Jak zmieniamy wyobrażenia o reklamowaniu

kobieta używająca laptopa

Naszym celem jest tworzenie najbardziej zorientowanych na klienta przekazów reklamowych na świecie. Robimy to poprzez ponowne definiowanie znaczenia reklamy, opracowywanie nowych sposobów docierania do naszych klientów i rozwijanie technologii, która to umożliwia.

Odkrywanie na nowo radości płynącej z rozwoju

Nasi pracownicy podejmują inicjatywę w celu dokonania zmiany wyobrażenia o reklamowaniu, dlatego zawsze zastanawiamy się, co możemy zrobić, aby nasze miejsce pracy sprzyjało innowacyjności, kreatywności i współpracy. Wierzymy, że dostarczanie wyjątkowej wartości naszym klientom przekłada się na zapewnianie znaczących możliwości rozwoju naszym pracownikom. To właśnie sprawia, że Amazon Ads jest tak dynamicznym miejscem pracy.

Amazon Ads oferuje następujące możliwości:

Poszukiwanie pomysłów i eksperymentowanie
Wzmacnianie poczucia zaufania i integralności
Uwalnianie potencjału poprzez pełną wyzwań pracę w firmie o charakterze międzynarodowym

rozmawiające osoby

Dowiedz się więcej o oferowanych przez nas możliwościach