Aktywuj kod promocyjny na środki na reklamy dla twórców Amazon Ads

Dziewczyna używająca telefonu

Oferta dotyczy wyłącznie wybranych sprzedawców i autorów, którzy kwalifikują się do reklamowania za pomocą reklam sponsorowanych w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii lub Kanadzie. Amazon Ads dostarczy kwalifikującemu się sprzedawcy lub autorowi jeden kod promocyjny na promocyjne środki na reklamy, który można wykorzystać na kampanie reklam sponsorowanych. Kończy się 31 lipca 2024 r. Szczegółowe informacje można znaleźć w Regulaminie.

×

Obecnie występują problemy techniczne. Spróbuj ponownie później.

Wybierz kraj, w którym kwalifikujesz się do tej oferty, aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat sposobu aktywowania kodu promocyjnego na środki na reklamy.

Po zalogowaniu się na konto Amazon Ads wykonaj poniższe czynności, aby aktywować kod promocyjny na środki na reklamy:

 1. Najedź kursorem na ikony w lewej części strony.
 2. Kliknij menu rozwijane „Administracja”.
 3. Kliknij pozycję „Rozliczenia reklam sponsorowanych”.
 4. W sekcji „Metody płatności” w prawej części strony kliknij pozycję „Wyświetl wszystkie promocje”.
 5. W sekcji „Kody promocyjne” wprowadź kod w miejscu opisanym jako „wpisz tutaj swój kod” i kliknij pozycję „dodaj”. Pozostałe środki możesz sprawdzać w sekcji „Dotychczasowe podsumowanie”.

Uwaga: Środki reklamowe z kodu promocyjnego są automatycznie stosowane i wykorzystywane, zanim obciążymy Twoją domyślną formę płatności.

Często zadawane pytania

Jakie kraje kwalifikują się?

Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Kanada.

Czy do kwalifikowania się do aktywacji kodu promocyjnego na środki na reklamy konieczna jest rejestracja w Amazon Ads?

Do aktywacji wymagane jest konto Amazon Ads. Jeśli nie masz konta Amazon Ads, możesz zarejestrować się w usłudze Amazon Ads tutaj.

Czy muszę mieć skonfigurowane rozliczenia, aby aktywować kod?

Tak, przed aktywacją kodu promocyjnego na środki na reklamy musisz mieć skonfigurowane rozliczenia.

Czy w kodach promocyjnych jest rozróżniana wielkość liter?

Tak, wprowadź go dokładnie tak, jak widnieje w ofercie.

Co zrobić, jeśli mam problemy z wykorzystaniem kodu na środki na reklamy?

Jeśli po wykonaniu powyższych kroków napotkasz jakiekolwiek problemy, skontaktuj się z obsługą reklamodawców tutaj, używając numeru sprawy V1413885114, i prześlij zrzut ekranu z napotkanym błędem.

Regulamin promocji oferującej środki na reklamy dla twórców Amazon Ads o wartości 100 GBP.

Identyfikator promocji: V1413885114

Oferta obowiązuje od 25 czerwca 2024 UTC do 31 lipca 2024 UTC w strefie czasowej Twojego konta reklamowego i dotyczy wyłącznie pierwszych 1500 sprzedawców i/lub autorów, którzy kwalifikują się do reklamowania z użyciem reklam sponsorowanych. Amazon Ads dostarczy kwalifikującemu się sprzedawcy lub autorowi jeden kod promocyjny na promocyjne środki na reklamy o wartości 100 GBP (lub równowartość w zależności od waluty konta Reklamodawcy), który można wykorzystać na kampanie reklam sponsorowanych.

