Co nowego na platformie Amazon DSP

20 października 2020 r.

Autorka: Kelly Kupers
kierowniczka ds. programu marketingu produktów

Na platformie Amazon DSP wprowadziliśmy kilka nowych funkcji, które pomogą Ci zwiększyć zaangażowanie klientów i łatwiej zarządzać kampaniami. Oto zmiany wprowadzone we wrześniu 2020 roku.

Interfejs API

Interfejs API platformy Amazon DSP jest teraz ogólnie dostępny

Funkcja raportowania interfejsu API platformy Amazon DSP jest teraz ogólnie dostępna. Reklamodawcy, agencje i dostawcy narzędzi mogą korzystać z interfejsu API Amazon Ads w celu pobierania raportów dotyczących ich kampanii Amazon DSP na całym świecie. Użytkownicy mogą generować raporty dotyczące kampanii, grup odbiorców i zasobów, podobne do raportów niestandardowych dostępnych w konsoli DSP. Ta funkcja interfejsu API ułatwia reklamodawcom pobieranie raportów i wyświetlanie skuteczności kampanii przy użyciu narzędzi, których używają do zarządzania innymi kanałami marketingowymi. Jest dostępna dla klientów, którzy korzystają z samoobsługowego dostępu do platformy Amazon DSP. Dokumentację referencyjną na temat pobierania raportów dotyczących kampanii DSP można znaleźć w portalu programistów interfejsu API Amazon Ads.

Funkcjonalność

Edycja zbiorcza targetowanego typu urządzenia

Teraz możesz zbiorczo aktualizować targetowany typ urządzenia dla standardowych pozycji reklam displayowych i filmowych. Wybierz standardowe pozycje reklam displayowych i filmowych, które chcesz zaktualizować, a następnie kliknij przycisk Targetowanie. Następnie wybierz typ urządzenia dla każdego typu pozycji. Zmiany dotyczą tylko wybranych standardowych pozycji w reklamach displayowych i filmowych. Ta funkcja jest dostępna w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Indiach, Meksyku, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Kanadzie.

Edycja zbiorcza stawek dotyczących zasobów i całkowitego budżetu

Teraz można zwiększyć lub zmniejszyć stawki dotyczące zasobów (podstawowe i maksymalne) oraz całkowity budżet dla wielu pozycji w ramach jednego działania. Wybierz pozycje, które chcesz dostosować, kliknij opcję Stawka dotycząca zasobów lub Budżety, a następnie zwiększ lub zmniejsz wartość pozycji o konkretną wartość procentową lub kwotę. Zmiany zostaną zastosowane do wszystkich wybranych pozycji. Ta funkcja jest dostępna we wszystkich lokalizacjach, w których wprowadzono platformę Amazon DSP.

Zapisywanie filtrów i preferowanych ustawień

Teraz można zapisywać popularne filtry jednym kliknięciem (można też zapisywać preferowane ustawienia), co pozwala na łatwe wyszukiwanie zamówień lub pozycji oraz zarządzanie nimi. Ulepszona funkcja filtrowania jest dostępna we wszystkich lokalizacjach, w których wprowadzono platformę Amazon DSP.

Nowy formularz kontaktowy dla użytkowników platformy Amazon DSP

Dla użytkowników zalogowanych do konsoli Amazon DSP jest teraz dostępny nowy formularz kontaktowy — wystarczy kliknąć link Skontaktuj się z nami na panelu nawigacyjnym stopki dowolnej strony.

W formularzu nazwa podmiotu i adres e-mail użyty do zalogowania się do platformy Amazon DSP są wypełniane automatycznie. Ponadto formularz umożliwia powiązanie jednego lub wielu reklamodawców z zapytaniem i wyszczególnia informacje, które pozwalają naszemu zespołowi obsługi klienta odpowiednio się do niego odnieść. Formularz umożliwia również dołączanie dodatkowych odbiorców do korespondencji.

