Regulamin Promocji ręcznych kampanii świątecznych

W przypadku wybranych sprzedawców zarejestrowanych na reklamy sponsorowane, Amazon zastosuje pojedynczą kwotę kliknięć promocyjnych w wysokości 50 USD/50 GBP/50 EUR/5000 GBP/200 AED miesięcznie do łącznej kwoty 150 USD/150 GBP/150 EUR/15 000 GBP/600 AED dla reklamodawców Konto reklam sponsorowanych Amazon, które można wymienić na produkty sponsorowane.

 1. Ta promocja jest dostępna tylko dla sprzedawców, którzy zostali do niej indywidualnie zaproszeni przez firmę Amazon („Reklamodawcy”).
 2. Reklamodawca musi uruchomić co najmniej jedną kampanię produktów sponsorowanych ręcznie do 18 listopada 2020 r. UTC i prowadzić kampanię w sposób ciągły do 30 listopada 2020 r., a następnie prowadzić dowolną kampanię dotyczącą produktów sponsorowanych do 31 stycznia 2021 r. UTC w tym okresie, aby zrealizować do 150/£150 € 150/¥15,000/600 AED w kredycie promocyjnym. („Akcja kwalifikacyjna”).
 3. Reklamodawcy będą obciążani za wszelkie kliknięcia uzyskane przed zastosowaniem promocji oraz za wszystkie reklamy, które przekroczą kwotę kliknięć promocyjnych. Reklamodawcy mogą zawiesić lub wstrzymać swoje reklamy w dowolnym momencie przed wyczerpaniem promocyjnej liczby kliknięć, jeśli nie chcą otrzymać dodatkowych opłat za reklamę. Reklamodawcy są odpowiedzialni za monitorowanie wykorzystania kliknięć promocyjnych, ponieważ nie zostaną oni powiadomieni po wyczerpaniu liczby kliknięć promocyjnych.
 4. Promocja rozpocznie się 2 grudnia 2020 r. UTC i potrwa do 31 marca 2021 r. UTC („Okres promocyjny”). Reklamodawcy muszą wykonać Akcję kwalifikującą w Okresie promocyjnym.
 5. Reklamodawcy mogą skorzystać z tej promocji tylko raz w trakcie Okresu promocyjnego.
 6. Amazon będzie stosować promocyjne kliknięcia na koncie reklamodawców co miesiąc za 2 tygodnie od końca miesiąca.
 7. Wszelkie niewykorzystane kliknięcia promocyjne utracą ważność o 23:59 UTC 31 marca 2021 r.
 8. Reklamodawca musi mieć aktywne konto reklamowe używane zgodnie z regułami witryny Amazon oraz zgodnie z warunkami właściwej umowy dotyczącej Reklamy w Amazon.
 9. Ta oferta i promocyjne kliknięcia są niezbywalne, nie do odsprzedaży i nie można ich wymienić na gotówkę.
 10. Niniejsza oferta jest nieważna, jeśli jest to zabronione przez prawo oraz w przypadku oszustwa, pomyłki lub jakiegokolwiek niespełnienia warunków oferty.
 11. Korzystanie z kliknięć promocyjnych przez reklamodawcę stanowi akceptację przez niego niniejszego regulaminu.
 12. Aby otrzymać kliknięcia promocyjne, reklamodawcy muszą mieć zarejestrowaną ważną metodę płatności na potrzeby opłat za reklamy.
 13. Firma Amazon zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmodyfikowania tej oferty w dowolnym momencie i wedle własnego uznania.
 14. Jeśli konto reklamowe reklamodawcy jest prowadzone w innej walucie niż ta, w której zostały przyznane kliknięcia promocyjne reklamodawcy, rzeczywista kwota kliknięć promocyjnych może podlegać wahaniom kursów walutowych.
 15. Reklamodawca jest odpowiedzialny za zapłatę wszelkich poniesionych podatków.
 16. Limit jednego kliknięcia promocyjnego 50/£50/€50/¥5,000/AED200 miesięcznie do kwoty 150/£150/€150/¥15,000/600 AED na konto reklamodawcy.
 17. Waluta kliknięć promocyjnych zależy od konta reklamodawcy.