Amazon Ads Education Alliance

Udostępnianie studentom, wykładowcom oraz instytucjom zasobów i narzędzi umożliwiających przygotowanie studentów do kariery zawodowej w reklamie, handlu cyfrowym i innych branżach.

Uśmiechająca się osoba patrząca na telefon

Kształcenie nowego pokolenia liderów w branży reklamowej

Ze względu na ciągłe, dynamiczne zmiany w branży reklamy i handlu cyfrowego istnieje duże zapotrzebowanie na pracowników dysponujących odpowiednimi umiejętnościami biznesowymi. Program Education Alliance zapewnia studentom i wykładowcom dostęp do bezpłatnych szkoleń, programów nauczania i możliwości rozwoju, które przygotowują studentów do rozpoczęcia kariery w reklamie, sprzedaży, zarządzaniu klientami i innych branżach.

Staramy się zatrudniać najlepszych kandydatów z instytucji na całym świecie i oferujemy możliwości rozpoczęcia kariery zawodowej w Amazon Ads wszystkim studentom niezależnie od pochodzenia. Klienci i reklamodawcy Amazon są bardzo zróżnicowani pod względem tożsamości płciowej, rasy, przynależności etnicznej, sprawności, wieku, religii, orientacji seksualnej, stosunku do służby wojskowej, wykształcenia i poglądów politycznych. Uważamy za kluczowe, aby pracownicy Amazon również odzwierciedlali te różnorodne perspektywy, co pomaga nam realizować misję bycia najbardziej zorientowaną na klientów firmą na świecie.

Korzyści programu

Instytucje

 • Uzyskanie pozycji lidera branży reklamowej
 • Przyciąganie oraz kształcenie wykładowców i studentów
 • Udostępnianie wykładowcom i studentom najnowszych treści reklamowych
 • Dostęp do wsparcia Amazon Ads dla wydarzeń organizowanych na terenie kampusu

Wykładowcy

 • Dostęp do innowacyjnych kursów z zakresu reklamy
 • Bezpłatne szkolenia zawodowe Amazon Ads
 • Uzyskanie wsparcia w nauczaniu od pracowników Amazon

Studenci

 • Dostęp do innowacyjnych kursów z zakresu reklamy
 • Zdobycie dobrze płatnej pracy w jednej z najszybciej rozwijających się branż
 • Rozwijanie umiejętności cenionych przez rekruterów
 • Nawiązywanie kontaktów z pracownikami Amazon Ads

O programie nauczania

Program Education Alliance oferuje różne poziomy zasobów i zaangażowania w kursy, dzięki którym studenci mogą rozwijać szereg umiejętności i zdobywać wiedzę z zakresu różnych trendów branżowych, produktów Amazon Ads i strategii sprzedaży.

Certyfikacja

Certyfikaty Amazon Ads

Za pośrednictwem konsoli edukacyjnej wykładowcy i studenci mogą uzyskiwać certyfikaty z zakresu podstaw usługi Amazon Ads, usługi Amazon DSP, sprzedaży detalicznej dla reklamodawców i reklam sponsorowanych. Wykładowcy i instytucje otrzymają niestandardowy link, który będzie można udostępnić studentom. Po uzyskaniu certyfikatu studenci będą mogli go przesłać do CV lub witryny internetowej takiej jak LinkedIn.

Prezentacje gości

Prezentacje gości

Amazon we współpracy z wykładowcami ustali 1 lub 2 sesje, podczas których pracownicy Amazon będą mogli przedstawić prezentację. Tematy będą dotyczyć zagadnień poruszanych podczas kursu i będą dopasowane do harmonogramu programu nauczania. Przykładowe prezentacje obejmują wprowadzenie do usługi Amazon Ads 101, reklamy sponsorowane lub analizę i opowiadanie historii.

Współnauczanie

Amazon we współpracy z wykładowcami ustali kilka punktów kontaktu (3 lub więcej), w ramach których pracownicy Amazon będą nauczać wraz z wykładowcami. Zajęcia będą dotyczyć takich tematów, jak reklamy sponsorowane, reklamy displayowe, grupy odbiorców reklam i rekomendacje analityczne. Istnieje możliwość modyfikowania treści kursu w ciągu semestru, aby pogodzić szkolenia Amazon Ads z istniejącym programem nauczania. Amazon może również łączyć praktyczne szkolenia i oceny (zazwyczaj zarezerwowane dla staży) z programem studiów licencjackich, zapewniając studentom praktyczne doświadczenie w zakresie stanowisk w reklamie i handlu cyfrowym.

