Świąteczna promocja środków na kliknięcia w IV kwartale 2022 r.

Amazon Ads oferuje promocyjne środki na kliknięcia dla reklamodawców, którzy współpracują z partnerem Amazon Ads* i w okresie między 26 września a 31 grudnia 2022 r. uruchamiają swoje pierwsze kampanie reklam sponsorowanych. Poniżej znajdziesz więcej informacji na temat szczegółów promocji oraz obowiązujący regulamin.

Często zadawane pytania

Jakie są szczegóły promocji?

Kwalifikujący się reklamodawcy, którzy uruchomią swoją pierwszą kampanię Sponsored Products, Sponsored Brands lub Sponsored Display w okresie od 26 września do 31 grudnia 2022 r. i zadbają o to, aby pozostawała aktywna przez co najmniej 30 dni, otrzymają środki w wysokości 300 USD na pokrycie budżetu reklamowego (400 USD na rynkach we Francji, Włoszech lub Hiszpanii) lub równowartość w walucie międzynarodowej reklamodawcy. Promocja nie jest ograniczona do jednego produktu reklamowego, więc reklamodawca, który po raz pierwszy korzysta z dwóch produktów reklamowych, otrzyma środki w ramach każdego z nich. Zalecamy zapoznać się z Regulaminem, ponieważ w niektórych lokalizacjach wysokość środków na kliknięcia jest wyższa. Kwalifikujący się reklamodawcy otrzymają środki na kliknięcia w wysokości 300 USD (400 USD na rynkach we Francji, Włoszech lub Hiszpanii) w ramach każdego sponsorowanego produktu reklamowego na danym rynku, ale nie więcej niż 900 USD (1200 USD na rynkach we Francji, Włoszech lub Hiszpanii).

Kto jest uprawniony do skorzystania z promocji?

Reklamodawcy, którzy współpracują z wybranymi partnerami Amazon Ads* i aktywnie działają w dowolnym z następujących regionów: Australia, Egipt, Francja, Hiszpania, Holandia, Indie, Japonia, Kanada, Niemcy, USA, Wielka Brytania, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Jak długo kampania musi utrzymywać status aktywnej?

Aby wszystkie nowo uruchomione kampanie Sponsored Products, Sponsored Brands i Sponsored Display kwalifikowały się do oferty środków promocyjnych, muszą one pozostawać aktywne przez co najmniej 30 dni. Reklamodawcy mają czas na uruchomienie kampanii do 31 grudnia 2022 r. Okres 30 dni, w czasie których kampania objęta promocją musi pozostać aktywna, może nastąpić po 31 grudnia 2022 r.

Jak długo trwa promocja?

Kliknięcia promocyjne będą przyznawane za każdą kampanię reklam sponsorowanych, która zostanie uruchomiona po raz pierwszy w terminie od 26 września 2022 r. od godziny 00:00 do 31 grudnia 2022 r. do godziny 23:59 (czasu PST). Niewykorzystane środki promocyjne utracą ważność po 30 dniach od daty przypisania ich do konta.

W jaki sposób środki promocyjne są przypisywane do kampanii?

Jeśli kampania Sponsored Products, Sponsored Brands lub Sponsored Display zostanie uruchomiona po raz pierwszy między 26 września 2022 r. od godziny 00:00 czasu PST a 31 grudnia 2022 r. do godziny 23:59 czasu PST i spełnione zostaną wszystkie pozostałe kryteria zawarte w regulaminie, Amazon Ads będzie przypisywać środki promocyjne do konta reklamowego w pierwszy czwartek każdego miesiąca, począwszy od 3 listopada 2022 r. Reklamodawcy, którzy uruchamiają kampanię między 26 września a 31 października otrzymają środki 3 listopada.

Gdzie można skorzystać z tej promocji?

Niniejsza oferta promocyjna jest dostępna do wykorzystania na dowolnym z następujących rynków Amazon, na których reklamodawca oferuje swoje produkty i na których dostępne są rozwiązania Sponsored Products, Sponsored Brands lub Sponsored Display: Australia, Egipt, Francja, Hiszpania, Holandia, Indie, Japonia, Kanada, Niemcy, USA, Wielka Brytania, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Co zrobić, jeśli sprzedaję produkty na wielu rynkach?

Kwalifikujący się reklamodawcy będą mieli możliwość uruchomienia kampanii i uzyskania oddzielnych kliknięć promocyjnych na dowolnym kwalifikującym się rynku, na którym oferują swoje produkty.

Co się stanie, jeśli oferta promocyjna nie zostanie dodana do mojego konta?

W przypadku kwalifikujących się reklamodawców oferta promocyjna pojawi się na koncie reklamowym po przyznaniu środków promocyjnych. Jeśli środki promocyjne nie pojawią się na Twoim koncie po 30 dniach od zakończenia działania kwalifikującego, skontaktuj się ze swoim partnerem, aby uzyskać pomoc w rozwiązaniu problemu wspólnie z zespołem Amazon Ads.

Czy istnieje regulamin przyznawania środków promocyjnych?

