Co nowego, jeśli chodzi o reklamy sponsorowane i usługę Stores?

28 STYCZNIA 2020 R.

Autor: Nick Barton
Kierownik programu marketingu produktów

W ciągu ostatnich kilku miesięcy ciężko pracowaliśmy nad ulepszeniem oferty reklam sponsorowanych i usługi Store oraz wprowadziliśmy szereg nowych produktów i funkcji, które pomogą Ci zwiększyć zaangażowanie klientów i łatwiej zarządzać kampaniami. Na wypadek gdyby informacja o nowościach do Ciebie nie dotarła, tutaj znajdziesz podsumowanie nowych produktów i aktualizacji funkcji, które ułatwią Ci funkcjonowanie w 2020 roku.

Sponsored Products

Grupy reklam dostępne dla dostawców

Dostawcy mogą teraz używać grup reklam do organizowania reklam Sponsored Products i zarządzania nimi w ramach kampanii. Ta funkcja była wcześniej dostępna tylko dla sprzedawców. Grupy reklam służą do grupowania reklam według marki, produktu, kategorii, przedziału cenowego, tematu, strategii targetowania (np. słowa kluczowe dotyczące marki lub targetowanie na produkt) i nie tylko. Zalecamy tworzenie grup reklam z produktami należącymi do tej samej kategorii. Pomaga to zoptymalizować strategię licytowania, trafność i targetowanie. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź nasze Centrum pomocy.

Wykluczające słowa kluczowe w kampaniach targetowanych automatycznie

Dostawcy mogą teraz używać targetowania za pomocą wykluczającego słowa kluczowego w kampaniach Sponsored Products targetowanych automatycznie zarówno na poziomie kampanii, jak i grupy reklam. Ta funkcja była wcześniej dostępna tylko w przypadku kampanii targetowanych ręcznie. Wykluczające słowa kluczowe użyte w istniejących kampaniach można teraz znaleźć na poziomie grupy reklam. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź nasze Centrum pomocy.

Sponsored Brands

Targetowanie na produkt

Sponsored Brands oferuje teraz nowe i proste sposoby angażowania kupujących przeglądających strony w witrynie Amazon. Dzięki targetowaniu na produkty możesz targetować reklamy na pojedyncze produkty lub kategorie, które można zawęzić według marki, ceny lub ocen gwiazdkowych. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź nasze Centrum pomocy.

Sugerowane stawki

W kampanii Sponsored Brands zastąpiono współczynnik wygranych nowymi sugerowanymi stawkami, które zapewniają obiektywny wgląd w wyniki aukcji na podstawie wcześniejszych zwycięskich stawek. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź nasze Centrum pomocy.

Raport dotyczący wyszukiwanych haseł

Raporty dotyczące wyszukiwanych haseł są teraz dostępne w przypadku kampanii Sponsored Brands. Raporty te zapewniają wgląd w dane dotyczące skuteczności słów kluczowych, które skutkowały co najmniej jednym kliknięciem. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź nasze Centrum pomocy.

Wyższa karuzela mobilna

Mobilne materiały reklamowe Sponsored Brands zwiększyły się ponad dwukrotnie i obecnie obejmują format karuzeli, w którym wyświetlane są wszystkie trzy produkty, nagłówek oraz logo marki. Zastępuje to wcześniejsze środowisko mobilne, w którym wyświetlany był statyczny obraz i nagłówek. Pamiętaj, że nowy mobilny materiał reklamowy jest dostępny tylko w tych kampaniach, w których używane jest logo marki z Twojej biblioteki zasobów.

Aktualizacje w zakresie obliczania budżetu dziennego

W październiku 2019 r. zmieniliśmy sposób obliczania budżetów dziennych w przypadku kampanii Sponsored Brands. Po aktualizacji budżety nowych kampanii Sponsored Brands są obliczane jako średnia z danego miesiąca kalendarzowego. Dzięki temu możesz wydać do 10% więcej niż wynosi Twój średni budżet dzienny, jednocześnie mając pewność, że nie przekroczysz budżetu miesięcznego (ustalonego budżetu dziennego pomnożonego przez liczbę dni w danym miesiącu).

Począwszy od lutego 2020 r., kampanie Sponsored Brands utworzone do dnia 8 października 2019 r. z budżetem dziennym będą obliczane jako średnia z danego miesiąca kalendarzowego. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź nasze Centrum pomocy.