 1. Ta promocja jest dostępna tylko dla sprzedawców i autorów, którzy kwalifikują się do reklamowania z użyciem reklam sponsorowanych („Reklamodawcy”).
 2. Reklamodawcy zostaną obciążeni opłatą za wszelkie kliknięcia otrzymane przed zastosowaniem środków za kod promocyjny oraz za wszystkie reklamy, w przypadku których przekroczono kwotę środków promocyjnych. Reklamodawcy, którzy nie chcą ponosić dodatkowych opłat za reklamy, mogą zawiesić lub wstrzymać swoje reklamy w dowolnym momencie przed wyczerpaniem kwoty środków za kod promocyjny. Reklamodawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za monitorowanie wykorzystania środków za kod promocyjny. REKLAMODAWCY NIE ZOSTANĄ POWIADOMIENI O WYCZERPANIU KWOTY ŚRODKÓW ZA KOD PROMOCYJNY.
 3. Ta promocja trwa od 25 czerwca 2024 UTC do 31 lipca 2024 UTC („Okres promocyjny”).
 4. Reklamodawcy mogą w okresie promocyjnym uzyskać środki za jeden kod promocyjny.
 5. Wszelkie niewykorzystane środki na reklamy za kod promocyjny wygasną z końcem Okresu promocyjnego.
 6. Reklamodawca musi mieć aktywne konto reklamowe używane zgodnie z zasadami witryny Amazon oraz z warunkami właściwej umowy dotyczącej usługi Amazon Advertising.
 7. Niniejszej oferty ani kodu promocyjnego nie można przekazać, odsprzedać ani wymienić na pieniądze.
 8. Niniejsza oferta ulega unieważnieniu, jeśli jest niezgodna z obowiązującym prawem, a także w przypadku oszustwa, pomyłki lub niespełnienia jej warunków.
 9. Korzystanie z środków za kod promocyjny przez Reklamodawcę jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Aby otrzymać środki za kod promocyjny, Reklamodawcy muszą mieć zarejestrowaną ważną formę płatności na potrzeby opłat za reklamy.
 11. Amazon zastrzega sobie prawo do wycofania lub modyfikacji niniejszej oferty w dowolnym momencie i wedle własnego uznania.
 12. Jeśli konto reklamowe Reklamodawcy jest prowadzone w innej walucie niż ta, w której Reklamodawcy przyznano kod promocyjny, rzeczywista wartość kodu promocyjnego może podlegać wahaniom kursów wymiany walut.
 13. Obowiązek opłacenia wszelkich naliczonych podatków spoczywa na Reklamodawcy.
 14. Waluta środków promocyjnych zależy od konta reklamodawcy.

Po zalogowaniu się na konto Amazon Ads wykonaj poniższe czynności, aby aktywować kod promocyjny na środki na reklamy:

 1. Najedź kursorem na ikony w lewej części strony.
 2. Kliknij menu rozwijane „Administracja”.
 3. Kliknij pozycję „Rozliczenia reklam sponsorowanych”.
 4. W sekcji „Metody płatności” w prawej części strony kliknij pozycję „Wyświetl wszystkie promocje”.
 5. W sekcji „Kody promocyjne” wprowadź kod w miejscu opisanym jako „wpisz tutaj swój kod” i kliknij pozycję „dodaj”. Pozostałe środki możesz sprawdzać w sekcji „Dotychczasowe podsumowanie”.

Uwaga: Środki reklamowe z kodu promocyjnego są automatycznie stosowane i wykorzystywane, zanim obciążymy Twoją domyślną formę płatności.

Często zadawane pytania

Jakie kraje kwalifikują się?

Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Kanada.

Czy do kwalifikowania się do aktywacji kodu promocyjnego na środki na reklamy konieczna jest rejestracja w Amazon Ads?

Do aktywacji wymagane jest konto Amazon Ads. Jeśli nie masz konta Amazon Ads, możesz zarejestrować się w usłudze Amazon Ads tutaj.

Czy muszę mieć skonfigurowane rozliczenia, aby aktywować kod?

Tak, przed aktywacją kodu promocyjnego na środki na reklamy musisz mieć skonfigurowane rozliczenia.

Czy w kodach promocyjnych jest rozróżniana wielkość liter?

Tak, wprowadź go dokładnie tak, jak widnieje w ofercie.

Co zrobić, jeśli mam problemy z wykorzystaniem kodu na środki na reklamy?

Jeśli po wykonaniu powyższych kroków napotkasz jakiekolwiek problemy, skontaktuj się z obsługą reklamodawców tutaj, używając numeru sprawy V1413885114, i prześlij zrzut ekranu z napotkanym błędem.

Regulamin promocji oferującej środki na reklamy dla twórców Amazon Ads o wartości 100 USD.

