Co nowego na platformie Amazon DSP

17 września 2020 r. | Autorka: Kelly Kupers, kierownik programu marketingu produktu

Na platformie Amazon DSP wprowadziliśmy kilka nowych funkcji, które pomogą Ci zwiększyć zaangażowanie klientów i łatwiej zarządzać kampaniami. Oto, co wprowadziliśmy w sierpniu 2020 r.

Fire TV

Licytowanie w ramach rotatora polecanych treści urządzenia Fire TV jest dostępne w wersji beta dla niegwarantowanego miejsca docelowego

Dla zarządzanych reklamodawców w Stanach Zjednoczonych urządzenie Fire TV udostępnia teraz możliwość określania cen ofertowych za niegwarantowane wyświetlenia w rotatorze polecanych treści. Dodatkowo można teraz licytować stawkę CPM w przypadku zasobów dostępnych w zakładce głównej, które są nowymi miejscami docelowymi dostępnymi dla reklamodawców. Reklamy te będą wyświetlane naprzemiennie, a reklamodawcy mogą dotrzeć do odpowiednich segmentów odbiorców i stosować ograniczanie częstotliwości. Tylko reklamodawcy z branży rozrywkowej są uprawnieni do korzystania z licytowania w ramach rotatora polecanych treści urządzenia Fire TV.

Materiał reklamowy

Responsywny materiał reklamowy e-commerce obsługuje teraz logo marki i nagłówki dostarczane przez reklamodawców.

Teraz możesz dostosować responsywny materiał reklamowy e-commerce za pomocą logo marki i nagłówków. Umożliwia to przesłanie obrazu (co najmniej 600 pikseli na 100 pikseli, maksymalnie 1 MB) jako logo marki. Możesz dodać logo marki i nagłówki do nowych lub istniejących jednostek reklamowych i wyświetlić podgląd materiału reklamowego w prawym panelu strony „Ustawienia materiału reklamowego”. Należy pamiętać, że to samo logo marki i nagłówek będą używane we wszystkich produktach i rozmiarach dla jednej, jednostki responsywnego materiału reklamowego e-commerce. Responsywny materiał reklamowy e-commerce jest dostępny w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Japonii i Australii.

Taktyka optymalizacji

Współczynnik pełnych obejrzeń filmu jako kluczowy wskaźnik wydajności (KPI)

Optymalizacja budżetu obsługuje teraz jako kluczowy wskaźnik wydajności (KPI) współczynnik pełnych obejrzeń filmu (dostępny na całym świecie dla wszystkich nowych i istniejących zamówień). Kiedy reklamodawcy wybiorą dla zamówienia współczynnik pełnych obejrzeń filmu, budżet automatycznie zostanie przesunięty do pozycji, które maksymalizują współczynniki pełnych obejrzeń filmu.

Optymalizacja budżetu

Funkcjonalność

Arkusze zbiorcze do zarządzania kampaniami DSP są teraz dostępne w wersji beta

Arkusze zbiorcze umożliwiają reklamodawcom w Stanach Zjednoczonych zbiorcze tworzenie i aktualizowanie pozycji standardowej reklamy displayowej oraz kojarzenie z nimi materiałów reklamowych. Dostęp do pulpitu nawigacyjnego arkuszy zbiorczych można uzyskać w menu „Akcje zbiorcze” w zakładce „Import zbiorczy” w zarządzaniu kampanią. Można importować lub eksportować pozycje w ramach jednego zamówienia, reklamodawcy lub wielu reklamodawców. Ponadto można uzyskać dostęp do 20 najnowszych plików do pobrania lub ponownego użycia. Skontaktuj się z zespołem ds. kont, aby aktywować funkcję arkuszy zbiorczych.

Jakość zasobów

Oracle Data Cloud — standardowe bezpieczeństwo marki

Platforma Amazon DSP obsługuje filtrowanie treści przed licytowaniem przy użyciu standardowych kategorii unikania dla bezpieczeństwa marki zapewnianych przez Oracle Data Cloud (ODC). Funkcja ta jest dostępna na całym świecie w przypadku pozycji standardowych reklam displayowych i filmowych korzystających z zewnętrznych źródeł zasobów. Włączenie targetowania pod kątem bezpieczeństwa marki przed licytowaniem umożliwia usunięcie targetowania na zasoby, które Oracle Data Cloud uznaje za niebezpieczne dla marki, oraz uspójnienie metodologii pomiaru przed licytowaniem i po odsłonie.

Targetowanie pod kątem bezpieczeństwa marki przed licytowaniem jest obsługiwane tylko w przypadku zasobów innych firm. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tym artykułem na temat targetowania przez inną firmę przed licytowaniem.

Grupy odbiorców

Zainteresowane grupy odbiorców w Stanach Zjednoczonych

Kampanie w Stanach Zjednoczonych mogą teraz korzystać z zainteresowanych grup odbiorców, co pomaga zwiększyć świadomość marki wśród odbiorców wykazujących zainteresowanie związane z produktem. Te grupy odbiorców mają prefiks „LS — zainteresowani” i są dostępne za pośrednictwem selektora grup odbiorców na stronie „Pozycje” na karcie „Lifestylowe”.

Nowa karta niestandardowych grup odbiorców Amazon

Nowa karta o nazwie „Niestandardowe” zapewnia łatwiejszy dostęp do grup odbiorców utworzonych na podstawie określonych sygnałów zakupowych lub sygnałów streamingowych Amazon. Te grupy odbiorców były wcześniej uwzględnione na karcie grup odbiorców „Na rynku”. Po przejściu do selektora grup odbiorców i kliknięciu karty „Niestandardowe” możesz kliknąć pozycję „Dodaj”, aby włączyć te grupy odbiorców dla nowej pozycji. Ta nowa karta jest dostępna we wszystkich lokalizacjach, w których jest dostępna platforma Amazon DSP.