Sponsored Display

Reklamy Sponsored Display dostępne w kolejnych krajach

Dzięki reklamom Sponsored Display możesz zwiększyć świadomość produktów i popyt na nie, docierając do odpowiednich dla Twojej firmy grup odbiorców na podstawie istotnych sygnałów zakupowych. Wersję beta usługi Sponsored Display uruchomiliśmy w Stanach Zjednoczonych i od tego czasu rozszerzyliśmy jej dostępność na dostawców Amazon w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Indiach, Japonii i Kanadzie. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszego bloga.

Aktualizacje dotyczące segmentów odbiorców kampanii wyświetleń Sponsored Display

W usłudze Sponsored Display można teraz oddzielne zarządzać dwoma domyślnymi segmentami odbiorców w ramach kampanii wyświetleń: tymi, którzy oglądali reklamowane produkty (wyświetlenia produktów) oraz tymi, którzy oglądali podobne produkty (wyświetlenia podobnych produktów). Możesz monitorować skuteczność i zarządzać ofertami oddzielnie w przypadku każdego segmentu.

Dodawanie wszystkich sugerowanych produktów do kampanii wyświetleń Sponsored Display

W usłudze Sponsored Display sprzedawcy mają teraz do dyspozycji opcję umożliwiającą reklamowanie za jednym kliknięciem wszystkich sugerowanych produktów w ramach targetowania na wyświetlenia, przy czym rekomendowane produkty zapewniają maksymalny zasięg wśród odbiorców. Rekomendacje oparte są na produktach o dużej liczbie wyświetleń stron szczegółów, co pozwala na dotarcie do większej grupy odbiorców i osiągnięcie wysokiej skuteczności.

Sklepy Store

Zarządzanie grupami produktów i produktami niedostępnymi w magazynie

Zamiast przesyłać produkty pojedynczo, możesz teraz przesyłać je zbiorczo do siatek produktów i kafelków ofert polecanych, co jeszcze bardziej zwiększy Twoją zdolność selekcjonowania. Jeśli ręcznie tworzysz siatki produktów, możesz ukryć wszystkie produkty, które są niedostępne w magazynie, optymalizując doświadczenia zakupowe klientów oraz ułatwiając i przyspieszając aktualizację sklepu Store. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszego bloga.

Ulepszenia ogólne

Aktualizacje dotyczące przechowywania raportów reklamowych

Począwszy od 1 kwietnia 2018 r., centrum raportów w konsoli reklamowej i portal Seller Central zapewniają możliwość raportowania codziennych wskaźników w przypadku kampanii Sponsored Products, co pozwala uzyskać wgląd w większą ilość informacji historycznych. Teraz można również planować raporty cykliczne zamiast za każdym razem pobierać je ręcznie. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź nasze Centrum pomocy.

Historia zmian

Nowa funkcja historii umożliwia przeglądanie szczegółowego podsumowania wszystkich zmian, które zostały wprowadzone w ustawieniach kampanii Sponsored Products i Sponsored Brands w ciągu ostatnich 90 dni. W przypadku targetowania wykluczającego i targetowania w kampaniach Sponsored Brands pełna 90-dniowa historia nie będzie dostępna w momencie wprowadzenia funkcji. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź nasze Centrum pomocy (dostawcy, sprzedawcy, autorzy) i bloga.

Aktualizacje narzędzia do targetowania na słowa kluczowe

Narzędzie do targetowania na słowa kluczowe w kreatorze kampanii Sponsored Products i Sponsored Brands zawiera teraz widoki przedstawiające zestawienie wybranych słów kluczowych, słów kluczowych z wieloma typami dopasowania i nowych opcji licytowania: sugerowanej oferty, niestandardowej oferty i domyślnej oferty.

Budżet portfela

Na poziomie portfela reklamodawcy mogą teraz określić budżet miesięczny, który jest automatycznie odnawiany na początku każdego miesiąca. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź nasze Centrum pomocy.

Operacje zbiorcze dotyczące wybranych produktów

Operacje zbiorcze dotyczące wybranych produktów są teraz dostępne w przypadku sprzedawców i dostawców w ramach kampanii Sponsored Products i Sponsored Brands. Można dodawać produkty zbiorczo, przesyłając pliki lub kopiując i wklejając listy produktów, a także eksportować produkty do ponownego użycia w innej grupie reklam lub kampanii.