3 rodzaje statystyk dotyczące tego, jak konsumenci odkrywają, analizują i kupują produkty w 2021 r.

23 listopada 2021 r.

Ponieważ klienci korzystają z wielu kanałów i mediów na różnych etapach zakupów, reklamodawcy muszą zrozumieć, w jaki sposób konsumenci ostatecznie podejmują decyzje zakupowe.

Amazon przeprowadziła badanie obejmujące ponad 12 000 uczestników rynku,1 biorących udział w programie Amazon Shopper Panel, którego celem jest analiza zachowań konsumentów związanych z zakupami online i offline.2 Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak preferencje klientów różnią się w zależności od rodzaju kupowanych produktów, zapytaliśmy respondentów o ich doświadczenia zakupowe w siedmiu następujących kategoriach: odzież, buty, akcesoria modowe, sprzęt sportowy, pościel, elektronika i zabawki.3

Z odpowiedzi ankietowych wyłoniły się trzy kluczowe statystyki:

  • Większość badanych respondentów odkrywa marki online
  • Ponad połowa respondentów domyślnie wyszukuje produkty online
  • Głównym powodem kupowania online jest „Zobaczyć i poczuć produkt osobiście”

Wyniki te wskazują, że media online i reklamy — wyszukiwarki, portale społecznościowe, poczta e-mail, filmy — mogą odgrywać kluczową rolę w odkrywaniu nowych marek i wyszukiwaniu produktów. W przypadku reklamodawców świadczy to o tym, jak ważne jest korzystanie z mediów cyfrowych podczas budowania świadomości marki, inspirowania odkrywania marki i udostępniania klientom informacji o produktach. Ponadto, biorąc pod uwagę wpływ mediów internetowych na działania respondentów w górnym lejku, podczas oceny skuteczności mediów reklamodawcy powinni wykraczać poza konwencjonalne wskaźniki wydajności i rozważyć przeprowadzenie badań dotyczących zasięgu marki, wzrostu wyników marki i liczby odwiedzin witryny w celu zmierzenia pełnego wpływu prowadzonych kampanii.


Oto szczegółowe wnioski dotyczące poszczególnych kategorii:

1. Większość badanych respondentów odkrywa marki online

W ramach różnych kategorii respondenci dowiadują się o nowych markach głównie za pośrednictwem mediów cyfrowych i reklam: wyszukiwarek, mediów społecznościowych, poczty e-mail i filmów. Kategorie różnią się jednak niuansami. Blisko dwóch na trzech respondentów, kupując akcesoria modowe, elektronikę i zabawki, odkrywa nowe marki głównie za pośrednictwem mediów online. Podczas gdy większość respondentów uważa media online za główną metodę odkrywania marek podczas zakupów w kategorii obuwia i pościeli, jeden na pięciu respondentów znajduje również inspiracje dotyczące nowych marek w sklepach stacjonarnych.

Wzmacnia to wartość prowadzenia kampanii górnego lejka i docierania do klientów na początku ich podróży zakupowych. Warto zauważyć, że wskaźniki kanałów, takie jak liczba wyświetleń i kliknięć, nie rejestrują w pełni efektu tych działań w górnym lejku. Zalecamy markom przyjrzenie się kluczowym wskaźnikom wydajności (KPI), takim jak rozpoznawalność marki i ruch w zakresie wyszukiwania marki, aby mogły w pełni ocenić sukces kampanii marki.

wykres, przedstawiający dane świadczące o tym, że większość ankietowanych respondentów odkrywa marki online.

Blisko dwóch na trzech respondentów, kupując akcesoria modowe, elektronikę i zabawki, odkrywa nowe marki głównie za pośrednictwem mediów online.

2. Ponad połowa respondentów wyszukuje produkty online

Zdecydowana większość respondentów wyszukuje produkty online w ramach różnych kategorii. Prawie 70% ankietowanych, których badano pod kątem doświadczeń związanych z zakupami z kategorii elektroniki, w celu zdobywania informacji o nowych produktach korzysta głównie z kanałów online. W ramach kategorii akcesoriów modowych duży wpływ na to, w jaki sposób kupujący odkrywają marki, mają media online. Jednocześnie jednak, jeśli chodzi o wyszukiwanie produktów, znaczącą rolę odgrywają kanały offline — 42% respondentów bada akcesoria modowe zarówno online, jak i offline.