Tak

* Partnerzy muszą spełniać określone kryteria, aby móc oferować promocję swoim reklamodawcom.

Regulamin

 1. W przypadku wybranych sprzedających kwalifikujących się do korzystania z reklam sponsorowanych firma Amazon przypisze kilkukrotnie kliknięcia promocyjne o wartości 300 USD na konto reklam sponsorowanych sprzedawcy w witrynie Amazon, które można wykorzystać na reklamy sponsorowane. Wybrani Sprzedawcy, którzy korzystają z reklam sponsorowanych we Francji, Włoszech i Hiszpanii, mogą otrzymać kliknięcia promocyjne o wartości 400 USD.
 2. Niniejsza promocja jest dostępna tylko dla sprzedawców, którzy zostali do niej indywidualnie zaproszeni przez Amazon, i po raz pierwszy realizują kampanie na następujących rynkach: Australia, Egipt, Francja, Hiszpania, Holandia, Indie, Japonia, Kanada, Niemcy, USA, Wielka Brytania, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie („Reklamodawcy”).
 3. Reklamodawca musi utworzyć i uruchomić swoją pierwszą kampanię Sponsored Products, Sponsored Brands lub Sponsored Display i utrzymać kampanię aktywną przez co najmniej 30 dni („Działanie kwalifikujące”).
 4. Reklamodawcy zostaną obciążeni opłatą za wszelkie kliknięcia otrzymane przed zastosowaniem kliknięć promocyjnych oraz za wszystkie reklamy, w przypadku których przekroczono kwotę kliknięć promocyjnych. Reklamodawcy, którzy nie chcą ponosić dodatkowych opłat za reklamę, mogą zawiesić lub wstrzymać swoje reklamy w dowolnym momencie przed wyczerpaniem kwoty kliknięć promocyjnych. Reklamodawcy są odpowiedzialni za monitorowanie wykorzystania kliknięć promocyjnych, ponieważ nie będą automatycznie powiadamiani o wyczerpaniu kwoty kliknięć promocyjnych.
 5. Promocja rozpocznie się 26 września 2022 r. o godzinie 00:00 czasu PST i potrwa do 31 grudnia 2022 r. do godziny 23:59 czasu PST („Okres promocyjny”). W Okresie promocyjnym Reklamodawcy muszą wykonać Działanie kwalifikujące.
 6. Reklamodawcy mogą skorzystać z tej promocji jeden raz w ramach jednego produktu i jednego rynku w trakcie trwania Okresu promocyjnego (jednorazowo na konto Reklamodawcy na danym rynku przyznawane są środki promocyjne w wysokości nieprzekraczającej 900 USD lub 1200 USD w przypadku Francji, Włoch i Hiszpanii).
 7. Amazon będzie przydzielać kliknięcia promocyjne do kont Reklamodawców w każdy pierwszy czwartek miesiąca, począwszy od 3 listopada 2022 r.
 8. Niewykorzystane kliknięcia promocyjne utracą ważność po 30 dniach od daty przypisania środków promocyjnych do konta.
 9. Reklamodawca musi mieć aktywne konto reklamowe używane zgodnie z zasadami witryny Amazon oraz zgodnie z warunkami właściwej umowy dotyczącej usługi Amazon Advertising.
 10. Niniejszej oferty ani kliknięć promocyjnych nie można przenieść, sprzedać ani wymienić na pieniądze.
 11. Niniejsza oferta ulega unieważnieniu, jeśli jest niezgodna z obowiązującym prawem, a także w przypadku oszustwa, pomyłki lub niespełnienia jej warunków.
 12. Korzystanie z kliknięć promocyjnych przez Reklamodawcę jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 13. Aby otrzymać kliknięcia promocyjne, Reklamodawcy muszą mieć zarejestrowaną ważną formę płatności na potrzeby opłat za reklamy.
 14. Amazon zastrzega sobie prawo do wycofania lub modyfikacji niniejszej oferty w dowolnym momencie i wedle własnego uznania.
 15. Jeśli konto reklamowe Reklamodawcy jest prowadzone w innej walucie niż ta, w której Reklamodawcy przyznano kliknięcia promocyjne, rzeczywista kwota kliknięć promocyjnych może podlegać wahaniom kursów walutowych.
 16. Obowiązek opłacenia wszelkich naliczonych podatków spoczywa na Reklamodawcy.
 17. Reklamodawcy, którzy wykonają Działanie kwalifikujące na danym rynku otrzymają jednorazową wypłatę środków promocyjnych na kliknięcia w wysokości 300 USD (400 USD we Francji, Włoszech i Hiszpanii). Obowiązuje limit przyznawania kliknięć promocyjnych: 900 USD (1200 USD we Francji, Włoszech i Hiszpanii) na konto Reklamodawcy na danym rynku.
 18. Waluta kliknięć promocyjnych zależy od konta reklamodawcy.
 19. Jeśli konto reklamowe Reklamodawcy jest prowadzone w innej walucie niż ta, w której Reklamodawcy przyznano kliknięcia promocyjne, rzeczywista kwota kliknięć promocyjnych może podlegać wahaniom kursów walutowych.