Co nowego w Sponsored Display

24 KWIETNIA 2020 R.

Autor: Marc Tian
Starszy kierownik ds. produktu

Nieustannie słuchamy opinii i pracujemy nad tym, aby nasze produkty były bardziej przydatne. Na przykład niedawno udostępniliśmy nową opcję targetowania na produkt reklamy Sponsored Display dla sprzedawców ze Stanów Zjednoczonych (dowiedz się więcej). Dostaliśmy również informacje, że użytkownicy potrzebują większej kontroli, aby lepiej optymalizować kampanie Sponsored Display, a w ciągu ostatnich kilku miesięcy wprowadziliśmy kilka nowych funkcji, które pomogą to osiągnąć. Usługa Sponsored Display jest obecnie dostępna w wersji beta.

Grupy odbiorców wyświetleń

Dodawaj wszystkie sugerowane produkty jednym kliknięciem

Usługa Sponsored Display daje teraz sprzedawcom ze Stanów Zjednoczonych zarejestrowanym w Amazon Brand Registry opcję reklamowania wszystkich sugerowanych produktów w celu targetowania na wyświetlenia za pomocą jednego kliknięcia.

Produkty są sugerowane na podstawie uzyskanej liczby wyświetleń strony szczegółów, aby zapewnić maksymalny zasięg grupy odbiorców. Możesz jednym kliknięciem utworzyć kampanię ze wszystkimi sugerowanymi produktami lub pobrać plik CSV, aby dokładniej ocenić rekomendacje produktów.

Po wybraniu opcji Wyświetlenia w selektorze grupy odbiorców zobaczysz opcję dodania wszystkich sugerowanych produktów. Zobaczysz również link do pobrania listy sugerowanych produktów, jeśli chcesz wcześniej sprawdzić, które produkty zostaną dodane do Twojej kampanii. Jeśli nie widzisz żadnych sugerowanych produktów, być może nie masz żadnych produktów o wystarczająco dużej liczbie wyświetleń strony szczegółów, aby uruchomić tę funkcję.

Dodawaj sugerowane produkty

Twórz, zarządzaj i optymalizuj kampanie zbiorczo

Operacje zbiorcze dla grup odbiorców wyświetleń Sponsored Display są teraz dostępne dla wszystkich dostawców i profesjonalnych sprzedawców zarejestrowanych w Amazon Brand Registry w Stanach Zjednoczonych.

Funkcja ta ułatwia i usprawnia zarządzanie kampaniami Sponsored Display. Zamiast wprowadzać zmiany w kampaniach, grupach reklam i reklamowanych produktach pojedynczo w menedżerze kampanii, można teraz edytować wiele kampanii Sponsored Display za pomocą jednego arkusza kalkulacyjnego.

Teraz, gdy pobierzesz szablon na karcie operacji zbiorczych, zobaczysz kartę Sponsored Display obok kart Sponsored Brands i Sponsored Products. Odwiedź Centrum pomocy, aby dowiedzieć się więcej o operacjach zbiorczych.

Oddzielnie zarządzaj opcjami grupy odbiorców dla wyświetleń produktów i wyświetleń podobnych produktów

Usługa Sponsored Display umożliwia teraz wszystkim dostawcom i profesjonalnym sprzedawcom zarejestrowanym w Amazon Brand Registry w Stanach Zjednoczonych oddzielne zarządzanie dwoma domyślnymi segmentami odbiorców wyświetleń kampanii — grupami odbiorców, którzy oglądali reklamowane produkty („wyświetlenia produktów”) i grupami odbiorców, którzy oglądali podobne produkty („wyświetlenia podobnych produktów”).

Za pomocą tej funkcji możesz:

  • monitorować skuteczność dwóch segmentów odbiorców wyświetleń kampanii;
  • dodawać osobne stawki dla każdej grupy odbiorców po ocenie ich skuteczności;
  • niezależnie wstrzymywać lub wznawiać wyświetlanie dowolnemu segmentowi odbiorców.

Grupy odbiorców wyświetleń produktów i wyświetleń podobnych produktów są dostępne dla wszystkich wyświetleń kampanii Sponsored Display utworzonych 30 października 2019 r. lub później. Jeśli jesteś sprzedawcą, kliknij kartę targetowania na stronie grupy reklam, aby zobaczyć skuteczność obu segmentów odbiorców. Jeśli jesteś dostawcą, kliknij kartę targetowania na stronie kampanii, aby zobaczyć skuteczność obu opcji kierowania.

Funkcja jest również dostępna za pośrednictwem interfejsu API Amazon Ads. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz materiały dotyczące targetowania na produkt reklamy Sponsored Display.

Oddzielnie zarządzaj opcjami grupy odbiorców dla wyświetleń produktów

Gotowość produktu do interfejsu API Amazon Ads

Oceny gotowości produktu do targetowania na wyświetlenia są teraz dostępne dla sprzedawców ze Stanów Zjednoczonych zarejestrowanych w Amazon Brand Registry za pośrednictwem interfejsu API Amazon Ads.

Gotowość produktu zapewnia ocenę każdego produktu na podstawie szacowanego zasięgu i skuteczności. Wynik wskazuje, czy produkty mają wysoką, średnią lub niską liczbę wizyt na stronie szczegółów w ciągu ostatnich 28 dni. Dzięki tym nowym opcjom możesz szybko uruchomić kampanię z produktami, które mają zalecaną liczbę wyświetleń strony szczegółów, aby szybko osiągnąć efektywną skalę.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sugerowane produkty referencyjne Sponsored Display w interfejsie API Amazon Ads.

Grupy odbiorców produktów i zainteresowań

Dynamiczne stosowanie plakietek

okazje i plakietki oszczędnościowe dla grup odbiorców zainteresowań

Usługa Sponsored Display obsługuje teraz okazje i plakietki oszczędnościowe dla grup odbiorców produktów i zainteresowań.

Oferty i plakietki oszczędnościowe informują kupujących, kiedy jest aktywna okazja dotycząca reklamowanego produktu (top okazja, okazja błyskawiczna, najlepsza okazja), kiedy jest on przeceniony kuponami lub kiedy jest dostępny jako opcja Subskrybuj i oszczędzaj. W przeprowadzonych przez nas testach okazało się, że plakietki te zwiększają współczynnik klikalności nawet o 41,9%.1

Zalecamy włączenie wszelkich produktów objętych promocją do kampanii Sponsored Display, aby zwiększyć zasięg rabatów. Plakietki będą automatycznie wyświetlane we wszystkich nowych lub istniejących kampaniach dotyczących produktów i zainteresowań bez żadnych dodatkowych zmian z Twojej strony.

1 Dane wewnętrzne Amazon, 2019 r.