Identyfikator promocji: V1413885114

Oferta obowiązuje od 25 czerwca 2024 UTC do 31 lipca 2024 UTC w strefie czasowej Twojego konta reklamowego i dotyczy wyłącznie pierwszych 1500 sprzedawców i/lub autorów, którzy kwalifikują się do reklamowania z użyciem reklam sponsorowanych. Amazon Ads dostarczy kwalifikującemu się sprzedawcy lub autorowi jeden kod promocyjny na promocyjne środki na reklamy o wartości 100 USD (lub równowartość w zależności od waluty konta Reklamodawcy), który można wykorzystać na kampanie reklam sponsorowanych.

 1. Ta promocja jest dostępna tylko dla sprzedawców i autorów, którzy kwalifikują się do reklamowania z użyciem reklam sponsorowanych („Reklamodawcy”).
 2. Reklamodawcy zostaną obciążeni opłatą za wszelkie kliknięcia otrzymane przed zastosowaniem środków za kod promocyjny oraz za wszystkie reklamy, w przypadku których przekroczono kwotę środków promocyjnych. Reklamodawcy, którzy nie chcą ponosić dodatkowych opłat za reklamy, mogą zawiesić lub wstrzymać swoje reklamy w dowolnym momencie przed wyczerpaniem kwoty środków za kod promocyjny. Reklamodawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za monitorowanie wykorzystania środków za kod promocyjny. REKLAMODAWCY NIE ZOSTANĄ POWIADOMIENI O WYCZERPANIU KWOTY ŚRODKÓW ZA KOD PROMOCYJNY.
 3. Ta promocja trwa od 25 czerwca 2024 UTC do 31 lipca 2024 UTC („Okres promocyjny”).
 4. Reklamodawcy mogą w okresie promocyjnym uzyskać środki za jeden kod promocyjny.
 5. Wszelkie niewykorzystane środki na reklamy za kod promocyjny wygasną z końcem Okresu promocyjnego.
 6. Reklamodawca musi mieć aktywne konto reklamowe używane zgodnie z zasadami witryny Amazon oraz z warunkami właściwej umowy dotyczącej usługi Amazon Advertising.
 7. Niniejszej oferty ani kodu promocyjnego nie można przekazać, odsprzedać ani wymienić na pieniądze.
 8. Niniejsza oferta ulega unieważnieniu, jeśli jest niezgodna z obowiązującym prawem, a także w przypadku oszustwa, pomyłki lub niespełnienia jej warunków.
 9. Korzystanie z środków za kod promocyjny przez Reklamodawcę jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Aby otrzymać środki za kod promocyjny, Reklamodawcy muszą mieć zarejestrowaną ważną formę płatności na potrzeby opłat za reklamy.
 11. Amazon zastrzega sobie prawo do wycofania lub modyfikacji niniejszej oferty w dowolnym momencie i wedle własnego uznania.
 12. Jeśli konto reklamowe Reklamodawcy jest prowadzone w innej walucie niż ta, w której Reklamodawcy przyznano kod promocyjny, rzeczywista wartość kodu promocyjnego może podlegać wahaniom kursów wymiany walut.
 13. Obowiązek opłacenia wszelkich naliczonych podatków spoczywa na Reklamodawcy.
 14. Waluta środków promocyjnych zależy od konta reklamodawcy.

Po zalogowaniu się na konto Amazon Ads wykonaj poniższe czynności, aby aktywować kod promocyjny na środki na reklamy:

 1. Najedź kursorem na ikony w lewej części strony.
 2. Kliknij menu rozwijane „Administracja”.
 3. Kliknij pozycję „Rozliczenia reklam sponsorowanych”.
 4. W sekcji „Metody płatności” w prawej części strony kliknij pozycję „Wyświetl wszystkie promocje”.
 5. W sekcji „Kody promocyjne” wprowadź kod w miejscu opisanym jako „wpisz tutaj swój kod” i kliknij pozycję „dodaj”. Pozostałe środki możesz sprawdzać w sekcji „Dotychczasowe podsumowanie”.

Uwaga: Środki reklamowe z kodu promocyjnego są automatycznie stosowane i wykorzystywane, zanim obciążymy Twoją domyślną formę płatności.

Często zadawane pytania

Jakie kraje kwalifikują się?

Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Kanada.

Czy do kwalifikowania się do aktywacji kodu promocyjnego na środki na reklamy konieczna jest rejestracja w Amazon Ads?

