Promocja środków na kliknięcia dotycząca interfejsu API Amazon Ads

Amazon Ads oferuje możliwość zdobycia środków promocyjnych na zarządzanie kampaniami za pośrednictwem narzędzia partnerskiego, które wykorzystuje interfejs API Amazon Ads. Poniżej znajdziesz więcej szczegółów promocji oraz obowiązujący regulamin i kryteria kwalifikacji.

Często zadawane pytania

Jakie są szczegóły promocji?

Reklamodawca otrzyma środki na kliknięcia w wysokości 200 USD za aktualizowanie kampanii Sponsored Products, Sponsored Brands i/lub Sponsored Display za pośrednictwem interfejsu API Amazon Ads i narzędzi partnerskich w trakcie trwania Okresu promocji, tj. od 22 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. (czasu PST). Aktualizacje kampanii muszą być dokonywane w Okresie promocyjnym (co najmniej jedna aktualizacja w tygodniu, czyli minimum cztery aktualizacje w trakcie trwania promocji) przy czym aktywność kampanii należy utrzymywać przez co najmniej 28 dni. Aktualizacje kampanii mogą obejmować takie działania, jak tworzenie nowej kampanii, aktualizowanie kampanii i dokonywanie korekt stawek. Kampania podlega poniższemu regulaminowi.

Kto może skorzystać z tej promocji?

Aby otrzymać środki promocyjne, musisz być zaproszonym reklamodawcą współpracującym z jednym z wybranych partnerów tej promocji, który nie korzystał wcześniej z funkcji zarządzania kampanią interfejsu API Amazon Ads lub który nie korzystał z funkcji zarządzania kampanią interfejsu API Amazon Ads przez co najmniej trzy miesiące przed datą rozpoczęcia promocji.

Jak długo ta promocja pozostanie aktywna?

Promocja będzie obowiązywać od 22 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Uzyskane środki na kliknięcia będą przyznawane co miesiąc.

Czy w ramach tej promocji środki na kliknięcia mogą zostać przyznane na konto kilkukrotnie?

Tak. Możesz zdobyć środki na kliknięcia w wysokości 200 USD za każdy kwalifikujący się produkt reklamowy i kwalifikującą się lokalizację, w której zarządzasz kampanią, przy czym nie więcej niż 600 USD na dany kraj. Jeśli na przykład uruchomisz kampanię Sponsored Products we Francji i spełnisz kryteria promocji, możesz uzyskać środki na tę kampanię mimo wcześniejszego otrzymania środków na kampanię Sponsored Display we Francji. Środki promocyjne są przyznawane jednorazowo za jeden produkt na danym rynku.

W jaki sposób środki promocyjne są przypisywane do kampanii?

Jeśli spełnisz wszystkie kryteria kwalifikacyjne (przedstawione poniżej) dotyczące udziału w promocji, środki na kliknięcia zostaną automatycznie zastosowane na Twoim koncie reklamowym w ciągu 30 dni od zakończenia stosownego działania kwalifikującego, przy czym kampania musi pozostawać aktywna przez co najmniej 28 dni. Środki na kliknięcia będą przyznawane w pierwszy wtorek każdego miesiąca, począwszy od października 2022 r.

Czy istnieje regulamin dotyczący tej promocji?

Tak. Poniżej znajdziesz pełną treść regulaminu tej promocji.

Promocja środków na kliknięcia dotycząca interfejsu API Amazon Ads — regulamin

W przypadku wybranych sprzedających kwalifikujących się do korzystania z reklam sponsorowanych Amazon Ads przypisze kilkukrotnie środki na kliknięcia o wartości 200 USD na konto Amazon Ads sprzedawcy, które można wykorzystać na reklamy sponsorowane.

 1. Niniejsza promocja jest dostępna tylko dla sprzedawców, którzy zostali do niej indywidualnie zaproszeni przez Amazon Ads albo osoby przez nią wyznaczone, oraz nie korzystali z interfejsu API Amazon Ads do zarządzania kampanią lub nie korzystali z interfejsu API Amazon Ads do zarządzania kampanią przez co najmniej trzy miesiące przed rozpoczęciem Okresu promocyjnego („Reklamodawca”).
 2. Niniejsza promocja jest ważna tylko na następujących kwalifikujących się rynkach: AE, AU, CA, DE, ES, FR, IT, JP, NL, PL, SG, TR, UK, US
 3. Reklamodawca otrzyma 200 USD w postaci promocyjnych środków na kliknięcia za wykonanie każdego z poniższych Działań kwalifikujących na każdym z kwalifikujących się rynków (wymienionych w punkcie 2 powyżej) w trakcie Okresu Promocyjnego:

  Reklamodawca musi dokonać zmian w kampanii Sponsored Products za pomocą funkcji zarządzania kampanią w interfejsie API Amazon Ads w Okresie promocyjnym (jedna zmiana na tydzień — minimum cztery zmiany w trakcie trwania promocji) i utrzymywać kampanię aktywną przez co najmniej 28 dni;