Zajęcia niezależne i akredytowane

Zajęcia niezależne i akredytowane

Amazon we współpracy z wykładowcami będzie promować i opracowywać trwające jeden semestr zajęcia prowadzone przez pracowników Amazon. W niektórych przypadkach wykładowcy będą prowadzić zajęcia i nauczać po przejściu szkolenia zawodowego zorganizowanego przez pracowników Amazon. Zajęcia niezależne nie są akredytowane, natomiast zajęcia akredytowane pozwalają studentom na zdobycie punktów po ich pomyślnym zaliczeniu. Możemy zintegrować studium przypadku, prezentację sprzedażową, wymagane certyfikaty i inne elementy.

Początek kariery w Amazon Ads

Kształtuj przyszłość z nami! Amazon oferuje wyjątkową okazję przyspieszenia rozwoju kariery i wywarcia wpływu na naszych klientów z branży reklamowej na całym świecie. Te oferty pracy na pełen etat są przeznaczone dla kandydatów szukających pierwszej pracy lub będących na wczesnym etapie kariery (1–3 lata doświadczenia), którzy chcą się rozwijać w pracy na styku reklamy i handlu cyfrowego, potrafią osiągać ambitne cele, mają obsesję na punkcie klienta, umieją analitycznie rozwiązywać problemy oraz są zainteresowani pracą zarówno ze znanymi, jak i nowymi markami.

Swoją przygodę z Amazon rozpoczniesz od 18-tygodniowego programu szkoleniowego, w którym weźmie udział także wiele innych podobnych do Ciebie osób. W jego trakcie poznasz branżę reklamy cyfrowej, staniesz się ekspertem w zakresie produktów reklamowych Amazon i dowiesz się, jak te produkty pomagają markom w skutecznym rozwijaniu działalności. Nauczysz się analizować wskaźniki kampanii, opracowywać media plany w oparciu o cele klientów i zapewniać obsługę klienta na najwyższym poziomie. Opiekunowie klienta, menedżerowie kont i menedżerowie kampanii reklamowych współpracują ze sobą, aby w oparciu o cele wyznaczone przez klientów zaspokajać potrzeby biznesowe i umożliwiać rozwój.

Schemat współpracy zespołu

Ikony przedstawiające wskaźnik myszy nad ikoną dolara
Opiekun klienta (AE)

Zwiększanie istniejących i generowanie nowych przychodów z działalności klientów i Amazon

Ikona przedstawiająca analizę kampanii
Menedżer kont (AM)

Analizowanie danych dotyczących kampanii i przedstawianie praktycznych rekomendacji

Ikona przedstawiająca wykresy
Menedżer kampanii reklamowej (CCM)

Opracowywanie i rozwijanie strategii dotyczącej materiałów reklamowych

Młodszy opiekun klienta (AAE)

 • Rozwijanie umiejętności prezentacji, pisania i sprzedaży, takich jak poszukiwanie klientów, rozmowy z potencjalnymi klientami i negocjowanie, aby utrzymać i zwiększyć przychody od reklamodawców
 • Budowanie nowych relacji z klientami i proponowanie odpowiednich rozwiązań Amazon Ads
 • Osiąganie wyznaczonych wskaźników produktywności dotyczących klienta, aby przygotować się do określonych wielkości sprzedaży

Młodszy menedżer kont (AAM)

 • Zdobywanie eksperckiej wiedzy na temat rozwiązań Amazon i dostosowywanie ich do potrzeb reklamodawców
 • Przeprowadzanie szczegółowych analiz danych w celu przedstawiania propozycji mających wpływ na krótko- i długoterminową strategię dotyczącą mediów cyfrowych
 • Analizowanie kampanii w celu oferowania praktycznych statystyk i rekomendacji pomagających w osiąganiu celów sprzedaży dodatkowej

Młodszy menedżer kampanii reklamowej (ACCM)

 • Opracowywanie strategii dotyczących materiałów reklamowych, aby maksymalizować wpływ reklamodawców
 • Zarządzanie aspektami operacyjnymi przepływu kampanii i definiowanie sprawdzonych metod bezproblemowego uruchamiania kampanii
 • Analizowanie skuteczności materiałów reklamowych, aby zapewnić reklamodawcom użyteczne rekomendacje

Młodszy menedżer partnerów globalnych (AGPM)

 • Dostępne tylko w Chinach
 • Pogłębianie wiedzy na temat reklamowania i umiejętności CRM w zakresie sprzedaży podczas programu szkoleniowego
 • Kształcenie klientów w zakresie strategii reklamowych i pogłębionej analizy danych oraz zapewnianie najwyższego poziomu obsługi klienta
 • Ścisła współpraca z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi, aby pomóc zespołowi utrzymać i zwiększyć przychody reklamodawców