Co nowego na platformie Amazon DSP

28 kwietnia 2020 r. | Autorka: Kelly Kupers, kierownik programu marketingu produktu

Na platformie Amazon DSP wprowadziliśmy kilka nowych funkcji, które pomogą Ci zwiększyć zaangażowanie klientów i łatwiej zarządzać kampaniami. Oto podsumowanie aktualizacji, które wprowadziliśmy w marcu 2020 r.

Okazje

Wskaźniki dotyczące okazji na stronie Okazje

Teraz możesz wyświetlać wszystkie dostępne okazje z rynku prywatnego (PMP) oraz związane z nimi wskaźniki dotyczące stawek, takie jak liczba zapytań o stawkę, liczba odpowiedzi i współczynnik stawek, dla konkretnego zakresu dat na stronie Okazje. W tym celu wybierz okazje z menu po lewej stronie w menedżerze kampanii i wybierz odpowiedni zakres dat z rozwijanego kalendarza. Obecnie jest także dostępny wskaźnik kondycji poszczególnych okazji (umieszczony w pierwszej kolumnie) wyświetlający alert, gdy okazja jest aktywna, ale nie otrzymuje zapytań o stawkę z platform SSP. To pozwala diagnozować kondycję okazji i określać, czy są one poprawnie skonfigurowane na poziomie platformy SSP lub wydawcy. Wskaźniki dotyczące okazji są dostępne we wszystkich lokalizacjach, w których jest dostępna platforma Amazon DSP.

Menedżer kampanii

Grupy odbiorców

Nowe grupy odbiorców „Na rynku”

W usłudze Amazon Advertising wprowadziliśmy globalnie nowe grupy odbiorców „Na rynku”. Dzięki temu rozszerzyliśmy katalog grup odbiorców „Na rynku” dostępnych we wszystkich lokalizacjach, podwajając ich liczbę. Grupy odbiorców „Na rynku” mogą ułatwić zwiększenie liczby osób rozważających zakup produktów Twojej marki, angażując odbiorców, którzy niedawno rozważali zakup produktów z danej kategorii. Przejdź do strony pozycji, aby zapoznać się z dostępnymi grupami odbiorców. Nowe grupy odbiorców „Na rynku” są dostępne we wszystkich lokalizacjach, w których jest dostępna platforma Amazon DSP.