Marki, które chcą zaangażować klientów na etapie wyszukiwania, muszą być przygotowane do nawiązania kontaktu z niezdecydowanymi klientami online, a także dysponować odpowiednimi zestawami narzędzi i wiadomości, które będą pomocne dla klienta podczas podejmowania decyzji o zakupie. Remarketing to dobry sposób, aby przypomnieć klientom o swoim produkcie, ale zrozumienie potrzeb klientów i aktywne udostępnianie informacji o tym, w jaki sposób spełniasz ich potrzeby, może pomóc Ci bardziej wyróżnić się na tle konkurencji.

wykres przedstawiający dane świadczące o tym, że ponad połowa respondentów domyślnie wyszukuje produkty online.

Prawie 70% ankietowanych, których badano pod kątem doświadczeń związanych z zakupami z kategorii elektroniki, w celu zdobywania informacji o nowych produktach korzysta głównie z kanałów online.

3. Głównym powodem kupowania online jest „Zobaczyć i poczuć produkt osobiście”

Badanie wykazało również, że trzy najważniejsze powody kupowania offline to: „zobaczyć i poczuć produkt osobiście”, „znaleźć najlepszą cenę i ofertę” oraz „otrzymać produkt od razu”. Okazuje się, że podział zamiarów zakupów offline w kategorii elektroniki i zabawek jest najbardziej unikalny w porównaniu z innymi kategoriami: prawie dwóch z pięciu badanych respondentów zapytanych o zakupy elektroniczne jako główny powód zakupów offline wymienia poszukiwanie najkorzystniejszych ofert, a jeden z trzech ankietowanych w kategorii zabawek jako powód zakupów offline wskazuje możliwość natychmiastowego otrzymania produktu.

Marki powinny mieć na uwadze te zamiary zakupowe podczas projektowania środowiska offline i znaleźć możliwości interakcji z kupującymi w kanałach online i offline. Przykładowo marki mogą rozważyć dostarczanie klientom szerszych możliwości cyfrowego „doświadczania” produktów, udostępniając rozwiązania przypominające bezpośredni kontakt z asortymentem, którego klienci doświadczają offline. Ponadto mogą pomóc klientom w łatwym znajdowaniu produktów i usług marki offline, co jest wygodnym rozwiązaniem, które zazwyczaj jest dostępne online.

wykres przedstawiający główny powód zakupów online jako „Zobaczyć i poczuć produkt osobiście”.

Prawie dwóch z pięciu badanych respondentów jako główny powód zakupu offline produktów z kategorii elektroniki wybiera poszukiwanie najkorzystniejszych ofert

Pamiętaj o tej taktyce przy planowaniu następnej kampanii: prowadząc kampanie marki górnego lejka w celu dotarcia do klientów, gdy poszukują produktów, udostępniając informacje o tym, w jaki sposób Twoja marka spełnia potrzeby klientów oraz tworząc sposoby na poznawanie Twoich produktów online i offline przez klientów. W ten sposób możesz pomóc w dostarczaniu klientom tego, czego szukają w ramach ścieżki zakupowej.

Dowiedz się więcej na temat programu Amazon Shopper Panel. Skontaktuj się z opiekunem klienta w Amazon Ads, aby dowiedzieć się, jak możesz skorzystać z wyników ankiety.

Źródła

1 „Uczestnicy rynku” odnoszą się do klientów, którzy dokonali zakupu lub wyrazili zainteresowanie zakupami w ramach badanych kategorii.
2 Próbkowanie dotyczące odbiorców ankiet jest wykonywane na podstawie danych demograficznych i zachowań zakupowych w celu dokładnego odzwierciedlenia ogólnej populacji kupujących w witrynie Amazon w Stanach Zjednoczonych.
3 Margines błędu badania w granicach 3% — respondenci, którzy nie są kupującymi z danej kategorii, zostali wyłonieniu w wyniku udzielenia odpowiedzi na pytania i zostali wykluczeni z wyników ankiety, aby umożliwić dokładne odzwierciedlenie populacji uczestników rynku w ramach każdej kategorii.