Do aktywacji wymagane jest konto Amazon Ads. Jeśli nie masz konta Amazon Ads, możesz zarejestrować się w usłudze Amazon Ads tutaj.

Czy muszę mieć skonfigurowane rozliczenia, aby aktywować kod?

Tak, przed aktywacją kodu promocyjnego na środki na reklamy musisz mieć skonfigurowane rozliczenia.

Czy w kodach promocyjnych jest rozróżniana wielkość liter?

Tak, wprowadź go dokładnie tak, jak widnieje w ofercie.

Co zrobić, jeśli mam problemy z wykorzystaniem kodu na środki na reklamy?

Jeśli po wykonaniu powyższych kroków napotkasz jakiekolwiek problemy, skontaktuj się z obsługą reklamodawców tutaj, używając numeru sprawy V1413885114, i prześlij zrzut ekranu z napotkanym błędem.

Regulamin promocji oferującej środki na reklamy dla twórców Amazon Ads o wartości 100 CAD.

Identyfikator promocji: V1413885114

Oferta obowiązuje od 25 czerwca 2024 UTC do 31 lipca 2024 UTC w strefie czasowej Twojego konta reklamowego i dotyczy wyłącznie pierwszych 500 sprzedawców i/lub autorów, którzy kwalifikują się do reklamowania z użyciem reklam sponsorowanych. Amazon Ads dostarczy kwalifikującemu się sprzedawcy lub autorowi jeden kod promocyjny na promocyjne środki na reklamy o wartości 100 CAD (lub równowartość w zależności od waluty konta Reklamodawcy), który można wykorzystać na kampanie reklam sponsorowanych.

 1. Ta promocja jest dostępna tylko dla sprzedawców i autorów, którzy kwalifikują się do reklamowania z użyciem reklam sponsorowanych („Reklamodawcy”).
 2. Reklamodawcy zostaną obciążeni opłatą za wszelkie kliknięcia otrzymane przed zastosowaniem środków za kod promocyjny oraz za wszystkie reklamy, w przypadku których przekroczono kwotę środków promocyjnych. Reklamodawcy, którzy nie chcą ponosić dodatkowych opłat za reklamy, mogą zawiesić lub wstrzymać swoje reklamy w dowolnym momencie przed wyczerpaniem kwoty środków za kod promocyjny. Reklamodawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za monitorowanie wykorzystania środków za kod promocyjny. REKLAMODAWCY NIE ZOSTANĄ POWIADOMIENI O WYCZERPANIU KWOTY ŚRODKÓW ZA KOD PROMOCYJNY.
 3. Ta promocja trwa od 25 czerwca 2024 UTC do 31 lipca 2024 UTC („Okres promocyjny”).
 4. Reklamodawcy mogą w okresie promocyjnym uzyskać środki za jeden kod promocyjny.
 5. Wszelkie niewykorzystane środki na reklamy za kod promocyjny wygasną z końcem Okresu promocyjnego.
 6. Reklamodawca musi mieć aktywne konto reklamowe używane zgodnie z zasadami witryny Amazon oraz z warunkami właściwej umowy dotyczącej usługi Amazon Advertising.
 7. Niniejszej oferty ani kodu promocyjnego nie można przekazać, odsprzedać ani wymienić na pieniądze.
 8. Niniejsza oferta ulega unieważnieniu, jeśli jest niezgodna z obowiązującym prawem, a także w przypadku oszustwa, pomyłki lub niespełnienia jej warunków.
 9. Korzystanie z środków za kod promocyjny przez Reklamodawcę jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Aby otrzymać środki za kod promocyjny, Reklamodawcy muszą mieć zarejestrowaną ważną formę płatności na potrzeby opłat za reklamy.
 11. Amazon zastrzega sobie prawo do wycofania lub modyfikacji niniejszej oferty w dowolnym momencie i wedle własnego uznania.
 12. Jeśli konto reklamowe Reklamodawcy jest prowadzone w innej walucie niż ta, w której Reklamodawcy przyznano kod promocyjny, rzeczywista wartość kodu promocyjnego może podlegać wahaniom kursów wymiany walut.
 13. Obowiązek opłacenia wszelkich naliczonych podatków spoczywa na Reklamodawcy.
 14. Waluta środków promocyjnych zależy od konta reklamodawcy.