Wskaźniki kampanii: Dlaczego nie należy polegać na tym jednym wskaźniku, aby odnieść sukces

Aktualizacja: 1 października 2021 r.

Czasem reklamodawcy korzystający z witryny Amazon oceniają sukces swoich kampanii za pomocą wskaźnika udziału kosztu reklamy w przychodach ze sprzedaży (ACOS). Łatwo zrozumieć, dlaczego: ACOS określa wydatki na reklamę jako procent sprzedaży. Na przykład jeśli wydasz 5 USD na reklamy i wygenerujesz 25 USD ze sprzedaży, Twój ACOS wyniesie 20% — jest to prosta miara rentowności reklamy. Im niższy wskaźnik ACOS, tym tańsze było zwiększenie sprzedaży; im wyższy ACOS, tym było ono droższe.

Chociaż wskaźnik ACOS z pewnością jest przydatny, reklamodawcy muszą spojrzeć na niego w odpowiednim kontekście. Jest on wyraźnym sygnałem, jak efektywnie Twoje kampanie generowały sprzedaż w określonym przedziale czasowym. ACOS może pomóc w określeniu, gdzie wstrzymać, rozpocząć lub kontynuować wydatki. Jednak używany w oderwaniu od kontekstu wskaźnik ACOS może skutkować błędnym rozumieniem ogólnej skuteczności reklamy.

Oto cztery powody, dla których warto rozważyć bardziej całościowe podejście.

1. Wskaźnik ACOS nie mierzy ogólnej skuteczności reklamy

Reklamy poprawiają wyniki, które mają znaczenie dla Twojej firmy, ale nie są rejestrowane przez wskaźnik ACOS. Udział kosztu reklamy w przychodach ze sprzedaży pomaga szybko ocenić, jak opłacalne są kampanie reklamowe przy generowaniu natychmiastowej sprzedaży. Ale natychmiastowa sprzedaż i wysoki zwrot z inwestycji (ROI) nie są jedynymi wskaźnikami sukcesu.

Na przykład kampania z wyższym wskaźnikiem ACOS może być skuteczniejsza we wspieraniu działań w górnej części lejka sprzedażowego, np. w generowaniu nowych klientów, subskrypcji lub wyświetleń stron szczegółów, niż kampania z niższym wskaźnikiem ACOS. Wyniki te przyczyniają się do poszerzania świadomości i rozważania zakupu, a w dalszej perspektywie mogą pomóc Twojej firmie osiągnąć długoterminowy sukces. Chociaż ACOS jest wartościowym wskaźnikiem, używanie go jako jedynego wyznacznika sukcesu spowoduje, że nie dostrzeżesz szerszego obrazu sytuacji.

Rekomendacja: Ustal jasne cele i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) dla różnych rodzajów kampanii i śledź wyniki względem tych poszczególnych celów. Na przykład:

  • Czy wprowadzasz nowy produkt i chcesz wzbudzić zainteresowanie? Zamiast tego skup się na ogólnej sprzedaży.
  • Próbujesz zwiększyć lojalność klientów? Spójrz na subskrypcje.
  • Czy Twoja strona produktu ma wysoki współczynnik konwersji, ale nie osiąga wystarczająco dużego ruchu? Rozważ użycie kliknięć lub wyświetleń stron szczegółów jako wskaźników KPI.

2. Porównywanie skuteczności tylko na podstawie wskaźnika ACOS nie uwzględnia znaczących różnic między kampaniami

Porównywanie kampanii tylko na podstawie wskaźnika ACOS zakłada, że wszystkie inne dane są równorzędne. Jednak w rzeczywistości wyniki kampanii mogą być kształtowane przez dowolną liczbę czynników. Dane szczegółowe, takie jak cel reklamowy (pozyskanie klientów albo ich utrzymanie), etap cyklu życia produktu (wprowadzenie nowego produktu lub wzrost sprzedaży), konkurencyjność słów kluczowych, cena produktu, a nawet materiały reklamowe mogą różnić się między kampaniami i inaczej wpływać na wskaźnik ACOS. Co więcej, odpowiedni stosunek wskaźnika ACOS do sprzedaży będzie się zmieniał w zależności od celów kampanii.

