6. Amazon przypisze środki promocyjne na konto Reklamodawcy w ciągu 14 dni od wykonania Działania kwalifikującego.
 7. Niewykorzystane środki promocyjne utracą ważność po 60 dniach od daty przypisania ich na konto.
 8. Reklamodawca musi mieć aktywne konto reklamowe używane zgodnie z zasadami witryny Amazon oraz z warunkami właściwej umowy dotyczącej usługi Amazon Advertising.
 9. Niniejszej oferty ani środków promocyjnych nie można przekazać, odsprzedać ani wymienić na pieniądze.
 10. Niniejsza oferta ulega unieważnieniu, jeśli jest niezgodna z obowiązującym prawem, a także w przypadku oszustwa, pomyłki lub niespełnienia jej warunków.
 11. Korzystanie ze środków promocyjnych przez Reklamodawcę jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 12. Aby otrzymać środki promocyjne, Reklamodawcy muszą mieć zarejestrowaną ważną metodę płatności na potrzeby opłat za reklamy.
 13. Amazon zastrzega sobie prawo do wycofania lub modyfikacji niniejszej oferty w dowolnym momencie i wedle własnego uznania.
 14. Jeśli konto reklamowe Reklamodawcy jest prowadzone w innej walucie niż ta, w której Reklamodawcy przyznano środki promocyjne, rzeczywista kwota środków promocyjnych może podlegać wahaniom kursów walutowych.
 15. Obowiązek opłacenia naliczonych podatków spoczywa na Reklamodawcy.
 16. Środki promocyjne w wysokości 2500 BRL mogą zostać dodane do konta reklamodawcy tylko raz.
 17. Waluta środków promocyjnych zależy od konta reklamodawcy.

Identyfikator promocji: P125092410