Nabywcy telewizorów korzystają ze szczegółów produktów i opinii o produktach w witrynie Amazon nawet wtedy, gdy nie dokonują w niej zakupu

15 SIERPNIA 2018

Autor: Dave Martin
Kierownik ds. badań marketingowych

Kupujący korzystają ze stron szczegółów produktów i opinii klientów Amazon do odkrywania, wyszukiwania i nabywania produktów. O ile zrozumiałym jest, że klienci uważają te szczegóły i opinie za istotne przy dokonywaniu zakupów w witrynie Amazon, o tyle narzędzia te pomagają im również w podejmowaniu decyzji podczas zakupów w innych sklepach internetowych czy tradycyjnych.

W celu zapewnienia markom dokładniejszych statystyk podjęliśmy współpracę z comScore, międzynarodową firmą badawczą specjalizującą się w rozwiązaniach pomagających nabywcom i sprzedawcom produktów multimedialnych w planowaniu, przeprowadzaniu transakcji i ocenie produktów multimedialnych z uwzględnieniem kanałów, reklam i zachowań konsumentów. Firma comScore przeprowadziła badanie na grupie 609 amerykańskich konsumentów, którzy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy kupili telewizor. Pytania dotyczyły tego, w jaki sposób przeprowadzono rozeznanie, jakie czynniki były istotne w procesie wyboru i jakie narzędzia okazały się najbardziej przydatne. Oto, co ustaliła firma comScore.

Kupujący nie śpieszyli się z decyzją i brali pod uwagę różne źródła

Firma comScore zapytała kupujących, w jaki sposób wykorzystali czas przeznaczony na poszukiwania i jak je przeprowadzili. Niektóre z kluczowych spostrzeżeń:

 • Nabywcy telewizorów odwiedzili podczas poszukiwań średnio 3,9 sklepów detalicznych lub stron internetowych sprzedawców detalicznych.
 • 76% nabywców telewizorów stwierdziło, że podczas zakupów korzystali zarówno z usług sklepów internetowych, jak i tradycyjnych.
 • 56% nabywców telewizorów przeznaczyło na poszukiwania więcej niż 1 tydzień.
 • 40% nabywców wybrało modele warte więcej niż 1000 USD.
 • 62% nabywców kupiło telewizory w sklepach tradycyjnych.

Badania Amazon

Niemal wszyscy konsumenci, którzy sprawdzali produkty na Amazon, oglądali więcej niż jedną markę i przeczytali przynajmniej kilka opinii klientów. Kupujący korzystali ze szczegółowych specyfikacji produktów w celu zrozumienia poszczególnych funkcji i porównania cen. Jedna z zapytanych osób stwierdziła, że korzystała z serwisu Amazon ze względu na „bezstronne opinie i ogromny wybór telewizorów, co pozwoliło na porównanie modeli i funkcji”. Niektóre z kluczowych statystyk poszukiwań w witrynie Amazon:

 • Nabywcy telewizorów, którzy korzystali z serwisu Amazon podczas zakupów, odwiedzili stronę i/lub aplikację średnio niemal 6 razy.
 • Sprawdzili na Amazon średnio 2,8 marek (31% sprawdziło 2 marki; 60% sprawdziło co najmniej 3 marki).
 • Przeczytali średnio 9,6 opinii klientów (48% przejrzało od 3 do 9 opinii; 37% przejrzało co najmniej 10 opinii).
 • 65% nabywców wskazało możliwość porównywania cen różnych marek i modeli telewizorów jako najważniejszy sposób korzystania z serwisu Amazon.

Poszukiwania w sklepie

62% kupujących dokonało ostatecznych zakupów w sklepach tradycyjnych. Podczas pobytu w sklepie prawie dwie trzecie nabywców telewizorów korzystało ze smartfonów w celu sprawdzenia funkcji, porównania cen i przeczytania opinii klientów. Niektóre z kluczowych spostrzeżeń dotyczących zakupów w sklepach:

 • 64% nabywców telewizorów posiadających smartfona korzystało z niego w sklepie podczas zakupów, a 31% czytało opinie.
 • Nabywcy, którzy używali serwisu Amazon podczas zakupu sprzętu w sklepie, korzystali z niego i/lub z aplikacji średnio 5,3 razy w celu sprawdzenia informacji o telewizorze przed dokonaniem zakupu.

Korzyści dla marketingowców

Amazon stanowi istotną część procesu zakupowego klientów sklepów tradycyjnych i internetowych, niezależnie od tego, gdzie ma miejsce ostateczny zakup. Dotyczy to w szczególności artykułów o dużej wartości, takich jak telewizory. Kupujący nie śpieszą się i korzystają z serwisu Amazon w celu uzyskania szczegółowych informacji o marce i produkcie oraz opinii klientów zarówno podczas poszukiwań online, jak i w samym sklepie tuż przed dokonaniem zakupu. Marketingowcy mają możliwość wielokrotnego nawiązania interakcji z kupującymi podczas każdego z tych etapów, a usługa Amazon Advertising oferuje kilka sposobów ułatwiających to zadanie.

 • Pomóż w prowadzeniu poszukiwań na stronach szczegółów produktów za pomocą reklam sponsorowanych — Sponsored Products i Sponsored Brands (dawniej Headline Search Ads) — w trakcie, gdy klienci dokonują zakupów w witrynie Amazon.
 • Rozszerz swój zasięg poza kontekst aktywnych zakupów za pomocą naszych segmentów odbiorców na rynku w celu dotarcia z reklamami displayowymi do klientów w witrynie Amazon i poza nią za pośrednictwem naszego zautomatyzowanego rozwiązania reklamowego.
 • Obejmij remarketingiem odbiorców, którzy wcześniej odwiedzili strony szczegółów produktu marki.

Dowiedz się więcej o Sponsored ProductsSponsored Brands już dziś. Aby uzyskać więcej informacji na temat reklam displayowych, porozmawiaj z opiekunem klienta Amazon Advertising lub skontaktuj się z przedstawicielem reklamowym.

Źródło i metodologia badań

Amazon zlecił firmie comScore zaprojektowanie, przeprowadzenie badań i przedstawienie wyników za pomocą swojego panelu badawczego online. Respondentów dobrano za pośrednictwem poczty elektronicznej; 609 osób wypełniło ankietę między 17 a 20 kwietnia 2018 r. Do badania wybrano mieszkańców Stanów Zjednoczonych powyżej 18 roku życia, którzy nabyli telewizor za pośrednictwem dowolnego kanału dystrybucyjnego — w sklepie internetowym lub tradycyjnym — w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Analitycy comScore zastosowali współczynniki wagowe do danych ankietowych, aby się upewnić, czy próba odzwierciedla amerykańską populację niedawnych nabywców telewizorów pod względem wieku, płci i rozkładu dochodów, czego efekty przedstawiono w systemie Plan Metrix firmy comScore. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę https://www.comscore.com/.