Na przykład ACOS jest niższy w przypadku kampanii remarketingowych, najlepiej sprzedających się produktów lub słów kluczowych dotyczących marki, a wyższy w przypadku kampanii prospektingowych, nowych produktów lub bardzo popularnych słów kluczowych1. Twierdzenie, że jedna kampania była lepsza od drugiej tylko dlatego, że miała niższy ACOS, to pomijanie różnic strategicznych i taktycznych, które mogły mieć główny i bezpośredni wpływ na ACOS.

Rekomendacja: Niech Twoje cele pomogą określić, kiedy iść na kompromis w sprawie wskaźnika ACOS.

Jeśli konfigurujesz kampanie informacyjne lub niezwiązane z marką, aby wspierać bardziej agresywny rozwój, na przykład wysiłki zmierzające do dotarcia do nowych klientów, wprowadzenia na rynek nowego produktu lub uzyskania udziału w rynku, rozważ zaakceptowanie krótkoterminowego kompromisu w kwestii udziału kosztu reklamy w przychodach ze sprzedaży. Przykładowo, w celu dotarcia do nowych klientów konieczna może okazać się dłuższa ścieżka decyzyjna lub większe inwestycje niż w przypadku dotychczasowych klientów (lub klientów znających już Twoją markę). Chociaż tego typu kampanie mogą mieć wyższy wskaźnik ACOS, prawdopodobnie będą one lepiej wspierać zwiększenie sprzedaży z roku na rok.

3. Kampanie z wyższym wskaźnikiem ACOS mogą utorować drogę kampaniom z niższym wskaźnikiem ACOS (z lepszymi wynikami)

Różne kampanie mogą się wzajemnie uzupełniać, aby zapewnić lepsze wyniki, a działania w ramach jednej kampanii mogą mieć wpływ na wskaźnik ACOS innej kampanii. Rozważ na przykład następujące scenariusze, w których Twoja marka ma dwie oddzielne kampanie uruchomione jednocześnie:

W scenariuszu pierwszym masz:

  • kampanię reklam displayowych, która generuje niewielką sprzedaż, ale zwiększa liczby nowych wyszukiwań słów kluczowych związanych z marką (wysoki wskaźnik ACOS);
  • kampanię reklam sponsorowanych targetowaną na te słowa kluczowe, która przez to zwiększa sprzedaż w witrynie Amazon (niski wskaźnik ACOS).

W scenariuszu drugim masz:

  • kampanię reklam sponsorowanych, która generuje niewielką sprzedaż w witrynie Amazon, ale dużą liczbę wyświetleń strony szczegółów (wysoki wskaźnik ACOS);
  • kampanię remarketingową reklam displayowych, która skutecznie sprowadza klientów z powrotem w celu dokonania zakupu (niski wskaźnik ACOS).

Na przykład takie marki, jak Seiko, Rhodius i WaterWipes, odnotowały pozytywne wyniki w połączeniu z podobnymi strategiami. Po uzupełnieniu kampanii reklam sponsorowanych o reklamy displayowe i rozszerzeniu swoich celów reklamowych o coś więcej niż tylko wskaźnik ACOS, każda z tych firm zaobserwowała ponad dwukrotny wzrost liczby pozyskanych mediów i wyszukiwań słów kluczowych związanych z marką w okresie kampanii — w dwóch przypadkach nawet obniżając ogólny wskaźnik ACOS2.

Rekomendacja: Korzystaj jednocześnie z reklam sponsorowanych i reklam displayowych, aby dotrzeć do kupujących na różnych etapach ścieżki klienta.

