Wskazówki firmy ADFERENCE, które ułatwią markom obsługę większej liczby ASIN-ów w kampaniach Sponsored Products

5 października 2022 r. | Autorka: Gabriella Kursman, kierowniczka ds. marketingu

„Reklamowanie wszystkich lub większości ASIN-ów w ramach kampanii Sponsored Products może być naprawdę opłacalne dla sprzedawców” — powiedział dr Florian Nottorf, współzałożyciel i dyrektor współzarządzający firmy ADFERENCE.

Przed założeniem firmy ADFERENCE w 2014 roku Nottorf zajmował się badaniem modelowania statystycznego w powiązaniu z analizą ścieżki klienta i atrybucją wielokanałową. Zespół Amazon Ads spotkał się z Florianem Nottorfem, aby omówić korzyści wynikające z reklamowania większej liczby ASIN-ów w kampaniach Sponsored Products oraz sprawdzone metody konfigurowania kampanii.

dr Florian Nottorf, współzałożyciel i dyrektor współzarządzający ADFERENCE

dr Florian Nottorf, współzałożyciel i dyrektor współzarządzający ADFERENCE

Czy możesz nam opowiedzieć, w jaki sposób ADFERENCE pomaga dostawcom uzyskiwać świetne wyniki dzięki reklamowaniu dużego asortymentu ASIN-ów w ramach kampanii Sponsored Products?

Dostawcy i sprzedawcy każdej wielkości muszą pamiętać, że aby zmaksymalizować rentowność, nie wystarczy po prostu wybrać do kampanii Sponsored Products najlepsze słowa kluczowe i produkty — trzeba reklamować również pozostałe produkty z katalogu dostawcy. Wiąże się z tym kilka korzyści. Przede wszystkim może to bardzo ułatwić optymalizację kampanii pod kątem odsłon i zwiększonej widoczności w sklepie Amazon. Reklamodawcy mogą też mieć pewność, że tworzą dobrze skonstruowane strony szczegółów produktów oraz że klientom wyświetlane są produkty alternatywne i uzupełniające. Firma ADFERENCE może wspierać reklamodawców, ponieważ nasze oprogramowanie ułatwia określanie właściwych słów kluczowych, stawek i miejsc docelowych dla wszystkich produktów naszych klientów.

Jakie strategie na poziomie ASIN-ów mógłbyś zarekomendować dostawcom? O jakich kwestiach musi pamiętać Twój zespół podczas wdrażania strategii Sponsored Products na poziomie ASIN-ów?

Uważamy, że na różnych etapach cyklu życia produktu należy stosować odpowiednie strategie optymalizacji. W fazie wprowadzania produktu na rynek dostawcy powinni próbować zmaksymalizować ruch lub sprzedaż przy określonym stałym budżecie. Następnie powinni automatycznie przejść do fazy zwiększania rentowności i zoptymalizować kampanię pod kątem obniżenia udziału kosztu reklamy w przychodach ze sprzedaży (ACOS), z określeniem lub bez określenia stałego budżetu. Wymaga to szczegółowej konfiguracji kampanii obejmujących jeden ASIN. Użycie tylko jednego ASIN-u w każdej grupie reklam lub kampanii pozwoli wyodrębnić konkretny ASIN i targetować na niego reklamy, a tym samym dokładnie kontrolować i optymalizować skuteczność poszczególnych produktów. W naszym narzędziu te poszczególne kampanie obejmujące jeden ASIN można ponownie zgrupować w ramach portfolio, co ułatwia dostawcom ich obsługę.

Czy możesz podzielić się trendami zaobserwowanymi wśród swoich dostawców Amazon, którzy reklamują większość swoich ASIN-ów w ramach kampanii Sponsored Products?

Widzimy, że nasi klienci dostrzegają znaczenie i efekty reklamowania wszystkich lub większości ASIN-ów. To jest oczywiście zaawansowana strategia, która może być czasochłonna. Na koniec jednak ten wysiłek się opłaca, zwłaszcza gdy frazy kluczowe i niszowe ASIN-y przekładają się na dobre wyniki pod względem udziału kosztu reklamy w przychodach ze sprzedaży (ACOS) i rentowności. Dostawcy nie powinni jednak w każdym przypadku spodziewać się wielkiego ruchu generowanego przez kampanie z niskimi stawkami i dłuższymi frazami kluczowymi. Te kampanie mają przechwytywać ruch przyrostowy, który w sumie może przełożyć się na dodatkowe konwersje.

Jaka byłaby Twoja rada dla dostawcy Amazon, który chce uruchomić kampanię Sponsored Products dla całego asortymentu swoich ASIN-ów?

Widoczność każdego produktu w sklepie Amazon jest inna. Dzięki reklamowaniu dostawcy mogą czerpać korzyści z dodatkowej widoczności wszystkich produktów. I jeszcze jedna rzecz, którą należy mieć na uwadze: nie każdy produkt wymaga takich samych nakładów na reklamę i nie każdemu powinno się przydzielać tę samą kwotę. Dzięki inteligentnemu reklamowaniu wszystkich produktów dostawcy mogą łatwiej zwiększyć ogólny zysk z każdego swojego produktu.

Oprogramowanie ADFERENCE to narzędzie do zarządzania stawkami, które umożliwia reklamodawcom automatyczne tworzenie kampanii, określanie optymalnych stawek dla nowych i istniejących kampanii oraz znajdowanie słów kluczowych i produktów docelowych. Wykorzystuje oparte na badaniach naukowych algorytmy, które pomagają sprzedawcom różnej wielkości, dostawcom i agencjom w zarządzaniu kampaniami rozliczanymi na podstawie kosztu kliknięcia (CPC).

Odwiedź nasz katalog partnerów, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ADFERENCE może Ci pomóc w osiągnięciu celów biznesowych.