Materiał reklamowy

Dla reklamodawców emitujących materiały reklamowe e-commerce jest teraz dostępne miejsce docelowe Komunikat śródtekstowy (ILM)

Nowe miejsce docelowe reklamy jest dostępne dla materiałów reklamowych e-commerce, w tym reklam dynamicznych e-commerce (DEA) oraz responsywnych materiałów reklamowych e-commerce (REC), za pośrednictwem platformy Amazon DSP, z której można korzystać w przypadku pozycji wyświetlanych na standardowym wyświetlaczu i na wyświetlaczu mobilnym Amazon. Komunikat śródtekstowy na stronie szczegółów jest prezentowany w miejscu docelowym, którym jest część strony widoczna na ekranie znajdująca się u góry strony szczegółów produktu. Umożliwia to markom sprzedającym produkty w witrynie Amazon prezentowanie reklam kontekstowych. Miejsce docelowe Komunikat śródtekstowy może zawierać materiały reklamowe e-commerce, które przedstawiają logo marki o wymiarach 980 x 55 (komputery) i 320 x 50 (urządzenia mobilne). Miejsce docelowe Komunikat śródtekstowy jest dostępne w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii i Japonii.

Pomiar

Dla reklamodawców jest już dostępna możliwość tworzenia powiązań z kodem sprzedawcy

Token sprzedawcy to nowa opcja dostępna od teraz na ekranie ustawień Reklamodawca w menu nawigacji po lewej stronie w menedżerze kampanii. Umożliwia ona powiązanie tokenu sprzedawcy z portalu Seller Central z kontem Amazon DSP. Powiązanie tokenu sprzedawcy gwarantuje, że sprzedaż produktu jest przypisywana tylko raz dla reklam Amazon DSP i reklam sponsorowanych.

Grupy odbiorców

Sygnały Prime Video w kreatorze grup odbiorców

W kreatorze grup odbiorców można teraz tworzyć grupy odbiorców nie tylko na podstawie wcześniej dostępnych sygnałów detalicznych, takich jak wyświetlenia produktów, zakupy i wyszukiwania słów kluczowych, ale także na podstawie treści z usługi Prime Video. Ta funkcja pomaga zwiększyć zaangażowanie w markę wśród grup odbiorców różnych streamowanych filmów, seriali i programów powiązanych z ofertą Twojej marki. Grupy odbiorców można tworzyć na podstawie sygnałów oglądania pochodzących z usługi Prime Video we wszystkich lokalizacjach, w których jest dostępny kreator grup odbiorców.

Raportowanie

Wymiary umowy są teraz dostępne w centrum raportów

Wymiary umowy są teraz dostępne w niestandardowych raportach do pobrania w centrum raportów platformy Amazon DSP w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech i Japonii. W tej wersji raporty do pobrania mogą być podzielone według umowy (nazwa umowy, ID umowy i typ umowy) oraz mogą zawierać informacje dotyczące liczby odsłon, kosztu dostawy i współczynnika widoczności.

Urządzenia

Licytowanie w ramach sponsorowanego wygaszacza ekranu na urządzeniu Fire TV jest dostępne w Stanach Zjednoczonych w przypadku niegwarantowanego miejsca docelowego

W Stanach Zjednoczonych urządzenie Fire TV udostępnia teraz reklamodawcom zarządzanym możliwość określania stawek na podstawie kosztu tysiąca wyświetleń (CPM), w przypadku niegwarantowanego dostarczenia. Reklamy te będą wyświetlane naprzemiennie, a reklamodawcy mogą dotrzeć do odpowiednich segmentów odbiorców i stosować limity częstotliwości. Tylko reklamodawcy z branży rozrywkowej i aplikacji, których produkty i usługi są dostępne na urządzeniu, oraz reklamodawcy z branży kinowej mogą korzystać z możliwości licytowania w ramach sponsorowanego wygaszacza ekranu na urządzeniu Fire TV.

Jakość zasobów

Teraz możesz stosować targetowanie na pełne obejrzenia filmu w kampaniach filmowych realizowanych w ramach źródeł zasobów posiadanych i obsługiwanych przez firmę Amazon oraz źródeł zasobów innych firm. Targetowanie na pełne obejrzenia filmu w usłudze Amazon Ads opiera się na prognozach modelu uczenia maszynowego i umożliwia wybranie poziomu współczynnika pełnych obejrzeń filmu na podstawie decylu. Wyższe poziomy współczynnika pełnych obejrzeń mogą ograniczać ogólny zasięg/skalę. Dostępna jest również funkcja edycji zbiorczej, która umożliwia edytowanie targetowania na pełne obejrzenia filmu w wielu pozycjach reklamowych. Targetowanie na pełne obejrzenia filmu jest dostępne we wszystkich lokalizacjach, w których jest dostępna platforma Amazon DSP.