Chociaż różne taktyki mogą prowadzić do wyższego lub niższego wskaźnika ACOS dla określonych kampanii, razem rozszerzą one dostępne dla Ciebie dźwignie reklamowe (takie jak słowa kluczowe i grupy odbiorców), a także zakres doświadczeń zakupowych, które możesz zaoferować w witrynie Amazon i poza nią. Zapoznaj się z tym postem, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak reklamy sponsorowane i displayowe działają razem.

4. Wskaźnik ACOS podlega prawu malejących zwrotów

Nawet jeśli wskaźnik ACOS jest Twoim głównym kluczowym wskaźnikiem wydajności (KPI), błędem jest porównywanie wskaźnika ACOS nowych kampanii ze wskaźnikiem ACOS istniejących kampanii. Prawo malejących zwrotów mówi, że w miarę jak wkładasz więcej pieniędzy w daną inwestycję, zwroty z niej w końcu zaczynają się zmniejszać. Jednak to niekoniecznie oznacza, że należy przestać inwestować po osiągnięciu tego punktu. Jeśli zwrot jest nadal dodatni i wyższy niż to, co można osiągnąć gdzie indziej (koszt utraconych korzyści), warto nadal inwestować.

W przypadku reklamy oznacza to, że niekoniecznie trzeba przerywać inwestowanie, jeśli zauważysz, że wskaźnik ACOS spadł poniżej poprzedniego poziomu referencyjnego. Pytanie nie brzmi: jaki był mój wskaźnik ACOS do tej pory?, ale raczej: jaki maksymalnie zwrot mogę osiągnąć, inwestując kolejną złotówkę?

Na przykład, jeśli włożysz cały budżet w kampanię reklam sponsorowanych, możesz w końcu osiągnąć górny pułap liczby odbiorców, których zapytania zakupowe są zgodne z Twoim produktem. W tym momencie działania prospektingowe, czyli dotarcie do grup odbiorców, które nie korzystają z zapytań zakupowych, może być bardziej opłacalną taktyką.

Ostatecznie ACOS to tylko jeden z wielu wskaźników, które pomagają w podejmowaniu decyzji. Skuteczna reklama to działanie całościowe. Należy podejmować działania w celu dotarcia do grup odbiorców w wielu punktach kontaktu, a stosowanie uzupełniających się strategii za pośrednictwem wielu kanałów może pomóc w osiągnięciu szeregu krótkoterminowych i długoterminowych celów. Porównując wskaźnik ACOS z innymi wskaźnikami wspierającymi długoterminowy rozwój firmy, możesz uzyskać pełniejszą perspektywę sukcesu kampanii.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach pomiarowych i o tym, jak mogą one pomóc Ci zrozumieć i zoptymalizować wydatki na reklamy.

Źródła

1 Kampanie remarketingowe i kampanie słów kluczowych związanych z marką mają tendencję do osiągania niższego wskaźnika ACOS, ponieważ klienci już wyrazili zainteresowanie produktem lub marką. Najlepiej sprzedające się produkty mają niższy wskaźnik ACOS, ponieważ korzystają z wcześniejszych sukcesów i weryfikacji rynku. Kampanie prospektingowe i nowe produkty mają tendencję do wyższego wskaźnika ACOS, ponieważ wymagają większych inwestycji, aby się przebić. Bardzo konkurencyjne słowa kluczowe mają tendencję do wyższego wskaźnika ACOS, ponieważ zwiększony popyt oznacza, że koszt reklamy jest stosunkowo wysoki.
2 Zauważ, że istnieje szereg czynników, które mają wpływ na zmiany w wyszukiwaniu marki i pozyskane media / bezpłatne ekspozycje w witrynie Amazon. Wyszukiwanie marki: procentowa zmiana wyszukiwań indeksowanych słów kluczowych dla reklamowanej marki lub produktów w okresie kampanii (w porównaniu z okresem poprzedzającym kampanię). Pozyskane media (bezpłatne odsłony w sprzedaży detalicznej): procentowy wzrost liczby bezpłatnych odsłon produktów marki w czasie kampanii (w porównaniu z okresem poprzedzającym kampanię). Źródło: dane wewnętrzne Amazon