unBoxed 2022: Amazon Ads przedstawia nowe możliwości technologii reklamowej, które pozwalają na bardziej elastyczne planowanie, mierzenie i optymalizowanie kampanii

26 października 2022 r.

Dzisiaj na konferencji unBoxed 2022 zespół Amazon Ads ogłosił szereg aktualizacji technologii reklamowej, które pomogą markom w rozwiązywaniu problemów wynikających ze zmieniającej się adresowalności reklam i rozdrobnienia mediów. Nacisk położono w szczególności na sposób budowania elastycznych rozwiązań, które pomagają reklamodawcom w bardziej skutecznym planowaniu, mierzeniu i optymalizowaniu kampanii. Przedstawiciel Amazon Ads opowiedział również tym, w jaki sposób reklamodawcy i partnerzy wykorzystują usługę Amazon Marketing Cloud (AMC) — kontrolowane środowisko zaprojektowane z myślą o wykonywaniu bardziej elastycznych analiz — do tworzenia własnych rozwiązań reklamowych.

„Nieustannie zastanawiamy się, jak możemy lepiej pomagać specjalistom, ds. marketingu, zwłaszcza gdy borykają się z takimi problemami jak dokładne mierzenie wyników kampanii i dostosowywanie się do zmian zachodzących w reklamie cyfrowej. Na przykład udostępniamy praktyczniejsze statystyki i poprawiamy współdziałanie technologii reklamowych w ramach naszego pakietu, aby pomóc markom skuteczniej działać i podejmować bardziej świadome decyzje biznesowe” — powiedział Keerat Sharma, dyrektor ds. Amazon Marketing Cloud i technologii reklamowych. „Z radością obserwujemy również, jak marki i agencje wykorzystują usługę AMC do tworzenia nowych, kreatywnych możliwości technologii reklamowych, które pozwalają zaspokoić ich wyjątkowe potrzeby biznesowe”.

Amazon Marketing Cloud

Marki i agencje dostrzegają coraz większą użyteczność usługi AMC, a liczba aktywnych klientów AMC wzrosła czterokrotnie w ciągu ostatniego roku. Bezpośrednie opinie uzyskane od tych klientów skłoniły Amazon Ads do skoncentrowania się na rozwijaniu możliwości AMC w czterech obszarach: zasięg sygnału, łatwość użycia, praktyczne statystyki i programy partnerskie.

Zasięg sygnału

Dodanie zdarzeń związanych z reklamami Sponsored Display i subskrypcją cyfrową zapewnia reklamodawcom lepszy wgląd w całkowity i dodatkowy wpływ różnych formatów reklam Amazon Ads, bardziej wszechstronną atrybucję w różnych mediach oraz głębsze zrozumienie ścieżki klienta. Dzięki integracji z pakietem Sizmek Ad Suite (w wersji beta) reklamodawcy mogą tworzyć zapytania w celu analizy skuteczności licytowania, atrybucji do różnych wydawców i całkowitego zasięgu. Sygnały związane z reklamami Sponsored Brands zostaną dodane na początku 2023 roku.

Łatwość użycia

Zapytania instruktażowe stanowią proste przewodniki, które pomagają reklamodawcom rozpocząć korzystanie z usługi AMC. W ubiegłym roku biblioteka zapytań instruktażowych AMC wzrosła z 10 gotowych zapytań do ponad 50. Ulepszenia wprowadzone w bibliotece jeszcze bardziej ułatwiają korzystanie z usługi AMC za pomocą jednego kliknięcia. Zapytania te można również dostosować do własnych potrzeb.

Praktyczne statystyki

Amazon Ads jeszcze w tym roku zacznie udostępniać funkcje, dzięki którym reklamodawcy będą mogli w ramach usługi AMC zarządzać grupami odbiorców na platformie Amazon DSP. Pozwoli to na tworzenie grup odbiorców za pomocą instrukcji SQL, dzięki czemu reklamodawcy będą mieć większe możliwości dostosowywania grup odbiorców w zależności od celów kampanii, łatwiej też będzie przenosić te grupy odbiorców bezpośrednio na platformę Amazon DSP w celu aktywacji kampanii.

Programy partnerskie

Amazon Ads rozpoczął wdrażanie programu certyfikacji partnerów AMC, przeznaczonego dla agencji, dostawców narzędzi, integratorów systemów i dostawców oprogramowania. Certyfikowani partnerzy są częścią sieci Amazon Ads Partner Network, a informacje o nich znajdują się w katalogu partnerów. Dzięki temu reklamodawcom łatwiej jest znaleźć potencjalnych partnerów, którzy mogą zaspokoić ich potrzeby biznesowe.

Łącznie działania te zapewnią dodatkowe korzyści zarówno markom, jak i agencjom, dzięki wykorzystaniu funkcjonalności AMC do podejmowania świadomych decyzji i osiągania celów marketingowych. Na przykład agencja reklamowa Perpetua wykorzystała AMC do przeanalizowania skuteczności kampanii prowadzonej w różnych mediach dla marki odzieżowej Into the AM. Agencja ta zauważyła, że w grupie odbiorców, do których dotarły zarówno reklamy Sponsored Products, jak i reklamy Amazon DSP, prawdopodobieństwo dokonania zakupu było 16 razy wyższe. Ostatecznie na podstawie tych statystyk Perpetua utworzyła dla marki Into the AM nowe kampanie, które pomogły zwiększyć o 200% sprzedaż nowym klientom marki oraz o 49% liczbę wyszukiwań marki w sklepie Amazon1.

Marki takie jak firma produkująca wodę butelkowaną Essentia również nadal wykorzystują możliwości AMC, aby udoskonalać szersze strategie marketingowe i osiągać większe korzyści ze swoich inwestycji w rozwiązania Amazon Ads. Wspólnie z agencją reklamową OneStone Essentia niedawno nawiązała współpracę z firmą Pacvue — która w swoim rozwiązaniu analitycznym wykorzystuje AMC do uzyskiwania statystyk dotyczących kompozycji medialnej, ścieżki do konwersji i grup odbiorców przywiązanych do marki — aby przedstawić swoją strategię wydatków na reklamę w witrynie Amazon. Opierając się częściowo na analizie statystyk AMC, Essentia była w stanie podwoić swoją bazę klientów w witrynie Amazon, co przyniosło 69% wzrost zwrotu z wydatków na reklamę w czasie krótszym niż rok2.

„AMC pomaga reklamodawcom uzyskać wyraźniejszy obraz ścieżki klienta, odpowiadając na znaczące i ważne pytania dotyczące skuteczności. Ponieważ AMC umożliwia niekończące się odkrywanie statystyk, wykorzystywany przez firmę Pacvue panel AMC jest cennym punktem wyjścia do prowadzenia analiz, które pozwolą reklamodawcom uzyskać bardziej szczegółowy obraz tego, co dzieje się w trakcie ścieżki klienta. W Pacvue nieustannie tworzymy nowe możliwości podejmowania przez reklamodawców działań w ramach AMC, które ostatecznie pozwolą im lepiej realizować cele marketingowe” — powiedział Adam Hutchinson, dyrektor ds. marketingu w firmie Pacvue.

1 Dane dotyczące skuteczności dostarczone przez agencję Perpetua, Stany Zjednoczone, 2022 r.
2 Dane dotyczące skuteczności dostarczone przez agencję OneStone, Stany Zjednoczone, 2022 r.