  Reklamodawca musi dokonać zmian w kampanii Sponsored Brands za pomocą funkcji zarządzania kampanią w interfejsie API Amazon Ads w Okresie promocyjnym (jedna zmiana na tydzień — minimum cztery zmiany w trakcie trwania promocji) i utrzymywać kampanię aktywną przez co najmniej 28 dni;

  Reklamodawca musi dokonać zmian w kampanii Sponsored Display za pomocą funkcji zarządzania kampanią w interfejsie API Amazon Ads w Okresie promocyjnym (jedna zmiana na tydzień — minimum cztery zmiany w trakcie trwania promocji) i utrzymywać kampanię aktywną przez co najmniej 28 dni.
 4. Obowiązuje limit przyznawania kliknięć promocyjnych: jednorazowo 200 USD na konto Reklamodawcy za wykonanie każdego Działania kwalifikującego na każdym kwalifikującym się rynku.
 5. Obowiązuje limit przyznawania kliknięć promocyjnych: 600 USD na konto Reklamodawcy na kwalifikującym się rynku.
 6. Reklamodawcy mogą skorzystać z tej promocji tylko raz na produkt reklamowy na danym rynku w trakcie Okresu promocyjnego.
 7. Reklamodawcy zostaną obciążeni opłatą za kliknięcia otrzymane przed przypisaniem kliknięć promocyjnych oraz za wydatki reklamowe przekraczające kwotę kliknięć promocyjnych. Reklamodawcy, którzy nie chcą ponosić dodatkowych opłat za reklamę, mogą zawiesić lub wstrzymać swoje reklamy w dowolnym momencie przed wyczerpaniem kwoty kliknięć promocyjnych. Reklamodawcy są odpowiedzialni za monitorowanie wykorzystania kliknięć promocyjnych ze względu na brak automatycznych powiadomień o wyczerpaniu kwoty tych kliknięć.
 8. Promocja rozpocznie się 22 sierpnia 2022 r. o godzinie 00:00 czasu PST (22 sierpnia 2022 r. o godzinie 15:00 PM czasu CST) i potrwa do 31 grudnia 2022 r. do godziny 23:59 czasu PST (1 stycznia 2023 r. do godziny 14:00 czasu CST) („Okres promocyjny”). W Okresie promocyjnym Reklamodawcy muszą wykonać Działanie kwalifikujące.
 9. Amazon przypisze kliknięcia promocyjne do konta Reklamodawcy w ciągu 14 dni od wykonania Działania kwalifikującego (czas ten może ulec zmianie wedle uznania Amazon).
 10. Niewykorzystane środki promocyjne utracą ważność po 30 dniach od daty przypisania ich na konto.
 11. Reklamodawca musi mieć aktywne konto reklamowe używane zgodnie z regulaminem Amazon oraz zgodnie z warunkami właściwej umowy dotyczącej Amazon Ads.
 12. Niniejszej oferty ani kliknięć promocyjnych nie można przekazać, odsprzedać ani wymienić na pieniądze.
 13. Niniejsza oferta ulega unieważnieniu, jeśli jest niezgodna z prawem, a także w przypadku oszustwa, pomyłki lub niespełnienia jej warunków.
 14. Korzystanie z kliknięć promocyjnych przez Reklamodawcę jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 15. Aby otrzymać kliknięcia promocyjne, Reklamodawca musi mieć zarejestrowaną ważną formę płatności na potrzeby opłat za reklamy.
 16. Amazon zastrzega sobie prawo do wycofania lub modyfikacji niniejszej oferty w dowolnym momencie i wedle własnego uznania.
 17. Jeśli konto reklamowe Reklamodawcy jest prowadzone w innej walucie niż ta, w której Reklamodawcy przyznano kliknięcia promocyjne, rzeczywista kwota kliknięć promocyjnych może podlegać wahaniom kursów walutowych.
 18. Obowiązek opłacenia wszelkich naliczonych podatków spoczywa na Reklamodawcy.
 19. Waluta kliknięć promocyjnych zależy od konta Reklamodawcy.
 20. Kwalifikujące się wywołania interfejsu API Amazon Ads obejmują:

  Sponsored Products
  /kampanie/sp/v2, /grupyReklam/sp/v2, /cele/sp/v2, /celeWykluczające/sp/v2, /productAds/sp/v2, /kampanie/sp/v2, /grupyReklam/sp/v2, /cele/sp/v2, /celeWykluczające/sp/v2, /productAds/sp/v2

  Sponsored Brands
  /kampanie/sb, /grupyReklam/sb, /cele/sb, /celeWykluczające/sb, /productAds/sb, /kampanie/sb, /grupyReklam/sb, /cele/sb, /celeWykluczające/sb, /productAds/sb

  Sponsored Display
  /kampanie/sd, /grupyReklam/sd, /cele/sd, /celeWykluczające/sd, /productAds/sd, /kampanie/sd, /grupyReklam/sd, /cele/sd, /celeWykluczające/sd, /productAds/sd, /regułyBudżetu/sd